1,597 views

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch
(Tội Tà Dâm và Cách Duy Nhất Để Tránh Sự Phạm Tội Tà Dâm)

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Vậy nên từ nay, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin và khích lệ các anh chị em trong Đức Chúa Jesus rằng, như các anh chị em đã nhận từ chúng tôi, các anh chị em phải bước đi như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, ngày càng hơn.

2 Vì các anh chị em biết những điều răn nào chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jesus mà truyền cho các anh chị em.

3 Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho sự nên thánh của các anh chị em. Các anh chị em phải tránh khỏi sự tà dâm.

4 Mỗi người trong các anh chị em phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và sự tôn trọng;

5 không ở trong sự ham muốn điều ham muốn bất chính như những dân ngoại không biết Đức Chúa Trời.

6 Chớ có ai lấn lướt hay là lợi dụng anh chị em cùng Cha của mình trong việc gì; vì Chúa là Đấng báo trả tất cả những sự đó, như chúng tôi đã nói trước với các anh chị em và đã làm chứng.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng {gọi chúng ta} vào trong sự thánh khiết.

8 Cho nên, ai khinh bỏ {điều chúng tôi nói}, thì không phải khinh bỏ loài người mà là {khinh bỏ} Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.

10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

11 Các anh chị em hãy tập {sống} yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,

12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNTUxMDc3MjRf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9052040-i-te-sa-lo-ni-ca-4_1-12
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/jis9qty75vifgaw/9052040_I_Tesalonica_4_1-12.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
OpenDrive:  https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire:  https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

Trước khi Phao-lô tiết lộ cho con dân Chúa sự mầu nhiệm về sự thân thể xác thịt của những người chết trong Chúa sẽ sống lại, và sự thân thể xác thịt của những người đang sống trong Chúa sẽ được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì ông đã khuyên bảo, nhắc nhở con dân Chúa phải giữ mình thánh khiết trong nếp sống mới.

1 Vậy nên từ nay, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin và khích lệ các anh chị em trong Đức Chúa Jesus rằng, như các anh chị em đã nhận từ chúng tôi, các anh chị em phải bước đi như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, ngày càng hơn.

Vậy nên” là vì những điều đã trình bày ở đoạn 3, tức là tình yêu thương tha thiết của Chúa, thể hiện qua Phao-lô và Sila, đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, mà họ hãy làm những điều mà Phao-lô sẽ trình bày tiếp. “Từ nay” không có nghĩa là từ khi họ nhận được lá thư này của Phao-lô, mà là trọn vẹn tương lai kể từ ngày họ tin nhận Chúa và được sống trong Ngài.

Nài xin” là nhiệt tình kêu gọi, hỏi xin với lòng tha thiết mong ước được đáp ứng. “Khích lệ” bao gồm an ủi, khuyến khích, và khen ngợi. Lời nài xin và khích lệ được làm ra trong Đức Chúa Jesus có nghĩa là nài xin và khích lệ theo sự dạy dỗ của Chúa, tức là theo Lời Chúa là Thánh Kinh, và theo ý Chúa cảm động trong tâm thần, chứ không theo sự khôn sáng của thế gian hay ý riêng của bất cứ ai:

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Như các anh chị em đã nhận từ chúng tôi” có nghĩa là như các anh chị em đã được chúng tôi giảng dạy, rao truyền Lời Chúa, dùng Lời Chúa để khuyên bảo. Chúng tôi đã vô cùng yêu thương các anh chị em, sẵn sàng hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống, để đem các anh chị em vào trong lẽ thật của Lời Chúa, đã làm tròn bổn phận của người rao giảng Tin Lành; phần còn lại là các anh chị em hãy sống như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, ngày càng hơn.

Nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa là một tiến trình, có thể ngày càng tồi tệ hơn hay ngày càng tốt đẹp hơn. Muốn sống đẹp lòng Thiên Chúa thì chỉ có một cách duy nhất, đã được Chúa dạy trong Giô-suê 1:8:

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.”

Nhờ đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo mà chúng ta biết tận dụng bảy khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:11-18) để tự bảo vệ mình và đánh trả ma quỷ, chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách. Như thân thể xác thịt của chúng ta cần thức ăn thức uống vật chất mỗi ngày như thế nào thì thân thể thiêng liêng của chúng ta cũng cần ăn uống Lời Hằng Sống của Thiên Chúa thế ấy. Vì:

Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi một lời phán ra từ miệng Thiên Chúa.” (Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 4:4; Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3).

Chắc chắn bất cứ ai không đọc, không suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo, thì người ấy sẽ cứ rơi vào những sự cám dỗ, gục ngã trước những sự thử thách, rồi phạm tội.

Thân thể xác thịt phải học tập, rèn luyện mỗi ngày cho cuộc sống thuộc thể như thế nào, thì thân thể thiêng liêng là tâm thần cũng phải học tập, rèn luyện mỗi ngày cho cuộc sống thuộc linh, như thế ấy. Trẻ con mới sinh ra thì phải uống sữa, rồi tập ăn thức ăn mềm, trước khi ăn thức ăn cứng, cuối cùng có thể vui hưởng sự thơm ngon của đủ loại thức ăn. Người mới tin Chúa thì phải tập giữ theo các điều răn của Chúa là điều cơ bản, rồi trong khi mỗi ngày đọc và suy ngẫm Lời Chúa tới đâu thì xin Chúa ban ơn, thêm sức để có thể áp dụng ngay tới đó. Cuối cùng thì người ấy sẽ vững vàng trong đức tin, hiểu biết cách sâu nhiệm Lời Chúa, được vui thỏa trong sự thông biết Lời Chúa, và tự nhiên sống thánh khiết theo Lời Chúa.

Suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm là suy nghĩ, tìm hiểu ý nghĩa Lời Chúa dạy, đối chiếu với các tình huống xảy ra trong cuộc sống, dùng Lời Chúa làm nền tảng để xem xét, phân tích mọi sự, và là thẩm quyền duy nhất để đưa ra mọi quyết định. Cẩn thận làm theo Lời Chúa là ghét những gì Lời Chúa cấm và yêu những gì Lời Chúa bảo làm, là luôn tránh xa những gì Lời Chúa cấm và sốt sắng vâng theo những gì Lời Chúa bảo làm, mà không phân vân, không lưỡng lự, không lý luận tìm cách bào chữa.

2 Vì các anh chị em biết những điều răn nào chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jesus mà truyền cho các anh chị em.

3 Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho sự nên thánh của các anh chị em. Các anh chị em phải tránh khỏi sự tà dâm.

Những điều răn mà Phao-lô và Si-la nói riêng, cũng như bất cứ ai là người rao giảng Tin Lành nói chung, rao truyền, đương nhiên là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Giăng 13:34; Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Bởi Đức Chúa Jesus mà truyền” có nghĩa là truyền trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, theo đúng sự dạy dỗ của Ngài. Trong Ma-thi-ơ 28:20, Đức Chúa Jesus đã phán bảo các môn đồ của Ngài là phải dạy cho những người đã trở nên môn đồ của Ngài giữ hết thảy mọi điều mà Ngài đã truyền cho họ. Trong những điều ấy bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh.

  • Về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Jesus Christ đã dạy rằng người tin Chúa phải vâng giữ (tức không vi phạm) để được sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 19:17).

  • Về Điều Răn Mới của chính Ngài thì Ngài đã truyền cho các sứ đồ, như đã chép trong Giăng 13:34.

  • Về Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh thì Đức Chúa Jesus cũng đã truyền cho các sứ đồ của Ngài về sự giảng dạy của Đức Thánh Linh, như đã chép trong Giăng 16:13.

Mục đích của các điều răn Thiên Chúa ban cho chúng ta, qua Đức Chúa Jesus, là để giúp cho chúng ta ở lại trong sự nên thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, bởi sự trả giá của Đức Chúa Jesus Christ, và bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Các điều răn của Thiên Chúa nhằm giữ cho chúng ta không sa vào sự cám dỗ mà phạm tội, nghịch lại Thiên Chúa trên cả ba phương diện: xác thịt, linh hồn, và tâm thần.

Về phương diện xác thịt, tội tà dâm đứng hàng đầu. “Các anh chị em phải tránh khỏi sự tà dâm” là các anh chị em đừng để cho những ý tưởng tà dâm phát triển trong tâm trí của mình, dẫn đến sự bị cám dỗ mà phạm tội. Chính chữ “tránh khỏi” đã cho chúng ta biết sự tà dâm ở chung quanh chúng ta trong cuộc sống và chúng ta phải để ý nhận biết mà tránh. Ngày xưa, ông Gióp đã đưa ra câu hỏi sau:

Tôi đã có lập giao ước với mắt tôi. Vậy thì làm sao tôi có thể tư tưởng đến một người nữ đồng trinh?” (Gióp 31:1).

Theo văn mạch, Gióp đã lập giao ước với mắt có nghĩa là Gióp quyết không để cho mắt của mình nhìn những gì có thể khiến cho ông bị cám dỗ phạm tội tà dâm. Và nếu Gióp đã quyết tâm giữ gìn như vậy thì làm sao ông có thể tư tưởng đến một người nữ đồng trinh nào? Gióp không nói rằng một người đàn bà nào mà đặc biệt nói là một nữ đồng trinh, hàm ý, ngay cả khi ông có quyền cưới thêm vợ, vì thời ấy tục đa thê được chấp nhận, thì ông cũng không muốn phạm tà dâm trong tâm trí bằng cách tư tưởng đến một nữ đồng trinh nào. Gióp đưa ra câu hỏi này là vì các bạn của ông hàm ý ông có phạm tội cách kín giấu nên bị Đức Chúa Trời hình phạt nặng nề.

Khi tư tưởng tà dâm vừa đến trong tâm trí chúng ta thì đó chưa phải là tội lỗi mà chỉ là sự cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta không lập tức kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi sự cám dỗ ấy, rồi nhân danh Chúa mà truyền cho nó ra khỏi chúng ta, thì mười lần như một, chúng ta sẽ sa ngã và phạm tội, cho dù chỉ là phạm tội trong tư tưởng. Tôi đã nhắc đi, nhắc lại rất nhiều lần cho Hội Thánh, cách tránh tội là không tự đặt mình vào trong môi trường, hoàn cảnh bị cám dỗ, và khi sự cám dỗ đến thì phải lập tức tránh xa, nếu không thể tránh xa, thì phải lập tức kêu cầu danh Chúa để được cứu, và trong danh Chúa, truyền cho sự cám dỗ lẫn quỷ cám dỗ phải ra khỏi chúng ta.

Khi quý ông bà anh chị em tra tìm trên Internet, cũng phải cầu nguyện xin Chúa giữ cho những sự cám dỗ tà dâm đừng hiện ra trên màn ảnh. Chẳng những cầu nguyện cho bản thân mình mà còn cho con cháu của mình. Tất cả những trang mạng nào thường hiện ra những quảng cáo khiêu dâm thì đừng bao giờ trở lại. Tôi để ý thấy hầu như các trang mạng tin tức tiếng Việt do người Việt làm chủ đều có những quảng cáo khiêu dâm. Vì thế, tôi khuyên quý ông bà anh chị em nếu muốn xem tin tức trên mạng thì hãy vào trang mạng của BBC tiếng Việt và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tiếng Việt [1], [2], đó là hai trang mạng tin tức tiếng Việt không có những quảng cáo khiêu dâm. Ngoài ra, không treo trong nhà những hình ảnh, kể cả hình trên lịch của những diễn viên, người mẫu, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên… nào có thể khiến cho mình bị cám dỗ phạm tà dâm.

Tội tà dâm là sự thỏa mãn nhu cầu tính dục ngoài hôn nhân. Tà dâm bao gồm tất cả những ý nghĩ, lời nói, thái độ, hành động nào đem lại sự thích thú về tính dục với một người không phải là vợ hoặc chồng của mình. Vợ chồng là sự kết hiệp nên một trong tính dục giữa một người nam và một người nữ.

Nam nữ không phải là vợ chồng, kể cả trường hợp đã hứa hôn nhưng chưa kết hôn, thì không được tỏ lòng yêu thương, quý mến bằng sự thân mật va chạm thân thể nhau, kể cả sự ngồi chung chỗ, dựa vào nhau, nắm tay nhau… vì những sự ấy sẽ đưa đến sự cám dỗ phạm tà dâm. Nam nữ không phải là vợ chồng mà thích đụng chạm thân thể nhau thì chỉ là vì cảm giác thích thú tính dục, là tà dâm, cho dù họ có nhận biết hay không.

Thánh Kinh đã ghi lại những điều luật lên án sự quan hệ tính dục giữa ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì với con cháu, anh chị em ruột với nhau… điều đó chứng tỏ, ngay cả giữa những người có quan hệ huyết thống thật gần, vẫn có thể xảy ra sự phạm tà dâm, nếu không cẩn thận giữ mình, huống chi là giữa những người không có quan hệ huyết thống?

Ngoài ra, tội tà dâm còn bao gồm cả sự thỏa mãn nhu cầu tính dục bằng sự thủ dâm, hoặc thỏa mãn nhu cầu tính dục với thú vật, hoặc với đồ vật như những món gọi là đồ chơi tính dục.

4 Mỗi người trong các anh chị em phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và sự tôn trọng;

Tội tà dâm là tội làm nghịch lại chính thân thể của người phạm tội:

Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.” (I Cô-rinh-tô 6:18).

Thân thể của con dân Chúa là đền thờ của Đức Thánh Linh, vì thế, hơn ai hết, con dân Chúa phải cẩn thận giữ mình, tránh khỏi sự phạm tà dâm. Một người phạm tà dâm là phạm vào sự hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa, và Lời Chúa đã cảnh cáo cách nghiêm khắc:

Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Bất cứ ai xưng nhận mình là con dân Chúa thì phải cẩn thận giữ gìn thân thể xác thịt lẫn thân thể thiêng liêng của mình, là tâm thần, sao cho luôn được thánh sạch, cao trọng, xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa:

Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời, mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Sự tà dâm thuộc thể luôn liên kết với sự tà dâm thuộc linh. Khi thân thể xác thịt của một người phạm tà dâm thì người ấy đã tôn sự ưa thích tà dâm làm thần khác trong tâm thần, thờ phượng nó, đầu phục nó, khiến cho tâm thần của người ấy cũng bị ô uế.

5 không ở trong sự ham muốn điều ham muốn bất chính như những dân ngoại không biết Đức Chúa Trời.

Điều ham muốn bất chính” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là điều ham muốn sự bị cấm. Nói cách khác là ham muốn sự không thuộc về mình. Điều răn thứ mười của Đức Chúa Trời đã liệt kê ra một số những điều không thuộc về mình mà một người có thể ham muốn:

Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi. Ngươi chớ tham muốn vợ kẻ lân cận ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì của kẻ lân cận ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17).

Ham muốn một điều gì thì chưa phải là tội. Chúng ta có thể ham muốn có căn nhà bề thế như căn nhà của người lân cận, hoặc ham muốn có người vợ xinh đẹp, đảm đang, yêu chồng, yêu con như vợ của người lân cận, hoặc ham muốn có những tôi trai, tớ gái siêng năng, trung tín như tôi trai, tớ gái của người lân cận, hoặc ham muốn có những bò, những lừa khoẻ mạnh như những bò, những lừa của người lân cận…

Nhưng ham muốn với ý nghĩa chiếm đoạt thì trở thành tham muốn, và là tội lỗi. Tham muốn là tội lỗi về phương diện linh hồn. Lòng tham muốn nếu không bị dập tắt sẽ phát triển và thể hiện thành hành động.

Những dân ngoại không biết Đức Chúa Trời đã sống theo lòng tham muốn của họ. Mỗi ngày, những tội phạm hình sự như: lường gạt, trộm cắp, cướp giật, hãm hiếp… đều là sự lòng tham muốn biến thành hành động, và trong nhiều trường hợp dẫn đến tội giết người.

6 Chớ có ai lấn lướt hay là lợi dụng anh chị em cùng Cha của mình trong việc gì; vì Chúa là Đấng báo trả tất cả những sự đó, như chúng tôi đã nói trước với các anh chị em và đã làm chứng.

Lấn lướt” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh bao gồm các nghĩa: lộng quyền, chèn ép, xúc phạm. “Lợi dụng” là cố ý tiếp nhận sự cứu giúp của người khác một cách không cần thiết. Người có tính lợi dụng tự cho mình là khôn khéo hơn người bị mình lợi dụng. Chính vì thế mà sự lấn lướt hay lợi dụng anh chị em trong Chúa là sự thể hiện lòng kiêu ngạo, xem mình là đáng trọng hơn người khác, khôn khéo hơn người khác, xứng đáng lãnh phần hơn người khác… Kiêu ngạo là tội lỗi về phương diện tâm thần.

Mỗi một con dân Chúa là một chi thể thuộc về thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh. Vì thế, lấn lướt hay lợi dụng bất cứ ai trong Hội Thánh tức là lấn lướt và lợi dụng cả Hội Thánh, và cũng chính là lấn lướt và lợi dụng Đức Chúa Jesus Christ. Chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ báo trả cho những ai phạm các tội như vậy. Cảm tạ Chúa về sự thương xót vô cùng lớn của Ngài. Ngài luôn ban cho những kẻ có tội cơ hội để ăn năn và Ngài giao cho Hội Thánh quyền buộc hay mở, nghĩa là quyền buộc tội và tha tội (Ma-thi-ơ 18:18; Giăng 20:23). Khi một người phạm tội mà không ăn năn, bị Hội Thánh dứt thông công thì người ấy đã bị cắt đứt khỏi chính Đấng Christ, và đó chính là sự Chúa báo trả cho những ai xúc phạm Ngài mà không ăn năn.

Phao-lô và Si-la đã cảnh báo cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về hậu quả của sự xúc phạm lẫn nhau trong Hội Thánh. Và Đức Thánh Linh đã dùng I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6 để cảnh báo Hội Thánh chung.

Hãy nhớ đến sự Chúa phán xét những người tin Chúa vào cuối Kỳ Tận Thế, như đã được tiên tri trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Chỉ vì không có lòng yêu thương cứu giúp anh chị em trong Chúa mà bị “đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó,” thì thử hỏi, những người lấn lướt và lợi dụng anh chị em trong Chúa sẽ ra sao?

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng {gọi chúng ta} vào trong sự thánh khiết.

Cả ba phương diện tội lỗi của xác thịt, linh hồn, và tâm thần đều khiến cho chúng ta bị ô uế. Chúng ta vốn ở trong sự ô uế nhưng đã được Đức Chúa Jesus Christ hy sinh, đổ máu để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chẳng những vậy, Ngài còn ban cho chúng ta chức vụ thầy tế lễ thánh phục vụ Đức Chúa Trời, y theo ý muốn và tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta từ trước khi Thiên Chúa lập nền thế gian (Ê-phê-sô 1:4).

Chúng ta hãy nhắc và khuyên nhau sống yêu thương trong sự bình an với mọi người, luôn giữ mình thánh sạch, vì ai không thánh sạch thì sẽ không được gặp Chúa trong tâm thần ngay lúc này và chắc chắn là sẽ không được gặp Chúa trong ngày Chúa đến. Vì Lời Chúa đã dạy rõ:

Hãy theo đuổi sự bình an với mọi người, cùng {theo đuổi} sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Thời điểm cho sự Chúa đến đã rất gần, có thể xảy ra liền trong hơi thở kế tiếp của chúng ta. Các anh chị em đừng vì bất cứ một sự ham muốn bất chính nào của thể xác, linh hồn, và tâm thần mà khiến cho mình bị trật phần ân điển vào phút chót của cuộc đua!

8 Cho nên, ai khinh bỏ {điều chúng tôi nói}, thì không phải khinh bỏ loài người mà là {khinh bỏ} Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

I Phi-e-rơ 4:11 dạy rằng, lời nói bình thường của một con dân Chúa, cũng phải được nói ra như đang nói Lời Chúa: “Nếu có ai nói thì hãy nói như nói Lời của Thiên Chúa.” (Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch: “Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời,” là không sát với nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh). Huống chi là lời rao giảng của người giảng Tin Lành hay giảng Lời Chúa? Dù lời giảng của họ không phải là Thánh Kinh, nhưng nếu lời ấy được rao giảng đúng theo Thánh Kinh, thì lời ấy có thẩm quyền và giá trị như Lời Chúa. Vì thế, nếu con dân Chúa khinh bỏ bất cứ lời rao truyền hay giảng dạy đúng Thánh Kinh nào của người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa, thì chính là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh cho con dân Chúa để có thể nhận biết lời nói nào là đến từ Thiên Chúa.

Khinh bỏ là gì? Là phủ nhận, là xem thường, là không vâng theo, thậm chí còn tìm cách phản biện để vô hiệu hóa.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.

10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Tình yêu anh chị em” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, nghĩa đen chỉ về tình yêu của anh chị em ruột trong gia đình, nghĩa bóng chỉ về tình yêu của anh chị em trong Hội Thánh, được gọi là con của cùng một Cha ở trên trời. Trong suốt cả Thánh Kinh, chỉ có trong Giăng 13:34-35 là ghi lại điều răn do Đức Chúa Jesus Christ truyền cho các môn đồ của Ngài, phải yêu lẫn nhau:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu lẫn nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ biết các ngươi là những môn đồ của Ta.”

Điều răn ấy được lập lại trong Giăng 15:12-13 và nhấn mạnh đến tính hy sinh:

Đây là điều răn của Ta, là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình.”

Qua đó, chúng ta thấy Sứ Đồ Phao-lô đã gọi Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa.

Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chẳng những đã yêu thương lẫn nhau trong Hội Thánh tại địa phương, mà còn yêu thương hết thảy con dân Chúa trong xứ Ma-xê-đoan. Phao-lô khích lệ họ cứ càng thêm lên trong sự yêu thương. Càng thêm lên trong sự yêu thương có nghĩa là không để cho bất cứ một điều gì làm phai nhạt đi tình yêu, trái lại, cứ luôn thể hiện tình yêu qua lời nói, thái độ, hành động trong mọi nơi và mọi lúc.

Tình yêu anh chị em trong Chúa được thể hiện bởi sự quan tâm đến nhau, nghĩ đến nhau, cầu thay cho nhau, khích lệ nhau, khen nhau, an ủi nhau, cảnh giác nhau, cáo trách nhau, sửa lỗi nhau, và khi cần thì quở trách nhau, khi anh chị em có nhu cầu về thuộc thể thì rộng lòng cứu giúp. Khi cứu giúp nhau thì không xem sự cứu giúp của mình như là làm ơn cho anh chị em của mình, mà như là đang hầu việc Chúa qua anh chị em của mình.

11 Các anh chị em hãy tập {sống} yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,

12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Sống yên lặng” là sống không tranh cạnh với bất cứ ai, không tham dự vào những việc làm của thế gian không có ích lợi cho nếp sống trong Chúa. Chúng ta phải làm tròn bổn phận công dân như: bầu cử, đóng thuế, thi hành nghĩa vụ quân sự, vâng giữ các luật pháp không nghịch lại Lời Chúa, vì Chúa dạy chúng ta phải vâng phục các bậc cầm quyền (Rô-ma 13:1-7). Nếu bậc cầm quyền sai trái, chúng ta có thể lên tiếng, nhưng nếu bậc cầm quyền trở thành bạo quyền, thì chúng ta không được chống cự (Ma-thi-ơ 5:39), vì thế, chúng ta không tham dự những cuộc xuống đường, biểu tình chống chính quyền. Chúng ta cũng không được rủa sả các bậc cầm quyền:

Ngươi chớ nói hỗn Thiên Chúa, và cũng đừng rủa sả người cai trị của dân ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:28).

Chúng ta cũng không được rủa sả bất cứ ai, vì loài người được dựng nên theo hình của Thiên Chúa:

Hết thảy loài muông thú và loài chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi thì không người nào có thể trị phục được nó. Nó là một vật dữ không thể bị trị phục, đầy dẫy những chất độc giết chết.Bởi nó chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Cùng một miệng mà ra lời tôn vinh và lời rủa sả! Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, không nên như vậy.” (Gia-cơ 3:7-10).

Khi đối diện với sự bất công của bậc cầm quyền, chúng ta cứ cầu nguyện giao phó sự việc lên Thiên Chúa, vì:

Lòng của vua ở trong tay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm Ngôn 21:1).

Ngoài các bổn phận công dân chúng ta phải thi hành đối với quốc gia thuộc thể của chúng ta, thì chúng ta nên dành thì giờ, công sức, của cải cho công việc xây dựng vương quốc của Chúa. Vương quốc của Chúa, cũng là của chúng ta, không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36). Những gì thuộc về thế gian chúng ta hãy để cho những kẻ thuộc về thế gian lo, còn chúng ta thì chuyên tâm cho công việc của nhà Chúa. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn chúng ta thì theo Chúa và rao giảng về Chúa (Ma-thi-ơ 8:22; Lu-ca 9:60).

Làm việc với chính đôi tay mình” nghĩa là không sống bám vào người khác mà siêng năng làm việc để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Như vậy, vừa không trở thành lợi dụng tình yêu của anh chị em trong Chúa, vừa làm gương tốt cho những người không tin Chúa, vừa không bị thiếu thốn trong cuộc sống. Một trong những hậu quả sự phạm tội của tổ phụ loài người là loài người phải làm việc lao nhọc mới đủ ăn. Dĩ nhiên, có những kẻ không cần phải làm việc lao nhọc mà giàu có, vì gia đình hay bản thân họ làm điều bất chính để trở nên giàu có. Những người giàu có chân chính đều là những người lao nhọc làm việc. Phao-lô và Si-la đã dạy cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng:

Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10).

Hội Thánh cần phải cẩn thận trong việc cứu giúp về vật chất, tiếp trợ tiền bạc cho bất cứ ai. Người thật sự cần được cứu giúp cũng không nên e ngại về sự cứu giúp của Hội Thánh. Hãy dâng lời cảm tạ Chúa mà nhận lấy sự cứu giúp Chúa ban cho mình qua các anh chị em trong Hội Thánh, và hãy cám ơn các anh chị em trong Hội Thánh đã vâng theo Lời Chúa mà chia xẻ tiền bạc, của cải vật chất với mình trong cơn khó khăn. Hãy sống xứng đáng với tình yêu của Chúa và của anh chị em mình. Khi có thể thì hoàn trả lại số tiền mình đã nhận, để Hội Thánh dùng đó mà cứu giúp người khác.

Sự con dân Chúa tiếp trợ tiền bạc cho nhau không gọi là nợ tiền bạc, mà gọi là nợ yêu thương, vì sự tiếp trợ ấy không đòi hỏi phải trả lại bằng tiền bạc. Nhưng khi hoàn cảnh và khả năng cho phép chúng ta có thể hoàn trả lại số tiền anh chị em tiếp trợ chúng ta, thì chúng ta nên làm ngay. Đó là hành động thể hiện sự đáp trả nợ yêu thương. Thật là vô lý khi Hội Thánh tiếp trợ tiền bạc cho mình lúc mình ở trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng khi mình được đầy đủ thì lại mang tiền cho người không tin Chúa, thay vì gửi lại Hội Thánh. Dĩ nhiên chúng ta có quyền giúp đỡ người khác nhưng đó có phải là sự giúp đỡ mà Chúa muốn chúng ta dự phần? Điều quan trọng là chúng ta phải đáp trả nợ yêu thương của anh chị em trong Chúa trước khi chúng ta khiến cho người không tin Chúa thiếu nợ chúng ta về tình yêu thương.

Kính thưa Hội Thánh.

Kể từ cuối năm 2016 bước vào năm 2017 cho đến nay, tất cả các bài giảng đều được Chúa soi dẫn cách lạ lùng để chuẩn bị chúng ta cho sự đến của Ngài. Các anh chị em hãy đọc và nghe lại các bài giảng, bắt đầu từ ngày 31/12/2016 [3]. Chúng tôi mong rằng, Lời Chúa sẽ làm cho vỡ tan những ai đang sống hai lòng, để họ đau thương, thống hối, xưng tội với Chúa, được phục hòa với Chúa trước khi quá trễ. Chúng tôi cũng nài xin các anh chị em cứ thêm lên trong tình yêu: yêu Chúa và yêu lẫn nhau.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
03/06/2017

Ghi Chú

Karaoke: Cùng Một Tình Yêu Trong Chúa
https://od.lk/f/MV8xNTUwMzMzNjlf

[1] BBC Tiếng Việt: http://www.bbc.com/vietnamese

[2] Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) Tiếng Việt: http://www.voatiengviet.com/

[3] http://timhieuthanhkinh.net/nghe-mp3-bai-giang-moi-tuan/

 

Share This:

Comments are closed.

1,597 views