Ý Nghĩa Các Của Lễ Dâng Lên Thiên Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf: https://www.mediafire.com/view/?hqsj63vc05rri1l https://www.mediafire.com/view/?tl2z5g38bwur5gs https://www.mediafire.com/view/?hqsj63vc05rri1l Bấm vào nút “play” ► để nghe: Phần âm thanh của bài … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Lễ Bánh Không Men, Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa, Lễ Ngũ Tuần

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nút “play” ► để nghe: Phần âm thanh của bài giảng này được … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Những Sự Nhân Từ và Những Sự Thương Cảm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài … → Bấm vào đây để đọc tiếp…