3,527 views

26/06/2015 Ngày Nước Mỹ Chết

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDg2ODRf/201511_NgayNuocMyChet.mp3

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài giảng viết đặc biệt trong năm 2015:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxM191U0ZJMQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Đây là bài giảng ứng khẩu, không có phần bài viết.

LỊCH SỬ NGẮN VỀ NƯỚC MỸ

  • 04/07/1776 Ngày Lễ Độc Lập của nước Mỹ, được xem là sinh nhật của nước Mỹ.
  • 28/10/1886 Tượng Nữ Thần Tự Do do nước Pháp trao tặng được khánh thành trên nước Mỹ, mà thực chất là tượng của nữ tà thần Easter (Ishtar).
  • 04/10/1927 – 31/10/1941 Nước Mỹ tạc tượng bốn tổng tống tại Công Viên Quốc Gia Rushmore.
  • 25/06/1963 Tối Cao Pháp Viện Mỹ cấm sự cầu nguyện trong trường học.
  • 22/01/1973 Tối Cao Pháp Viện Mỹ hợp pháp hóa sự phá thai. Trên 58 triệu trẻ em bị giết từ trong bụng mẹ kể từ ngày ấy cho đến nay. Trung bình, hiện nay, mỗi ngày trên hai ngàn trẻ em bị giết qua sự phá thai trên toàn nước Mỹ.
  • 26/06/2015 Tối Cao Pháp Viện Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính luyến ái. Giọt nước cuối cùng làm tràn chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Share This:

Comments are closed.

3,527 views