Một Lời Cầu Nguyện Được Thần Cảm

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDg3MDdf/201512_MotLoiCauNguyenDuocThanCam.mp3 Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015 Bấm vào nối mạng dưới đây để … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

26/06/2015 Ngày Nước Mỹ Chết

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDg2ODRf/201511_NgayNuocMyChet.mp3 Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015 Bấm vào nối mạng dưới đây để … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Thế Nào Là Phó Thác Đời Sống Lên Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nút “play” ► để nghe:   Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Các bải Giảng Khác https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac Huỳnh Christian Timothy Share … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Điều Kiện Để Nhận Sự Sống Đời Đời

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nút “play” ► để nghe: Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014 http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343 Huỳnh Christian Timothy “Này, có một người … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Những Sự Nhân Từ và Những Sự Thương Cảm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Giáo Sư Giả và Tà Giáo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://od.lk/s/MV8xMjI3MDI1OThf/11432_GiaoSuGiaVaTaGiao.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI3Mjhf/11432_GiaoSuGiaVaTaGiao.mp3 Hoặc bấm vào đây để nghe và tải xuống từ Soundcloud Bấm vào nút “play” ► … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Khẩn Xin, Cầu Nguyện, Kêu Van, Tạ Ơn cho Mọi Người

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Timothy Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam … → Bấm vào đây để đọc tiếp…