Một Lời Cầu Nguyện Được Thần Cảm

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDg3MDdf/201512_MotLoiCauNguyenDuocThanCam.mp3 Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015 Bấm vào nối mạng dưới đây để … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

26/06/2015 Ngày Nước Mỹ Chết

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDg2ODRf/201511_NgayNuocMyChet.mp3 Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015 Bấm vào nối mạng dưới đây để … → Bấm vào đây để đọc tiếp…