2,431 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:18-25

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Cái Giá của Sự Cứu Rỗi
và Phương Tiện của Sự Tái Sinh

18 Hãy biết rằng, chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà các anh chị em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra gì theo truyền thống từ cha ông.

19 Nhưng bởi máu cao quý của Đấng Christ, dường như máu của chiên con không lỗi, không vết,

20 là Đấng được định sẵn trước sự sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ cho các anh chị em,

21 là những người bởi Ngài tin đến Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ những kẻ chết sống lại, và ban sự vinh quang cho Ngài, để cho đức tin và sự trông cậy của các anh chị em được ở trong Thiên Chúa.

22 Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng

23 đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi Lời Hằng Sống và còn lại đời đời của Thiên Chúa.

24 Vì: Mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng!

25 Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời. [Ê-sai 40:6-8.] Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.


Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Hoặc bấm vào đây để nghe

Hoặc bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Hoặc bấm vào tên bài giảng muốn nghe

Bấm vào hai nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

 

Chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta kinh nghiệm được quyền năng cứu rỗi qua sự chúng ta được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta nói về sự Đức Chúa Jesus Christ chịu nhục, chịu khổ, và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta; chúng ta thường cùng nhau dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng chúng ta khó mà nhận thức một cách sâu đậm cái giá của sự cứu rỗi mà chúng ta đang vui hưởng. Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 1:18-25 nhắc cho chúng ta nhớ cái giá cao quý, vượt trên giá trị của mọi sự, mà Thiên Chúa đã trả, để chúng ta có thể được cứu rỗi.

18 Hãy biết rằng, chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà các anh chị em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra gì theo truyền thống từ cha ông.

Tất cả những gì được xem là quý giá nhất ở thế gian, như: bạc, vàng, danh tiếng, quyền lực… mà người ta vẫn ngày đêm tìm kiếm và sẵn sàng giết hại lẫn nhau để tranh giành, cũng không thể nào cứu được một người ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi.

Đức Chúa Jesus Christ đã từng phán rằng:

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).

Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nắm giữ, có thể kinh nghiệm được trong cuộc đời này cũng đều là hay hư nát; có nghĩa là chúng sẽ không còn nguyên giá trị mà sẽ phai tàn và qua đi! Những sự hay hư nát không thể nào cứu chuộc được linh hồn còn đến đời đời của loài người. Trái lại, chúng góp phần khiến cho loài người từ đời này sang đời khác, cứ theo nhau mà lún sâu vào trong tội lỗi. Chính lòng tham muốn những sự ấy đã khiến cho loài người ăn ở không ra chi. Từ ngữ “không ra chi” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là: hư không, chẳng có gì; chẳng có lẽ thật, chẳng có năng lực, chẳng có thành công, chẳng có kết quả…

Chỉ có sự cao quý vô cùng và còn đến đời đời là máu của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Thiên Chúa thành người, mới có thể cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi.

19 Nhưng bởi máu cao quý của Đấng Christ, dường như máu của chiên con không lỗi, không vết,

Trước khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã dạy cho loài người dâng mạng sống của một con chiên con không tì, không vết làm sinh tế chuộc tội. Kẻ có tội nhìn vào máu của con chiên con bị đổ ra vì cớ sự phạm tội của mình, để biết rằng: hậu quả của tội lỗi là sự chết. Máu của con chiên con bị giết tiêu biểu cho máu của Đức Chúa Jesus Christ, khi đến kỳ hạn đã định (Ga-la-ti 4:4), sẽ đổ ra để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Sự không tì, không vết của con chiên con tiêu biểu cho sự không tội lỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, Thánh Kinh gọi Đức Chúa Jesus Christ là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian!” (Giăng 1:36). Chiên Con của Đức Chúa Trời có nghĩa là sinh tế chuộc tội do chính Đức Chúa Trời sắm sẵn.

20 là Đấng được định sẵn trước sự sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ cho các anh chị em,

Đức Chúa Jesus Christ đã được định sẵn làm Đấng Cứu Rỗi của nhân loại từ trước khi sáng thế. Có nghĩa là, bởi sự biết trước của Thiên Chúa mà Thiên Chúa đã định sẵn kế hoạch cùng phương cách cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi. Chính lẽ thật này đã chứng minh sự toàn tri và toàn năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa định sẵn rằng, vào cuối của các thời kỳ, Thiên Chúa Ngôi Lời sẽ nhập thế làm người, để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi và thiết lập Vương Quốc Trời.

Thời điểm Đức Chúa Jesus được sinh ra bắt đầu cho thời kỳ cuối cùng của các thời kỳ mà Thánh Kinh còn gọi là những ngày sau rốt (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17). Những ngày sau rốt ấy kéo dài khoảng 2000 năm, thuộc Thời Kỳ Ân Điển

Các thời kỳ bao gồm:

1. Thời Kỳ Vô Tội, loài người chưa phạm tội, được sống trong vườn tại Ê-đen.

2. Thời Kỳ Lương Tâm, loài người sống theo các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời đã đặt trong lương tâm.

3. Thời Kỳ Chính Quyền của Loài Người, loài người sống theo luật pháp của loài người.

4. Thời Kỳ Lời Hứa, Thiên Chúa hứa với Áp-ra-ham về sự Ngài chọn ông để dựng nên một dân tộc dành riêng cho Ngài.

5. Thời Kỳ Luật Pháp. Thiên Chúa ban hành Mười Điều Răn qua lời phán và chữ viết của Ngài.

6. Thời Kỳ Ân Điển, Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi và thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là thời kỳ kết thúc các thời kỳ để mở ra Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.

Nhìn vào dòng lịch sử của loài người qua sáu thời kỳ, chúng ta nhận thấy rõ ràng là chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Thời Kỳ Ân Điển, trước khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và thi hành sự đoán phạt trên thế gian.

21 là những người bởi Ngài tin đến Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ những kẻ chết sống lại, và ban sự vinh quang cho Ngài, để cho đức tin và sự trông cậy của các anh chị em được ở trong Thiên Chúa.

Đức Chúa Jesus Christ chịu chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại nhưng phần lớn nhiều người không tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, phần lớn khác thì tin vào sự cứu rỗi của Ngài nhưng không tin và không làm theo những lời phán dạy của Ngài. Chỉ có một số ít người hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Jesus Christ. Sứ Đồ Phi-e-rơ gọi họ là anh chị em và là nguyên cớ khiến cho Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người.

Họ là những người nhờ tin Đức Chúa Jesus Christ mà biết và tin đến Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã khiến cho con người xác thịt tên Jesus được sống lại sau khi chết, và ban sự vinh quang của Thiên Chúa Ngôi Lời cho thân thể xác thịt Jesus, để thân thể ấy sau khi sống lại thì hành động trong thẩm quyền và tư cách của Thiên Chúa.

Trước khi thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ chịu chết và sống lại, thì thân thể ấy phải chịu ở dưới pháp luật (Ga-la-ti 4:4) và bị hạn chế bởi các định luật vật lý. Sau khi thân thể xác thịt ấy sống lại từ trong sự chết thì thân thể ấy đầy dẫy mọi phẩm chất của Thiên Chúa, mặc lấy sự vinh quang của Thiên Chúa.

Chúng ta đọc thấy trong Cô-lô-se 2:9 chép:

Vì sự đầy dẫy của bản tính Thiên Chúa hết thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.”

Đó chính là sự vinh quang của Thiên Chúa mà Ngài vốn có với Đức Chúa Trời từ khi chưa có thế gian:

Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh quang con vốn có với Ngài trước khi chưa có thế gian mà làm vinh quang con nơi chính mình Ngài.” (Giăng 17:5).

Sự vinh quang này khác với sự vinh quang của một người không hề phạm tội (tương tự như sự vinh quang của A-đam và Ê-va khi mới được dựng nên) được nói đến trong Giăng 17:22, mà con người xác thịt Jesus được ban cho khi Đức Chúa Trời sinh ra thân thể xác thịt ấy trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Chính vì con người xác thịt Jesus mặc lấy sự vinh quang của Thiên Chúa (khác với sự vinh quang từ Thiên Chúa) mà đức tin và sự trông cậy của chúng ta vào trong con người xác thịt ấy là đức tin và sự trông cậy ở trong Thiên Chúa.

22 Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng

23 đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi Lời Hằng Sống và còn lại đời đời của Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời ban ơn thánh hóa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ chịu chết để chúng ta có thể đáp ứng điều kiện được thánh hóa, Đức Thánh Linh dùng năng lực của Thiên Chúa để thánh hóa chúng ta; nhưng chúng ta phải tiếp nhận sự thánh hóa bằng sự vâng phục lẽ thật, tức vâng phục Lời Chúa. Giăng 17:17 chép:

Xin thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài. Lời Ngài là lẽ thật.”

Lời Chúa là phương tiện để tái sinh những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì Lời Chúa giúp cho chúng ta ý thức sự phạm tội của chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu biết tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho chúng ta, đồng thời giúp cho chúng ta biết thế nào là nếp sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Chính nhờ nhận biết Lời Chúa mà chúng ta vui lòng chết đi con người cũ để được Đức Chúa Trời gọi chúng ta sống lại một con người mới trong Đức Chúa Jesus Christ, đầy dẫy năng lực từ Đức Thánh Linh.

Sự vâng phục Lời Chúa phải phát xuất từ con người bên trong của chúng ta tức là tâm thần, chứ không phải chỉ là hành động của con người bên ngoài là xác thịt.

Con người xác thịt có thể vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa nhưng con người bên trong vẫn có thể vi phạm (Ma-thi-ơ 5:28). Nhưng khi con người bên trong đã vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa thì con người bên ngoài không thể vi phạm.

Khi tâm thần chúng ta hoàn toàn vâng phục Lời Chúa, thì linh hồn chúng ta được trở nên thánh sạch. Dấu chứng cho chúng ta biết linh hồn chúng ta đã trở nên thánh sạch là sự chúng ta thật lòng yêu thương các anh chị em trong Chúa. Chúng ta yêu họ hơn là yêu chính bản thân chúng ta, sẵn sàng cứu giúp và hy sinh cho họ.

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phi-e-rơ, dạy chúng ta hãy sốt sắng yêu nhau bằng tình yêu anh chị em với tấm lòng tinh sạch và chân thật, là tấm lòng đã được tái sinh bởi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Lời Hằng Sống của Thiên Chúa vừa là chính Thiên Chúa Ngôi Lời, vừa là con người xác thịt Jesus Christ đã phục sinh, và vừa là mọi lời được ghi chép trong Thánh Kinh.

Giăng 1:1 cho chúng ta biết Ngôi Lời là Thiên Chúa. Khải Huyền 19:13 cho chúng ta biết, danh xưng Ngôi Lời cũng đã được ban cho thân thể xác thịt phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

24 Vì: Mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng!

Sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Hoa đem lại hương sắc cho cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng! Mọi sự vinh quang của loài người đều sẽ qua đi khi sự chết đến với thân thể xác thịt của loài người. Đời sống của cỏ chóng qua và đời sống của xác thịt loài người cũng vậy!

25 Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời. [Ê-sai 40:6-8.] Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.

Lời Chúa còn lại đời đời và Lời Chúa là Tin Lành đã được giảng ra cho con dân Chúa. Toàn bộ Thánh Kinh là tin tức tốt lành đối với con dân Chúa. Tin Lành ấy giảng cho chúng ta biết: Có một Thiên Chúa là Đấng tự có và có mãi. Thiên Chúa đã dựng nên loài người để làm con của Thiên Chúa và vui hưởng tất cả mọi sự tốt lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho loài người quyền tự do và loài người đã tự do chống nghịch Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa yêu loài người và hy sinh để cứu loài người ra khỏi hậu quả của sự chống nghịch Thiên Chúa. Một ngày không còn lâu nữa, Thiên Chúa sẽ kết thúc thế gian tội lỗi và thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa và được vui sống đời đời trong vương quốc của Thiên Chúa.

Lời Chúa có năng lực sáng tạo và đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật.

Lời Chúa có năng lực hủy diệt và sẽ hủy diệt mọi sự ác.

Lời Chúa khiến cho những ai thuộc về Chúa được khôn ngoan thông sáng.

Lời Chúa khiến cho những ai thuộc về Chúa được trở nên trọn vẹn (nên thánh: giống như Chúa, dành riêng cho Chúa, thuộc về Chúa).

Lời Chúa có năng lực chữa lành, cứu sống và sẽ hoàn toàn chữa lành, cứu sống những ai thật lòng tin cậy, vâng phục Thiên Chúa.

Lời Chúa cáo trách, an ủi, khích lệ, dẫn dắt, thêm sức, thêm đức tin, và đem lại niềm vui thỏa cho mọi con dân Chúa.

Lời Chúa ban sự sống đời đời cho những ai cứ tiếp tục ăn nuốt (đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo) Lời Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu và ghi nhớ cái giá Thiên Chúa đã trả để hoàn thành sự chuộc tội cho chúng ta. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta đầy dẫy ân điển và sức mới từ nơi Ngài mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, để chúng ta được trở nên mạnh mẽ và làm được mọi sự theo Lời Chúa. Nguyện Cha kính yêu ở trên trời của chúng ta cứ bao phủ chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
29/08/2015

Share This:

Comments are closed.

2,431 views