2,094 views

Chú Giải II Phi-e-rơ: 2:13-22

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tiên Tri Giả và Giáo Sư Giả – Phần 2

13 Chúng nó sẽ nhận lấy hình phạt dành cho sự không công chính, bởi vì chúng nó cho rằng, sự sống xa hoa giữa ban ngày là sung sướng. Chúng nó bị ô uế với những vết nhơ; vui thú trong sự dối trá của chúng nó khi chúng nó dự tiệc với các anh chị em.

14 Chúng nó có đôi mắt đầy những sự ngoại tình; không ngừng phạm tội; dụ dỗ những linh hồn không vững vàng; có tấm lòng chuyên về tham dục. Chúng nó là những con cái của sự rủa sả.

15 Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai của Bô-sô, là kẻ tham tiền công của sự không công chính.

16 Nhưng người ấy đã bị quở trách về sự phạm pháp của mình, khi một con lừa câm lại nói tiếng người, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri ấy.

17 Chúng nó là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi; và bóng đen của sự tối tăm đã để dành cho chúng nó đến đời đời.

18 Vì khi chúng nó nói những lời hư không được thổi phồng thì chúng nó dùng những ham muốn của xác thịt, những ham muốn không được kiềm chế, để dụ dỗ những người vừa thoát khỏi những kẻ sống trong lầm lạc.

19 Trong khi chúng nó hứa sự tự do cho họ thì chính chúng nó làm nô lệ cho sự hư hại; vì có sự gì đã thắng hơn người thì người là nô lệ cho sự đó.

20 Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu.

21 Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó.

22 Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

 

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe


Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/listen/ldkwyxdsmlm24mv/906105_II_Phiero_2_13-22.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xMjg1NDgzMTlf/906105_II_Phiero_2_13-22.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/906105-ii-phiero-2-13-22

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Trong II Phi-e-rơ 2:1-12 chúng ta đã học biết rằng, Sa-tan gieo rắc những tiên tri giả trong thế gian, cài đặt những giáo sư giả trong Hội Thánh, và chúng ta cũng đã học biết về năm đặc tính của họ:

 • Bước theo xác thịt trong sự tham muốn ô uế.

 • Xem thường chủ quyền.

 • Tự đắc, nói hỗn đến các bậc đáng tôn trọng.

 • Sống vô tri, vô trí như loài vật.

 • Nói phạm thượng những điều không biết.

Trong II Phi-e-rơ 2:13-22 chúng ta sẽ học tiếp chín đặc tính khác của họ.

13 Chúng nó sẽ nhận lấy hình phạt dành cho sự không công chính, bởi vì chúng nó cho rằng, sự sống xa hoa giữa ban ngày là sung sướng. Chúng nó bị ô uế với những vết nhơ; vui thú trong sự dối trá của chúng nó khi chúng nó dự tiệc với các anh chị em.

14 Chúng nó có đôi mắt đầy những sự ngoại tình; không ngừng phạm tội; dụ dỗ những linh hồn không vững vàng; có tấm lòng chuyên về tham dục. Chúng nó là những con cái của sự rủa sả.

Những tiên tri giả và những giáo sư giả luôn mang các đặc tính giống nhau, dù có thể nói, phần lớn những tiên tri giả là những kẻ chưa bao giờ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, trong khi tất cả các giáo sư giả là những người đã có lần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Bởi vì, một người đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa mà lại chọn quay về sống trong tội, vì kiêu ngạo, vì tự ái không đúng cách, vì tham lam, vì ưa thích tà dâm… thì người ấy sẽ mặc lại trọn vẹn con người cũ y như những người chưa bao giờ biết Chúa. Họ nguy hiểm hơn những người không tin Chúa, vì họ lạm dụng Lời Chúa để phục vụ, cũng như bào chữa cho nếp sống tội của họ, cùng lúc, họ lôi kéo, lường gạt nhiều người khác trở nên tội lỗi và giả hình như họ. Sứ Đồ Phi-e-rơ dùng đại danh từ “chúng nó” hoặc “họ” để gọi chung những tiên tri giả và những giáo sư giả.

Trong hai câu 13 và 14, Phi-e-rơ liệt kê thêm bảy đặc tính của họ.

 • Họ cho rằng, sự sống xa hoa giữa ban ngày là sung sướng: Sống xa hoa giữa ban ngày có nghĩa là công khai sống một đời sống sang trọng và hoang phí về vật chất. Thành ngữ: “Làm một điều gì đó giữa ban ngày” có nghĩa là: “Công khai làm một điều gì đó mà mọi người có thể nhìn thấy.” Họ lường gạt người khác để họ có tiền bạc, của cải mà sống xa hoa, hoang phí một cách công khai. Họ giảng dạy cho con dân Chúa chạy theo nếp sống xa hoa, tìm kiếm sự giàu có.

Để bảo vệ cho nếp sống xa hoa của họ, những tiên tri giả và những giáo sư giả đã ngụy biện rằng, Chúa là Đấng giàu có, cho nên, con dân Chúa cũng phải giàu có. Họ dám lên án những con dân Chúa nào biết thỏa lòng trong sự đủ ăn đủ mặc, không tham muốn sự giàu có như họ là những người bị nghèo vì sống trong tội. Theo họ, “tội” hàng đầu của những con dân Chúa không giàu có là tội không tin những lời rao giảng của họ và không cầu xin Chúa ban cho mình sự giàu có về tiền bạc, của cải vật chất!

Lời dạy của họ nghịch lại Lời Chúa đã được ghi chép rất rõ ràng như sau:

I Ti-mô-thê 6:6-11

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.

7 Bởi vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và rõ ràng là chúng ta cũng sẽ không đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có ăn, có mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào những sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho người ta bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi lòng tham tiền bạc mà sai lạc, rời khỏi đức tin, tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Lời dạy của họ cũng là lời lên án Đức Chúa Jesus Christ và Sứ Đồ Phao-lô. Bởi vì, Đức Chúa Jesus Christ và Sứ Đồ Phao-lô không giàu có về tiền bạc, của cải, không sống một đời sống sang trọng và hoang phí. Chính Đức Chúa Jesus Christ phán về Ngài như sau:

…Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20; Lu-ca 9:58).

Còn Sứ Đồ Phao-lô khi viết về nếp sống hầu việc Chúa của ông, ông cho con dân Chúa biết rằng, chẳng những ông phải trải qua nhiều sự bách hại, nguy hiểm mà ông còn:

chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.” (II Cô-rinh-tô 11:27).

Tất cả những tiên tri giả và những giáo sư giả sẽ phải nhận lấy hình phạt dành cho sự không công chính của họ.

 • Họ bị ô uế với những vết nhơ: Những vết nhơ là mỗi một sự phạm tội của họ.

 • Họ vui thú trong sự dối trá của họ đang khi họ cùng ăn uống với con dân Chúa: Sự ăn uống được nói đến trong câu này vừa có nghĩa đen, vừa có nghĩa bóng là sự thông công. Thái độ, lời nói, hành động của họ đối với con dân Chúa hoàn toàn là dối trá và họ vui thích trong sự họ giả hình đối với con dân Chúa.

 • Họ có đôi mắt đầy những sự ngoại tình: Theo nghĩa đen: chính vì họ sống trong tội nên họ không thể kiềm chế tội tà dâm. Con dân chân thật của Chúa đều dễ dàng nhận ra ánh mắt tà dâm của những tiên tri giả và những giáo sư giả. Theo nghĩa bóng: Trong ánh mắt của họ đầy dẫy sự ngoại tình thuộc linh, tức là đầy dẫy sự ham muốn những thú vui tội lỗi, sự kiêu ngạo, và sự tham tiền bạc, của cải, danh tiếng… Họ đặt những sự ấy lên trước Đức Chúa Trời. Những sự ấy biến thành những thần tượng mà họ thờ lạy thay vì thờ lạy Thiên Chúa!

 • Họ không ngừng phạm tội: Vì họ sống với bản ngã tội lỗi, cho nên, họ không thể không phạm tội. Bản ngã tội lỗi của con người cũ ví như chiếc áo cũ, bẩn thỉu, hôi hám, nên lúc nào cũng bốc ra mùi hôi; người mặc lấy nó không thể nào ngưng sự bốc ra mùi hôi. Con người mới trong Đức Chúa Jesus Christ, được dựng nên giống như Thiên Chúa, ví như chiếc áo mới, trắng sạch, thơm tho; người mặc lấy nó đương nhiên không còn bốc ra mùi hôi, tức là có năng lực quản trị tội lỗi, để ngừng phạm tội mà sống đẹp lòng Chúa, và ưa thích nếp sống thánh khiết trong Chúa.

 • Họ dụ dỗ những linh hồn không vững vàng: Chẳng những họ sống trong tội mà họ còn bẻ cong Lời Chúa để dụ dỗ những người yếu lòng, lôi kéo những người ấy sống theo họ và phục vụ họ. Những linh hồn không vững vàng là những người vừa muốn được sự cứu rỗi của Chúa vừa muốn tiếp tục sống theo những sự đòi hỏi bất chính của xác thịt.

 • Họ có tấm lòng chuyên về tham dục: Tấm lòng của những tiên tri giả và những giáo sư giả chỉ có một điều duy nhất, đó là tham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian. Họ không hề có sự ham muốn những sự thuộc về trên trời.

Tất cả những tiên tri giả và những giáo sư giả đều là con cái của sự rủa sả. Thành ngữ “con cái của sự rủa sả” vừa có nghĩa họ thuộc về dòng dõi bị rủa sả, như Ca-na-an con của Cham (Sáng Thế Ký 25:27), vừa có nghĩa họ là những kẻ chuyên rủa sả người khác. Đặc biệt là những tiên tri giả và những giáo sư giả thuộc các phong trào Ân Tứ, Ngũ Tuần thì chuyên rủa sả ma quỷ. Thánh Kinh không hề dạy cho con dân Chúa rủa sả ai cả. Ngay cả đối với kẻ thù, con dân Chúa cũng chỉ cầu thay, tha thứ, và chúc phước:

Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại các anh chị em. Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa!” (Rô-ma 12:14).

Trong Dân Số Ký 22-24 ghi lại câu chuyện Tiên Tri Ba-la-am vì tham tiền mà nghịch lại Lời Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc đến Ba-la-am trong hai câu 15 và 16 để nói đến đặc tính bỏ đường thẳng mà đi sai lạc của những người tham lợi bất nghĩa.

15 Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai của Bô-sô, là kẻ tham tiền công của sự không công chính.

16 Nhưng người ấy đã bị quở trách về sự phạm pháp của mình, khi một con lừa câm lại nói tiếng người, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri ấy.

Đặc tính thứ 13 của những tiên tri giả và những giáo sư giả:

 • Họ đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am: Ba-la-am vốn không phải là một trong những tiên tri của Chúa, mà chỉ là một thuật sĩ ngoại giáo, thờ lạy đa thần, chuyên về bói khoa và bùa chú. Tuy nhiên, Chúa đã dùng ông để chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên và tiên tri về điều mà Chúa sẽ làm cho dân I-sơ-ra-ên. Trong vai trò đó, ông được gọi là tiên tri của Chúa. Nói cách khác, từ một người không biết lẽ thật, Ba-la-am đã được Thần Lẽ Thật dùng làm tiên tri của Thiên Chúa, và ông đã công bố Lời của Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay, về sau, ông đã vì tham lợi, bỏ đường ngay thẳng Chúa đã đặt ông vào, mà bày mưu cho Vua Ba-lác dùng mỹ nhân kế, khiến cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội. Phi-e-rơ gọi sự việc Ba-la-am bày mưu cho Vua Ba-lác làm hại dân I-sơ-ra-ên là một việc làm không công chính.

Về chi tiết con lừa nói tiếng người xin đọc trong Dân Số Ký 22.

Phần của những tiên tri giả và những giáo sư giả đã được Thiên Chúa định sẵn:

17 Chúng nó là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi; và bóng đen của sự tối tăm đã để dành cho chúng nó đến đời đời.

Suối không nước thì không giúp ích cho sự sống của các sinh vật. Mây bị luồng gió mạnh đưa đi thì không thể mưa xuống đất, cũng không giúp ích cho sự sống của các sinh vật; thậm chí, không tạo ra được bóng mát! Bóng đen của sự tối tăm là một thành ngữ được dùng để chỉ về sự tối tăm trong âm phủ. Một ngày kia, âm phủ sẽ bị ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:14). Hình phạt của những tiên tri giả và những giáo sư giả là hình phạt đời đời.

18 Vì khi chúng nó nói những lời hư không được thổi phồng thì chúng nó dùng những ham muốn của xác thịt, những ham muốn không được kiềm chế, để dụ dỗ những người vừa thoát khỏi những kẻ sống trong lầm lạc.

Trong câu 18, Phi-e-rơ nêu lên đặc tính thứ 14 của những tiên tri giả và những giáo sư giả:

 • Họ dùng những ham muốn của xác thịt, những ham muốn không được kiềm chế, để dụ dỗ những người vừa mới tin Chúa: Những người mới tin Chúa vừa đến với lẽ thật, vừa ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Họ vẫn còn non yếu trong đức tin, trong sự hiểu biết Lời Chúa. Những tiên tri giả và những giáo sư giả đã bẻ cong Lời Chúa, để bào chữa cho nếp sống thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt, mà dụ dỗ những người mới tin Chúa quay về sống theo xác thịt.

Xác thịt có những nhu cầu chính đáng của xác thịt, như: ăn no, mặc ấm, ở tiện nghi, giải trí, vui hưởng thú vui tính dục… nhưng sự thỏa mãn mọi nhu cầu của xác thịt phải đúng với các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa phải biết kiềm chế những ham muốn của xác thịt, không thỏa mãn chúng một cách bất chính. Sứ Đồ Phao-lô đã tâm sự với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lời sau đây, mà mỗi con dân Chúa cần ghi nhớ:

nhưng tôi kỹ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, vì sợ rằng, sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9:33).

Những người mới tin Chúa mà nghe theo lời dẫn dụ của những tiên tri giả và giáo sư giả đều phải chịu trách nhiệm về sự sa ngã của mình. Bởi vì, nếu họ thật sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ được tái sinh và được Đức Thánh Linh ngự trong họ để dẫn dắt họ. Chắc chắn, Đức Thánh Linh có cảnh báo họ và cáo trách họ, nhưng họ nghe và tin theo những tiên tri giả cùng những giáo sư giả thay vì nghe theo Đức Thánh Linh. Họ lười biếng không chịu đọc Thánh Kinh để được khôn ngoan, thông sáng; cũng không đối chiếu những sự giảng dạy mà họ nghe được với Thánh Kinh, để biết chắc là những sự giảng dạy ấy có đúng với Lời Chúa, hay không. Họ nghe và tin theo những tiên tri giả, những giáo sư giả vì sự giảng dạy của những kẻ ấy nghe êm tai và hợp với sự suy nghĩ của xác thịt.

Mặc dù những giáo sư giả hoạt động trong Hội Thánh trong khi phần lớn những tiên tri giả hoạt động trong thế gian; nhưng có nhiều con dân Chúa lại tìm kiếm, nghe, và tin theo những tiên tri giả. Trong thời đại công nghệ thông tin mạng hiện nay, những tiên tri giả đã tận dụng các khu mạng để giăng bẫy. Hầu như mỗi tuần tôi đều nhận được email từ những người xưng nhận mình là con dân Chúa, mà lại giới thiệu cho tôi những trang mạng của những tiên tri giả.

Có mười điểm nổi bật giúp cho chúng ta nhận biết những tiên tri giả và cả những giáo sư giả khi nghe họ giảng dạy. Chỉ cần một trong mười điểm dưới đây đúng, thì chắc chắn ấy là một tiên tri giả hoặc giáo sư giả:

 • Không công nhận Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa.

 • Dạy rằng: Con dân Chúa phải được đặt tay để “biết nói tiếng lạ và chịu báp-tem bằng thánh linh”.

 • Dạy rằng: “Được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn”; nghĩa là, theo họ, một người sau khi tin Chúa mà vẫn sống trong tội thì chỉ bị mất phần thưởng chứ không bị hư mất.

 • Dạy rằng: Phải tin có Đức Chúa Trời Mẹ mới có sự sống.

 • Không công nhận việc con dân Chúa phải giữ trọn Mười Điều Răn; bác bỏ việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.

 • Giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy nhưng dạy rằng, con dân Chúa phải giữ bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước và kiêng những thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước.

 • Dạy rằng Đức Chúa Jesus Christ đã tái lâm.

 • Xưng rằng, mình là tiên tri đặc biệt của Chúa cho thời đại cuối cùng.

 • Viết sách bán với giá cao để làm giàu, thay vì cho phép mọi người tự do đọc trên mạng hoặc tự do tải xuống, để đọc và phổ biến đến nhiều người khác.

 • Công nhận sự giảng dạy của những người phạm một trong chín điều trên đây.

Trong thực tế, con dân của Chúa chỉ cần làm hai điều sau đây:

 • Siêng năng làm theo mệnh lệnh của Chúa trong Giô-suê 1:8: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.”

 • Quan sát “bông trái” của những người nhân danh Chúa rao giảng về Chúa như lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ 7:15-23.

  Thì con dân Chúa sẽ không bao giờ bị sập bẫy của những tiên tri giả và những giáo sư giả. Tiếc thay, ngày nay có rất nhiều người xưng mình là con dân Chúa nhưng chưa bao giờ đọc trọn Lời Chúa là Thánh Kinh suốt một lượt từ trang đầu đến trang cuối. Trái lại, họ dành không biết bao nhiêu là thời gian trên những trang mạng của những tiên tri giả và những giáo sư giả, ăn nuốt những thức ăn độc hại thuộc linh, để rồi cuối cùng ngã gục trong sự hư mất!

19 Trong khi chúng nó hứa sự tự do cho họ thì chính chúng nó làm nô lệ cho sự hư hại; vì có sự gì đã thắng hơn người thì người là nô lệ cho sự đó.

Tất cả những tiên tri giả và những giáo sư giả đều hứa hẹn sự tự do thuộc linh cho những ai tin theo họ; nhưng chính họ lại là nô lệ của sự hư hại, vì bản thân họ không thắng được sự kiêu ngạo, sự tham lam, sự tà dâm, sự dối trá, và bao nhiêu tội lỗi khác!

20 Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu.

Như đã trình bày khi chúng ta bắt đầu học về II Phi-e-rơ 2, những tiên tri giả trong thế gian là những kẻ giả làm người tin Chúa còn những giáo sư giả trong Hội Thánh lại là những người từng thật lòng tin Chúa, nhưng vì kiêu ngạo mà hiểu sai lời Chúa theo ý riêng, hoặc vì không muốn từ bỏ các thú vui tội lỗi, nên đã bẻ cong lời Chúa, để bào chữa cho nếp sống tội. Trong những giáo sư giả lại có một số xưng mình là tiên tri.

Từ câu 20 đến câu 22 đặc biệt dành cho những giáo sư giả và một số giáo sư giả về sau biến thành tiên tri giả. Họ sinh hoạt ở trong Hội Thánh và rao giảng tà giáo trong Hội Thánh. Họ vốn là những người đã có lần nhờ sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ mà được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Ngay cả sự nhận thức của họ cũng đã được đổi mới (Cô-lô-se 3:10), vì Thần Lẽ Thật ngự trong họ, dẫn họ vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Thế nhưng, họ không chọn đi theo lẽ thật của Lời Chúa, mà chọn đi theo những sự ham muốn của xác thịt. Vì thế, họ sa ngã trở lại trong tội lỗi và không thể ra khỏi. Trong ngày phán xét chung cuộc, họ sẽ bị phán xét nặng hơn là sự phán xét dành cho họ khi họ không tin Chúa.

21 Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó.

Những người không tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì đương nhiên họ vẫn cứ sống trong tội lỗi và chết trong tội lỗi. Họ sẽ chịu phán xét tùy theo mỗi tội họ đã làm. Nhưng những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi mà quay lại sống trong tội, thì chẳng những họ bị hư mất trở lại mà còn phạm thêm tội khinh thường máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Và nếu họ còn rao giảng tà giáo, dắt đưa thêm người khác đi vào sự hư mất như họ, thì sự hình phạt dành cho họ càng nặng thêm. Lời Chúa đã khẳng định:

Hê-bơ-rơ 6:4-8

4 Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về thánh linh,

5 đã nếm Lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau,

6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ nên mới trở lại vào trong sự ăn năn; vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, công khai sỉ nhục Ngài.

7 Một đám đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì được hưởng phước từ Đức Chúa Trời.

8 Nhưng nếu nó chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và sẽ bị rủa. Sự cuối cùng của nó là bị đốt.

Hê-bơ-rơ 10:26-29

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa,

27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi.

28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai hay ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót,

29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ đó nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì các anh chị em hãy nghĩ xem, kẻ ấy đáng bị hình phạt nặng hơn biết bao!

Những giáo sư giả chuyên giảng về tà giáo “được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn” đã lường gạt người khác và tự lường gạt chính mình, bịt mắt, không chịu đọc, bịt tai không chịu nghe, bịt trí không chịu hiểu những lời nghiêm khắc trên đây của Đức Thánh Linh!

22 Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Tục ngữ là câu nói thông dụng trong nhân gian, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, về một sự việc nào đó. Câu tục ngữ: “Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn;” được gọi là chân thật vì nó đúng trong mọi nơi, mọi lúc. Câu tục ngữ này không những đúng khi nói về bản tính của loài chó và loài heo, mà còn đúng khi nói về bản tính của những giáo sư giả trong Hội Thánh. Họ đã quay về sống trong tội lỗi sau khi đã tiếp nhận sự rửa sạch tội bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ.

Đối với những tiên tri giả ở ngoài Hội Thánh thì con dân Chúa chỉ cần tránh xa, không đọc, không nghe những lời rao giảng của họ. Đối với những tiên tri giả và những giáo sư giả trong Hội Thánh thì con dân Chúa phải dứt thông công họ, đuổi họ ra khỏi mọi sinh hoạt của Hội Thánh. Đối với những người xưng nhận mình là con dân Chúa đang sinh hoạt trong các giáo hội, chúng ta chỉ cần tặng cho họ cuốn “Các Điều Răn của Thiên Chúa” hoặc giới thiệu họ vào đọc trên mạng [1], yêu cầu họ đối chiếu những điều trình bày trong sách với Thánh Kinh, rồi để họ tự chọn sống theo Lời Chúa hay tiếp tục sống theo những sự giảng dạy nghịch Lời Chúa từ các giáo hội. Nếu họ chọn ở lại với các giáo hội thì họ không cùng đức tin với chúng ta, chúng ta cũng nên dứt thông công với họ, để dành thời gian, công sức, và tâm trí của chúng ta mà rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa và gây dựng cho những anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta! A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/01/2016

Ghi Chú

[1] https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf

 

Share This:

Comments are closed.

2,094 views