Điều Răn, Luật Pháp, Giao Ước, Ân Điển

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://od.lk/s/MV8zOTExNjM2OF8/DieuRanLuatPhapGiaoUocAnDien.pdf Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết Bấm vào nút “play” ► để nghe: Tải mp3 bài giảng này tại … → Bấm vào đây để đọc tiếp…