1,833 views

Chú Giải Ê-phê-sô 1:17-19

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 1:17-19
Thần Trí của Hội Thánh

 

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,

19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

 

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/download/djhek37hq7gsv3h/9049012_Epheso_1_17-19.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDI3Njg0MzVf/9049012_Epheso_1_17-19.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9049012-e-phe-so-1_17-19

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Trong bài trước, khi chúng ta học ý nghĩa tổng quát của Ê-phê-sô 1:15-23 thì chúng ta đã học về sự Thiên Chúa ban cho Hội Thánh thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải, để Hội Thánh biết rõ về Đức Chúa Trời và biết rõ:

  • Về sự hy vọng của chúng ta trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta.

  • Về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong các thánh đồ.

  • Về năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những ai tin Ngài.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách chi tiết hơn về thần trí của Hội Thánh.

Như chúng ta đã biết: Thần trí là năng lực hiểu biết siêu nhiên đến từ Thiên Chúa. Bởi thần trí mà chúng ta hiểu được những lời phán của Thiên Chúa và những điều Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta qua Thánh Kinh, qua các chiêm bao và khải tượng. Vì thế, thần trí được gọi là thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải.

Thần trí của sự khôn ngoan giúp cho chúng ta hiểu được ý muốn của Thiên Chúa qua những lời phán của Thiên Chúa. Thần trí của sự mạc khải giúp cho chúng ta hiểu được những việc làm của Thiên Chúa được báo trước trong những lời phán của Thiên Chúa. Chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Thiên Chúa qua những lời phán của Ngài nhưng chúng ta phải được Thiên Chúa mạc khải thì chúng ta mới hiểu được việc làm của Thiên Chúa đã được Ngài tiên tri trong những lời phán của Ngài.

Điển hình: Khi chúng ta đọc Ma-la-chi 2:15: “Chẳng phải Ngài chỉ làm ra một {loài người} dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh…” thì thần trí của sự khôn ngoan giúp cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa chỉ sáng tạo nên một loài người và từ trong loài người Ngài sẽ tìm ra một dòng dõi biệt riêng cho Ngài. Nhưng thần trí của sự mạc khải giúp cho chúng ta hiểu rằng, dòng dõi được biệt riêng cho Thiên Chúa chính là những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, được hiệp một trong Hội Thánh:

Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9).

Nhờ có được thần trí của sự khôn ngoan và thần trí của sự mạc khải mà chúng ta có thể hiểu rõ hy vọng của chúng ta trong sự Thiên Chúa qua thân vị Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào trong dòng dõi thánh, hiểu rõ sự giàu có vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời đổ đầy trong Hội Thánh, và hiểu rõ năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tất cả những sự thông biết ấy được gọi chung là tri thức về Đức Chúa Trời.

Về sự hy vọng của chúng ta trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta.

Hy là mong muốn; vọng là trông đợi. Trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta có những sự đáng cho chúng ta mong muốn và trông đợi. Để có thể hiểu rõ hy vọng của chúng ta trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta thì trước hết chúng ta cần hiểu rõ về bảy lời kêu gọi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe bảy bài giảng chi tiết về bảy lời kêu gọi của Đức Chúa Trời trên khu mạng: www.timhieuthanhkinh.net [1].

1. Lời kêu gọi thứ nhất của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy ăn năn mọi tội lỗi của mình (Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1:15). Từ ngữ “ăn năn” trong Thánh Kinh nói đến sự thay đổi tâm trí, thay đổi thái độ, thay đổi mục đích. Ăn năn tội tức là công nhận mình có tội, hối tiếc vì đã phạm tội, và quyết tâm từ bỏ tội. Tội là bất cứ điều gì vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Lời kêu gọi “hãy ăn năn” mang lại hy vọng được tha tội.

2. Lời kêu gọi thứ nhì của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy đến với Đấng Christ (Ma-thi-ơ 11:28). Đến với Đấng Christ chúng ta có hy vọng được Ngài dùng máu của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta (I Giăng 1:7; Khải Huyền 1:5), dựng chúng ta nên mới, và ban cho chúng ta năng lực đắc thắng tội lỗi, để chúng ta sống thánh khiết theo các điều răn của Thiên Chúa.

3. Lời kêu gọi thứ ba của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Đấng Christ và học theo Ngài (Ma-thi-ơ 11:29-30). Mang lấy ách của Đấng Christ là cùng làm việc với Đấng Christ. Học theo Đấng Christ là bắt chước Ngài để trở nên giống như Ngài. Lời kêu gọi này mang đến cho chúng ta hy vọng được luôn ở trong Đức Chúa Jesus Christ và được sinh ra lắm trái (Giăng 15:5). Được sinh ra lắm trái tức là làm thành tất cả những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10), mà sự kết quả ấy còn lại đời đời, trở thành sự vinh quang của chúng ta trong ngày chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ trong Lễ Cưới Chiên Con:

Người đã được ban cho khoác lên trang phục trắng, mịn, và sạch. Trang phục mịn là những việc làm công bình của các thánh đồ.” (Khải Huyền 19:8).

4. Lời kêu gọi thứ tư của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy đi theo Đấng Christ. Đi theo Đấng Christ là không còn sống cho chính mình hay bất cứ ai khác, và bỏ hết mọi sự, ngay cả mạng sống của mình để sống cho Đấng Christ và chết cho Đấng Christ (Ma-thi-ơ 10:37-38; 16:24; 19:29; Mác 8:34; 10:29; Lu-ca 9:23; 14:26-27; 18:29-30; Rô-ma 14:8; II Cô-rinh-tô 5:15). Lời kêu gọi này mang lại cho chúng ta hy vọng sẽ trở nên giống như Đấng Christ và được kể là anh chị em với Ngài (Ma-thi-ơ 12:50; Rô-ma 8:29), được đồng trị với Ngài (II Ti-mô-thê 2:12; Khải Huyền 3:21).

5. Lời kêu gọi thứ năm của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy đầy dẫy thánh linh (Ê-phê-sô 5:18). Đầy dẫy thánh linh tức là trút bỏ hết những sự yêu mến thế gian để tiếp nhận đầy tràn năng lực, sức sống, thẩm quyền, và các ân tứ từ Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy thánh linh đem lại cho chúng ta hy vọng luôn được vui mừng, bình an, làm được mọi sự qua Đấng Christ, và kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời.

6. Lời kêu gọi thứ sáu của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy giảng Tin Lành cho muôn dân (Mác 16:15; Ma-thi-ơ 28:18-20). Có nghĩa là ngoài những người được Chúa ban cho chức vụ sứ đồ, suốt cuộc đời chỉ làm công việc rao giảng Tin Lành, thì những con dân Chúa còn lại giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa tại địa phương mình sinh sống. Trước hết, chúng ta giảng bằng chính nếp sống thánh khiết trong Chúa của chúng ta, kế tiếp, chúng ta giảng bằng cách nói về Tin Lành và trao tặng các văn hóa phẩm (sách, báo, CD, DVD, thẻ nhớ) nói về Tin Lành cho những người chưa biết Chúa. Lời kêu gọi này mang lại cho chúng ta hy vọng được vinh quang trong cõi đời đời:

…và những người dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ như các ngôi sao đời đời.” (Đa-ni-ên 12:3).

7. Lời kêu gọi thứ bảy của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là lời kêu gọi chúng ta hãy trung tín cho đến chết. Trung tín cho đến chết có nghĩa là cho dù phải mất mạng vì làm theo Lời Chúa thì chúng ta cũng vẫn làm theo Lời Chúa. Lịch sử gần hai ngàn năm của Hội Thánh đã để lại hàng triệu gương trung tín đến chết của con dân Chúa. Đến nỗi, chúng ta có thể nói, lịch sử của Hội Thánh được viết bằng mồ hôi, nước mắt, và máu của con dân Chúa. Lời kêu gọi này mang lại cho chúng ta hy vọng về mão của sự sống (Khải Huyền 2:10). Sự chết của thân thể xác thịt chỉ là phương tiện và ấn chứng cho chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời. Để hiểu rõ ý nghĩa của mão sự sống, xin quý ông bà anh chị em đọc và nghe lại bài giảng về Mão Triều Thiên trên khu mạng www.timhieutinlanh.net [2], [3].


Về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong các thánh đồ.

Cơ nghiệp là toàn bộ tài sản do một người tạo ra. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là toàn bộ công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh.

Cơ nghiệp của Thiên Chúa bắt đầu với sự sáng tạo trời cũ đất cũ để làm môi trường tinh luyện ý chí tự do của loài người và các thiên sứ, là những loài thọ tạo được Thiên Chúa dựng nên để cai trị cơ nghiệp của Ngài và phụng sự Ngài. Cơ nghiệp của Thiên Chúa được đầy trọn trong công trình dựng nên mới tất cả những ai tin nhận Ngài, vâng phục Ngài, và công trình sáng tạo trời mới đất mới.

Cơ nghiệp của Thiên Chúa được gọi là cơ nghiệp vinh quang, vì cơ nghiệp ấy thể hiện tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Bởi tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên muôn loài để làm đối tượng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Bởi sự công chính mà Thiên Chúa hình phạt tất cả những ai gieo rắc sự dối trá, sự bất công, và sự đau khổ vào trong cơ nghiệp của Ngài. Bởi sự thánh khiết mà Thiên Chúa làm cho các thánh đồ trở nên giống như Thiên Chúa và dùng hồ lửa để giam lại tất cả những thiên sứ và loài người phản nghịch Thiên Chúa.

Cơ nghiệp của Thiên Chúa được gọi là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là thân vị Thiên Chúa tiêu biểu cho Ba Ngôi Thiên Chúa; như A-đam là thân vị người tiêu biểu cho toàn thể loài người; như Đấng Christ, còn gọi là A-đam sau cùng, là thân vị người tiêu biểu cho toàn thể Hội Thánh.

Sự giàu có là sự dư dật. Đối với Thiên Chúa, sự giàu có của Thiên Chúa là sự dư dật vô giới hạn. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong các thánh đồ có nghĩa là sự dư dật vô giới hạn của tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa trong cơ nghiệp mà Ngài ban cho những ai đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ.

Sau khi nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, các thánh đồ sẽ không bao giờ thiếu thốn hoặc xa rời tình yêu của Thiên Chúa; thậm chí, họ còn được kết hiệp làm một với Thiên Chúa qua Đấng Christ. Các thánh đồ sẽ không còn bao giờ kinh nghiệm những sự dối trá, bất công, đau khổ, và ngay cả sự chết; vì sự công chính của Thiên Chúa bao trùm cơ nghiệp của Ngài, Ngài không cho phép những sự ấy tiếp tục xảy ra. Các thánh đồ sẽ thánh khiết trọn vẹn như Thiên Chúa là thánh khiết trọn vẹn. Họ sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, trọn vẹn như Ngài (Ma-thi-ơ 5:48; Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10).

Các thánh đồ cũng chính là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời:

Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.” (Thi Thiên 33:12).

Bấy giờ, những người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nói với nhau, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lắng nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước Ngài cho những người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và tưởng đến danh Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán: Những người ấy sẽ thuộc về Ta trong ngày Ta làm nên cơ nghiệp của Ta; và Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai mình hầu việc mình.” (Ma-la-chi 3:16-17).

Vì thế, sự giàu có trong vinh quang của cơ nghiệp Đức Chúa Trời ở ngay chính trong mỗi thánh đồ. Khi nói rằng, chúng ta nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời thì trước hết, có nghĩa là chúng ta nhận lãnh chính con người được dựng nên mới của chúng ta, đầy dẫy vinh quang của Thiên Chúa và là chứng nhân, chứng tích cho tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Là chứng nhân tức là người nói lên tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa mà mình được kinh nghiệm. Là chứng tích tức là qua mình mà thế gian nhìn thấy tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa được thể hiện. Chính vì thế mà Lời Chúa dạy rằng:

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Cũng chính vì thế mà khi chúng ta tự ái không đúng, khi chúng ta nổi giận không vì sự công chính, khi chúng ta khoe khoang, kiêu ngạo, khoác lác… là chúng ta đã vì sự vinh quang của chính mình. Đó là tội lỗi và là tội trọng, tội đặt mình lên trên Thiên Chúa.

Mặc dù trong Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới, muôn loài thọ tạo đều nhận lãnh sự vinh quang trọn vẹn của mỗi loài; nhưng chỉ có Hội Thánh là được vinh quang như Thiên Chúa và được thẩm quyền cai trị như Thiên Chúa. Chính vì thế mà sự vinh quang của cơ nghiệp của Đức Chúa Trời được thể hiện đầy trọn trong các thánh đồ.

Về năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những ai tin Ngài.

Năng lực là sức mạnh để làm việc, để bảo vệ, và để cai trị. Năng lực của Đức Chúa Trời là to lớn vô cùng, không có giới hạn! Vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng! Năng lực vĩ đại, vô hạn ấy đối với những ai không tin Ngài là sự khủng khiếp, vì họ sẽ không trốn khỏi sự hiện diện của Ngài và hình phạt của Ngài dành cho mỗi sự vi phạm các điều răn của Ngài. Nhưng năng lực vĩ đại, vô hạn ấy lại là phước hạnh cho những ai tin Ngài. Vì Đức Chúa Trời chăm sóc, bảo vệ, và tiếp sức cho những ai tin cậy nơi Ngài. Tiếc thay, có nhiều người tin Đức Chúa Trời, tin sự thực hữu của Ngài, tin sự cứu rỗi của Ngài, nhưng không tin sự tác động của năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời trên chính họ.

  • Họ không tin rằng năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ giúp họ đắc thắng mọi cám dỗ và thử thách, để họ không còn phạm tội.

  • Họ không tin rằng năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống.

  • Họ không tin rằng năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ trước mọi sự tấn công của ma quỷ và loài người.

  • Họ không tin rằng năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống của họ.

  • Họ không tin rằng năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ giúp họ hoàn thành mọi việc lành mà Ngài giao phó cho họ.

  • Họ không tin rằng năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời là toàn quyền trên đời sống của họ, nghĩa là họ không được sống theo ý riêng mà phải sống theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

Những người thiếu đức tin hay không có đức tin vào năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đã ngang nhiên xem những khó khăn, thử thách, cám dỗ, hoạn nạn, nhu cầu… trong cuộc sống của họ lớn hơn sức toàn năng của Đức Chúa Trời. Để rồi, cuối cùng họ chọn làm theo ý riêng hoặc tìm kiếm sự cứu giúp nơi loài người, nơi của cải vật chất, thậm chí, nơi các tà thần!

Thánh Kinh ba lần nhấn mạnh đến sự: Người công bình sẽ sống bởi đức tin (Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:17; Ga-la-ti 3:11). Người công bình là người đã tin nhận sự cứu rỗi của Tin Lành và đã được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Người công bình sẽ sống bởi đức tin cũng có nghĩa là khi người công bình không có đức tin thì sẽ chết; vì sự không có đức tin chính là tội lỗi và sẽ dẫn đến nhiều sự phạm tội khác.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Lời Hằng Sống của Ngài và ban cho chúng ta thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải; nhờ đó, chúng ta hiểu biết rõ về Đức Chúa Trời và hiểu biết rõ: Hy vọng của chúng ta trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta; sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong các thánh đồ; và năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những ai tin Ngài.

Chúng tôi xin dùng Lời Chúa trong Rô-ma 15:13 để chúc phước cho quý ông bà anh chị em:

Vậy, xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho các anh chị em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, để cho các anh chị em nhờ năng lực của thánh linh được dư dật sự trông cậy!”

A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
16/07/2016

Ghi Chú

[1] http://timhieuthanhkinh.net/giao-ly-can-ban/

[2] http://www.timhieutinlanh.net/827-828-829-mao-tri%e1%bb%81u-thien/

[3] https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/102_sucuuroivuongquoctroi

Share This:

Comments are closed.

1,833 views