2,312 views

Chú Giải II Phi-e-rơ: 3:1-9

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Lời Hứa về Sự Chúa Đến

1 Hỡi những người yêu dấu! Đây là thư thứ nhì, nay tôi viết cho các anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều tìm cách làm cho tỉnh thức tâm trí thanh sạch của các anh chị em bằng sự nhắc nhở,

2 để các anh chị em ghi nhớ những lời đã được các tiên tri thánh nói trước đây, và những mệnh lệnh đã truyền cho chúng ta bởi các sứ đồ của Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta.

3 Trước hết, hãy biết rằng, trong những ngày sau cùng, sẽ có những kẻ nhạo báng, đi theo sự tham muốn của chúng nó,

4 đến mà nói rằng: Lời hứa về sự đến của Ngài ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn như lúc bắt đầu sáng thế.

5 Chúng nó cố ý không nhận biết rằng, có các tầng trời xưa kia, và đất ra từ nước, ở giữa nước, là bởi Lời của Đức Chúa Trời.

6 Bởi (Lời) ấy, thế gian bấy giờ bị phủ ngập bởi nước và bị diệt.

7 Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một Lời mà còn lại, để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính.

8 Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.

9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

 

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe


Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/listen/4884jymncfwwj4k/906106_II_Phiero_3_1-9.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xMjg5ODUxMzFf/906106_II_Phiero_3_1-9.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/906106-ii-phiero-3-1-9

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Sứ Đồ Phi-e-rơ đã dùng đoạn cuối của thư II Phi-e-rơ để nhắc nhở con dân Chúa tỉnh thức về sự đến của Chúa, đồng thời, ông nhắc lại lời tiên tri về sự trời cũ đất cũ hiện tại sẽ bị hủy diệt bởi lửa, trước khi trời mới đất mới được dựng nên.

Cuộc đời của mỗi người trong thân thể xác thịt này thật là ngắn ngủi, so với sự tồn tại của trời đất. Vì thế, đối với chúng ta, khoảng thời gian một, hai ngàn năm thật là một khoảng thời gian dài. Thánh Kinh dùng từ ngữ “những ngày sau cùng” để chỉ một khoảng thời gian bao gồm thời kỳ Hội Thánh và thời kỳ tận thế, kéo dài khoảng 2000 năm. Hội Thánh được thành lập trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, nhằm Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 năm 27 [1]. Một ngày không còn bao lâu nữa, Đức Chúa Jesus Christ sẽ hiện ra giữa chốn không trung, để cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước khi Ngài thi hành sự phán xét toàn thế gian trong bảy năm, gọi là bảy năm đại nạn hoặc Kỳ Tận Thế. Cuối của bảy năm phán xét, Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm trên đất, kết thúc quyền tự trị của loài người. Lúc ấy được gọi là “sự cuối cùng” (Ma-thi-ơ 24:14). Tuy nhiên, sự cuối cùng này chỉ là sự cuối cùng của các thể chế chính quyền của loài người. Còn có sự cuối cùng của Vương Quốc Ngàn Năm được kết thúc bằng sự Thiên Chúa hủy diệt trời cũ đất cũ và thi hành sự phán xét chung cuộc, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 20:7-15.

Chúng ta được sinh ra hoặc được lớn lên trong thế hệ sau cùng của Hội Thánh, là thế hệ được chứng kiến Đức Chúa Trời tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên, làm thành từng chi tiết một những lời tiên tri của Ngài về dân I-sơ-ra-ên. Chúng ta có lời hứa của Chúa, qua ngụ ngôn về cây vả, là thế hệ của chúng ta sẽ không qua đi hết, trước khi sự cuối cùng đến. Từ nay cho tới ngày Chúa đến, chắc chắn có nhiều người là con dân Chúa sẽ qua đời, nhưng cũng có nhiều người là con dân Chúa sẽ được kinh nghiệm sự thân thể đang sống được biến hóa trong nháy mắy, cất lên không trung gặp Chúa. Dù bản thân chúng ta thuộc về thành phần nào, thành phần qua đời, sẽ được sống lại hoặc thành phần đang sống sẽ được biến hóa trong ngày Chúa đến, thì đối với chúng ta lời hứa về sự Chúa đến không còn bao lâu nữa sẽ hiện thực.

Đối với con dân Chúa trong suốt gần 2000 năm qua, họ vẫn vững lòng trông cậy sự Chúa đến, cho dù họ bị những kẻ vô tín chế nhạo, đem lời hứa về sự Chúa đến ra làm trò cười. Ngày nay, vẫn có những kẻ chế nhạo lời hứa về sự đến của Chúa như vậy. Trong chín câu đầu của II Phi-e-rơ 3, Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phi-e-rơ để khẳng định rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài.

1 Hỡi những người yêu dấu! Đây là thư thứ nhì, nay tôi viết cho các anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều tìm cách làm cho tỉnh thức tâm trí thanh sạch của các anh chị em bằng sự nhắc nhở,

2 để các anh chị em ghi nhớ những lời đã được các tiên tri thánh nói trước đây, và những mệnh lệnh đã truyền cho chúng ta bởi các sứ đồ của Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta.

Có một số nhà giải kinh thời đại cho rằng, thư II Phi-e-rơ không phải do Sứ Đồ Phi-e-rơ viết. Lý do được đưa ra là văn phong của thư II Phi-e-rơ hoàn toàn khác với văn phong của thư I Phi-e-rơ. Tuy nhiên, chúng ta đã biết rằng, thư tín của các sứ đồ thường được họ đọc cho người khác ghi chép. Vì thế, nếu hai thư của Phi-e-rơ do hai người khác nhau ghi chép thì chắc chắn là văn phong phải khác nhau. Ngay cả trong cùng một thư mà cũng có văn phong khác nhau, như thư I Cô-rinh-tô của Phao-lô do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, và Ti-mô-thê chép; thư II Cô-rinh-tô cũng của Phao-lô do Tít và Lu-ca ghi chép. Trong câu thứ nhất trên đây, Phi-e-rơ đã khẳng định, đây là thư thứ nhì do ông viết. Có thể thư thứ nhất ông nhờ Si-la, còn gọi là Sin-vanh, ghi chép (I Phi-e-rơ 5:12) nhưng thư thứ nhì do chính tay ông ghi chép. Xét về hình thức thì thư I Phi-e-rơ có văn phong trau chuốc hơn là thư II Phi-e-rơ. Một chi tiết quan trọng là ngay từ đầu thư, tác giả đã khẳng định ông là Sứ Đồ Phi-e-rơ, và trong 1:16-18, ghi rõ, ông là người chứng kiến sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ trên núi hóa hình. Các giám mục và các trưởng lão thuộc các thế hệ kế tiếp thế hệ của các sứ đồ, đã công nhận Sứ Đồ Phi-e-rơ là tác giả của hai thư Phi-e-rơ trong Thánh Kinh. Chúng ta nên tin cậy các tài liệu do các giám mục và các trưởng lão trong Hội Thánh từ thế kỷ thứ nhất và thứ nhì để lại, hơn là tin cậy vào tài liệu của những nhà giải kinh thuộc thế kỷ 20 và 21, là những người thuộc về các giáo hội, bị tiêm nhiễm các truyền thống của các giáo hội, và bị tiêm nhiễm lối suy nghĩ theo xác thịt của văn hóa thế gian.

Một lần nữa, Phi-e-rơ gọi con dân Chúa là “những người yêu dấu!” Trong thư thứ nhất ông dùng cách gọi này hai lần, nhưng trong thư thứ nhì, ngay trong đoạn cuối cùng này, ông gọi con dân Chúa là “những người yêu dấu” đến bốn lần. So với Phao-lô dùng cách gọi này một lần trong các thư Rô-ma, I Cô-rinh-tô, và II Cô-rinh-tô là những thư rất dài, thì dường như Phi-e-rơ đã cảm xúc rất lớn khi ông viết thư II Phi-e-rơ. Có lẽ, ông biết rằng sự chết đang đến với ông, ông sắp phải xa cách Hội Thánh của Chúa trong cơn bách hại nặng nề đang diễn ra lúc bấy giờ, nên lòng ông đầy ngậm ngùi, quyến luyến! Mặt khác, chúng ta cũng có thể hiểu rằng, Đức Thánh Linh, qua Phi-e-rơ, gọi con dân Chúa là “những người yêu dấu!” Và điều ấy không có gì lạ, vì Ngài ngự trong chúng ta và ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương! (Gia-cơ 4:5). Thiên Chúa là Thần hay ghen! Vì Thiên Chúa chính là tình yêu! (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 30:14; I Giăng 4:8, 16).

Mục đích của Phi-e-rơ khi viết hai thư đều là để nhắc nhở, khích lệ con dân Chúa sống trung tín trong mọi cảnh ngộ. Con dân Chúa là những thánh đồ, thanh sạch từ trong tâm trí, nhưng có thể thiếu tỉnh thức vì những bận rộn trong cuộc sống, vì những căng thẳng khi bị bách hại. Vì thế, con dân Chúa cần được sự nhắc nhở để luôn tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa đến.

Con dân Chúa được tỉnh thức khi ghi nhớ và suy ngẫm những lời tiên tri về sự Chúa đến đã do các tiên tri của Chúa rao giảng và ghi lại trong Cựu Ước. Con dân Chúa cũng được tỉnh thức khi suy ngẫm những lời dạy dỗ của các sứ đồ của Chúa, những mệnh lệnh do Đức Thánh Linh truyền cho con dân Chúa qua các sứ đồ, về một nếp sống thánh khiết, trung tín phụng sự Chúa, sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Ngày nay, những lời dạy dỗ ấy và những mệnh lệnh ấy đã được ghi lại đầy đủ cho chúng ta trong Tân Ước.

3 Trước hết, hãy biết rằng, trong những ngày sau cùng, sẽ có những kẻ nhạo báng, đi theo sự tham muốn của chúng nó,

4 đến mà nói rằng: Lời hứa về sự đến của Ngài ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn như lúc bắt đầu sáng thế.

Như chúng ta đã biết, thành ngữ “những ngày sau cùng” bao gồm suốt khoảng thời gian từ khi Hội Thánh được thành lập cho tới khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Chúng ta đã biết, Sứ Đồ Phi-e-rơ dùng thành ngữ “những ngày sau cùng” để gọi thời điểm Hội Thánh được thành lập, khi ông tuyên bố lời tiên tri của Giô-ên đã được ứng nghiệm trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17). Gần 40 năm sau, ông lại dùng thành ngữ này trong câu 3 trên đây, để gọi toàn bộ khoảng thời gian trước khi Chúa đến. Và như vậy, suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, lúc nào cũng có những kẻ nhạo báng, sống theo sự ham muốn của xác thịt, chế nhạo lời hứa về sự Chúa đến.

Phi-e-rơ không nói rõ những kẻ nhạo báng này là những người ở ngoài Hội Thánh hay là những người mang danh tín đồ, đang sinh hoạt trong Hội Thánh. Chúng ta có thể nói, phần lớn, họ là những người ngoài Hội Thánh, thường hay bắt bớ và chê cười đức tin của con dân Chúa. Nhưng cũng không phải là không có những kẻ như vậy trong Hội Thánh. Những kẻ đang sinh hoạt trong Hội Thánh mà lại nhạo báng lời hứa về sự đến của Chúa là những kẻ rất khó chịu khi nghe lời nhắc nhở con dân Chúa phải sống thánh khiết, sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Họ là những kẻ thích sống theo những sự tham muốn của xác thịt, nhưng lại muốn được hưởng sự cứu rỗi. Họ tự lừa gạt chính mình và cố ý lạm dụng sự thương xót của Chúa, khi họ quyết định sống thỏa mãn mọi tham muốn của xác thịt, rồi gần đến ngày chết hoặc gần đến ngày Chúa đến thì sẽ ăn năn! Nhưng ít có ai biết trước khi nào mình chết, trừ những người mang án tử hình hoặc mắc bệnh nan y vào thời kỳ cuối; và cũng không ai biết trước ngày giờ Chúa đến. Điều nguy hiểm là: Những người suy nghĩ như vậy đã ngang nhiên cho rằng, mình có thể qua mặt Chúa. Họ phạm thượng mà không biết mình phạm thượng! Họ nghĩ rằng Chúa sẽ chấp nhận cho họ ăn năn vào giờ phút cuối cùng, sau khi họ đã biết rõ các điều răn của Chúa mà vẫn ngang nhiên sống nghịch lại ý muốn của Ngài. Họ dường như không hiểu lời phán này của Đức Thánh Linh:

Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt được giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư hại; nhưng người gieo cho Đấng Thần Linh, sẽ bởi Đấng Thần Linh mà gặt sự sống đời đời.” (Ga-la-ti 6:7-8).

Sự bị lừa gạt lớn nhất và thê thảm nhất là sự bị lừa gạt làm cho một người đã được cứu chuộc rồi, lại bị rơi trở lại vào trong sự hư mất đời đời. Có lẽ, sự ngu dại lớn nhất trong đời là sự ngu dại của kẻ tự mình lừa gạt mình!

Những kẻ chế nhạo lời hứa về sự Chúa đến trong thời của Phi-e-rơ thì lý luận rằng, từ khi tổ phụ của họ qua đời, muôn vật vẫn y nguyên như hồi sáng thế. Những kẻ chế nhạo lời hứa về sự Chúa đến trong thời của chúng ta thì chỉ cho chúng ta thấy, đã gần 2000 năm trôi qua, kể từ khi chính Chúa và các sứ đồ: Phi-e-rơ, Giăng, và Phao-lô nói về sự Chúa đến, vẫn chưa thấy Chúa đến! Đặc biệt, trong thời đại của chúng ta, lại có những tiên tri giả nhân danh Chúa, từng hồi, từng lúc thông báo ngày giờ Chúa trở lại hoặc ngày giờ tận thế, khiến cho những người không tin Chúa càng có cớ chế nhạo lời hứa về sự đến của Chúa!

5 Chúng nó cố ý không nhận biết rằng, có các tầng trời xưa kia, và đất ra từ nước, ở giữa nước, là bởi Lời của Đức Chúa Trời.

6 Bởi (Lời) ấy, thế gian bấy giờ bị phủ ngập bởi nước và bị diệt.

Tất cả những kẻ chế nhạo xưa và nay cố ý không hiểu rằng: Bởi Lời của Đức Chúa Trời mà các tầng trời và trái đất được dựng nên; cũng bởi Lời của Đức Chúa Trời mà thế gian từng bị diệt bởi một cơn lụt lớn. Vì thế, họ cũng cố ý không hiểu rằng, mọi lời phán ra của Chúa đều sẽ làm thành ý muốn của Ngài, kể cả lời hứa về sự Chúa đến. Phi-e-rơ bảo những kẻ chế nhạo Lời Chúa cố ý không hiểu là vì họ có đọc biết Thánh Kinh nhưng cố ý làm ngơ, bỏ qua những sự dạy dỗ của Lời Chúa. Họ không muốn hiểu Lời Chúa chứ không phải họ không có khả năng để hiểu Lời Chúa.

7 Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một Lời mà còn lại, để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính.

Phi-e-rơ nói tiếp một lẽ thật về số phận sau cùng của trời đất hiện tại. Lời của Phi-e-rơ cũng là lời tiên tri! Đó là: Bởi Lời của Đức Chúa Trời mà các tầng trời và đất được bảo tồn cho đến ngày phán xét chung cuộc. Trong ngày phán xét ấy, lửa sẽ thiêu hủy các tầng trời và đất, còn tất cả những kẻ không tin kính Chúa sẽ bị hư mất đời đời. Chúng ta chú ý sự kiện Phi-e-rơ dùng danh từ “những kẻ không tin kính”. Những kẻ không tin kính không nhất thiết chỉ là những người không tin Chúa, mà là bao gồm luôn những ai tin Chúa nhưng không sống theo lời dạy của Ngài. Từ ngàn xưa, đã có những người như vậy đi theo Chúa. Chúa đã hỏi thẳng họ:

Sao các ngươi gọi Ta: Chúa! Chúa! Mà không làm theo lời Ta phán?” (Lu-ca 6:46).

Theo thống kê dân số, hiện nay dân số thế giới đã lên đến hơn 7,399,000,000 người [2]. Trong số đó, có 31.5% xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ. Thử hỏi, trong số hơn 2,330,000,000 người nhận mình là con dân Chúa ấy, có bao nhiêu người thực sự làm theo lời Chúa phán? Họ nói thuộc lòng câu: “Kính Chúa yêu người!” Nhưng họ thản nhiên vi phạm các điều răn của Chúa, quỷ biện để bào chữa cho sự vi phạm của mình, và còn xúi giục người khác vi phạm theo. Lời Chúa đã lên án họ rất rõ ràng:

Dân này lấy miệng đến gần Ta, lấy môi tôn kính Ta; nhưng lòng của chúng nó thì xa cách Ta! Chúng nó thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người.” (Ma-thi-ơ 15:8-9).

Thế nhưng họ cố ý không hiểu! Vì họ đã chọn đi theo sự tham muốn của lòng họ! Bất cứ người nào đã nhận biết lẽ thật của Lời Chúa, đã đọc, nghe, và hiểu các điều răn của Chúa mà vẫn tự ý chọn không vâng giữ các điều răn của Chúa, thì chỉ có một lý do duy nhất, là họ sống theo ý họ thay vì sống theo ý Chúa. Họ cố ý vi phạm các điều răn của Chúa để bảo vệ quyền lợi, danh tiếng, địa vị, chức vụ của họ trong các giáo hội, việc làm kiếm sống của họ trong thế gian! Tất cả họ đều thuộc về những kẻ không tin kính, và họ sẽ bị hủy diệt trong ngày phán xét! Sự hủy diệt được nói đến ở đây không có nghĩa là họ sẽ bị tan biến thành hư không, không còn thực hữu, không còn ý thức, mà chỉ có nghĩa là họ không còn giữ được sự thiêng liêng, thánh khiết, đầy vinh quang, và hạnh phúc đời đời mà Thiên Chúa đã định cho họ. Là sự mà họ đã đánh mất qua sự phạm tội của họ nhưng đã được Thiên Chúa phục hồi cho họ qua ơn cứu chuộc của Ngài; rồi họ lại cố ý ném bỏ khi họ chọn làm theo điều răn của loài người và ý riêng của mình thay vì làm theo điều răn và ý muốn của Thiên Chúa!

Lời Chúa là năng lực sáng tạo và năng lực bảo tồn muôn sự. Lời Chúa cũng là năng lực hủy diệt và năng lực tái tạo muôn sự. Lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh cho chúng ta, để chúng ta được biết năng lực sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt, và tái tạo của Thiên Chúa! Vì thế, khi Chúa đã tuyên phán Ngài sẽ hủy diệt trời cũ đất cũ và tạo ra trời mới đất mới, thì Ngài sẽ làm thành lời phán của Ngài. Vì thế, khi Chúa đã tuyên phán Ngài ra đi, để sắm sẵn chỗ ở cho Hội Thánh và Ngài sẽ trở lại, để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì Ngài sẽ làm thành lời phán của Ngài!

8 Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.

Phi-e-rơ trìu mến, nhắc cho con dân Chúa một lẽ thật quan trọng: Độ dài của thời gian mà loài người đo bằng giờ, ngày, tháng, năm là vô nghĩa đối với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời, một ngày hay một ngàn năm cũng chỉ là một khoảnh khắc của thời gian mà Ngài đã định cho từng sự việc trong chương trình của Ngài. Đối với Thiên Chúa không có chậm, không có nhanh, mà chỉ có đúng thời điểm.

Chúng ta hãy tưởng tượng, đối với một người giàu nhất trên thế gian, dùng một đồng hay dùng một ngàn đồng để mua một vật gì đó mà người ấy muốn có, thì việc vật ấy đáng giá một đồng hay đáng giá một ngàn đồng không phải là điều mà người ấy quan tâm. Điều mà người ấy quan tâm là mua được vật mà người ấy muốn có. Nghĩa là, người ấy có thể bỏ ra một ngàn đồng để mua món đồ chỉ đáng giá có một đồng. Tương tự như vậy, đối với Đấng Đời Đời thì một ngày hay một ngàn năm không phải là vấn đề, nhưng việc Ngài hoàn thành ý muốn của Ngài trong khoảng thời gian mà Ngài đã định mới là vấn đề.

Thiên Chúa là Đấng biết trước mọi sự và toàn quyền trên mọi sự. Ngài đã định sẵn thời kỳ cho từng sự việc; ngay cả thời gian tồn tại và lãnh thổ của từng dân tộc, Ngài đều định sẵn:

Ngài đã làm ra các dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất, và xác định thời gian đã định sẵn cho họ cùng biên giới chỗ ở của họ…” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26).

Huống chi sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại thế gian, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và sau đó sẽ giáng lâm trên đất, để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm?

Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn có thể được đặt ra. Đó là: Nếu Chúa đã định là gần 2000 năm sau Chúa mới đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì tại sao các sứ đồ của Chúa cách nay gần 2000 năm đã khuyên con dân Chúa thời bấy giờ là hãy tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa đến? Là bởi vì:

 • Các sứ đồ tin vào lời hứa về sự Chúa đến, nhưng họ không biết ngày giờ Chúa đến. Vì thế, bản thân họ luôn tỉnh thức và họ khuyên con dân Chúa phải luôn tỉnh thức, để sẵn sàng cho ngày Chúa đến.

 • Lời khuyên và kêu gọi của các sứ đồ cũng chính là lời khuyên và kêu gọi của Đức Thánh Linh dành cho mỗi con dân Chúa. Đức Thánh Linh muốn con dân Chúa hướng lòng về ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại, để sống một đời sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Chúa, và hết lòng rao giảng Tin Lành của Chúa cho nhiều người được cứu. Sự trông chờ ngày Chúa đến là động cơ cho cuộc sống mà cũng là niềm hy vọng hạnh phúc của con dân Chúa, như Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô viết ra trong Tít 2:11-13:

11 Vì Ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người,

12 dạy cho chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và sự tham muốn của thế gian, để sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này,

13 trong khi chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

 • Đức Chúa Jesus Christ đã định sẵn mão công bình, để ban cho những ai yêu sự hiện đến của Ngài. Vì thế, con dân Chúa trong mọi thời đại đều được Đức Thánh Linh kêu gọi hướng lòng về ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Và như vậy, con dân Chúa từ những ngày đầu của Hội Thánh cho đến con dân Chúa trong những ngày cuối cùng của Hội Thánh trên đất, đều có cơ hội đồng đều để nhận lãnh mão công bình dành cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Vậy nên, mão của sự công bình đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Bình, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.” (II Ti-mô-thê 4:8).

Nói cho cùng, sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian là tâm điểm cuộc sống của tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại. Tất cả sinh hoạt của chúng ta đều xoay quanh niềm trông đợi hạnh phúc ấy, như tất cả sự sống trên trái đất đều xoay chung quanh mặt trời, nhận lấy ánh sáng, và năng lượng từ mặt trời.

9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

Thật vậy! Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài. Nếu có ai tưởng rằng, Chúa đã đến trễ hơn là Ngài dự định, thì người ấy đã không hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Năng, và Đấng Thành Tín! Ngài biết trước mọi sự! Ngài có năng lực làm thành mọi ý muốn và chương trình của Ngài! Và Ngài luôn giữ đúng mọi lời hứa của Ngài! Hãy nhìn vào sự kiện dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc chỉ trong một ngày, sau hơn 2500 năm bị mất chủ quyền!

Sự kiện Chúa ấn định cho những ngày sau cùng kéo dài khoảng 2000 năm là vì lòng thương xót của Ngài đối với nhiều người, trong đó có chúng ta. Từ ngữ “khoan nhẫn” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là một từ có nghĩa là khoan dung và nhẫn nại. Khoan dung là sẵn lòng tha thứ; nhẫn nại là kiên trì chịu đựng mọi khó khăn, trở ngại cho đến khi đạt được mục đích. Chúa yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta thời gian và cơ hội để chúng ta ăn năn tội và được cứu rỗi. Ngài nhẫn nại với sự cứng lòng và bội nghịch của chúng ta, cho đến khi chúng ta đầu phục Ngài hoặc cho đến khi chúng ta cương quyết chối bỏ tình yêu của Ngài.

Dù lòng khoan nhẫn của Chúa là lớn, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc Ngài hoàn thành mọi chi tiết trong chương trình của Ngài. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết rõ, những điều sau đây sẽ lần lượt hiện thực:

 • Đức Chúa Jesus Christ sẽ hiện đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào.

 • Tiếp theo đó là sự phán xét toàn thế gian trong suốt bảy năm, còn gọi là bảy năm đại nạn hoặc Kỳ Tận Thế!

 • Vào giữa của bảy năm đại nạn, Tin Lành sẽ được một thiên sứ rao giảng khắp đất cho muôn dân, muôn nước, muôn tiếng nói.

 • Cuối của bảy năm đại nạn Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm trên đất để tiêu diệt mọi thế lực chống nghịch Thiên Chúa do AntiChrist cầm đầu.

 • Ngài sẽ ném AntiChrist và tiên tri giả của nó, đang còn sống, vào trong hỏa ngục; và Ngài sẽ nhốt Sa-tan vào trong vực sâu nơi âm phủ trong một ngàn năm.

 • Ngài sẽ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm trên đất. Cả địa cầu sẽ được phục hồi như buổi đầu sáng thế. Đức Chúa Jesus Christ sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem và làm Vua của Muôn Vua Chúa của Muôn Chúa, cai trị Vương Quốc Ngàn Năm.

 • Sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, Sa-tan được thả ra, lên trên đất chiêu dụ trong vòng con cái loài người những kẻ không có lòng sống thánh khiết, dùng họ tấn công kinh đô Giê-ru-sa-lem. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ sẽ tiêu diệt những kẻ theo Sa-tan, phản nghịch Ngài, và Ngài sẽ ném Sa-tan vào hỏa ngục.

 • Tiếp theo đó là sự phán xét chung cuộc: Trời cũ đất cũ sẽ bị thiêu hủy và qua đi. Toàn thể những kẻ không tin kính sẽ bị xét xử và nhận lãnh án phạt, rồi bị giam vào hỏa ngục.

 • Trời mới đất mới cùng với Vương Quốc Đời Đời được thiết lập. Thành thánh Giê-ru-sa-lem từ trên trời, là nơi ở của Hội Thánh, và là nơi ngự của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên đất. Từ đó, Thiên Chúa Đức Cha và Thiên Chúa Đức Con (tức là Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể xác thịt Jesus) sẽ ngự trên ngai giữa thành. Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh vẫn ngự trong lòng Hội Thánh. Hội Thánh cư trú trong thành thánh và đồng trị Vương Quốc Đời Đời với Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả những ai trung tín với Đức Chúa Jesus Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm sẽ trở thành công dân của Vương Quốc Đời Đời.

 • Tội lỗi, đau khổ, và sự chết sẽ không có mặt trong Vương Quốc Đời Đời! Tất cả những gì không yêu thương, không công chính, và không thánh khiết đều bị ném vào trong hỏa ngục và ở lại đó cho đến đời đời. Thiên Chúa sẽ mãi mãi ở giữa loài người và loài người sẽ cứ sống mãi trong hạnh phúc với Thiên Chúa!

Nguyện mọi thánh ý tốt lành của Thiên Chúa được hoàn thành. Nguyện mỗi chúng ta không bị những tiên tri giả và những giáo sư giả lừa gạt, cũng không tự mình lừa gạt mình, mà trật phần ân điển, nhưng luôn tỉnh thức trong sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa, và được đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa để giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
06/02/2016

Ghi Chú

[1] Đọc tiết mục “Năm Do-thái 3787” tại đây: http://kytanthe.net/?p=40

[2] http://www.worldometers.info/world-population/

[3] http://www.worldometers.info/world-population/#religions

 

Share This:

Comments are closed.

2,312 views