3,965 views

Thông Báo về Francis Hùng

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. → Bấm vào đây để đọc tiếp…

5,832 views

Xin Đừng Bỏ Qua Mà Không Đọc Bài Này!

Kính Mời Quý Bạn Đọc Ghé Thăm:

www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
www.facebook.com/huynhchristiantimothy


YouTube Video Tìm Hiểu Tin Lành:
www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee

Youtube Video “Chân Giả Luận:”
www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee

Mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (giờ và ngày tại Việt Nam)
Paltalk Chat Room “Giang Thanh Kinh:”

http://express.paltalk.com/index.html?gid=1577305510

Hướng dẫn cài đặt Paltlak và tìm phòng:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85MzI0ODk5NF9RMVJlTA/HDSD-Paltalk.pdf


Mến chào bạn!

Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến với trang web này, và chúng tôi gửi đến bạn lời chào mừng trong tình yêu của Thiên Chúa.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với trang web này, thì xin bạn đừng bỏ qua mà không đọc bài này!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

98 views

Chú Giải Ê-phê-sô 4:17-32

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 4:17-32
Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới

 

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,

18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.

21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,

23 mà chịu làm nên mới tâm thần của tâm trí mình,

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.

27 Đừng nhường chỗ cho ma quỷ.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

176 views

Chú Giải Ê-phê-sô 4:1-16

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 4:1-16
Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh,
Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh

 

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Vậy, tôi, người tù của Chúa, nài xin các anh chị em hãy bước đi một cách xứng đáng với tiếng gọi mà các anh chị em đã được gọi,

2 với tất cả sự khiêm nhường và nhu mì, với sự nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu,

3 sốt sắng dùng sự ràng buộc của hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.

4 {Chỉ có} một thân thể, một thần trí, như các anh chị em đã được gọi vào trong một sự trông cậy của sự kêu gọi các anh chị em.

5 {Chỉ có} một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem.

6 {Chỉ có} một Thiên Chúa và Cha của mọi sự; Đấng ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các anh chị em.

7 Nhưng ân điển đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.

8 Vậy nên, có lời phán: Khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù, và ban các ơn cho loài người. [Thi Thiên 68:18]

9 Nhưng, “Ngài đã lên” có nghĩa gì, nếu chẳng phải là: trước hết, Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp của đất?

10 Đấng đã xuống cũng là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự.

11 Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy,

12 hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ, trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ,

13 cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và sự tri thức về Con của Đức Chúa Trời, mà trở nên một người hoàn toàn, theo mức độ trưởng thành trọn vẹn của Đấng Christ;

14 để chúng ta không còn là trẻ con, bị chao đảo, dời đổi theo mỗi phong trào của giáo lý trong sự dối trá của loài người và mưu kế mà họ rình chờ để lường gạt;

15 nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

16 Bởi Ngài mà cả thân thể được gắn bó với nhau và kết nối bởi sự hổ trợ của mỗi khớp xương, tùy lượng sự tác động của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong tình yêu. [Khớp xương = nơi các đầu xương kết nối với nhau.]

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

165 views

Chú Giải Ê-phê-sô 3:13-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 3:13-21
Phước lành Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh

 

13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.

14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.

16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;

17 để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;

18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;

19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.

20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,

21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

248 views

Chú Giải Ê-phê-sô 3:1-12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 3:1-12
Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ
Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, {làm} người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,

4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,

9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,

11 theo mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

199 views

Chú Giải Ê-phê-sô 2:11-22

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 2:11-22
Sự Hiệp Một của Dân I-sơ-ra-ên
và Các Dân Tộc Khác Trong Hội Thánh

 

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

11 Vậy, hãy nhớ rằng, trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt.

12 Lúc ấy, các anh chị em không có Đấng Christ, ở ngoài quyền công dân I-sơ-ra-ên, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa.

13 Nhưng trong Đấng Christ Jesus, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ.

14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,

15 chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, {tức là} luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình.

16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;

17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.

18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.

19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,

20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.

21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.

22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

257 views

Chú Giải Ê-phê-sô 2:1-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 2:1-10
Địa Vị của Các Thánh Đồ

 

1 Còn các anh chị em đã chết vì những sự vi phạm và những tội lỗi của mình,

2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là thần hiện đang hành động trong những con cái bội nghịch.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,

5 nên đang khi chúng ta chết vì những sự vi phạm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

6 Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus,

7 để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, trong sự từ ái của Ngài, hướng về chúng ta trong Đấng Christ Jesus.

8 Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.

9 Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.

10 Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

250 views

Chú Giải Ê-phê-sô 1:17-19

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 1:17-19
Thần Trí của Hội Thánh

 

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,

19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

306 views

Chú Giải Ê-phê-sô 1:15-23

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 1:15-23

Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa
Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

 

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,

16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,

19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,

21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,

22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

 

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

321 views

Chú Giải Ê-phê-sô 1:1-14

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 1:1-14

Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,

6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những tội lỗi, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn ngoan và thông sáng;

9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất, trong Đấng ấy.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,

12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của lẽ thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.

14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

491 views

Chú Giải Truyền Đạo 12:1-14

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Truyền Đạo 12:1-14

 

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

1 Hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa của ngươi ngay lúc này, trong những ngày thanh xuân của ngươi, trước khi những ngày xấu chưa đến và những năm tới gần mà ngươi sẽ nói rằng: Ta không vui lòng;
2 trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây lại tuôn đến sau cơn mưa;
3 trong ngày mà những người giữ nhà sẽ run rẩy, những người mạnh sức sẽ khom lưng, những người xay cối ngừng lại bởi vì số ít, và những người nhìn xem qua các cửa sổ bị tối tăm.
4 Những cánh cửa hướng ra đường phố sẽ bị đóng lại, khi tiếng xay cối thưa lần. Người ta sẽ trỗi dậy khi nghe tiếng chim, và những con gái của sự ca hát sẽ hạ mình.
5 Người ta cũng sẽ sợ chiều cao; sự hãi hùng ở trên lối đi; cây hạnh sẽ trổ hoa; cào cào sẽ trở nên nặng; và sự ước ao sẽ tan vỡ; vì loài người đi đến nơi ở lâu dài của mình, và những kẻ than khóc đi vòng quanh các đường phố.
6 Cũng {hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa của ngươi} trước khi dây bạc bị đứt, chén vàng bị vỡ, bình bị vỡ tan bên suối, hay bánh xe bị vỡ ra bên giếng;
7 rồi bụi đất sẽ trở về đất y như nguyên cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.
8 Người truyền đạo nói: Hư không của những sự hư không! Mọi sự đều hư không!
9 Bởi vì người truyền đạo là khôn ngoan, nên cũng dạy sự trí thức cho dân sự. Người đã lắng nghe, tra xét, và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn.
10 Người truyền đạo tra tìm những lời có thể tiếp nhận được, những lời được viết cách ngay thẳng, những lời của lẽ thật.
11 Những lời của người khôn ngoan giống như cây gậy kích bò. Sự thu thập chúng như những đinh đóng chặt. Chúng được ban cho bởi Đấng Chăn Chiên Duy Nhất.
12 Và hơn nữa, hỡi con trai của ta! Hãy chịu sự dạy này: Sự làm ra nhiều sách thì không cùng. Sự học nhiều là sự mệt nhọc của xác thịt.
13 Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người.
14 Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín giấu, hoặc thiện, hoặc ác.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

491 views