2,732 views

Chú Giải Gia-cơ: 4:1-17

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chiến Tranh Trong Hội Thánh

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzM1MV8zYkh5NA

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe mp3 các bài giảng Chú Giải Gia-cơ:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-gia-co

Bài giảng này được giảng ứng khẩu, không có phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Share This:

Comments are closed.

2,732 views