Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF hoặc https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này https://www.opendrive.com/folders?MV8xMjAxMjA0MF9lQm1ldg Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Timothy Kính … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Xin Đừng Bỏ Qua Mà Không Đọc Bài Này!

Kính Mời Quý Bạn Đọc Ghé Thăm: www.kytanthe.net www.vi.grace-jay.net www.timhieutinlanh.net www.timhieuthanhkinh.net www.hoithanhphaiannan.net www.phunu.timhieutinlanh.net www.thanhoc.timhieutinlanh.net www.biengiao.timhieutinlanh.net www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible www.facebook.com/huynhchristiantimothy YouTube Video Tìm Hiểu Tin Lành: www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee Youtube Video “Chân Giả Luận:” www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee Mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (giờ và ngày … → Bấm vào đây để đọc tiếp…