Thế Nào Là Phó Thác Đời Sống Lên Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nút “play” ► để nghe:   Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Các bải Giảng Khác https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac Huỳnh Christian Timothy Share … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nút “play” ► để nghe: Phần âm thanh của bài giảng này được … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Lượng Đức Tin và Đức Tin Sống Động

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQzNzQ4X21VZ21G Phần âm thanh có nhiều chi tiết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…