1,903 views

Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17
Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó {là} tình yêu, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

15 {Nguyện xin} sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng các anh chị em, là bình an mà các anh chị em đã được gọi đến để hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

16 {Nguyện xin} Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:  https://od.lk/d/MV8xNTM1Njc5Nzlf/9051031_Colose_3_12-17.mp3
SoundCloud:  https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9051031-co-lo-se-3_12-17
MediaFire:  http://www.mediafire.com/file/jzf3feypo8ttyb5/9051031_Colose_3_12-17.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
OpenDrive:  https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire:  https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

 

Nếp sống mới trong Đấng Christ thể hiện qua nhiều phương diện trong cuộc sống. Trong Cô-lô-se 3:1-11 chúng ta đã học về sự hiệp một trong Đấng Christ của nếp sống mới. Trong bài này, chúng ta sẽ học từ Cô-lô-se 3:12-17 về nếp sống mới với tình yêu trong Đấng Christ.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại.

Ma-thi-ơ 22:1-14 ghi lại ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus Christ về Vương Quốc Trời. Qua ngụ ngôn đó, Đức Chúa Jesus Christ cho biết, có nhiều người được gọi vào trong Vương Quốc Trời nhưng có ít người được chọn. Điểm nổi bật trong ngụ ngôn là, có một người trong số những người được mời vào dự tiệc cưới của con vua, nhưng không mặc áo lễ, nên đã bị vua sai quân lính trói lại, quăng vào nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Tiệc cưới của con vua tiêu biểu cho Vương Quốc Trời. Vua tiêu biểu cho Đức Chúa Trời. Những khách dự tiệc tiêu biểu cho những người được Đức Chúa Trời mời gọi vào trong Vương Quốc Trời. Áo lễ cưới tiêu biểu cho nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa. Người khách không chịu mặc áo lễ cưới là người không chịu sống nếp sống mới trong Chúa, sau khi tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi. Nơi tối tăm, sẽ có khóc lóc và nghiến răng, là hỏa ngục. Những người khách còn lại tiêu biểu cho những người được chọn.

Chúng ta đã học trong I Phi-e-rơ 2:9-10 về sự chúng ta, những người hết lòng sống theo Lời Chúa, là dòng dõi được lựa chọn, là dân tộc thánh của Thiên Chúa, và được sống trong sự thương xót của Đức Chúa Trời:

Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài [Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Ê-sai 43:20-21; 61:6], để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Các anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Thiên Chúa, trước không nhận được sự thương xót, mà bây giờ nhận được sự thương xót.”

Chẳng những chúng ta được Đức Chúa Trời chọn và được sống trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn được Ngài rất yêu dấu chúng ta.

Ngày nay, trong thời đại của chúng ta, có hàng chục ngàn tổ chức tôn giáo xưng danh là Hội Thánh của Chúa, có những cơ sở được gọi là “đại giáo đường” (mega church) với những buổi nhóm quy tụ hàng chục ngàn người; nhưng thực tế, có bao nhiêu người được chọn trong số hơn hai tỷ hai trăm triệu người xưng nhận rằng, họ đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời? Có bao nhiêu người trong số hơn hai tỷ hai trăm triệu người ấy mặc áo lễ cưới, tức là sống một đời sống thánh khiết theo Lời Chúa? Chúng ta không có con số chính xác cho câu trả lời; nhưng hai câu phán của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Thánh Kinh, đáng cho chúng ta suy ngẫm:

Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22:14).

Nhưng khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8b).

Chúng ta hãy cùng nhau, nhân cơ hội này, xét lại lòng mình, xem mình đã thật sự gớm ghét tội, từ bỏ tội, để sống thánh khiết theo Lời Chúa hay chưa? Chúng ta đang mặc lấy Đấng Christ và sống như Đấng Christ sống, hay chúng ta vẫn đang mặc lấy con người cũ của mình và vẫn đang sống trong tội? Chúng ta là những người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời, hay chúng ta chỉ là những người ô uế bởi nếp sống tội lỗi, khéo giả hình, đáng bị ném vào nơi tối tăm? Ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định cách rõ ràng: Người nào không sống nếp sống mới trong Chúa sẽ không có phần trong Vương Quốc Trời.

Nếu chúng ta thuộc về số những người được chọn sau khi chúng ta đáp lại lời mời gọi của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã thật sự cởi bỏ con người cũ tội lỗi để mặc lấy con người mới, mặc lấy Đấng Christ. Nếu chúng ta thuộc về số những người được chọn thì mọi người phải nhìn thấy chúng ta có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, và nhẫn nại, thay vì nhìn thấy chúng ta vô cảm, độc ác, kiêu ngạo, cộc cằn, dễ chán nản, bỏ cuộc.

Lòng thương xót đối nghịch với lòng vô cảm. Vô cảm tức là không biết cảm thông, không biết đồng cảm với người khác. Nhiều người chú trọng về sự thánh khiết nhưng lại không chú trọng về sự thương xót. Họ ghét bỏ và lên án người phạm tội, thay vì ghét bỏ hành động tội lỗi và thương xót người phạm tội. Họ quên rằng, chính bản thân họ mỗi ngày sống trong sự thương xót của Đức Chúa Trời và Ngài muốn họ cũng thương xót người khác như Ngài thương xót họ. Ngài muốn họ sẵn lòng tha thứ cho người khác như Ngài tha thứ cho họ. Lời Đức Chúa Jesus Christ dạy chúng ta về sự cầu nguyện, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 6:12, đáng cho chúng ta suy ngẫm mỗi khi chúng ta đối diện với sự phạm tội của người khác, nhất là khi người khác xúc phạm hay làm thiệt hại chúng ta:

Xin tha cho chúng con các món nợ của chúng con, như chúng con tha cho những kẻ thiếu nợ chúng con.”

Mỗi một khi chúng ta sống không đạt tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa là chúng ta phạm tội và mắc nợ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và tha tội cho chúng ta. Sau khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta vẫn tiếp tục cần đến sự thương xót của Đức Chúa Trời, vì chúng ta vẫn có thể phạm tội trở lại, hoặc là vô ý hoặc là cố ý. Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã sắm sẵn của lễ chuộc tội cho chúng ta là sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Sự chết của Đức Chúa Jesus Christ có năng lực chuộc mọi tội lỗi cho chúng ta, từ quá khứ đến tương lai; và điều kiện để được tha tội không bao giờ thay đổi, đó là sự thật lòng ăn năn và xưng tội với Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không hề hứa rằng, Ngài luôn luôn cho phép chúng ta được cơ hội ăn năn tội sau mỗi lần phạm tội. Chỉ vì Đức Chúa Trời thương xót chúng ta mà Ngài mới tiếp tục ban cho chúng ta thêm cơ hội ăn năn tội, xưng tội, và được tha tội.

Chúng ta đã biết, trong Rương Bảng Chứng (còn gọi là Rương Giao Ước) là hai bảng đá ghi chép Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Ai vâng giữ Mười Điều Răn ấy thì được phước, ai vi phạm Mười Điều Răn ấy thì sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán bảo Môi-se làm một cái ngai bằng vàng ròng, đặt trên Rương Bảng Chứng, và Ngài gọi đó là Ngai Thương Xót. Chính Ngài sẽ ngự xuống trên Ngai Thương Xót để phán xét dân I-sơ-ra-ên, qua Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:17-22). Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, nhưng Ngài cũng là tình yêu; và thật là có phước cho chúng ta khi Ngài phán xét chúng ta một cách công chính theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, nhưng Ngài cũng mở đường cho chúng ta ra khỏi sự hình phạt bởi sự thương xót của Ngài.

Là con dân Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết thương xót như Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót. Lời Chúa dạy:

Đối với người {có lòng} thương xót, Ngài sẽ tỏ sự thương xót {của Ngài}. Đối với người trọn vẹn, Ngài sẽ tỏ sự trọn vẹn {của Ngài}.” (II Sa-mu-ên 22:26).

Vì Ta ưa sự thương xót hơn là của lễ, ưa sự tri thức về Thiên Chúa hơn là của lễ thiêu.” (Ô-sê 6:6).

Phước cho những ai {có lòng} thương xót, vì họ sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Nhưng thương xót không phải là bỏ qua hoặc là thỏa hiệp với sự phạm tội. Không ai từ chối uống một ly thuốc độc mà lại sẵn sàng uống một ly nước có một giọt thuốc độc. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Sự thương xót theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa là: cảm thông, gắng hết sức giúp người có tội nhận biết tội và ăn năn tội. Tội lỗi phải được công bố và người có tội phải ăn năn. Khi người có tội ăn năn thì chúng ta tiếp nhận người ấy là anh chị em cùng Cha và không bao giờ nhắc đến quá khứ tội lỗi của người ấy nữa.

Sự tha thứ chỉ có khi có sự ăn năn. Sự ăn năn là thật khi người phạm tội không còn cố tình phạm tội. Đối với người ngoan cố, không nhận tội hoặc nhận tội nhưng không chịu từ bỏ tội thì chúng ta chỉ vâng theo Lời Chúa, dứt thông công người ấy, và dâng trình người ấy vào trong sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đừng xem thường và lạm dụng ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện Đức Chúa Trời giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã cho Pha-ra-ôn bảy cơ hội để vâng theo lời Ngài. Đến lần thứ bảy, Pha-ra-ôn vẫn tự mình cứng lòng thì Đức Chúa Trời bắt đầu khiến cho Pha-ra-ôn cứng lòng càng hơn, dẫn đến sự Pha-ra-ôn đem quân lực của mình đuổi theo dân I-sơ-ra-ên và bị Đức Chúa Trời nhấn chìm toàn bộ trong Biển Đỏ. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời sẽ cho mỗi người trong chúng ta bao nhiêu lần cơ hội ăn năn. Nhưng chúng ta biết rõ, Đức Chúa Jesus Christ chỉ cho phép một người phạm tội trong Hội Thánh được ba cơ hội ăn năn:

Ma-thi-ơ 18:15-17

15 Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người; nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.

16 Nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15.]

17 Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho Hội Thánh; và nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.

Không thi hành sự dứt thông công một người có tội mà không chịu ăn năn sau ba lần được khuyên giải không phải là lòng thương xót, mà là xem thường mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, là chống nghịch Thiên Chúa, là phạm tội.

Lòng nhân từ đối nghịch với lòng độc ác. Nhân từ là yêu thương và đối xử tốt với người khác, chỉ làm ra những việc lành, việc thiện cho người. Lời Chúa dạy con dân Chúa hãy yêu những người lân cận như chính mình (Lê-vi Ký 19:18; Lu-ca 10:27; Ga-la-ti 5:14; Gia-cơ 2:8) và yêu những anh chị em cùng Cha hơn chính mình (Giăng 13:34; 15:12-13). Khi chúng ta thật sự yêu một người thì chúng ta chỉ có thể làm ra những việc lành và thiện đối với người ấy.

Nhân từ không có nghĩa là không kỷ luật, không sửa phạt, không chỉ ra những sai trái, lỗi lầm để người có lỗi, có tội được cơ hội ăn năn và phục thiện. Cha mẹ phải đánh phạt con cái khi cần:

Chớ bỏ qua sự sửa phạt trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu. Con sẽ đánh nó bằng roi và sẽ giải cứu linh hồn của nó khỏi âm phủ.” (Châm Ngôn 23:13-14).

Những người chăn và trưởng lão trong Hội Thánh có bổn phận quở trách, sửa trị con dân Chúa có lỗi trong Hội Thánh:

Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.” (I Ti-mô-thê 5:20).

Về những sự ấy con hãy nói, khuyên, và quở trách với tất cả thẩm quyền. Đừng để ai xem thường con.” (Tít 2:15).

Khiêm nhường đối nghịch với kiêu ngạo. Người khiêm nhường công nhận trình độ, khả năng của mình, sẵn sàng nhận lãnh những công việc đúng với trình độ và khả năng của mình, nhưng không vì thế mà xem thường những người kém hơn mình. Người khiêm nhường luôn tôn trọng mọi người và xem người khác hơn mình, theo lời Chúa dạy:

Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.” (Phi-líp 2:3).

Hãy tôn trọng mọi người; yêu tình nghĩa giữa anh chị em. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.” (I Phi-e-rơ 2:17).

Chúng ta tôn trọng người khác trước hết là vì mỗi người đều mang lấy hình và tượng của Thiên Chúa. Vì thế, người lớn tuổi cũng phải tôn trọng người nhỏ tuổi. Kế tiếp, chúng ta tôn trọng người khác vì thẩm quyền Thiên Chúa giao phó cho họ. Và sau cùng, chúng ta tôn trọng người khác bởi vì chúng ta ý thức rằng, chúng ta có thể học được từ mỗi người.

Đối với các anh chị em trong Chúa, chúng ta còn phải vâng phục lẫn nhau, khi anh chị em của mình góp ý, khuyên bảo, quở trách đúng với Lời Chúa:

Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21).

Một người chăn, một trưởng lão cũng phải khiêm nhường học tập từ một em bé trong Hội Thánh và vâng phục những lời nói phải của em. Khi chúng ta sai và có người chỉ ra lỗi lầm của chúng ta thì chúng ta cảm tạ Chúa đã dùng người ấy để thánh hóa chúng ta, chúng ta cám ơn người ấy đã giúp chỉ ra lỗi của chúng ta, và chúng ta xin lỗi vì đã làm gương xấu cho người ấy, xin lỗi những ai mà chúng ta có lỗi với.

Đức Chúa Trời luôn ban ơn cho những ai có lòng khiêm nhường và phần thưởng của họ sẽ rất lớn trong Vương Quốc Trời:

Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn hết trong Vương Quốc Trời.” (Ma-thi-ơ 18:4).

…Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.” (I Phi-e-rơ 5:5).

Dĩ nhiên, chúng ta không tỏ ra mình khiêm nhường để được trở nên lớn trong Vương Quốc Trời. Nhưng chúng ta khiêm nhường vì chúng ta thật sự nhận biết rằng, mọi trình độ, khả năng chúng ta có được là đến từ Thiên Chúa. Vì thế, mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa.

Nhu mì đối nghịch với cộc cằn, thô lỗ. Sự nhu mì là sự dịu dàng, mềm mại, lịch sự, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta.

Nhu mì và khiêm nhường là hai đức tính mà Đức Chúa Jesus Christ mời gọi những ai đến với Ngài hãy học theo Ngài (Ma-thi-ơ 11:29).

Nhẫn nại đối nghịch với sự dễ chán nản, bỏ cuộc. Nhẫn nại là sự chịu đựng những khó khăn, nghịch cảnh một cách bền bỉ, để hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mục đích. Là con dân Chúa, chúng ta đều biết rõ hai câu Thánh Kinh này:

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Nếu không có sự nhẫn nại, chúng ta sẽ không thể nào hoàn tất được cuộc hành trình vào Vương Quốc Trời, không thể nào thắng được những cuộc chiến thuộc linh xảy ra mỗi ngày trong đời sống.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Sự gì phàn nàn với người khác” là bất cứ điều gì người khác xúc phạm chúng ta hay làm thiệt hại chúng ta mà chúng ta phải lên tiếng. Dù chúng ta lên tiếng cho những người có lỗi biết lỗi để họ nhận lỗi và sửa lỗi, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận sự thiệt hại và tha thứ cho anh chị em của mình. Chịu đựng nhau có nghĩa là chấp nhận chịu sự thiệt hại gây ra bởi anh chị em của mình. Tha thứ có nghĩa là không đòi hỏi anh chị em của mình phải làm gì khác hơn là thật lòng nhận lỗi và xin lỗi. Khi Chúa tha thứ chúng ta, Ngài cũng chỉ yêu cầu chúng ta ăn năn, từ bỏ tội. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm gì khác hơn là thật lòng ăn năn tội.

Tuy nhiên, nếu chúng ta gây ra sự thiệt hại về vật chất cho anh chị em của mình và chúng ta có khả năng bồi thường thì chúng ta cần phải bồi thường theo khả năng của mình (Lu-ca 19:8). Nhưng nếu người anh chị em làm thiệt hại cho chúng ta không bồi thường cho chúng ta dù có khả năng, thì chúng ta vẫn phải tha thứ cho người ấy, nếu người ấy nhận lỗi và xin lỗi. Chúng ta có thể dâng trình thắc mắc của mình lên Chúa nhưng chúng ta không đòi hỏi anh chị em trong Chúa phải bồi thường cho chúng ta. Vì chúng ta phải tha thứ cho anh chị em trong Chúa như Chúa đã tha thứ chúng ta. Tài sản của con dân Chúa dù ở trong tay người nào thì cũng thuộc về Hội Thánh và được dùng làm lợi cho Hội Thánh, dùng để tiếp trợ lẫn nhau, vì thế, sự bồi thường giữa con dân Chúa không là cần thiết. Chúng ta cứ thật lòng chịu đựng và tha thứ cho anh chị em của mình, Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta.

Đối với người không tin Chúa, chúng ta có thể đòi hỏi được bồi thường cách thỏa đáng, nếu người làm thiệt hại chúng ta có khả năng bồi thường. Tài sản của người không tin Chúa thì không thuộc về Hội Thánh. Vì thế, con dân Chúa có thể đòi hỏi sự bồi thường từ những người không tin Chúa. Nếu cần, có thể nhờ sự can thiệp của luật pháp quốc gia.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó {là} tình yêu, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Trên hết mọi sự đó” là vượt lên trên sự phàn nàn lẫn sự chịu đựng và tha thứ. Tình yêu chính là bản tính của Thiên Chúa mà tất cả những ai thật sự được dựng nên mới trong Đấng Christ đều được dự phần. Chính Đức Chúa Jesus Christ phán truyền điều răn mới của Ngài cho các môn đồ, rằng họ phải yêu lẫn nhau như Ngài đã yêu họ. Muốn yêu một người như Đức Chúa Jesus Christ đã yêu chúng ta thì chúng ta phải có chính tình yêu của Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta phải có bản tính yêu thương giống như Thiên Chúa, mà muốn có bản tính yêu thương giống như Thiên Chúa thì chúng ta phải có chính Thiên Chúa ở trong chúng ta, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đó chính là một trong các lý do vì sao thân thể của chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa và Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta.

Dây liên lạc của sự trọn lành” có nghĩa là tình yêu liên kết mọi con dân Chúa làm một với nhau và khiến cho mọi sự được trở nên thánh thiện. I Cô-rinh-tô 13 giúp cho chúng ta hiểu vì sao tình yêu là dây liên lạc của sự trọn lành.

15 {Nguyện xin} sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng các anh chị em, là bình an mà các anh chị em đã được gọi đến để hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

Sự bình an của Thiên Chúa thể hiện trong ba phương diện:

  • Sự bình an từ Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được an lòng về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta (Rô-ma 8:31-39), về sự quan phòng của Ngài trên đời sống của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:24-34), về sự Ngài sẽ giữ gìn chúng ta từ tâm thần, linh hồn, đến thể xác được trọn vẹn không chỗ trách được trong ngày Đấng Christ hiện ra (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

  • Sự bình an đến từ Đức Chúa Jesus Christ khiến cho chúng ta được an lòng về sự được cứu rỗi ra khỏi hình phạt của tội lỗi (Rô-ma 8:1-2), về sự Đức Chúa Jesus Christ luôn ở bên cạnh chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20), về sự chúng ta sẽ hoàn thành mọi công việc Chúa giao cho chúng ta (II Cô-rinh-tô 12:9; Phi-líp 4:13).

  • Sự bình an đến từ Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta an lòng trong sự suy ngẫm Lời Chúa, sống theo Lời Chúa (Giăng 16:13), trong sự Đức Chúa Trời thấu hiểu những nhu cầu của chúng ta (Rô-ma 8:26), trong sự ứng phó với những kẻ bắt bớ đức tin của chúng ta (Ma-thi-ơ 10:19; Lu-ca 12:11).

Đức Chúa Trời yêu chúng ta, kêu gọi chúng ta đến với sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, để chúng ta được bình an. Khi chúng ta đã ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ cai trị trong lòng của chúng ta, khiến cho chúng ta kết hiệp làm một với tất cả những ai ở trong Đấng Christ. Đức Thánh Linh giúp chúng ta đứng vững trong nếp sống mới, giữ gìn sự thông công giữa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Bởi đó, chúng ta luôn đầy lòng biết ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

16 {Nguyện xin} Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Lời của Đấng Christ” là tất cả những gì do Đức Chúa Jesus Christ phán dạy, được ghi lại trong Thánh Kinh. “Ở đầy trong lòng các anh chị em” có nghĩa là chúng ta luôn ghi nhớ những lời phán dạy của Đấng Christ và những lời phán dạy ấy luôn là những nguyên tắc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng, chúng ta là những Cơ-đốc nhân (Christians), tức là những người tin nhận Đấng Christ, học theo Đấng Christ, sống như Đấng Christ, và sống cho Đấng Christ. Chúng ta không phải là những Giáo Hội nhân, là những người tin nhận giáo hội, học theo giáo hội, sống theo giáo hội và sống cho giáo hội.

Thi thiên tức là 150 khúc ca trong sách Thi Thiên. Thánh ca là những bài hát tôn vinh Thiên Chúa. Những bài hát thiêng liêng là những bài hát rao giảng các lẽ thật của Lời Chúa, khích lệ con dân Chúa sống theo Lời Chúa, và kêu gọi người có tội đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường gọi chung thánh ca và những bài hát thiêng liêng là “thánh ca”.

Trong mọi sự khôn sáng…” tức là trong sự hiểu biết đầy trọn mà chúng ta dạy và khuyên nhau qua các bài thi thiên, những bài thánh ca, và những bài hát thiêng liêng. Dù chúng ta hát với nhau và hát cho nhau để dạy và khuyên nhau, nhưng cũng là chúng ta hát dâng lên Chúa lòng biết ơn của chúng ta về sự cứu rỗi Ngài ban cho chúng ta và tất cả những gì tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta.

Chính vì thế, chúng ta phải cẩn thận trong khi lựa chọn các bài hát. Ngày nay, có quá nhiều bài được gọi là thánh ca nhưng lời hát có khi hàm chứa những ý không đúng với Lời Chúa, mà chỉ là những mê tín của ngoại giáo, những sai trái của thần học, những truyền thống văn hóa của thế gian… Thí dụ, những bài hát nói rằng, Đức Chúa Jesus được sinh ra vào ngày 25 tháng Mười Hai, hoặc Đức Chúa Jesus được sinh ra vào một đêm đông lạnh, tuyết rơi! Trong khi đó, Thánh Kinh cho biết, đêm Chúa được sinh ra thì có những người chăn chiên đang canh giữ chiên ở ngoài đồng. Và tại I-sơ-ra-ên, đến cuối mùa thu, vào khoảng cuối Tháng Mười Dương Lịch, thì không còn ai cho chiên ở ngoài đồng, vì thời tiết bắt đầu lạnh.

Chúng ta không thể hát những lời dối trá hoặc những lời nghịch Thánh Kinh để tôn vinh, cảm tạ Chúa hoặc để dạy và khuyên nhau. Vì thế, chúng ta phải biết chắc những gì mình đang hát. Lời ca tiếng hát của chúng ta chính là của lễ dâng lên Thiên Chúa.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Vì chúng ta là chi thể của Đấng Christ, cho nên, đương nhiên mỗi lời nói và việc làm của chúng ta đều được xem là nói và làm trong thẩm quyền và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta nói và làm trong sự cho phép của Chúa, tức là chúng ta nói và làm theo những lời dạy của Chúa đầy trọn trong chúng ta (câu 16). Chúng ta nói và làm như chính Đấng Christ nói và làm qua chúng ta, đó là sự nói và làm trong danh của Đấng Christ.

Đang khi Đấng Christ còn ở thế gian trong thân thể xác thịt của loài người thì Ngài là sự sáng của thế gian (Giăng 9:5); qua mọi lời nói và việc làm của Ngài mà người trong thế gian nhận biết lẽ thật. Sau khi thân thể xác thịt của Đấng Christ ra khỏi thế gian thì chúng ta, những môn đồ của Ngài, được Ngài đặt để làm sự sáng cho thế gian (Ma-thi-ơ 5:14). Vì thế, mọi lời nói và việc làm của chúng ta phải chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa và lẽ thật của Lời Chúa.

Nhờ Ngài mà chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha” có nghĩa là chúng ta chỉ có thể tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Trời khi chúng ta ở trong sự cứu rỗi của Đấng Christ. Ở trong sự cứu rỗi của Đấng Christ là thật lòng ăn năn tội, chán ghét tội, từ bỏ tội; hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chứ không dựa vào những việc làm công đức hay sự cầu thay của bất cứ ai; và hết lòng sống theo Lời Chúa là Thánh Kinh, chứ không sống theo các tiêu chuẩn, truyền thống, giáo lý của loài người, của các giáo hội.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta, để chúng ta sống một nếp sống mới trọn vẹn trong Đấng Christ, trong Hội Thánh, giữa thế gian, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa và lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/03/2017

 

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/linh-hon-toi-ton-vinh-chua-jesus/

 

Share This:

Comments are closed.

1,903 views