1,093 views

Chú Giải II Ti-mô-thê 2:1-13

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải II Ti-mô-thê 2:1-13
Người Lính Giỏi của Đấng Christ

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Vậy, hỡi con của ta! Hãy mạnh mẽ trong ân điển, {là} điều ở trong Đấng Christ Jesus.

2 Những điều con đã nghe nơi ta giữa nhiều người chứng, con hãy giao phó những điều ấy cho những người trung tín, {là} những người cũng sẽ có thể dạy dỗ những người khác.

3 Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.

4 Khi một người ra trận, thì chẳng còn vương vấn mình với các việc đời, để đẹp lòng người chiêu mộ mình.

5 Và nếu một người tranh tài trong diễn trường, trừ khi thi đấu theo luật lệ, thì sẽ không được mão.

6 Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải là người trước nhất được thu hoa lợi.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ {ra} từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

9 Vì {Tin Lành} ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, {là} sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang đời đời.

11 Lời {này} đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với {Ngài} thì cũng sẽ cùng sống với {Ngài}.

12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với {Ngài}. Nếu chúng ta chối bỏ {Ngài} thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNTk4Mjg4MjNf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9055020-ii-ti-mo-the-2_1-13
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/32941fsp2ck2uzb/9055020_II_Timothe_2_1-13.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Chúng ta đã biết thư II Ti-mô-thê là những lời cuối cùng Phao-lô viết cho Ti-mô-thê. Tuy nhiên, đó cũng chính là những lời mà Thiên Chúa, qua thân vị Đức Thánh Linh, đã dùng Phao-lô để gửi đến mỗi một con dân Chúa. Vì thế, khi chúng ta đọc thư, chúng ta hãy vừa đồng cảm với Phao-lô, để thấm thía tâm trạng của một người biết mình sắp phải rời khỏi thế gian, hết lòng quan tâm cho người thân yêu đang còn phải chiến trận vì Tin Lành ở giữa thế gian; đồng thời, chúng ta hãy nhận lấy mỗi lời tâm tình của Phao-lô cho chính mình, như chúng ta đang nhận những lời tâm tình từ chính Đấng Christ cho riêng mình. Có như vậy, chúng ta mới được thấm nhuần lẽ thật của Lời Chúa trong lá thư này.

II Ti-mô-thê 2 khuyên chúng ta hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ và hãy giữ mình khỏi những sự tranh luận vô ích cùng những ham muốn bất chính của xác thịt. Trong bài này, chúng ta cùng nhau học về lời kêu gọi hãy trở nên một người lính giỏi trong cuộc chiến thuộc linh, giữa sự thiện của Thiên Chúa và sự ác của ma quỷ.

1 Vậy, hỡi con của ta! Hãy mạnh mẽ trong ân điển, {là} điều ở trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô một lần nữa, gọi Ti-mô-thê là con của ông, như thể Phao-lô đang viết thư cho con ruột của mình. Chúng ta đã học về ý nghĩa của từ ngữ “con thật” mà Phao-lô đã dùng để gọi Ti-mô-thê trong thư I Ti-mô-thê (I Ti-mô-thê 1:2). Vì thế, chúng ta biết rằng, trong lòng của Phao-lô, ông thật sự xem Ti-mô-thê như là đứa con ruột thịt cùng chung đức tin với ông.

Dù mỗi chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, tâm thần và linh hồn đã được tái sinh trong Đấng Christ, nhưng chúng ta vẫn đang sống trong thân thể xác thịt đang chết vì hậu quả của tội lỗi. Thân thể xác thịt của chúng ta chỉ tạm thời được thánh hóa để Thiên Chúa có thể ngự trong chúng ta và chúng ta có thể dùng thân thể xác thịt mình thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa. Nhưng đến lúc thì thân thể xác thịt này cũng phải qua đi, để được phục sinh hoặc được biến hóa thành một thân thể xác thịt mới. Ngày nào chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt đang chết này, ngày đó chúng ta còn bị giới hạn bởi sự yếu đuối của xác thịt. Vì sự yếu đuối của xác thịt mà chúng ta dễ mệt mỏi khi gắng sức làm những việc lành. Vì những ham muốn bất chính của xác thịt mà chúng ta sẽ phạm tội, nếu chúng ta không biết nhờ sức Chúa để bắt phục thân thể xác thịt của mình.

Một người đầy ơn Chúa, kết nhiều trái tốt cho Hội Thánh, như Phao-lô, cũng vẫn là một người bị giới hạn bởi sự yếu đuối của xác thịt. Chính Phao-lô đã ba lần nài xin Chúa cất sự tấn công của Sa-tan ra khỏi xác thịt của ông. Nhưng Chúa đã từ chối. Ngài không cất sự tấn công của Sa-tan nhưng Ngài ban thêm cho ông ân điển của Ngài, để ông chịu đựng:

Vì nó mà tôi đã ba lần kêu cầu Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ vui lòng thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9).

Chỉ ở trong ân điển của Đấng Christ mà chúng ta mới trở nên mạnh mẽ, có đủ sức chịu đựng mọi gian khổ, hiểm nguy trong nếp sống của một người lính chiến thuộc linh. Ma quỷ sẽ dùng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện để tấn công chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh. Ma quỷ có thể dùng mọi khó khăn, hoạn nạn trong đời sống như sự nghèo khó, sự bách hại đức tin bởi chính quyền, bởi người nhà, sự đau ốm bệnh tật, sự thất nghiệp… cho đến những cám dỗ tinh vi để gợi lòng kiêu ngạo, tham lam, ham muốn tà dâm… mà khiến cho chúng ta vấp ngã. Chúng ta chỉ có thể nhận được ân điển của Đấng Christ khi chúng ta hết lòng vâng phục Ngài: Học sự khiêm nhường, nhu mì của chính Ngài, và cùng mang ách với Ngài.

Khiêm nhường là không xem mình cao trọng hơn người khác, cho dù mình có khả năng hơn người khác về một số phương diện nào đó. Nhưng luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình và biết vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình. Nhu mì là luôn hòa nhã, dịu dàng với mọi người, biết cảm thông cho người khác, cho dù bị xúc phạm, bị đối xử bất công, thay vì cay đắng, hằn học. Sự nhu mì xuất phát từ lòng xem người khác là tôn trọng hơn mình và yêu người khác như chính mình. Mang ách chung với Chúa là cùng với Chúa làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Làm bất cứ điều gì cũng như là làm cho Chúa, làm vì sự vinh quang của Chúa (Ê-phê-sô 2:10; Cô-lô-se 3:23; I Cô-rinh-tô 10:31).

2 Những điều con đã nghe nơi ta giữa nhiều người chứng, con hãy giao phó những điều ấy cho những người trung tín, {là} những người cũng sẽ có thể dạy dỗ những người khác.

Những điều Ti-mô-thê đã nghe từ Phao-lô là tất cả những gì Phao-lô đã dạy dỗ và truyền lệnh cho ông. Nhiều người chứng là trước mặt các anh chị em trong Hội Thánh. Giao phó những điều ấy cho những người trung tín là dạy dỗ và truyền lại các mệnh lệnh mà Ti-mô-thê đã học được và nhận được từ Phao-lô cho những người hết lòng sống theo Lời Chúa, giữ vững đức tin. Đó là những người sẽ tiếp tục công việc rao giảng Tin Lành, giảng dạy cho Hội Thánh.

Ngày nay, chúng ta cũng có bổn phận học tập mọi điều Phao-lô đã giảng dạy và truyền lệnh, là những điều đã được ghi chép trong các thư tín của ông. Rồi chúng ta tiếp tục giảng dạy và truyền lại cho những người trung tín trong Hội Thánh, để việc rao giảng Tin Lành và giảng dạy cho Hội Thánh cứ được tiếp tục cho đến ngày Chúa đến. Đó cũng chính là một trong các bổn phận của một người lính giỏi của Đấng Christ.

3 Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.

Đời sống của một người lính đương nhiên là nhiều gian khổ và hiểm nguy. Một người lính càng giỏi chừng nào thì càng kinh nghiệm nhiều gian khổ và hiểm nguy chừng nấy. Vì người lính giỏi không phải chỉ là người lính xuất sắc trong khi được huấn luyện, mà là người đã vượt nhiều gian khổ, hiểm nguy trong chiến trận, lập được nhiều chiến công, được đồng đội và chủ tướng tuyên xưng công trạng.

Người lính giỏi trong thế gian là một người có sức khoẻ tốt, can đảm, mưu lược, biết tận dụng mọi vũ khí, yêu quý đồng đội, vâng phục cấp trên, trung thành với tổ quốc. Người lính giỏi của Đấng Christ cũng phải:

  • Có sức khoẻ thuộc linh tốt bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8; Giê-rê-mi 15:16; Giăng 4:32-34).

  • Can đảm, không khiếp sợ kẻ thù là ma quỷ và mọi thế lực chống nghịch Chúa trong thế gian (Giô-suê 1:9; Giăng 14:27; Rô-ma 8:15).

  • Biết khôn khéo như rắn để tránh thiệt hại vào thân cách không cần thiết bởi những kẻ thù nghịch Tin Lành (Ma-thi-ơ 10:16).

  • Biết tận dụng mọi vũ khí Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình, như đã được ghi lại trong Ê-phê-sô 6:11-18 [1].

  • Yêu thương anh chị em trong Chúa hơn chính mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho họ (Giăng 13:34; 15:13).

  • Vâng phục mọi thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, nhất là những người chăn dắt mình (Rô-ma 13:1-2; Ê-phê-sô 5:21; Hê-bơ-rơ 13:17; I Phi-e-rơ 5:5).

  • Trung tín với Chúa cho đến chết (Khải Huyền 2:10; 12:11).

4 Khi một người ra trận, thì chẳng còn vương vấn mình với các việc đời, để đẹp lòng người chiêu mộ mình.

Người lính của các quốc gia trong thế gian còn phải gác lại mọi việc riêng của mình, kể cả cha mẹ già, vợ dại, con thơ, để ra trận, huống hồ gì là người lính thuộc linh của Đấng Christ. Chính Ngài đã kêu gọi:

Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai không vác thập tự giá của mình mà theo Ta thì không đáng cho Ta. Ai tìm sự sống của mình thì sẽ mất nó; và ai vì Ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 10:37-39).

Phao-lô đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng, qua lời ông dạy con dân Chúa tại Rô-ma:

Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:8).

Và qua lời tâm sự của ông với Hội Thánh tại Ga-la-ti:

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Chúng ta hãy ghi nhớ lời khuyên này của Phao-lô, thì chúng ta sẽ trở thành những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ:

Các anh chị em hãy bắt chước tôi cũng như tôi {bắt chước} Đấng Christ vậy!” (I Cô-rinh-tô 11:1).

Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.” (Phi-líp 4:9).

Người lính của thế gian, liều mình, hy sinh vì quốc gia nhưng chưa chắc quốc gia có thể đền đáp xứng đáng với sự hy sinh của người lính. Nhưng trong Chúa, mọi hy sinh của chúng ta đều được Chúa ban thưởng cách xứng đáng gấp trăm lần hơn trong đời này, lẫn đời sau (Ma-thi-ơ 19:29; Mác 10:30; Khải Huyền 22:12).

5 Và nếu một người tranh tài trong diễn trường, trừ khi thi đấu theo luật lệ, thì sẽ không được mão.

Từ hình ảnh một người lính phải chịu hy sinh và gian khổ để trở thành một người lính giỏi, đẹp lòng người chiêu mộ; Phao-lô đưa ra hình ảnh một người vận động viên tranh tài trong diễn trường phải giữ luật lệ thì mới được giải thưởng. Thí dụ này được nêu lên để nhắc con dân Chúa phải luôn vâng theo mọi luật pháp của Thiên Chúa trong cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta không chiến cự ma quỷ và thế gian một cách tùy tiện theo ý riêng của mình, mà chúng ta phải tranh chiến theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, để chiếu sáng sự vinh quang của Ngài, tức là chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa qua từng ý nghĩ, lời nói, và việc làm của chúng ta.

6 Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải là người trước nhất được thu hoa lợi.

Từ hình ảnh của người thi đấu theo luật trong diễn trường, để được thưởng; Phao-lô đưa ra hình ảnh một người nông dân lao động vất vả thì phải là người đầu tiên được hưởng kết quả công lao của mình. Thí dụ này được nêu lên để khẳng định với con dân Chúa rằng, mọi chiến thắng mà họ vất vả đạt được trong cuộc chiến thuộc linh, thì họ là người đầu tiên được hưởng lợi. Thật vậy, Khải Huyền 19:8 cho chúng ta biết, sự vinh quang của thân thể xác thịt chúng ta trong ngày chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ trên thiên đàng, chính là kết quả từ những việc làm công bình của chúng ta:

Người đã được ban cho khoác lên trang phục trắng, mịn, và sạch. Trang phục mịn là những việc làm công bình của các thánh đồ.”

Nói tóm lại, một người lính giỏi của Đấng Christ là một người hy sinh mọi sự, chịu khổ mà theo Chúa; sống đúng theo Lời Chúa; và sẽ là người trước tiên được hưởng thành quả sự chiến thắng của mình.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Ngày nay chúng ta biết rằng, mọi điều Phao-lô nói và ghi lại mà chúng ta có trong Thánh Kinh, đều là những lời của thần linh sự sống, tức là lời được Thiên Chúa thần cảm Phao-lô nói và viết ra cho con dân của Ngài, tức là Lời Chúa. Mọi điều ấy không thể dùng tâm trí của xác thịt để hiểu, mà phải được hiểu bằng thần trí, là sự hiểu biết trong tâm thần của chúng ta, là sự hiểu biết do chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ban cho chúng ta:

Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy, nhưng trong những lời mà thánh linh đã dạy, dùng {những sự} thiêng liêng để giải bày những sự thiêng liêng. Con người xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự rồ dại, và người ấy cũng không thể hiểu được, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.” (I Cô-rinh-tô 2:13-14).

Rất tiếc! Từ xưa cho đến nay, có quá nhiều người vận dùng lý trí của xác thịt để tìm hiểu Lời Chúa. Vì thế, họ trở nên kiêu ngạo ngày càng hơn, tạo ra nhiều tà giáo, dẫn dắt nhiều người đi sai lạc khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Một người chưa thật sự hạ mình ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa thì không thể có sự hiểu biết thiêng liêng, để hiểu biết sự sâu nhiệm của Lời Chúa. Họ chỉ có sự hiểu biết đủ để giúp họ tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Sau khi họ tin nhận sự cứu rỗi thì họ phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn, nghĩa là hết lòng tin cậy, vâng phục Chúa bằng cách sống theo Lời Chúa, thì họ mới nhận được sự hiểu biết sâu nhiệm của Lời Chúa.

Người càng thật sự hiểu biết Lời Chúa cách sâu nhiệm bằng thần trí thì lại càng khiêm nhường, vì ý thức được rằng, sự hiểu biết mình có được là đến từ Thiên Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa và giúp ích con dân của Ngài, không phải để khoe khoang, kiêu ngạo, xem mình hơn người. Sự kiêu ngạo và sự hiểu biết Lời Chúa bằng thần trí đối nghịch nhau như bóng tối và ánh sáng. Người kiêu ngạo không thể hiểu biết Lời Chúa bằng thần trí. Người có thần trí hiểu biết Lời Chúa thì không thể kiêu ngạo, vì đã được thánh hóa bởi Lời Chúa, mà thấy được mình không ra gì, nếu không có sự thương xót của Chúa.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ {ra} từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít và đã sống lại từ những kẻ chết là mấu chốt của Tin Lành, mà Phao-lô được Thiên Chúa gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, để rao giảng. Sự kiện ấy chứng minh rằng, Ngài thật là Đấng Cứu Thế đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho nhân loại, qua những lời tiên tri trong Thánh Kinh.

Lời tiên tri Ngài ra từ dòng dõi của Đa-vít được tiên tri trong Ê-sai 9:7; 11:1, 10 và được xác chứng trong Ma-thi-ơ 1; Lu-ca 1:32; 3:23-38.

Lời tiên tri về sự Ngài sẽ sống lại từ những kẻ chết được tiên tri trong Thi Thiên 16:10; 30:3; Ma-thi-ơ 16:21; 17:9, 23; 20:19; 26:32; Mác 8:31; 9:9, 31; 10:34; 14:28; Lu-ca 9:22; 18:33; và được xác chứng trong Ma-thi-ơ 28:5-7; Mác 16:6-9; Lu-ca 24:6-7, 34; Giăng 21:14; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:27-31; 3:15; 4:10, 33; 5:30; 10:40-41; 13:30, 33-34; 17:3, 31; v.v.

Vì thế, tất cả những ai rao giảng về một Jesus Christ không ra từ dòng dõi Đa-vít, không chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, không sống lại sau khi chết, thì họ không rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ của Thánh Kinh.

Vào năm 1985, giáo hội thờ lạy một “Đức Chúa Trời Mẹ,” lấy tên là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới” (World Mission Society Church of God) được thành lập tại Nam Hàn. Giáo hội ấy tôn xưng một người Nam Hàn, được sinh ra trong một gia đình theo Phật Giáo, tên là An Xang Hồng (Ahn Sahng-hong), làm Đấng Christ tái lâm và cũng là Đức Thánh Linh. Nhưng khi An Xang Hồng qua đời vì bệnh tim năm 1985, được chôn cất trong một nghĩa trang công cộng, thì mộ bia của ông lại ghi là: “Mộ của Tiên Tri Ê-li An Xang Hồng!”

Chắc chắn là khắp trong Thánh Kinh không hề có danh từ “Đức Chúa Trời Mẹ” và Thánh Kinh cũng không bao giờ hàm ý Đức Chúa Trời là “mẹ” của nhân loại. Chắc chắn Thánh Kinh không hề tiên tri về một Đấng Christ tái lâm bằng cách được sinh ra trong một gia đình Phật Giáo tại Nam Hàn, cưới vợ, sinh ra ba người con, và chết vì bệnh tim. Thế nhưng, đến nay, khắp trên thế giới có gần hai triệu người xưng nhận đức tin của mình vào An Xang Hồng [2].

9 Vì {Tin Lành} ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

Không riêng gì Phao-lô, mà tất cả những con dân chân thật của Chúa đều phải chịu khổ vì Tin Lành. Đức Chúa Jesus Christ gọi đó là sự mỗi người vác thập tự giá của mình mà theo Ngài (Ma-thi-ơ 10:38; 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23; 14:27). Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói rõ: “Các anh chị em được kêu gọi đến sự đó” tức là sự chịu khổ vì danh Chúa (I Phi-e-rơ 2:20-21). Ông kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng khi được chịu khổ vì danh Chúa, vì đó là được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ (I Phi-e-rơ 4:12-14).

Phao-lô vì rao giảng Tin Lành mà bị trói, bị đánh đòn, bị ném đá gần chết, bị bỏ tù, và sau cùng bị chết chém. Hàng triệu con dân Chúa từ thời của Phao-lô cho đến hiện tại đã chịu tù đày, chịu tra tấn bằng những cách dã man nhất, và chịu mất mạng sống vì trung tín trong sự tin nhận và rao giảng Tin Lành. Lịch sử của Hội Thánh mỗi ngày đều được viết bằng mồ hôi, nước mắt, và máu của con dân Chúa. Nhưng Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, là Tin Lành cứu rỗi của nhân loại, vẫn được loan truyền khắp nơi không ngừng nghỉ. Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời không thể bị bất cứ điều gì hay một ai trói buộc.

10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, {là} sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang đời đời.

Bởi đó là bởi sự dù Phao-lô bị bách hại nhưng Lời của Đức Chúa Trời vẫn được rao giảng và cứu những ai đã được Đức Chúa Trời chọn, nên Phao-lô cứ kiên trì trong sự chịu khổ vì rao giảng Tin Lành. Động từ “kiên trì” có nghĩa là cứ bền bỉ chịu đựng những khó khăn, gian khổ, và những bất công.

Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người đến với sự cứu rỗi của Ngài, nhưng Ngài chỉ chọn những ai đáp ứng lời kêu gọi của Ngài.

Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22:14).

Để cho một người có thể đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, thì trước hết, người ấy phải được nghe giảng Tin Lành, tức là được nghe giảng về Đức Chúa Jesus Christ.

Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe nếu không có người rao giảng?” (Rô-ma 10:13-14).

Chính vì thế mà Phao-lô và biết bao nhiêu người được Thiên Chúa sai làm chức vụ rao giảng Tin Lành đã liều mình, từ bỏ ngay cả gia đình và những tiện nghi trong đời sống, kiên trì chịu khổ, để dấn thân rao truyền Tin Lành cho muôn dân trên đất.

11 Lời {này} đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với {Ngài} thì cũng sẽ cùng sống với {Ngài}.

Lời này là lời mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô viết cho con dân Chúa tại thành Rô-ma khoảng 10 năm trước đó:

Vì nếu chúng ta trở nên một {với Ngài trong sự chết} giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ trở nên {một với Ngài trong sự sống lại tương tự như} sự sống lại {của Ngài}.” (Rô-ma 6:5).

Cùng chết với Đấng Christ hay trở nên một với Đấng Christ trong sự chết giống như sự chết của Ngài, có nghĩa là: Chúng ta phải tình nguyện chết đi thân thể xác thịt tội lỗi của chúng ta. Chết đi thân thể xác thịt tội lỗi của chúng ta là không để cho thân thể xác thịt của chúng ta tiếp tục phạm tội, mà phải cậy nhờ thánh linh của Thiên Chúa, tức là thẩm quyền, năng lực, và sức sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, đổ đầy trong chúng ta, để NGƯNG PHẠM TỘI. Ngưng phạm tội là ngưng làm ra bất cứ một điều gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Khi đối diện với bất cứ một sự cám dỗ nào, chúng ta chỉ cần lớn tiếng, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, truyền cho sự cám dỗ phải lui ra khỏi tâm trí của chúng ta, và truyền cho các tà linh và các người cám dỗ phải tránh xa khỏi chúng ta. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã gọi Phi-e-rơ là sa-tan và truyền cho ông phải lui ra, khi Ngài bị cám dỗ bởi Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 16:23). Sa-tan có nghĩa là “kẻ chống nghịch”. Bất cứ ai chống nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa, thể hiện qua các mệnh lệnh, điều răn, và chương trình của Ngài, thì kẻ ấy là sa-tan.

Cùng sống với Đấng Christ hay trở nên một với Đấng Christ trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài, có nghĩa là: Tâm thần, linh hồn, và xác thịt của chúng ta hoàn toàn hiệp một với Đấng Christ trong sự sống đời đời.

Hiện nay, phần thuộc linh của chúng ta, bao gồm thân thể thiêng liêng là tâm thần và bản ngã là linh hồn, đã được tái sinh thành một người mới, khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành. Nhưng thân thể xác thịt của chúng ta thì vẫn đang chết. Sau khi thân thể xác thịt này chết đi, thì chúng ta sẽ nhận được thân thể xác thịt sống lại vinh quang, bất tử, giống như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ, trong ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Hoặc nếu thân thể xác thịt của chúng ta vẫn sống trong ngày Đấng Christ đến, thì nó sẽ được biến hóa.

Hiện nay, chúng ta cùng sống với Đấng Christ trong tâm thần và linh hồn, vì Ngài đang sống trong chúng ta:

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ cùng sống với Đấng Christ trong tâm thần, linh hồn, lẫn trong xác thịt được phục sinh hoặc được biến hóa, khi chúng ta được hiệp một với Ngài trong Lễ Cưới của Chiên Con (Khải Huyền 19:7-9).

12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với {Ngài}. Nếu chúng ta chối bỏ {Ngài} thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

Mỗi con dân Chúa cần phải kiên trì trong đức tin để được đồng trị với Đấng Christ. Kiên trì trong đức tin là cứ bền bỉ chịu đựng những khó khăn, gian khổ, và những bất công vì danh Chúa, cho tới lúc chết, hoặc cho tới khi Chúa đến. Đồng trị với Đấng Christ là được dự phần trong việc cai trị Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Thẩm quyền và chức vụ trong vương quốc của Đấng Christ sẽ có nhiều mức độ khác nhau, và mỗi người sẽ được ban cho quyền cai trị tương xứng với kết quả những việc lành mà họ đã làm ra vì sự vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc đời này.

Chối bỏ Đấng Christ là không vâng phục Ngài, không làm theo những lời Ngài đã phán dạy, được ghi chép trong Thánh Kinh, cùng giáo lý tin kính của Ngài đã được các sứ đồ, giám mục, trưởng lão giảng giải và ghi chép trong Thánh Kinh (I Ti-mô-thê 6:3). Ngày nay, mọi lời của Đấng Christ và giáo lý tin kính của Ngài còn được những người Ngài ban cho chức vụ chăn bầy và giảng dạy Lời Chúa rao giảng trong Hội Thánh. Nếu ai nghe mà không làm theo, thì người ấy chối bỏ Đấng Christ và một ngày kia, khi họ thưa với Chúa rằng:

…Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” (Ma-thi-ơ 7:22).

Thì ngài sẽ phán với họ cách rõ ràng:

…Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.” (Ma-thi-ơ 7:23).

Một người tuyên xưng đức tin của mình vào Tin Lành, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ làm ra đủ các thứ việc, nhưng nếu người ấy không sống theo Lời Chúa, thì người ấy không thuộc về Chúa, không phải là chiên của Ngài, Ngài không nhận biết họ. Thật ra, có rất nhiều người thuộc về các giáo hội mang danh là Hội Thánh của Chúa, nhưng như chính Chúa đã phán trong Khải Huyền 3:9, đó không phải là Hội Thánh của Ngài mà là hội của Sa-tan, hội của những kẻ chống nghịch Ngài, vì các hội đó nhân danh Chúa giảng dạy cho con dân Chúa hủy bỏ điều răn của Đức Chúa Trời.

Những người theo các giáo hội, thì các giáo hội nhận biết họ, nhưng các giáo hội không thể ban cho họ sự sống đời đời. Họ bị mù thuộc linh vì không tự mình tra xét Lời Chúa để xem những điều họ nghe giảng có đúng với Lời Chúa hay không, như dân thành Bê-rê khi xưa (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11), mà họ chỉ nghe và tin vào những lời giảng nghịch lại Thánh Kinh của những kẻ cũng mù thuộc linh như họ, do các giáo hội đào tạo. Họ theo điều răn và lời truyền khẩu của loài người mà bỏ qua điều răn của Thiên Chúa (Ê-sai 29:13; Ô-sê 5:11; Ma-thi-ơ 15:3, 6, 29; Mác 7:7-9, 13). Người mù dẫn kẻ mù, cả hai cùng té xuống hố của sự hư mất đời đời, y như lời phán của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 15:14; Lu-ca 6:39).

Người thật sự thuộc về Chúa thì biết lắng nghe tiếng Chúa và vâng theo tiếng phán của Chúa:

Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27).

Nghe tiếng Chúa là nhận biết sự dạy dỗ của Chúa. Theo Chúa là làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Ngài biết chúng ta là Ngài công nhận chúng ta là chiên của Ngài, ở trong sự cứu chuộc và sự chăn dắt của Ngài.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Sự không tin được nói đến trong câu này là sự không tin vào sự: Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng chối bỏ chúng ta!

Nếu có ai không tin lẽ thật ấy thì Ngài vẫn thành tín, tức là Ngài vẫn giữ đúng lời Ngài đã phán truyền:

Vậy nên, ai xưng Ta ra trước loài người thì Ta cũng sẽ xưng họ trước Cha Ta, Đấng ở trên trời; nhưng ai chối Ta trước loài người thì Ta cũng sẽ chối họ trước Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 10:32-33).

Vì nếu Ngài không làm đúng theo lời Ngài đã phán thì Ngài sẽ trở nên tự chối mình. Đó là điều không thể xảy ra.

Kính thưa Hội Thánh,

Nếu quý ông bà anh chị em đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì tôi nài xin quý ông bà anh chị em hãy hết lòng đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để hiểu biết lẽ thật và cẩn thận làm theo lẽ thật. Nếu không, quý ông bà anh chị em sẽ phạm tội chối Chúa và sẽ bị Ngài chối bỏ. Khi nhận biết người nào không rao giảng đúng theo Lời Chúa, thì phải lập tức tránh xa ngay.

Hiểu biết Lời Chúa, cẩn thận làm theo Lời Chúa là phương cách duy nhất giúp cho mỗi con dân Chúa trở thành người lính giỏi của Đấng Christ. Người lính giỏi không chỉ can đảm, khôn khéo, và dũng mãnh đối với kẻ thù bên ngoài mà cũng phải hết sức cảnh giác với kẻ thù bên trong, là những anh chị em cùng Cha giả dối, những người xưng nhận đức tin nơi Đấng Christ nhưng không sống như Đấng Christ, trái lại họ sống như những kẻ thù nghịch thập tự giá. Họ kiêu ngạo, tự ái không đúng, không có tình yêu thật, gieo rắc sự giả hình, sự tranh cạnh, nói xấu, vu khống, và gây chia rẽ… trong Hội Thánh.

Người lính giỏi không bao giờ tác chiến một mình, mà luôn kết hiệp chặt chẽ với đơn vị của mình. Ai không có sự thông công mật thiết với Hội Thánh thì người ấy sớm hay muộn, sẽ sa ngã, phạm tội, và trật phần ân điển. Ma Quỷ luôn rình mò Hội Thánh để tìm kiếm những người như vậy, mà cắn nuốt.

Nguyện Lời Chúa được gửi đến chúng ta qua tâm tình và lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê thức tỉnh chúng ta, đem lại sự khôn sáng cho chúng ta, khích lệ chúng ta, giúp chúng ta học tập trở nên những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ trong những ngày cuối cùng này, khi ma quỷ đang giận hoảng, dốc toàn lực tấn công Hội Thánh trên mọi phương diện.

Nguyện sự từ ái, sự thương xót, và ân điển từ Thiên Chúa luôn bao phủ chúng ta, giúp chúng ta luôn mạnh mẽ và đắc thắng trong từng trận chiến, từ trong tâm trí cho đến hoàn cảnh sống trong xã hội.

Nguyện sự thông công mầu nhiệm của Đức Thánh Linh luôn kết hiệp chúng ta với nhau và với Đấng Christ, để chúng ta luôn là một trong linh hồn, trong thần trí, và trong mọi việc làm của xác thịt.

A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
11/11/2017

Ghi Chú

Karaoke: “Jesus, Ngài Là Tất Cả Trong Tôi”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-jesus-ngai-la-tat-ca-trong-toi/

[1] http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-e-phe-so-6_10-24/

[2] https://wmscog.com/

Share This:

Comments are closed.

1,093 views