4,289 views

Thông Báo về Francis Hùng

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. → Bấm vào đây để đọc tiếp…

6,018 views

Xin Đừng Bỏ Qua Mà Không Đọc Bài Này!

Kính Mời Quý Bạn Đọc Ghé Thăm:

www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
www.facebook.com/huynhchristiantimothy


YouTube Video Tìm Hiểu Tin Lành:
www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee

Youtube Video “Chân Giả Luận:”
www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee

Mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (giờ và ngày tại Việt Nam)
Paltalk Chat Room “Giang Thanh Kinh:”

http://express.paltalk.com/index.html?gid=1577305510

Hướng dẫn cài đặt Paltlak và tìm phòng:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85MzI0ODk5NF9RMVJlTA/HDSD-Paltalk.pdf


Mến chào bạn!

Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến với trang web này, và chúng tôi gửi đến bạn lời chào mừng trong tình yêu của Thiên Chúa.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với trang web này, thì xin bạn đừng bỏ qua mà không đọc bài này!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

59 views

Chú Giải Phi-líp 1:12-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Phi-líp 1:12-21
Sự Bất Khuất củaTin Lành

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều {xảy ra} cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,

13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

16 Những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.

17 Nhưng những người {công bố} bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hổ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.

21 Vì đối với tôi: Sống {là} Đấng Christ và chết {là} điều ích lợi.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

203 views

Chú Giải Phi-líp 1:1-11

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Phi-líp 1:1-11
Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành

 

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi đến hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus, ở thành Phi-líp, chung với các giám mục và các chấp sự.

2 Nguyện ân điển {ở cùng} các anh chị em và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

3 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến các anh chị em.

4 Trong mỗi sự khẩn xin của tôi cho các anh chị em, tôi hằng khẩn xin cho hết thảy các anh chị em cách hớn hở.

5 Vì sự thông công của các anh chị em với Tin Lành từ ngày đầu cho đến nay,

6 {tôi} tin chắc về việc này rằng, Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong các anh chị em thì sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là phải lắm, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,

11 được đầy những trái của sự công bình bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

312 views

Chú Giải Ê-phê-sô 6:10-24

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 6:10-24
Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

 

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng {vững}.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công bình,

15 chân mang giày dép trong sự sẵn sàng của Tin Lành bình an.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời của Thiên Chúa.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.

22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!

24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

234 views

Chú Giải Ê-phê-sô 6:1-9

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 6:1-9
Bổn Phận Con cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là phải.

2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,

3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.

6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng

7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

259 views

Chú Giải Ê-phê-sô 5:22-33

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 5:22-33
Bổn Phận Vợ Chồng

 

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 

22 Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như {vâng phục} Chúa.

23 Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể.

24 Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải {vâng phục} chồng mình trong mọi sự.

25 Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,

26 để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, {với} sự rửa bởi nước trong lời phán, [Lời phán trong Ma-thi-ơ 28:19-20.]

27 để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.

28 Vậy nên, những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.

29 Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó, như Chúa {đối với} Hội Thánh.

30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, và của xương Ngài.

31 Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt.

32 Đây là sự mầu nhiệm lớn! Nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh.

33 Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

333 views

Chú Giải Ê-phê-sô 5:1-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 5:1-21
Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới (2)

 

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công bình, và chân thật.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.

12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy linh.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

347 views

Chú Giải Ê-phê-sô 4:17-32

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 4:17-32
Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới

 

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,

18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.

21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,

23 mà chịu làm nên mới tâm thần của tâm trí mình,

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.

27 Đừng nhường chỗ cho ma quỷ.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

378 views

Chú Giải Ê-phê-sô 4:1-16

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 4:1-16
Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh,
Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh

 

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Vậy, tôi, người tù của Chúa, nài xin các anh chị em hãy bước đi một cách xứng đáng với tiếng gọi mà các anh chị em đã được gọi,

2 với tất cả sự khiêm nhường và nhu mì, với sự nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu,

3 sốt sắng dùng sự ràng buộc của hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.

4 {Chỉ có} một thân thể, một thần trí, như các anh chị em đã được gọi vào trong một sự trông cậy của sự kêu gọi các anh chị em.

5 {Chỉ có} một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem.

6 {Chỉ có} một Thiên Chúa và Cha của mọi sự; Đấng ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các anh chị em.

7 Nhưng ân điển đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.

8 Vậy nên, có lời phán: Khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù, và ban các ơn cho loài người. [Thi Thiên 68:18]

9 Nhưng, “Ngài đã lên” có nghĩa gì, nếu chẳng phải là: trước hết, Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp của đất?

10 Đấng đã xuống cũng là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự.

11 Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy,

12 hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ, trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ,

13 cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và sự tri thức về Con của Đức Chúa Trời, mà trở nên một người hoàn toàn, theo mức độ trưởng thành trọn vẹn của Đấng Christ;

14 để chúng ta không còn là trẻ con, bị chao đảo, dời đổi theo mỗi phong trào của giáo lý trong sự dối trá của loài người và mưu kế mà họ rình chờ để lường gạt;

15 nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

16 Bởi Ngài mà cả thân thể được gắn bó với nhau và kết nối bởi sự hổ trợ của mỗi khớp xương, tùy lượng sự tác động của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong tình yêu. [Khớp xương = nơi các đầu xương kết nối với nhau.]

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

305 views

Chú Giải Ê-phê-sô 3:13-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 3:13-21
Phước lành Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh

 

13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.

14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.

16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;

17 để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;

18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;

19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.

20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,

21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

442 views

Chú Giải Ê-phê-sô 3:1-12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 3:1-12
Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ
Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, {làm} người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,

4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,

9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,

11 theo mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

442 views