5,120 views

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Lời Kêu Gọi Thứ Nhì: Hãy Đến Với Ta

Lời kêu gọi thứ nhì của Chúa, là: “Hãy đến với Ta!”

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Mục đích lời kêu gọi của Chúa, là Ngài ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Mặc dầu khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì lập tức chúng ta được Ngài tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, gánh nặng về các nhu cầu trong đời sống vẫn còn đó. Gánh nặng về các nhu cầu trong đời sống là một phần của hậu quả tội lỗi. Liền ngay sau khi loài người phạm tội, Thiên Chúa đã phán truyền như sau:

“…đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng Thế Ký 3:17-19).

Từ đó, nhu cầu: ăn, mặc, ở đã trở thành gánh nặng của loài người. Hình phạt thuộc linh của tội lỗi đã được cất đi, vì thế, những ai tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì không còn bị phân rẽ với Ngài; nhưng hình phạt thuộc thể thì vẫn còn cho đến khi thân thể xác thịt này chết đi và được phục sinh hoặc cho đến khi thân thể xác thịt này được biến hóa trong ngày Chúa trở lại.

Là con dân Chúa chúng ta vẫn phải làm việc để kiếm sống, nhưng chúng ta không còn bị áp-lực của đời sống đè nặng trên chúng ta. Vì khi chúng ta đến với Chúa, tức là chúng ta tìm kiếm sự công chính và vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta mọi nhu cầu thiết thực ấy (Ma-thi-ơ 6:33).

Đến với Chúa là đối diện với Ngài, kêu cầu danh Ngài, dâng trình mọi nhu cầu của chúng ta lên Ngài, và tin cậy nơi sự quan phòng của Ngài. Tìm kiếm sự công chính của Chúa là tìm kiếm sự ban cho từ nơi Chúa những gì Chúa đã hứa với những ai tin nhận Chúa, được ghi chép trong Thánh Kinh. Muốn biết và nhận được những lời hứa ấy thì chúng ta đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8). Tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời là chúng ta tận dụng những gì chúng ta có được trong thế gian để đầu tư cho Vương Quốc Trời. Ngụ ngôn về của báu trong đám ruộng, ngụ ngôn về người buôn ngọc (Ma-thi-ơ 13:44-46) dạy cho chúng ta biết thế nào là tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta vẫn làm việc để kiếm sống, nhưng Ngài sẽ cất đi gánh nặng trong việc làm của chúng ta. Ngài cũng có thể thay đổi công việc của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, chính chúng ta phải tự mình từ bỏ công việc đang làm, nếu việc làm đó dính dáng đến tội lỗi hoặc việc làm đó vi phạm ngày Sa-bát của Chúa. Tất cả những việc làm khiến cho chúng ta không được yên nghỉ thân thể xác thịt trong ngày Sa-bát, đều là những gánh nặng cần phải được đem ra khỏi chúng ta. Chúng ta không thể trả giá với Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta một việc làm khác, rồi chúng ta mới chịu từ bỏ việc làm hiện tại là việc làm khiến chúng ta vi phạm điều răn thứ tư. Hãy hết lòng tin cậy nơi sự công chính và thành tín của Chúa. Hãy vâng giữ điều răn của Chúa, thì chúng ta sẽ được Ngài bênh vực và ban phước.

Ngày nay, rất nhiều người mang danh là con dân của Chúa nhưng họ vẫn bị gánh nặng của nhu cầu cuộc sống đè nặng trên họ. Bởi vì họ không đáp lại lời kêu gọi của Chúa, mà đến với Ngài. Họ tự mình mang lấy các gánh nặng cho đến khi họ ra khỏi cuộc đời này.

Bên cạnh gánh nặng về nhu cầu cuộc sống: ăn, mặc, ở còn có gánh nặng về sức khoẻ. Nhiều người trong chúng ta mang những chứng bệnh nặng trong thân thể của mình. Hãy đến với Chúa, hãy trình dâng lên Ngài. Ngài có thể chữa lành cho chúng ta một cách siêu nhiên, vì: “Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Nếu Ngài chọn không chữa lành cho chúng ta một cách siêu nhiên, thì Ngài sẽ ban ân điển cho chúng ta chịu đựng, và bệnh tật ấy sẽ không còn là gánh nặng trong những ngày còn lại của chúng ta trong thân xác này. Sứ Đồ Phao-lô được đầy ơn Chúa trong việc chữa bệnh, đuổi quỷ, gọi người chết sống lại; nhưng khi ông ba lần cầu xin Chúa cất khỏi ông một gánh nặng trong xác thịt ông, có thể là một chứng bệnh về mắt, thì Chúa đã chọn không chữa lành cho ông, mà chỉ ban ân điển cho ông:

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (II Cô-rinh-tô 12:9).

Sau cùng là những gánh nặng về tình cảm! Có thể đó là nỗi đau lòng vì người thân trong gia đình không chịu tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Có thể đó là sự phản bội của người vợ hay người chồng. Có thể đó là sự ngỗ nghịch, hư hỏng của một đứa con. Cũng có thể đó là sự phải chia tay người yêu vì người yêu không chịu tin nhận Chúa…

I Phi-e-rơ 5:7 dạy chúng ta rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”

Hãy đến với Chúa! Hãy trình dâng mọi gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta lên Ngài.

Hãy đến với Chúa! Hãy đáp lại tiếng gọi của Ngài! Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ mọi gánh nặng, ngay trong cuộc đời này.

Trên hết mọi sự, chúng ta hãy đến với Chúa, vì chúng ta yêu Ngài, chúng ta nhớ Ngài, chúng ta muốn được gần bên Ngài như Ngài muốn luôn được gần bên chúng ta. Những lời phán sau đây của Chúa, không đủ để kéo chúng ta đến với Ngài hay sao?

“Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài” (Khải Huyền 1:6).

“Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1).

“Khi Ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi; Ta sẽ trở lại và đem các ngươi đến với Ta, hầu cho, Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3).

Huỳnh Christian Timothy
12/04/2014


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn.

Share This:

Comments are closed.

5,120 views