2,616 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:1-6

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bổn Phận của Người Vợ

1 Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người (chồng) nào không vâng phục Đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục;

2 vì thấy cách ăn ở tinh sạch của các chị em trong sự kính sợ

3 của những người chẳng theo sự trang sức bề ngoài, như: cài tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần;

4 nhưng theo con người giấu kín ở trong lòng, trong sự chẳng hư nát của một tâm thần nhu mì, yên tỉnh. Ấy là điều rất quý trước mặt Đức Chúa Trời.

5 Vì bởi cách ấy, các thánh nữ xưa kia cũng trông cậy Đức Chúa Trời, trang sức chính mình, vâng phục những người chồng của họ.

6 Như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa; nếu các chị em làm điều lành, không sợ hãi điều gì, thì các chị em là các con gái của bà.

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Hoặc bấm vào đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào hai nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

Sự quan hệ giữa vợ chồng trong Chúa là một huyền nhiệm của sự một người nam và một người nữ được kết hiệp trở nên một thân thể xác thịt trong Chúa. Sự hiệp một của vợ chồng trong Chúa khác với sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh. Trong khi mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh hiệp một với nhau trong cùng một tâm tình, cùng một trí, và đồng cảm lẫn nhau trong cùng một tâm thần, một linh hồn (I Cô-rinh-tô 12:13; II Cô-rinh-tô 13:11; I Phi-e-rơ 3:8; Phi-líp 1:27), thì vợ chồng còn hiệp một với nhau trong xác thịt (Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:4-5; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31).

Sự hiệp một trong xác thịt là do sự quan hệ tính dục giữa vợ chồng với nhau. Chính vì vậy mà sự quan hệ tính dục với một người không phải là vợ hoặc chồng khiến cho con dân Chúa phạm tội tà dâm; và tội tà dâm đi vào thân thể của người phạm tội. Nếu đối tượng con dân Chúa quan hệ tính dục với là điếm đĩ thì sự phạm tội tà dâm còn khiến cho chi thể của Chúa bị kết hiệp với thân thể của điếm đĩ. Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:15-20 dạy rất rõ về lẽ thật này:

15 Các anh em chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời không cho phép!

16 Các anh em chẳng biết rằng, người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ trở nên một thịt.

17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài.

18 Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều làm ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội đến chính thân thể mình.

19 Các anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh em, là Đấng mà các anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và các anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

20 Bởi vì các anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Mối quan hệ vợ chồng khác biệt với tất cả các mối quan hệ khác giữa loài người với nhau, và còn được dùng để minh họa cho mối quan hệ mật thiết giữa con dân Chúa với Chúa. Sự tà dâm cũng được dùng để minh hoạ sự con dân Chúa phạm tội bất trung với Chúa, thờ lạy thần tượng.

Trong tiếng Việt có một câu rất hay nói về quan hệ vợ chồng, đó là câu: “Tình chồng nghĩa vợ!” Tình là nói đến lòng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Nghĩa là nói đến sự tôn kính, tin cậy, và vâng phục. Câu nói đó hoàn toàn đúng với Thánh Kinh, như đã chép trong Ê-phê-sô 5:22-25:

22 Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,

23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Đấng Giải Cứu của Hội Thánh.

24 Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.

25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh…

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bổn phận của một người vợ trong Chúa được Đức Thánh Linh dạy cho các phụ nữ trong Hội Thánh qua I Phi-e-rơ 3:1-6.

1 Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người (chồng) nào không vâng phục Đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục;

Ngay từ buổi ban đầu, khi Thiên Chúa dựng nên loài người, Ngài đã dựng nên người nam, rồi từ người nam, Ngài làm ra người nữ để giúp đỡ người nam (Sáng Thế Ký 2:18-23). Vì người nữ ra từ người nam để giúp đỡ người nam, nên người nữ phải vâng phục người nam. Trong Sáng Thế Ký 3:16 cũng đã ghi rõ mệnh lệnh của Thiên Chúa về việc chồng cai trị vợ.

Sau khi Hội Thánh được thành lập, mặc dầu không có sự phân biệt, kỳ thị chủng tộc, giới tính, giai cấp trong Hội Thánh, nhưng trong Chúa những người vợ vẫn phải vâng phục những người chồng. Chúng ta cần hiểu rằng, trong Hội Thánh của Chúa mọi người đều bình đẳng trước Chúa, nghĩa là mỗi người đều như nhau khi đối diện với các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, nhưng không có sự bình quyền. Bởi vì, Chúa đặt ra các quyền cai trị trong gia đình, trong Hội Thánh, và trong mỗi quốc gia.

Chúng ta thấy số câu trong Thánh Kinh dạy về bổn phận của một người vợ thì nhiều hơn là số câu dạy về bổn phận của một người chồng. Ngay trong phân đoạn mà chúng ta đang học đây, trong bảy câu dạy về bổn phận vợ chồng thì có đến sáu câu dạy về bổn phận của người vợ và chỉ có một câu dạy về bổn phận của người chồng. Bổn phận của người vợ là phải vâng phục chồng. Không phải chỉ I Phi-e-rơ 3:1-6 mà chúng ta đang học ở đây, mà còn có các nơi khác trong Thánh Kinh Tân Ước dạy về việc vợ phải vâng phục chồng:

Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa…” (Ê-phê-sô 5:22).

Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, như đó là điều phải lẽ trong Chúa.” (Cô-lô-se 3:18).

…phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có tiết độ, trinh chính, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, để cho Lời của Đức Chúa Trời không bị phạm thượng.” (Tít 2:4-5).

Nếp sống vợ vâng phục chồng theo Lời Chúa dạy sẽ khiến cho ngay cả những người chồng không tin Chúa, không tin Thánh Kinh, cũng sẽ bị bắt phục bởi nếp sống của người vợ. Chữ “Đạo” được viết hoa trong I Phi-e-rơ 3:1 ở trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là chữ “Lời,” tức là Lời của Chúa. Chữ “bị thu phục” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là chịu phục và được mang vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếp sống vâng phục chồng của những người vợ tin Chúa có thể dẫn những người chồng không tin Chúa đến sự cứu rỗi.

Có thể người chồng không tin Chúa sẽ lợi dụng sự vâng phục của người vợ. Nhưng người vợ phải cậy sự khôn ngoan và năng lực Chúa ban để vâng phục chồng một cách phải lẽ, chứ không phải để yên cho chồng làm những sự trái phép đối với mình. Vợ chỉ vâng phục chồng nếu sự vâng phục ấy không nghịch lại các điều răn và luật pháp của Chúa. Khi chồng phạm luật pháp, như đánh đập vợ chẳng hạn, thì người vợ phải nhờ luật pháp can thiệp. Nếu chồng vẫn tiếp tục đánh đập vợ thì vợ phải ly thân hoặc ly dị, để bảo vệ thân thể của mình và để tránh cho chồng cứ tiếp tục phạm tội.

Người vợ tin Chúa có quyền ly dị người chồng không tin Chúa theo lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 7:14-18. Nhưng theo lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô, người vợ tin Chúa cũng được phép chọn ở lại với người chồng không tin Chúa, nếu muốn. Sự lựa chọn này chỉ nên có nếu người chồng không đánh đập người vợ, không bắt bớ đức tin của người vợ, và nhất là không ngoại tình. Nên nhớ, lời khuyên của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 7:12-16 không phải là mệnh lệnh của Chúa mà chỉ là lời khuyên của riêng Phao-lô và ông đã nói rõ như vậy trong câu 12. Vì thế, không ai có thể lấy I Cô-rinh-tô 7:12-16 để buộc con dân Chúa phải tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa. Phao-lô nhấn mạnh trong câu 15 là: “Đức Chúa Trời đã gọi các anh chị em ăn ở trong sự bình an.” Vì thế, nếu sống với người chồng hay người vợ không tin Chúa mà không có bình an, thì con dân Chúa phải phân rẽ, phải ly dị người chồng hay người vợ ấy theo mệnh lệnh của Chúa.

Người chồng hay vợ không tin Chúa bao gồm cả những người xưng mình là con dân Chúa mà không làm theo Lời Chúa. Không làm theo Lời Chúa tức là không tin Thánh Kinh. Không tin Thánh Kinh tức là không tin Chúa. Phạm một điều răn của Chúa cũng bị tội như đã phạm hết thảy (Gia-cơ 2:10). Chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ ràng, bất cứ ai không sống theo Lời Chúa thì người ấy thể hiện rõ là người ấy đang sống trong tội, cứ tiếp tục làm ra tội. Người cứ tiếp tục làm ra tội là người tôn thờ bản ngã xác thịt của mình thay vì tôn thờ Chúa. Người ấy phạm tội thờ lạy thần tượng.

2 vì thấy cách ăn ở tinh sạch của các chị em trong sự kính sợ

Người chồng không tin Chúa, theo thời gian, qua sự vâng phục phải lẽ của người vợ trong Chúa sẽ nhìn thấy lẽ thật và giá trị của Lời Chúa, và có thể sẽ được bắt phục.

Cách ăn ở tinh sạch là sự người vợ hết lòng vâng phục chồng như vâng phục Chúa với lòng kính sợ chồng như kính sợ Chúa. Từ ngữ được dịch là “tinh sạch” trong câu này, trong nguyên ngữ của Thánh Kinh có nghĩa là: sạch sẽ, tinh khiết, không nhiễm tội, không nhiễm lỗi. Nghĩa là, không có một chút gì sai nghịch với Lời Chúa. Từ ngữ “kính sợ” cùng là một từ ngữ được dùng để nói đến sự kính sợ của muôn loài đối với Thiên Chúa.

Vì thế, chúng ta thấy, không phải người vợ chỉ tỏ ra vâng phục chồng bên ngoài mà bên trong còn có lòng kính sợ chồng, vì là thẩm quyền Chúa đặt để cai trị mình.

Trong thực tế, có biết bao nhiêu bà vợ đã lấn lướt chồng, bắt nạt chồng, cai trị chồng! Đó là sự chống nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Chúa đã phán truyền trong Sáng Thế Ký 3:16. Người vợ nào chống nghịch quyền cai trị của chồng thì người vợ ấy cùng lúc chống nghịch Thiên Chúa, như Rô-ma 13:1-2 đã chép:

Mọi người phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên, ai chống cự một quyền, tức là đối nghịch với mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối nghịch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.”

Quyền cai trị vợ của chồng được Thiên Chúa phán truyền rõ ràng và trực tiếp trong Sáng Thế Ký 3:16:

Ngài phán với người nữ rằng: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.”

Thế nhưng, có rất nhiều phụ nữ trong Hội Thánh đã không hoàn toàn vâng phục chồng. Mỗi ngày họ nói và làm những sự chống lại quyền cai trị của chồng. Họ tự cho là họ khôn ngoan hơn chồng, hiểu biết hơn chồng, cách làm việc hoặc cách giải quyết vấn đề của họ tốt hơn cách của chồng… Họ ngang nhiên cãi lại lời nói của chồng, thậm chí còn lớn tiếng với chồng trước mặt con cái. Họ muốn chồng phải luôn luôn làm theo ý của họ chứ không chịu vâng phục ý muốn của chồng. Thậm chí, có người còn dùng quan hệ tính dục để áp lực chồng phải làm theo ý mình. Những người ấy tự mình chống nghịch Chúa, ”tức là đối nghịch với mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối nghịch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.”

3 của những người chẳng theo sự trang sức bề ngoài, như: cài tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần;

4 nhưng theo con người giấu kín ở trong lòng, trong sự chẳng hư nát của một tâm thần nhu mì, yên tỉnh. Ấy là điều rất quý trước mặt Đức Chúa Trời.

Người phụ nữ trong Chúa vâng phục chồng như vâng phục Chúa (Ê-phê-sô 5:22) và không say mê sự trang sức bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự trang sức bề trong, bằng cách hết lòng sống theo Lời Chúa. Những người như vậy, làm cho con người bên trong của họ, tức là tâm thần, được chiếu sáng ra ngoài qua sự nhu mì và yên tỉnh.

Sự nhu mì là lời nói nhỏ nhẹ, thái độ dịu dàng. Sự yên tỉnh là không ầm ỉ, lớn tiếng khi nóng giận. Vợ phải nhu mì và yên tỉnh trước chồng với lòng tôn kính như đang đối diện với Chúa. Mà thật vậy! Trong mọi tình huống, Chúa luôn hiện diện và chờ xem lời nói, thái độ của người vợ đối với chồng. Chẳng những Chúa mà các thiên sứ và các tà linh cũng chờ xem lời nói và thái độ của một người vợ trong Chúa đối với chồng.

Có người sẽ đổ thừa rằng: Tại vì chồng tôi vô lý, bất công, hoặc là lớn tiếng với tôi… nên tôi không thể nhu mì, yên tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề là người vợ có thật sự ở trong Chúa và vâng phục Chúa, sống theo Lời Chúa hay không. Vấn đề không phải là người chồng cư xử với vợ như thế nào hoặc hoàn cảnh trong cuộc sống như thế nào. Không ai có quyền nêu ra bất cứ một lý do nào để làm nghịch lại Lời Chúa.

Nếu thật là một đoá hoa thơm thì càng bị giày đạp, bị vò nát, càng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, không thể nào chỉ tỏa ra hương thơm khi được nâng niu còn khi bị giày đạp thì tỏa ra mùi hôi thối.

5 Vì bởi cách ấy, các thánh nữ xưa kia cũng trông cậy Đức Chúa Trời, trang sức chính mình, vâng phục những người chồng của họ.

6 Như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa; nếu các chị em làm điều lành, không sợ hãi điều gì, thì các chị em là các con gái của bà.

Không phải đến thời đại của Hội Thánh thì các phụ nữ trong Chúa mới được yêu cầu vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Từ ngàn xưa, các thánh nữ trong Thánh Kinh đã hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, trang sức cho mình bằng sự nhu mì và yên tỉnh, vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Điển hình là bà Sa-ra. Danh từ “chúa” mà bà Sa-ra dùng để gọi Áp-ra-ham, chồng mình, cũng chính là danh từ Thánh Kinh dùng để gọi Thiên Chúa. Điều này giúp cho chúng ta thấy Ê-phê-sô 5:22 dạy phụ nữ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa là hoàn toàn theo nghĩa đen.

Thật ra, vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa không có gì là khó hiểu hay là phạm thượng. Bởi vì, chính Chúa dạy con dân Chúa là:

Bất cứ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta…” (Cô-lô-se 3:23).

Nếu con dân Chúa làm bất cứ việc gì cũng phải hết lòng mà làm như là làm cho Chúa thì việc vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa cũng chỉ là một trong các việc làm của những phụ nữ trong Chúa mà thôi.

Vâng phục chồng như vâng phục Chúa vừa có nghĩa là làm theo mọi ý muốn của chồng nếu những ý muốn của chồng không nghịch lại Thánh Kinh, vừa có nghĩa là làm theo với lòng tôn kính chồng, chứ không phải làm theo mà lòng thì giận dỗi, bực tức, bất mãn chồng.

Người vợ trong Chúa phải biết lấy niềm vui và sở thích của chồng làm niềm vui và sở thích của mình. Người vợ trong Chúa giúp người chồng làm tốt mọi công việc theo ý của chồng, miễn sao ý của chồng không nghịch lại Thánh Kinh.

Người vợ trong Chúa không cãi lại bất cứ ý muốn nào không nghịch lại Thánh Kinh của chồng. Nhưng người vợ trong Chúa cũng có quyền nhỏ nhẹ nêu lên sự góp ý của mình để giúp cho người chồng trong sự quyết định làm một việc gì. Nếu sau khi lắng nghe ý kiến của người vợ mà người chồng không tiếp nhận, thì người vợ phải yên lặng. Đừng tranh cãi hay cố gắng tìm cách thuyết phục. Người vợ cũng có thể nói lên ý muốn, sở thích của mình với chồng, nhưng không có quyền buộc chồng phải chìu theo.

Khi ý muốn của chồng nghịch lại Lời Chúa thì người vợ phải từ chối vâng phục; vì vâng phục như vậy là phạm tội. Người vợ thẳng thắn dùng Lời Chúa để giúp chồng thấy ý muốn của chồng là không chính đáng. Một trong những việc người vợ giúp người chồng là giúp cho chồng tránh sự phạm tội.

Có một nan đề đối với các chị em có chồng là người không tin Chúa; đó là nhiều khi chồng say rượu, hút thuốc lá, ở bẩn, không đánh răng, không tắm rửa mà muốn quan hệ xác thịt. Trong những lúc như vậy, các chị em có quyền từ chối quan hệ xác thịt với chồng cho đến khi chồng đã tỉnh rượu và đã làm vệ sinh sạch sẽ thân thể. Bởi vì, thân thể của các chị em là đền thờ Thiên Chúa, không thể kết hiệp với một thân thể thiếu vệ sinh. Bởi vì, trong quan hệ xác thịt của vợ chồng có thể dẫn đến sự sinh con. Các chị em không muốn đứa con của mình được thai dựng trong hoàn cảnh cha của nó say rượu.

Ngoài ra, các chị em cũng cần phải từ chối những dụng cụ, thuốc men ngừa thai vì sự ngừa thai là nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Chúa. Các chị em cũng phải tích cực phản đối việc chồng sử dụng các dụng cụ, tài liệu kích thích dâm dục. Lời Chúa dạy rõ:

Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, nơi phòng ngủ chớ có ô uế…” (Hê-bơ-rơ 13:4).

Các phụ nữ trong Hội Thánh, nếu hết lòng vâng phục, kính sợ chồng theo lời Chúa dạy, thì họ sẽ trở thành các con gái của Sa-ra, tức là được thừa hưởng tất cả những phước hạnh mà Thiên Chúa ban cho Sa-ra, trong đời này lẫn trong đời sau.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
03/10/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,616 views