Ý Nghĩa Các Phép Báp-tem Trong Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDg2NDQ0X0VKbTNv Huỳnh Christian Timothy Từ ngữ báp-tem trong nguyên ngữ Hy-lạp (Greek) của Thánh Kinh là: βαπτίζωđược chuyển ngữ thànhbaptizō với ký hiệu phát âm bap-tid’-zo và được dịch thành … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Tóm Lược Lịch Sử Loài Người Theo Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1 Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trích từ Tác Phẩm “Kỳ Tận Thế” Trong chương này, chúng tôi tổng hợp các dữ kiện trong Thánh Kinh, đối … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Những Lẽ Thật về Sự Cầu Thay

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Timoth Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Mục Đích và Điều Kiện Cầu Thay

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Timothy Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Hình và Tượng Trong Hội Thánh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Giảng Trong Ngày … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Hội Thánh Phải Ăn Năn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Giảng Trong Ngày … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF hoặc https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này https://www.opendrive.com/folders?MV8xMjAxMjA0MF9lQm1ldg Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Timothy Kính … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Xin Đừng Bỏ Qua Mà Không Đọc Bài Này!

Kính Mời Quý Bạn Đọc Ghé Thăm: www.kytanthe.net www.vi.grace-jay.net www.timhieutinlanh.net www.timhieuthanhkinh.net www.hoithanhphaiannan.net www.phunu.timhieutinlanh.net www.thanhoc.timhieutinlanh.net www.biengiao.timhieutinlanh.net www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible www.facebook.com/huynhchristiantimothy YouTube Video Tìm Hiểu Tin Lành: www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee Youtube Video “Chân Giả Luận:” www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee Mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (giờ và ngày … → Bấm vào đây để đọc tiếp…