2,506 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 2:1-8

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Khối Đá Sống và Những Viên Đá Sống

1 Vậy, các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống,
2 như những trẻ con mới được sinh ra, thèm muốn sữa thật của Đạo, để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên.
3 Nếu vậy, các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào;
4 Hãy đến với Ngài, là khối đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa,
5 và các anh chị em cũng như những khối đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, để dâng những của tế lễ thiêng liêng, đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.
6 Vì vậy, trong Thánh Kinh có chép rằng: Này, Ta đặt tại Si-ôn một khối đá, một khối đá góc nhà đã được chọn và quý báu. Ai tin Ngài sẽ không bị xấu hổ. [Ê-sai 28:16.]
7 Vậy nên, cho các anh chị em là những người đã tin, thì là đá quý; nhưng cho những kẻ không tin, thì khối đá đã bị thợ xây nhà loại ra, trở nên đá góc nhà [Thi Thiên 118:22],
8 là đá gây cho vấp váp, là vầng đá làm cho sa ngã [Ê-sai 8:14]. Họ bị vấp vì Lời, bởi sự không tin, không vâng phục; và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Hoặc bấm vào đây để nghe

Hoặc bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào hai nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

Thư I Phi-e-rơ 2:1-8 gợi lên cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh những viên đá sống được xây dựng trên một khối đá sống, làm thành nhà của Đức Chúa Trời. Những viên đá sống là mỗi một chi thể trong Hội Thánh của Chúa. Khối đá sống chính là Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa thành người, để loài người có thể kết hiệp với Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 3:9 đã gọi Hội Thánh là ruộng Thiên Chúa cày, là nhà Thiên Chúa xây. Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho mỗi chúng ta được là một viên đá xây dựng nên nhà của Thiên Chúa.

1 Vậy, các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống,

2 như những trẻ con mới được sinh ra, thèm muốn sữa thật của Đạo, để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên.

Vì con dân Chúa là những người đã được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi bởi máu cao quý của Đức Chúa Jesus Christ, đã được tái sinh bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, như chúng ta đã học trong I Phi-e-rơ 1, nên mỗi người đã từ bỏ “mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống,” mà khao khát thức ăn thuộc linh là Lời Chúa.

Từ ngữ “sữa thật” hàm ý thức ăn chân thật cần thiết cho con trẻ. Từ ngữ “Đạo” trong nguyên ngữ Hy-lạp là “Lời,” tức là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là Thánh Kinh. Người mới được cứu chuộc cần phải ăn uống thức ăn thuộc linh là Lời Chúa, để được khoẻ mạnh và lớn lên trong đức tin. Lời Chúa thích hợp và cần thiết cho người mới tin Chúa, như những con trẻ thuộc linh. Lời Chúa cũng thích hợp và cần thiết cho những người đã trưởng thành thuộc linh.

Không một điều gì có thể thay thế cho việc vâng phục trọn vẹn Giô-suê 1:8, để giúp cho con dân Chúa lớn lên và khoẻ mạnh trong đức tin:

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước.”

Bởi vì, có học, hiểu, ghi nhớ, và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể chống trả mọi mưu kế của ma quỷ. Lời Chúa cũng chính là vũ khí tấn công thuộc linh, là “gươm của Đấng Thần Linh” (Ê-phê-sô 6:17), sắc như gươm hai lưỡi, xuyên thấu mọi thực thể thần linh (Hê-bơ-rơ 4:12).

Qua I Phi-e-rơ 2:1 mà chúng ta biết rằng, hễ ai còn chưa từ bỏ “mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống,” thì người ấy chưa nhận được sự cứu chuộc, chưa được tái sinh. Một trong những điều độc ác mà loài người thường lâm vấp nhất là lòng tự ái không đúng với Lời Chúa. Chúa dạy chúng ta yêu người khác như chúng ta yêu chúng ta, nhưng thường khi chúng ta yêu chúng ta hơn là yêu người khác, và sẵn sàng vì yêu mình mà làm nghịch Lời Chúa.

3 Nếu vậy, các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào;

Nếu chúng ta thật đã ăn năn, từ bỏ “mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống,” đã được tái sinh, và ham thích Lời Chúa thì chắc chắn chúng ta được nếm biết Chúa.

Từ ngữ “nếm biết” trong nguyên ngữ Hy-lạp cùng một nghĩa như trong tiếng Việt của chúng ta, tức là ăn và chú ý thưởng thức hương vị của một thức ăn. Dĩ nhiên, sự ăn uống thuộc linh khác với sự ăn uống thuộc thể. Trong sự ăn uống thuộc thể chúng ta đưa thức ăn vào miệng, nhai, nuốt. Trong sự ăn uống thuộc linh chúng ta tin, nhận, và làm theo mọi lời phán của Chúa. Tiên Tri Giê-rê-mi đã diễn tả sự ăn thuộc linh Lời Chúa của ông như sau:

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” (Giê-rê-mi 15:16).

Trong Giăng 6:48-58 ghi lại lời Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi người theo Chúa ăn uống thuộc linh thịt và máu của Ngài, có nghĩa là tin và làm theo mọi lời phán dạy và mọi việc làm của Ngài, bao gồm: tin lời kêu gọi ăn năn của Ngài, tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi đã được hứa trong Thánh Kinh, tin sự chết chuộc tội của Ngài, và đừng phạm tội (đừng phạm các điều răn của Đức Chúa Trời) nữa.

Từ ngữ “ngọt ngào” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là: dễ chịu, thích hợp, tốt đẹp, phước hạnh. Chúa là ngọt ngào và phước hạnh như thế nào thì tác giả Thi Thiên 119 đã ghi lại thiên trường ca về những kinh nghiệm ngọt ngào, phước hạnh, thỏa lòng của ông đối với Lời Chúa.

4 Hãy đến với Ngài, là khối đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa,

Hãy đến với Ngài tức là hãy đến với Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã đến, tìm, và cứu kẻ bị hư mất (Lu-ca 19:10); nhưng chúng ta có đến với Ngài để tiếp nhận ân điển của Ngài hay không, là sự tự do lựa chọn của mỗi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy mang lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Muốn đến với Ngài thì chúng ta phải bỏ xuống gánh nặng của mình tức là: chúng ta ăn tội, từ bỏ tội, không phạm tội nữa; và chúng ta gánh lấy gánh của Ngài, tức là chịu khổ vì danh Ngài. Dầu là chịu khổ nhưng sẽ là nhẹ nhàng hơn nhiều so với gánh nặng của tội lỗi trong cuộc đời cũ của chúng ta, bởi vì, Chúa cùng gánh với chúng ta và Ngài là Đấng ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm được mọi sự qua Ngài (Phi-líp 4:13).

Từ ngữ được dịch là khối đá, trong tiếng Hy-lạp được dùng để chỉ những khối đá dùng trong việc cất nhà. Đức Chúa Jesus Christ được gọi là khối đá sống vì Đức Chúa Trời dùng con người xác thịt Jesus để xây dựng nhà thuộc linh của Ngài là Hội Thánh. Ngài đã bị chính con dân của Đức Chúa Trời là dân tộc I-sơ-ra-ên loại ra, nhưng trước mặt Ba Ngôi Thiên Chúa, con người xác thịt Jesus đã được chọn và xem là quý.

5 và các anh chị em cũng như những viên đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, để dâng những của tế lễ thiêng liêng, đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã chọn chúng ta, những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa, được làm những viên đá sống để xây thành nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta là đền thờ Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19), Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng ta. Chúng ta lại được ban cho “chức tế lễ thánh, để dâng những của tế lễ thiêng liêng, đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.” Của tế lễ cao quý nhất mỗi ngày chúng ta dâng lên Chúa, chính là thân thể của chúng ta:

“Vậy, hỡi các anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh em.” (Rô-ma 12:1).

Kế tiếp là chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời những lời tôn vinh, cảm tạ, rao truyền danh Chúa, và những việc làm lành của chúng ta:

“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời tôn vinh cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng cứu giúp, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 13:15-16)

Mọi sự hầu việc Chúa của chúng ta đều phải qua Đức Chúa Jesus Christ. Có nghĩa là phải làm trong đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và lòng vâng phục mọi điều phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Nhiều người vẫn sống trong tội lỗi nhưng tích cực trong mọi mục vụ, mà không hiểu rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận những của lễ dâng lên Ngài bởi những kẻ đang sống trong tội.

6 Vì vậy, trong Thánh Kinh có chép rằng: Này, Ta đặt tại Si-ôn một khối đá, một khối đá góc nhà đã được chọn và quý báu. Ai tin Ngài sẽ không bị xấu hổ. [Ê-sai 28:16.]

Đức Chúa Jesus Christ là khối đá góc nhà, được chọn và quý báu, để Đức Chúa Trời xây dựng nhà của Ngài tức là Hội Thánh. Đá góc nhà là khối đá đầu tiên được đặt xuống để làm chuẩn cho việc xây cất nền nhà. Toàn bộ công trình xây dựng ngôi nhà tùy thuộc vào khối đá góc nhà. Si-ôn là tên ngọn núi mà thành Giê-ru-sa-lem, nơi có đền thờ Thiên Chúa được xây dựng. Si-ôn thuộc linh chính là thiên đàng. Thành Giê-ru-sa-lem thuộc linh ở trong thiên đàng. Đức Chúa Jesus Christ là tiêu chuẩn để thành Giê-ru-sa-lem thuộc linh, tức Hội Thánh được xây dựng. Bởi đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta trở thành những viên đá sống, dự phần trong Giê-ru-sa-lem thuộc linh, vui hưởng vinh quang của Thiên Chúa.

7 Vậy nên, cho các anh chị em là những người đã tin, thì là đá quý; nhưng cho những kẻ không tin, thì khối đá đã bị thợ xây nhà loại ra, trở nên đá góc nhà [Thi Thiên 118:22],

8 là đá gây cho vấp váp, là vầng đá làm cho sa ngã [Ê-sai 8:14]. Họ bị vấp vì Lời, bởi sự không tin, không vâng phục; và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.

Đối với con dân Chúa thì Đức Chúa Jesus Christ là đá quý, làm nền tảng và mẫu mực cho sự sống đời đời của chúng ta và mọi công tác hầu việc Chúa của chúng ta. Nhưng đối với những ai không tin nhận Ngài, thì khối đá quý từng bị loài người loại bỏ ấy, sẽ trở thành đá khiến cho họ bị vấp phạm, sa ngã vào trong tội lỗi. Bởi vì, họ không tin nhận, không làm theo lời rao giảng của Đức Chúa Jesus Christ, thì sự giảng dạy của Ngài chỉ càng khiến họ thêm phạm thượng, và sẽ là chứng cớ để buộc tội họ mà thôi. Giăng 12:48 chép:

“Người nào bỏ Ta ra và không nhận lời Ta, đã có kẻ phán xét rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ phán xét họ nơi ngày sau cùng.”

Đức Chúa Trời biết trước sự cứng lòng của họ và định sẵn sự vấp ngã cho họ cùng với số phận đời đời của họ. Câu: “và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi,” nói đến sự Đức Chúa Trời đã định sẵn sự vấp ngã cho những kẻ vô tín, cứng lòng, như Ngài đã định sẵn sự trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ cho những ai yêu Ngài.

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh Con Ngài, để cho Con ấy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.” (Rô-ma 8:28-30).

Điều đó không có nghĩa là Chúa tiền định cho những kẻ ấy cứng lòng, mà là, vì Chúa biết trước họ sẽ dùng quyền tự do lựa chọn, tự do quyết định Chúa ban cho họ, để cứng lòng, sống theo sự ham thích tội lỗi, chối bỏ lời kêu gọi của Ngài, nên Ngài định sẵn sự vấp ngã trong đời này và hình phạt trong đời sau cho họ.

Không có bất cứ một điều gì gọi là ngẫu nhiên hay tình cờ trong cuộc đời này. Mọi sự đều nằm trong sự biết trước và cho phép của Thiên Chúa, ngay cả sự một con chim sẻ bị bắn rơi hay một sợi tóc trên đầu của chúng ta rụng xuống (Ma-thi-ơ 10:29-30), kể cả những sự bách hại mà con dân Chúa phải gánh chịu trên bước đường theo Chúa. Chúa đã định sẵn thiên đàng và sự sống đời đời cho những ai yêu Ngài và vâng phục Ngài, hỏa ngục và sự hư mất đời đời cho những ai ghét Ngài và vi phạm các điều răn của Ngài. Sự lựa chọn thuộc về mỗi một chúng ta. Sự tiền định của Chúa dựa vào sự quyết định của chúng ta mà Ngài đã biết trước.

Nguyện lẽ thật của Lời Chúa giúp chúng ta hiểu biết địa vị cao quý của chúng ta trong Chúa, trong chương trình đời đời của Ngài, và chúng ta được khích lệ mà vững lòng chịu khổ vì danh Chúa, cho đến ngày cứu chuộc của chúng ta (Ê-phê-sô 4:30). A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
05/09/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,506 views