2,441 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:7

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bổn Phận của Người Chồng

7 Cũng vậy, hỡi những người làm chồng, hãy ở với họ cách hiểu biết như với người yếu đuối hơn, tôn trọng người vợ và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống, để không điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em.

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Hoặc bấm vào đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào hai nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

Có lẽ, nhiều chị em trong Chúa nghĩ rằng: những người vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa dường như là không công bình, dường như là trong quan hệ vợ chồng thì người vợ chịu nhiều thiệt thòi.

Tuy nhiên, khi các chị em học biết về bổn phận làm một người chồng trong Chúa thì các chị em sẽ thấy là Chúa giao cho những người chồng bổn phận đối với vợ rất là nặng nề. Trong khi người vợ chỉ cần vâng phục chồng thì người chồng phải hy sinh mọi sự cho vợ.

Thật vậy! Chồng phải yêu thương vợ và hy sinh cho vợ như Đấng Christ yêu thương Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh!

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của I Phi-e-rơ 3:7 dạy về bổn phận của người chồng trong Chúa, và chúng ta cũng sẽ tham khảo từ các câu khác trong Thánh Kinh, liên quan đến bổn phận của người chồng. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của I Phi-e-rơ 3:7:

7 Cũng vậy, hỡi những người làm chồng, hãy ở với họ cách hiểu biết như với người yếu đuối hơn, tôn trọng người vợ và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống, để không điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em.

Cũng vậy” có nghĩa là những người vợ nghe và vâng phục Lời Chúa dạy về bổn phận làm vợ thế nào, thì những người chồng cũng phải nghe và vâng phục Lời Chúa dạy về bổn phận làm chồng thế ấy.

Hỡi những người làm chồng, hãy ăn ở với họ cách hiểu biết” có nghĩa là chồng sống với vợ y theo sự hiểu biết từ những sự dạy dỗ trong Lời Chúa và y theo tri thức đã nhận từ Đức Chúa Trời. Tri thức là những điều hiểu biết nhận lãnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời trong tâm thần.

Như với người yếu đuối hơn” trước hết, có nghĩa là người vợ có thể yếu đuối hơn người chồng về cả thể lực lẫn linh lực. Linh lực là sức mạnh thuộc linh ra từ đức tin. Trong thực tế, có nhiều người vợ mạnh mẽ hơn chồng về cả thể lực lẫn linh lực, nhưng đó là điều ngoại lệ. Thường thì người vợ nương cậy nơi sức mạnh của người chồng. Kế tiếp, nghĩa chính ở đây là: Vì cớ Chúa đặt để người chồng cai trị người vợ thì đương nhiên, trong phương diện quan hệ vợ chồng, người chồng luôn ở thế mạnh, thế của người cai trị, còn người vợ luôn ở thế yếu, thế của người phải vâng phục. Sự yếu đuối này có nghĩa là sự ở dưới quyền nhưng không phải là điều hổ thẹn mà là yếu tố để vợ chồng nên một trong thánh ý và trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Không có gì là hổ thẹn khi công dân vâng phục chính quyền, con cái vâng phục cha mẹ, học trò vâng phục thầy cô, tôi tớ vâng phục chủ, thì cũng không có gì là hổ thẹn khi vợ vâng phục chồng. Người chồng phải xét về phương diện yếu đuối này của người vợ, người vì kính Chúa, yêu chồng mà tình nguyện làm người vâng phục mình. Có như vậy, chồng mới không xem vợ như là nô lệ, trái lại, chồng biết ơn vợ đã yêu thương vâng phục mình.

Tôn trọng người vợ…” Từ ngữ “tôn trọng” [1] dùng trong câu này mang các nghĩa sau đây:

1. Đánh giá đúng giá trị của một người hay một vật.

2. Danh dự của một chức vụ.

3. Lòng và thái độ tôn trọng đối với một thẩm quyền, một chức vụ, hoặc một người đáng tôn kính.

Cả ba định nghĩa này đều ứng cho người làm vợ. Người chồng phải biết đánh giá đúng người vợ của mình. Phải biết rằng đó là người Chúa ban cho mình để giúp đỡ mình, kể cả đó là một người chưa tin Chúa, nếu người ấy biết vâng phục mình. Người chồng phải biết tôn trọng danh dự và thiên chức của người vợ vì làm vợ là một thiên chức (chức vụ do Thiên Chúa ban cho). Đó là chưa kể đến thiên chức làm mẹ của người vợ. Người vợ không phải là một nô lệ hoàn toàn vâng phục chồng một cách mù quáng. Trong người vợ có hình và tượng của Thiên Chúa, nhất là những người vợ thật lòng tin Chúa thì họ là những tạo vật mới được Thiên Chúa dựng nên trong Đấng Christ, giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Một người như vậy đáng được tôn trọng.

…và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống.” Người chồng không chỉ tôn trọng vợ vì thiên chức làm vợ, mà còn tôn trọng vợ vì vợ sẽ là người cùng hưởng phước sự sống với mình. Phước sự sống bao gồm sự được sống đời đời và được cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc của Ngài. Mỗi con dân Chúa trung tín cho đến chết đều sẽ nhận được sự sống đời đời và đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ (Khải Huyền 2:10; II Ti-mô-thê 2:12). Tuy nhiên, những ai có vợ có chồng cùng đức tin thì sẽ cùng hưởng phước sự sống với chồng hoặc vợ của mình. Nên nhớ, vợ chồng trở nên một. Mọi việc lành của chồng hay vợ làm ra trong đời này đều được ban thưởng trong đời sau và cả hai cùng chung nhau hưởng phước. Dầu trong đời sau không còn quan hệ vợ chồng như trong đời này, nhưng vẫn có mối quan hệ đồng công, đồng trị (cùng làm việc, cùng cai trị) giữa những người có mối quan hệ thân thiết trong đời này. Chúng tôi tin rằng: Trong đời sau, những người cùng sinh hoạt chung trong một Hội Thánh địa phương trong đời này sẽ được đồng công, đồng trị với nhau trong đời sau.

để không điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em.” Sự cầu nguyện, trước hết là một hành động thờ phượng Chúa, kế đến là dâng lên Chúa những sự của mình. Nếu có sự bất hòa giữa vợ chồng, nếu chồng đối xử bất công với vợ hoặc chồng chưa tha thứ vợ, thì chồng không thể ra mắt Chúa qua sự cầu nguyện. Khi chúng ta cư xử bất công với người khác hoặc không tha thứ cho người khác là chúng ta làm nghịch lại Lời Chúa, là phạm tội. Chúng ta phải giải quyết tội lỗi trước khi chúng ta có thể ra mắt Chúa. Chúng ta phải ăn năn, xưng tội trước Chúa và phục hòa với người rồi chúng ta mới có thể ra mắt Ngài.

Để có thể hiểu sâu nhiệm hơn thế nào là sự hiểu biết của một người chồng trong Chúa về bổn phận làm chồng, thì chúng ta tham khảo các câu Thánh Kinh sau:

Ê-phê-sô 5:25-33:

25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,

26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước tắm rửa và dùng Lời làm cho Hội tinh sạch,

27 để tỏ ra Hội Thánh đầy vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.

28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.

29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh,

30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.

31 Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.

32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy.

33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể của mình (vì hai người đã nên một thịt). Chồng phải hy sinh cho vợ như Đấng Christ hy sinh cho Hội Thánh, để giúp vợ trở nên một người trọn vẹn trong Chúa. Chồng phải lìa cha mẹ mà sống hiệp một với vợ. Trừ khi sự sống chung với cha mẹ được vợ đồng ý và không ảnh hưởng đến sự hiệp một của vợ chồng.

Con cái thì phải hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ lớn tuổi. Nhưng nếu cha mẹ, không hợp với vợ thì chồng phải chọn ra khỏi nhà cha mẹ, để sống hiệp một với vợ. Trong Chúa, bổn phận hiếu thảo của con cái không hề bao gồm việc con cái phải sống chung trong một nhà với cha mẹ.

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng ở cay nghiệt với nàng.” (Cô-lô-se 3:19).

Từ ngữ “ở cay nghiệt” trong nguyên ngữ Thánh Kinh có nghĩa đen là làm cho có vị đắng trong bao tử và nghĩa bóng là làm cho buồn giận, bực dọc [2]. Dĩ nhiên, đây là nói đến sự người chồng cư xử bất công với vợ khiến cho vợ phải buồn giận trong lòng. Nếu có người chồng nào đối xử cay nghiệt với vợ thì người ấy đã không yêu vợ như chính thân mình. Người ấy phạm tội. Còn nếu người chồng yêu vợ và theo đúng Lời Chúa, không chìu chuộng những sự ham muốn bất chính của vợ, nên vợ buồn giận, thì người chồng không có trách nhiệm gì trước Chúa.

Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 7:3).

Chồng làm hết bổn phận đối với vợ có nghĩa là chồng hết lòng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, chồng hết lòng hy sinh cho vợ để giúp vợ trở nên trọn vẹn như Đấng Christ hy sinh cho Hội Thánh. Vợ làm hết bổn phận đối với chồng có nghĩa là hoàn toàn vâng phục chồng như vâng phục Chúa, nếu ý muốn của chồng không sai nghịch Thánh Kinh.

Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, mà là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình mà là vợ.” (I Cô-rinh-tô 7:4).

Đây nói về sự thân thể xác thịt của chồng thuộc về vợ và ngược lại, bởi vì cả hai đã nên một thịt. Chính vì vậy mà không thể có chuyện gian dâm, ngoại tình. Dầu chồng cai trị vợ nhưng vợ có quyền trên thân thể của chồng. Có nghĩa là vợ chồng phải chìu nhau trong quan hệ tính dục một cách bình đẳng, không được từ chối nhau. Lời Chúa dạy rõ, ngay cả khi một trong hai người muốn dành một thời gian yên tĩnh để tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, thì cũng phải được sự đồng ý của người kia:

Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Sa-tan thừa khi anh em không biết tự kiềm chế mà cám dỗ chăng.” (I Cô-rinh-tô 7:5).

Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, tự ý rời bỏ vinh quang của Thiên Chúa để trở nên một người, rồi gánh hết mọi đau thương, sỉ nhục của mọi tội nhân, và cuối cùng là chết cách đau đớn trên thập tự giá:

Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên ở trong hình dạng loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8).

Đó là sự hy sinh của Đấng Christ dành cho Hội Thánh. Vì thế, mỗi người chồng trong Chúa phải học theo Đấng Christ, mà yêu thương vợ và hy sinh cho vợ như Đấng Christ đã yêu thương Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh. Nói cách khác, mọi ý muốn của vợ, nếu không nghịch lại Thánh Kinh, thì chồng nên chìu theo. Chỉ khi nào sự không chìu theo ý muốn của vợ sẽ có ích cho nhiều người khác hơn, thì chồng mới nên khuyên vợ cùng mình hy sinh vì ích lợi của người khác. Trong hoàn cảnh như vậy, chồng nên dùng quyền cai trị của mình để yêu cầu vợ vâng phục.

Cuộc sống vợ chồng y theo Lời Chúa sẽ là hạnh phúc tuyệt vời. Cuộc sống vợ chồng y theo Lời Chúa giúp cho cả vợ lẫn chồng ngày càng lớn lên trong ân điển của Chúa, trong sự hiểu biết Chúa càng sâu nhiệm hơn, và trong sự chiếu sáng lẽ thật của Lời Chúa.

Mỗi chúng ta đang trên tiến trình được thánh hóa để trở nên trọn vẹn. Vì thế, người chồng nào lỡ cư xử bất công với vợ phải ăn năn, xưng tội với Chúa và xin lỗi vợ ngay. Người vợ nào lỡ lớn tiếng với chồng, không vâng lời chồng phải ăn năn xưng tội với Chúa và xin lỗi chồng ngay. Vợ chồng hãy nhắc lẫn nhau mệnh lệnh của Chúa; cảm thông sự yếu đuối, lầm lỡ của nhau; tha thứ cho nhau và cầu thay cho nhau. Nếu việc sai trái lỡ xảy ra trước mặt con cái hay các thành viên khác trong gia đình thì người có lỗi phải xin lỗi các con và từng thành viên trong gia đình. Sự xưng tội giúp chúng ta phục hòa với Chúa và sự xin lỗi giúp chúng ta phục hòa với nhau.

Nguyện Đức Thánh Linh cứ thánh hóa quý ông bà anh chị em mỗi ngày bằng lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
10/10/2015

Ghi Chú

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G5092

[2] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4087

 

Share This:

Comments are closed.

2,441 views