3,866 views

Nghe mp3 Bài Giảng Mỗi Tuần

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

14/07/2018 Chú Giải Rô-ma 14:13-23 
Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-14_13-23/


→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

7,240 views

Thông Báo về Francis Hùng

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

7,656 views

Xin Đừng Bỏ Qua Mà Không Đọc Bài Này!

Kính Mời Quý Bạn Đọc Ghé Thăm:

www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.hoithanhphaiannan.net
www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
www.facebook.com/huynhchristiantimothy


YouTube Video Tìm Hiểu Tin Lành:
www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee

Youtube Video “Chân Giả Luận:”
www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee

Mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (giờ và ngày tại Việt Nam)
Paltalk Chat Room “Giang Thanh Kinh:”

http://express.paltalk.com/index.html?gid=1577305510

Hướng dẫn cài đặt Paltlak và tìm phòng:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85MzI0ODk5NF9RMVJlTA/HDSD-Paltalk.pdf


Mến chào bạn!

Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến với trang web này, và chúng tôi gửi đến bạn lời chào mừng trong tình yêu của Thiên Chúa.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với trang web này, thì xin bạn đừng bỏ qua mà không đọc bài này!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

248 views

Chú Giải Rô-ma 14:13-23

Roma_039 Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm
(Rô-ma 14:13-23)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

13 Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.

14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy {nó} không tinh sạch.

15 Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.

16 Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.

17 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng {là} sự công bình, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.

18 Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.

19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.

20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự {là} tinh sạch, nhưng {là} ác cho người nào ăn với sự {làm cho người khác} vấp phạm.

21 Điều đáng quý {ấy là} đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng {làm bất cứ sự gì} mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.

22 Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.

23 Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà {ăn}. Vì bất cứ điều gì {làm mà} không bởi đức tin thì {điều ấy} là tội lỗi.

 

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNjkxNTIwNzJf/11639_ChuGiaiRoma_14_13-23DungKhienNguoiYeuDucTinVapPham.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11639_chugiairoma_14_13-23_dungkhiennguoiyeuductinvappham
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/5eeiv5qy4a4rj94/11639_ChuGiaiRoma_14_13-23DungKhienNguoiYeuDucTinVapPham.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của Lời Chúa trong Rô-ma 14:13-23, chúng ta cần ghi nhớ ba điều sau đây:

 • Trong Hội Thánh lúc ban đầu, những người I-sơ-ra-ên đã quen biết luật của thời Cựu Ước về việc kiêng ăn thịt các loài vật không tinh sạch (Lê-vi Ký 11), trong khi đó, những người dân ngoại không hề biết đến luật ấy. Vì thế, trong bữa ăn chung của Hội Thánh thời bấy giờ, nếu có cả người I-sơ-ra-ên lẫn người ngoại thì sẽ có vấn đề, là trên bàn ăn có thể có những thức ăn mà người I-sơ-ra-ên lấy làm gớm ghiếc, theo thói quen họ đã có từ khi còn thơ ấu.

 • Trong Hội Thánh lúc ban đầu chưa có Thánh Kinh Tân Ước như chúng ta có ngày hôm nay, sự hiểu biết về Lời Chúa còn bị giới hạn. Thời ấy, Sứ Đồ Phao-lô đang làm công việc giãi bày lẽ thật cho Hội Thánh qua sự rao giảng của ông và qua các thư ông viết cho các Hội Thánh địa phương. Vì thế, phần lớn con dân Chúa là người I-sơ-ra-ên chưa hiểu rõ, việc Đức Chúa Trời đã làm cho các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch trở nên tinh sạch.

 • Nếu trong các bữa ăn chung của Hội Thánh cứ có các món ăn từ thịt các loài vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước, thì những người I-sơ-ra-ên chưa có sự hiểu biết đúng sẽ có thể rút lui khỏi Hội Thánh, và lui đi trong đức tin.

Ngày nay, Hội Thánh đã có Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tân Ước. Chỉ cần một người mới tin Chúa dành thời gian đọc trọn Tân Ước rồi đọc sang Cựu Ước, thì người ấy sẽ dễ dàng hiểu biết rằng, các lẽ thật về các luật lệ, nghi thức hình bóng trong Cựu Ước không còn cần thiết phải áp dụng trong thời Tân Ước. Chính vì thế mà sự dạy dỗ theo nghĩa đen trong Rô-ma 14:13-23 chỉ áp dụng cho Hội Thánh trong buổi ban đầu khi Hội Thánh mới thành lập, chưa có Thánh Kinh Tân Ước. Ngày nay, nếu ai không chấp nhận các lời sau đây của Thánh Kinh Tân Ước thì họ không chấp nhận lẽ thật của Lời Chúa, không cùng đức tin với Hội Thánh, chứ không phải là người yếu đức tin:

Chẳng phải {vật gì} vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng {điều gì} ra từ miệng, điều ấy mới làm cho một người không tinh sạch.” (Ma-thi-ơ 15:11).

Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa {là} tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ. Vì {mọi vật ấy} được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.” (I Ti-mô-thê 4:4-5).

Mọi sự chắc chắn {là} tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì {là} tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và lương tâm của họ cũng bị ô uế.” (Tít 1:15).

Ngày nay, một người có thể kiêng các thức ăn mà người ấy vốn đã kiêng từ khi còn thơ ấu, trước khi tin nhận Tin Lành, vì người ấy thuộc dân I-sơ-ra-ên. Nhưng người ấy phải công nhận lẽ thật của Thánh Kinh, là trong thời Tân Ước, các thức ăn ấy không còn là không tinh sạch nữa. Những người không phải là dân I-sơ-ra-ên nhưng bị ảnh hưởng bởi sự giảng dạy của tà giáo, như sự giảng dạy của Cơ-đốc Phục Lâm, mà kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước, thì phải từ bỏ sự giảng dạy tà giáo ấy. Họ có thể tiếp tục kiêng các thức ăn ấy vì thói quen, nhưng họ phải công nhận lẽ thật của Thánh Kinh, là trong thời Tân Ước, các thức ăn ấy không còn là không tinh sạch nữa.

Riêng về một nguyên tắc sống được trình bày trong Rô-ma 14:13-23 thì được áp dụng trong Hội Thánh qua mọi thời đại. Đó là: Đừng khiến người yếu đức tin vấp phạm!

13 Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.

Sự phán xét được nói đến ở đây vẫn là sự phán xét về việc ăn hoặc không ăn thịt các loài vật bị kể là không tinh sạch trong thời Cựu Ước, như đã nói đến trong các câu trước đó. Vấn đề là vào thời bấy giờ, Hội Thánh chưa có Thánh Kinh Tân Ước để con dân Chúa dùng làm nền tảng cho đức tin về sự kiện các luật lệ, nghi thức hình bóng trong Cựu Ước không còn cần thiết phải áp dụng trong thời Tân Ước. Trong khi đó, những con dân Chúa là người I-sơ-ra-ên thì đã quen vâng giữ các luật lệ và nghi thức ấy từ khi còn thơ ấu. Ngày nay, chúng ta khó mà hình dung ra sự căng thẳng trong Hội Thánh vào thời bấy giờ, về việc những con dân Chúa người I-sơ-ra-ên khăng khăng giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước và nhất định kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch. Và chắc chắn là họ muốn con dân Chúa người ngoại cũng giữ các ngày lễ hội và kiêng các thức ăn ấy như họ.

Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, đã truyền cho Hội Thánh lúc bấy giờ là: Con dân Chúa không gây sự vấp phạm cho nhau; nghĩa là không tạo cơ hội cho anh chị em cùng Cha của mình phạm tội.

Hòn đá làm cho vấp chân” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là một danh từ chỉ bất cứ vật gì ở trên đường đi có thể khiến cho một người bị vấp chân, bị mất thăng bằng, hoặc bị ngã. “Bẫy rập” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có thể là bất cứ hình thức ngụy trang nào để khiến một con thú bất ngờ bị lọt xuống hố, bị kẹp chân vào bẫy, bị chụp bắt bằng lưới, hoặc bị nhốt vào chuồng. Nghĩa bóng của hai từ ngữ là khiến cho một người bị vấp ngã thuộc linh, bị rơi vào sự phạm tội.

14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy {nó} không tinh sạch.

Biết và tin chắc điều gì đó trong Đức Chúa Jesus là biết và tin chắc rằng, sự mình biết và tin là đến từ sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus. Nói cách khác, nhờ Đức Chúa Jesus bày tỏ mà Phao-lô biết và tin rằng, chẳng có vật gì tự nó là ô uế. Sự bày tỏ đó được thể hiện qua lời phán của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 15:11.

Trong thời Cựu Ước, một số loài vật bị kể là không tinh sạch, không phải vì chúng tự trở nên không tinh sạch, mà là vì Đức Chúa Trời định cho chúng là không tinh sạch trong một khoảng thời gian do Ngài ấn định. Mà chúng ta có thể hiểu rằng, sự không tinh sạch có nghĩa là thịt của chúng không phải là thức ăn lành mạnh cho loài người. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời đã ba lần phán với Phi-e-rơ trong một khải tượng, rằng Ngài đã làm cho chúng trở nên tinh sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16). Có nghĩa là, thịt của chúng đã trở thành thức ăn lành mạnh cho loài người. Có nghĩa là, trong thời Tân Ước, loài người có thể ăn thịt các loài vật như trong thời của Nô-ê sau cơn Lụt Lớn, miễn là không ăn máu, không ăn thịt thú vật bị chết ngạt, hoặc không ăn các thức ăn mà mình biết rõ đã được cúng cho thần tượng:

Bất cứ vật gì cử động mà có sự sống thì sẽ là đồ ăn cho các ngươi như mọi thứ rau xanh mà Ta đã ban cho các ngươi. Nhưng thịt có sự sống, có máu, thì các ngươi đừng ăn.” (Sáng Thế Ký 9:3-4).

Các anh chị em hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà các anh chị em hãy kiêng giữ lấy vậy…” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Chính vì sự hiểu biết và tin chắc đó mà Phao-lô đã viết I Ti-mô-thê 4:4-5 và Tít 1:15.

Tuy nhiên, đối với người chưa được nghe lời phán của Đức Chúa Jesus, chưa được nghe về khải tượng của Phi-e-rơ, thì họ chỉ biết dựa vào Lời Chúa trong Cựu Ước để kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch. Họ kiêng như vậy vì lòng tin kính Chúa và vâng phục Lời Chúa. Họ hành động bởi đức tin dựa trên Lời Chúa. Vì thế, nếu họ ăn thịt các loài mà họ tin rằng không tinh sạch thì họ phạm tội.

Con dân Chúa ngày nay không thể dựa vào lệnh cấm trong thời Cựu Ước để kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch. Vì con dân Chúa ngày nay đã có Thánh Kinh Tân Ước để giúp cho họ biết và tin rằng, trong thời Tân Ước, các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch.

15 Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.

Chúng ta hãy hình dung ra sự kinh hoàng và cảm giác gớm ghiếc của những con dân Chúa người I-sơ-ra-ên thời xưa, khi họ nhìn thấy trên bàn ăn của Hội Thánh có những thức ăn ra từ các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch. Họ sẽ có cảm giác bị xúc phạm và hiểu lầm rằng, Hội Thánh đang vi phạm điều luật của Thiên Chúa đã được ghi rõ trong Thánh Kinh. Vấn đề là Hội Thánh chưa có Thánh Kinh Tân Ước để làm nền tảng cho giáo lý về sự Đức Chúa Trời đã làm cho các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch, được tinh sạch. Vì thế, rất khó để mà thay đổi đức tin lâu đời của người I-sơ-ra-ên vào trong các điều luật và nghi thức hình bóng thời Cựu Ước. Sứ Đồ Phao-lô đã phải bỏ ra khoảng ba chục năm đi khắp nơi giảng dạy và viết các thư gửi cho các Hội Thánh địa phương và hai học trò của ông là Ti-mô-thê và Tít, để làm sáng tỏ lẽ thật là: Trong thời Tân Ước, các điều luật và nghi thức hình bóng thời Cựu Ước, không còn áp dụng.

Chính vì thế mà Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã truyền cho Hội Thánh thời bấy giờ là không được vì sự hiểu biết của mình, mà thản nhiên ăn các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch trước những con dân Chúa chưa tin rằng, chúng đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch. Làm như vậy là thiếu sự yêu thương và cảm thông cho những người có đức tin yếu. Làm như vậy là ích kỷ và độc ác, vì chỉ biết vì mình mà khiến cho anh chị em cùng Cha của mình bị vấp phạm. Sự vấp phạm đó lớn đến nỗi, họ có thể rời bỏ Hội Thánh, lui đi trong đức tin, và bị hư mất. Động từ “hủy diệt” được dùng trong câu này cũng cùng là động từ được dùng trong Ma-thi-ơ 10:28:

Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28).

Điều đó cho thấy, sự chúng ta khiến cho một con dân Chúa yếu đuối trong đức tin bị vấp phạm và lui đi trong đức tin rất là nghiêm trọng. Nói theo Thánh Kinh là máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu của chúng ta, nghĩa là chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về sự hư mất của người ấy.

Dĩ nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp những người rời bỏ Hội Thánh, lui đi trong đức tin, vì họ chấp nhận tà giáo thay vì chấp nhận lẽ thật của Thánh Kinh; hoặc những người rời bỏ Hội Thánh, lui đi trong đức tin, vì họ không chịu ăn năn tội lỗi, không chấp nhận sự khuyên dạy, quở trách của Hội Thánh.

Trong Hội Thánh lúc ban đầu, con dân Chúa có sự hiểu biết phải chiều theo con dân Chúa chưa có sự hiểu biết về thức ăn, mà không ăn các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch, để tránh gây vấp phạm cho những người chưa có sự hiểu biết; cho đến khi cả Hội Thánh đều có cùng chung sự hiểu biết, không ai bị vấp phạm.

16 Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.

17 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng {là} sự công bình, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.

Sự lành được nói đến ở đây là sự bởi sự hiểu biết và đức tin trong Đấng Christ mà chúng ta không kiêng bất cứ thức ăn nào, ngoài máu, thú vật bị chết ngạt, và thức ăn đã cúng thần tượng. Nhưng nếu vì sự hiểu biết và đức tin ấy mà chúng ta khiến cho anh chị em cùng Cha bị vấp phạm, thì sự lành của chúng ta bị nói xấu, thậm chí bị lên án bởi chính Chúa!

Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn, thức uống, vì những thứ ấy vào trong bụng rồi sẽ bị loại bỏ khỏi thân thể (Ma-thi-ơ 15:17). Thức ăn không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Ăn hay không ăn không khiến cho chúng ta được thêm hơn điều gì hoặc thiếu kém điều gì:

Nhưng thức ăn không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chúng ta chẳng được thêm hơn gì. Nếu chúng ta không ăn, chúng ta chẳng bị thiếu kém gì.” (I Cô-rinh-tô 8:8).

Vương Quốc của Đức Chúa Trời là sự công bình, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.

Thánh linh là năng lực (bao gồm các ân tứ), thẩm quyền, và sự sống được ban cho từ Thiên Chúa, bởi Đức Thánh Linh.

Sự công bình trong thánh linh là sự công bình về sự tội lỗi bị hình phạt nhưng tội nhân được cứu bởi đức tin vào ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời; nhờ đó, tội nhân được tha tội và được dự phần trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:18).

Sự bình an trong thánh linh là sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ ban cho bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng sống theo lời dạy của Ngài (Giăng 14:27).

Sự vui vẻ trong thánh linh là sự vui mừng vì biết rằng mình đã được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho những ai tin nhận Tin Lành và trung tín cho đến chết (I Phi-e-rơ 1:3-4; Khải Huyền 2:10).

Ngay trong đời này, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo lời dạy của Ngài đều được xưng công bình, có sự bình an, và vui mừng chờ đợi ngày nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

18 Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.

Phụng sự Đấng Christ là hầu việc Đức Chúa Jesus Christ qua công tác rao giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa và gây dựng Hội Thánh là thân thể của Ngài. Sự rao giảng Tin Lành bao gồm việc nói cho người khác biết Tin Lành là gì, làm chứng cho họ về sự mình đã tin Chúa và kinh nghiệm Chúa như thế nào, hoặc giới thiệu cho họ Thánh Kinh, giới thiệu cho họ các trang mạng rao giảng Tin Lành, hoặc tặng cho họ các sách, các thẻ nhớ rao giảng về Tin Lành. Sự gây dựng Hội Thánh bắt đầu bằng sự gây dựng chính mình, vì mình là một chi thể trong Hội Thánh. Có gây dựng chính mình thì chúng ta mới có thể gây dựng người khác cách kết quả. Chúng ta gây dựng chính mình bằng sự thường xuyên thưa chuyện với Chúa, đọc Lời Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8). Chúng ta gây dựng người khác trong Hội Thánh bằng sự chia sẻ những điều học được từ Lời Chúa, làm chứng các ơn phước Chúa ban, tâm tình, khích lệ, an ủi, cứu giúp, cầu thay, khuyên bảo, và khi cần thì thẳng thắn quở trách.

Phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy là rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh trong sự công bình, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh. Có như vậy thì chúng ta mới được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận. Được Đức Chúa Trời đẹp lòng là được Ngài chấp nhận sự hầu việc Chúa của chúng ta và ban thưởng cho chúng ta. Được loài người chấp nhận là được Hội Thánh chấp nhận và cùng hầu việc Chúa với chúng ta.

19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.

20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự {là} tinh sạch, nhưng {là} ác cho người nào ăn với sự {làm cho người khác} vấp phạm.

Động từ “theo đuổi” có nghĩa đen là rượt bắt, hàm ý gắng sức để đạt được mục đích kịp thời. Tất cả những sự gì làm cho anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh ngày càng yêu thương, gắn bó với nhau càng hơn, ngày càng cùng nhau lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết Lời Chúa càng hơn đều là những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.

Việc làm của Đức Chúa Trời là cứu mọi người và khiến họ hiểu biết lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Nếu có ai vì sự ăn uống của mình mà khiến cho anh chị em yếu đức tin của mình bị vấp phạm, lui đi trong đức tin, thì người ấy đã hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời! Dù việc ăn uống của người ấy không là phạm tội nhưng nếu vì sự ăn uống mà khiến người khác vấp phạm, thì người ấy phạm tội. Vì khiến cho người yếu đức tin, chưa hiểu biết Lời Chúa bị vấp phạm là một điều ác!

21 Điều đáng quý {ấy là} đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng {làm bất cứ sự gì} mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.

Điều đáng quý là điều nên làm, điều đáng khen, điều giúp ích và gây dựng, điều làm tôn vinh danh Chúa.

Ăn thịt không sai nhưng nếu ăn thịt mà khiến cho những người yếu đức tin bị vấp phạm thì đừng ăn. Uống rượu không sai nhưng nếu uống rượu khiến cho mình bị say rượu hoặc khiến cho người khác uống theo bị say rượu thì đừng uống. Nói chung là đừng làm bất cứ sự gì có thể khiến cho những người yếu đức tin trong Hội Thánh bị vấp phạm.

Trong I Cô-rinh-tô 8:13, Phao-lô tâm sự với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng:

Vì vậy, nếu thức ăn làm cho người anh chị em cùng Cha của tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, để tôi không làm cho người anh chị em cùng Cha của tôi vấp phạm.” (I Cô-rinh-tô 8:13).

Lời tâm sự của Phao-lô hàm ý rằng, nếu sự ăn uống, trong đó có sự ăn thịt trong các miếu thờ thần tượng, làm cho anh chị em cùng Cha của ông bị vấp phạm, dẫn đến sự họ ăn các thức ăn đã cúng cho thần tượng, thì thà là không bao giờ ông ăn thịt, để tránh gây sự vấp phạm cho họ.

22 Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.

Chữ “xét nghiệm” trong câu này chỉ về sự xét nghiệm Lời Chúa; hàm ý đọc, suy ngẫm, đối chiếu Lời Chúa với nhau, để có kết luận đúng về ý nghĩa của Lời Chúa mà cẩn thận áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta không thể đọc Lời Chúa rồi áp dụng cách máy móc mà là phải đọc và suy ngẫm ngày đêm, để cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8). Trong sự cẩn thận làm theo Lời Chúa, chúng ta sẽ không tạo cơ hội khiến cho anh chị em cùng Cha của mình, nhưng yếu đuối trong đức tin, bị vấp phạm. Cái phước của người hiểu và tin chắc Lời Chúa, sống theo sự hiểu và tin của mình là được kể là công chính trước Đức Chúa Trời, được bình an và vui mừng trong cuộc sống.

Phao-lô nói với những người có hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, hiểu và tin rằng: Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng điều gì ra từ miệng, điều ấy mới làm cho một người không tinh sạch. Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ. Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện. Với sự hiểu biết và đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, những người ấy có thể ăn mọi thức ăn trước Đức Chúa Trời mà biết chắc là mình không phạm tội. Họ được Đức Chúa Trời ban phước vì sống theo đức tin của mình.

23 Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà {ăn}. Vì bất cứ điều gì {làm mà} không bởi đức tin thì {điều ấy} là tội lỗi.

Nếu một người sau khi hiểu biết Lời Chúa về sự trong thời Tân Ước, các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, nhưng vẫn ngần ngại, không biết chắc là có nên ăn thịt các loài ấy không, thì người ấy không nên ăn. Vì ăn mà không bởi đức tin thì phạm tội.

Không riêng gì việc ăn các thức ăn không bởi đức tin là phạm tội. Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã ban cho Hội Thánh một nguyên tắc sống trong Chúa: “Bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi!” Là con dân Chúa, chúng ta chỉ suy nghĩ, nói, và hành động những gì chúng ta tin là đúng với Lời Chúa. Nếu chúng ta có sự nghi ngờ, thì chúng ta không nên suy nghĩ, nói, hoặc hành động những gì chúng ta không tin chắc là đúng với Lời Chúa. Vì suy nghĩ, nói, hoặc hành động không bởi đức tin là phạm tội.

Một trong những điều chúng ta dễ vấp phạm là nghĩ xấu cho người khác mà không có bằng chứng cụ thể. Đó là khi chúng ta nghe hoặc thấy anh chị em của mình nói hoặc làm điều gì đó, chúng ta vội áp đặt lý do xấu và mục đích xấu cho điều mà anh chị em của chúng ta nói hoặc làm. Chúng ta cần xin Chúa tha thứ và cất ra khỏi chúng ta ngay những ý nghĩ không có chứng cớ như vậy. Nên nhớ, trước khi chúng ta cho rằng lời nói hay việc làm của người khác có lý do xấu hoặc mục đích xấu thì chúng ta phải có ít nhất là hai nhân chứng. Chúng ta có thể trực tiếp hỏi anh chị em của mình điều gì mình không hiểu, để tránh hiểu lầm.

Lúc nào trong Hội Thánh cũng có người yếu đức tin, vì mới tin Chúa, chưa đọc hết Lời Chúa, chưa có sự tương giao mật thiết với Chúa… Hội Thánh phải hết sức cẩn thận, tránh gây vấp phạm cho người yếu đức tin. Nhưng nếu sau khi Hội Thánh đã giảng giải lẽ thật của Lời Chúa cho người ấy rồi, mà người ấy không chấp nhận lẽ thật của Lời Chúa, thì người ấy không còn là anh chị em cùng đức tin. Hội Thánh cần phải dứt thông công những người không tin nhận Lời Chúa.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta, ban sự khôn sáng và sức mạnh cho chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/07/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Ngài Yêu Tôi từ Xưa”
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/ngai-yeu-toi-tu-xua/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Share This:

260 views

Chú Giải Rô-ma 14:1-12

Roma_038 Đức Tin Yếu
(Rô-ma 14:1-12)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, {nhưng} không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo.

2 Người thì thật sự tin mình có thể ăn được mọi thứ, nhưng người yếu đuối thì ăn rau.

3 Người ăn chớ khinh dể người không ăn và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy.

4 Ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã {là việc} đối với chủ của người ấy. Nhưng người ấy sẽ được giữ cho đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy được giữ cho đứng.

5 Người thì thật sự phán đoán ngày này hơn ngày khác. Người khác thì {phán đoán} mọi ngày {như nhau}. Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí của mình.

6 Người giữ ngày, giữ vì Chúa. Người không giữ ngày, vì Chúa, người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, vì Chúa người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời.

7 Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình.

8 Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

9 Mục đích của sự Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và sống {là} để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống.

10 Nhưng ngươi, sao phán xét anh chị em cùng Cha của mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh chị em cùng Cha của mình? Vì hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ.

11 Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ {trước} Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận {trước} Đức Chúa Trời. [Ê-sai 45:23]

12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

358 views

Chú Giải Rô-ma 13:8-14

Roma_037 Luật Pháp Thể Hiện Tình Yêu
(Rô-ma 13:8-14)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

8 Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ yêu lẫn nhau; vì ai yêu người khác thì đã làm trọn luật pháp.

9 Vì rằng: Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ phạm tội giết người, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ làm chứng dối, ngươi chớ tham lam, và bất cứ điều răn nào khác đều tóm lại trong một lời này: Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình! [Lê-vi Ký 19:18]

10 Tình yêu chẳng làm hại người lân cận. Vậy, tình yêu là sự làm trọn luật pháp.

11 Hãy biết rằng, thời kỳ hiện nay {là} giờ của ban ngày, lúc chúng ta thức dậy khỏi sự ngủ; vì hiện nay sự cứu rỗi của chúng ta đã gần chúng ta hơn khi chúng ta {mới} tin.

12 Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.

13 Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày! Không {bước đi} trong sự thác loạn và say sưa! Không {bước đi} trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không {bước đi} trong sự cãi lẫy và ganh tỵ.

14 Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ; chớ làm sự chu cấp cho xác thịt trong sự tham muốn {của nó}.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

418 views

Chú Giải Rô-ma 13:2-7

Roma_036 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền – Phần Hai
(Rô-ma 13:1-7)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình}; vì chẳng có quyền nào mà chẳng {đến} bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.

3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.

4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, {là} người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.

5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi lương tâm.

6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.

7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

449 views

Chú Giải Rô-ma 13:1

Roma_035 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền – Phần Một
(Rô-ma 13:1-7)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình}; vì chẳng có quyền nào mà chẳng {đến} bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.

3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.

4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, {là} người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.

5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi lương tâm.

6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.

7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

444 views

Chú Giải Rô-ma 12:9-21

Roma_034 Tình Yêu Trong Chúa
(Rô-ma 12:9-21)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

9 Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó {với} sự lành;

10 yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau {với} sự tôn trọng;

11 chẳng lui đi trong sự sốt sắng; tâm thần nóng cháy, phụng sự Chúa;

12 vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện;

13 chia xẻ những sự cần dùng cho các thánh đồ; theo đuổi lòng hiếu khách.

14 Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại các anh chị em! Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa!

15 Hãy vui với những ai vui và khóc với những ai khóc!

16 Hãy {có} cùng một ý tưởng với nhau! Đừng suy nghĩ những chuyện cao xa! Nhưng hãy hạ mình theo những người khiêm nhường! Chớ tự mình nên khôn sáng!

17 Chớ lấy ác trả ác cho ai! Hãy nghĩ trước về những điều thiện trước mặt mọi người!

18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người!

19 Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận {của Đức Chúa Trời}; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta! Ta sẽ báo trả! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35]

20 Vậy, nếu kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống! Vì làm như vậy, {khác nào} ngươi chất những than lửa trên đầu nó. [Châm Ngôn 25:21-22]

21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy thắng điều ác bằng điều thiện.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

653 views

Chú Giải Rô-ma 12:1-8

Roma_033 Sự Dâng Thân Thể Lên Đức Chúa Trời
Hội Thánh Là Một – Các Ân Tứ Trong Hội Thánh
(Rô-ma 12:1-8)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, {ấy là} sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.

2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ {về mình} cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.

4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;

5 thì cũng vậy, {chúng ta là} nhiều người {nhưng} là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.

6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;

7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ.

8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

471 views

Chú Giải Rô-ma 11:25-36

Roma_032 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên
(Rô-ma 11:25-36)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.

26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.

27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]

28 Luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà {họ là} những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà {họ được} yêu thương.

29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.

30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,

31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót {đã ban cho} các anh chị em.

32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.

33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!

34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?

35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?

36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

435 views

Chú Giải Rô-ma 11:11-24

Roma_031 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
(Rô-ma 11:11-24)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu {đã đến với} các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.

12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ {là} sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ {là} sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng {khiến cho sự giàu có ấy} thêm lên biết bao?

13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,

14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua {của những người bà con theo phần} xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.

15 Vì nếu sự dứt bỏ họ {là} sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận {họ trở lại} chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?

16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa {là} thánh thì cả đống bột cũng {thánh}; và nếu rễ {là} thánh thì các nhánh cũng {thánh}.

17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong {chỗ} của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,

18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh {đó}. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì {hãy biết rằng}, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ {chịu đựng} ngươi.

19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi {là} để tôi được tháp vào.

20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.

21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.

22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.

23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.

24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những {nhánh} nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

493 views

Chú Giải Rô-ma 11:1-10

Roma_030 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên
(Rô-ma 11:1-10)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.

2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:

3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm {hại} mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]

4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam {là} những người chẳng hề quỳ gối {trước} Ba-anh. [I Các Vua 19:18]

5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.

6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.

7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng {những người} được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng {lòng}.

8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]

9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.

10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ {khiến} họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

501 views

Chú Giải Rô-ma 10:1-21

Roma_029 Sự Công Bình bởi Đức Tin – Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên
(Rô-ma 10:1-21)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Thật, ý tốt của lòng tôi và lời khẩn xin của tôi lên Đức Chúa Trời vì dân I-sơ-ra-ên, là cho họ được vào trong sự cứu rỗi.

2 Vì chính mình tôi làm chứng rằng, họ có lòng sốt sắng về Thiên Chúa, nhưng không phải theo sự tri thức.

3 Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của họ, không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời.

4 Vì Đấng Christ {là} mục đích của luật pháp, {đem} mỗi một ai tin {Ngài} vào trong sự công bình.

5 Môi-se viết về sự công bình của luật pháp rằng: Người nào làm những sự ấy thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5; Ê-xê-chi-ên 20:11]

6 Nhưng sự công bình bởi đức tin thì nói như thế này: Chớ nói trong lòng ngươi rằng, ai sẽ lên trên trời để đem Đấng Christ xuống?

7 Hay là: Ai sẽ xuống dưới vực sâu để đem Đấng Christ lên từ trong những kẻ chết?

8 Nhưng nó nói gì? Lời phán ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi. Ấy là lời phán đức tin mà chúng ta rao giảng. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:12-14]

9 Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu.

10 Vì {bởi trong} lòng tin mà được sự công bình, và {bởi} miệng tuyên xưng mà được sự cứu rỗi.

11 Vì Thánh Kinh nói: Bất cứ ai tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. [Ê-sai 28:16]

12 Vì không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp. Vì {Ngài} cùng {là} một Chúa của mọi {người}, {Ngài} giàu {ơn} đối với những ai kêu xin Ngài.

13 Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. [Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21; Giô-ên 2:28-32]

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?

15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]

16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]

17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, {là} sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.

18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những {sứ giả} đã vang khắp đất, và lời của những {sứ giả} đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]

19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi {những kẻ} chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]

20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]

21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

490 views

Chú Giải Rô-ma 9:14-33

Roma_028 Uy Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời – Sự Vấp Phạm của Dân I-sơ-ra-ên
(Rô-ma 9:14-33)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? {Có} sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!

15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]

16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.

17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]

18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.

19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?

20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?

21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống {đất} mà làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?

22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, [sau khi] đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, {thì ai có thể nói gì?}

24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.

25 Như Ngài cũng đã phán trong {sách} Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta {là} dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]

26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ: Các ngươi chẳng phải là dân Ta! Tại nơi đó họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

27 Còn Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên: Dù số con cái I-sơ-ra-ên như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu. [Ê-sai 10:22-23]

28 Vì Ngài sẽ làm thành lời phán cách nhanh chóng trong sự công bình. Vì Chúa sẽ thi hành lời phán cách nhanh chóng trên đất. [Ê-sai 10:22-23]

29 Và như Ê-sai đã tiên tri: Nếu Chúa Vạn Quân chẳng để lại một hạt giống, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và bị làm cho giống như Gô-mô-rơ. [Ê-sai 1:9]

30 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Những dân ngoại chẳng tìm theo sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình {đến} bởi đức tin.

31 Còn dân I-sơ-ra-ên tìm theo luật pháp của sự công bình, thì không đạt {đến} luật pháp của sự công bình.

32 Tại sao? Tại chẳng bởi đức tin nhưng bởi những việc làm của luật pháp. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp chân,

33 như đã chép: Này, Ta để tại Si-ôn một hòn đá làm cho vấp chân và khối đá làm bẫy. Bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn. [Ê-sai 8:14-15; 28:16]

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

538 views

Chú Giải Rô-ma 9:1-13

Roma_027 Hội Thánh Là Dân I-sơ-ra-ên Thuộc Linh
(Rô-ma 9:1-13)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:

2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!

3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.

4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.

5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ {ra từ} dân ấy, là {Đấng} trên hết mọi sự, {là} Thiên Chúa được tôn vinh đời đời. A-men!

6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.

7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái {của ông}. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]

8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.

9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:12]

10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, {là} I-sác, tổ phụ của chúng ta.

11 Vì, khi {hai con} chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,

12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]

13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

712 views

Chú Giải Rô-ma 8:31-39

Roma_026 Tình Yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời
(Rô-ma 8:31-39)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai {có thể} nghịch lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công bình {những người ấy}.

34 Ai sẽ định tội {họ}? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? {Có phải} sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?

36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:2]

37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.

38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,

39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

587 views

Chú Giải Rô-ma 8:12-30

Roma_025 Đồng Kế Tự với Đấng Christ và Sự Vinh Quang Trong Tương Lai
(Rô-ma 8:12-30)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

12 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.

13 Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.

14 Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.

15 Vì các anh chị em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để lại sợ hãi; nhưng các anh chị em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó, chúng ta gọi: A-ba! Cha!

16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.

17 Và nếu {chúng ta} là con cái, thì {chúng ta} cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với {Ngài}.

18 Tôi tưởng rằng, những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng {so sánh} với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta.

19 Vì sự xao xuyến mong ngóng của muôn vật chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời.

20 Vì muôn vật đã bị làm cho phục sự hư không, chẳng phải tự ý, mà là bởi Đấng bắt chúng chịu phục, để mong rằng

21 chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hoại, mà vào trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng, cả muôn vật cùng than thở và cùng chịu khó nhọc cho đến ngày nay.

23 Không những {chúng}, mà chúng ta nữa, là những người có trái đầu mùa của Đấng Thần Linh. Chính chúng ta cũng than thở trong chúng ta, trông đợi sự làm con nuôi, {là} sự cứu chuộc thân thể của chúng ta.

24 Vì chúng ta được cứu {trong} sự trông cậy, nhưng sự trông cậy được nhìn thấy thì không phải là sự trông cậy. Vì điều mà một người nhìn thấy, thì sao {người ấy} còn trông cậy?

25 Nhưng nếu {chúng ta} trông cậy điều {chúng ta} không thấy, thì {chúng ta} bởi sự nhẫn nại mà chờ đợi.

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì {chúng ta} chẳng biết sự {chúng ta} phải xin như {chúng ta} cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở {mà chúng ta} không thể nói thành lời.

27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo {ý muốn} của Thiên Chúa.

28 Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích {của Ngài}.

29 Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

30 Và những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

709 views

Chú Giải Rô-ma 8:1-11

Roma_024 Sống Theo Thần Trí
(Rô-ma 8:1-11)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng {bước} theo thần trí.

2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.

3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi {vào trong thế gian}, rồi {Ngài} vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.

4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, {là} những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng {bước đi} theo thần trí.

5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì {nghĩ đến} những sự thuộc về Đấng Thần Linh.

6 Vì sự suy nghĩ {theo} xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ {theo} thần trí thì sống và bình an.

7 Vì sự suy nghĩ {theo} xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.

8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.

9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà {ở} trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

10 Vậy, nếu Đấng Christ {ở} trong các anh chị em, thì thân thể chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công bình.

11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

585 views

Chú Giải Rô-ma 7:7-25

Roma_023 Luật Thiện và Luật Ác
(Rô-ma7:7-25)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!

8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.

9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!

10 Điều răn {là} sự hướng về sự sống, {nhưng} điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.

11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.

12 Vậy, luật pháp {là} thánh, điều răn {là} thánh, công bình, và tốt lành.

13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi {đã làm cho tôi chết,} để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.

14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!

16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi {vẫn} công nhận luật pháp là tốt lành.

17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà {là} tội lỗi cư trú trong tôi.

18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn {làm lành} có {trong} tôi, nhưng tôi không tìm thấy {năng lực} để làm ra sự tốt lành.

19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.

20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà {là} tội lỗi cư trú trong tôi.

21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện {trong} tôi.

22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.

23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.

24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?

25 Tôi dâng lời cảm tạ! {Ấy là} Đức Chúa Trời, qua Đức Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: {trong} tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng {trong} xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

1,592 views

Chú Giải Rô-ma 7:1-6

Roma_022 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp
(Rô-ma7:1-6)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?

2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp khi {chồng} còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp {đã ràng buộc mình với} chồng.

3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.

4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, {là} Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.

6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không {trong} sự xưa cũ của văn tự.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

1,116 views

Chú Giải Rô-ma 6:15-23

Roma_021 Làm Nô lệ cho Sự Công Bình
(Rô-ma 6:15-23)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết về bản hiệu đính trong phần ghi chú ở cuối bài này.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Không thể như vậy!

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm những nô lệ vào trong sự vâng phục sự gì, thì các anh chị em là những nô lệ của sự mà mình vâng phục, hoặc {nô lệ} của tội lỗi {để} vào trong sự chết, hoặc {nô lệ} của sự vâng phục {để} vào trong sự công bình sao?

17 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, các anh chị em từng là những nô lệ cho tội lỗi nhưng trong lòng các anh chị em đã vâng phục khuôn khổ của giáo lý mà các anh chị em đã được giao vào đó.

18 Vậy, các anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi; các anh chị em đã trở nên những nô lệ của sự công bình.

19 Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công bình cho sự thánh khiết cũng thế ấy.

20 Khi các anh chị em là những nô lệ cho tội lỗi thì các anh chị em được tự do khỏi sự công bình. [Ở ngoài khuôn khổ của sự công bình.]

21 Thế nhưng các anh chị em đã được kết quả gì trong những điều mà giờ đây các anh chị em hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết?

22 Nhưng bây giờ đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên những nô lệ của Đức Chúa Trời rồi, thì các anh chị em được kết quả cho sự thánh khiết, và sự cuối cùng là sự sống đời đời.

23 Vì tiền công của tội lỗi {là} sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời {là} sự sống đời đời trong Đức Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

1,646 views

Chú Giải Rô-ma 6:1-14

Roma_020 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa
(Rô-ma 6:1-14)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết về bản hiệu đính trong phần ghi chú ở cuối bài này.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?

2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết {đối với} tội lỗi, sao còn sống trong {tội lỗi} nữa?

3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?

4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.

5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với {Ngài} trong sự {chết} giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được {tháp làm một với Ngài trong} sự sống lại {giống như sự sống lại của Ngài}.

6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với {Ngài}, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.

7 Vì {ai} đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.

8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.

9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.

10 Vì Ngài đã chết {là} Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống {là} Ngài sống cho Đức Chúa Trời.

11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, {khiến} các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.

13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.

14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

1,646 views