8,079 views

Chú Giải Phi-líp 1:1-11

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Phi-líp 1:1-11
Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành

 

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi đến hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus, ở thành Phi-líp, chung với các giám mục và các chấp sự.

2 Nguyện ân điển {ở cùng} các anh chị em và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

3 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến các anh chị em.

4 Trong mỗi sự khẩn xin của tôi cho các anh chị em, tôi hằng khẩn xin cho hết thảy các anh chị em cách hớn hở.

5 Vì sự thông công của các anh chị em với Tin Lành từ ngày đầu cho đến nay,

6 {tôi} tin chắc về việc này rằng, Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong các anh chị em thì sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là phải lắm, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,

11 được đầy những trái của sự công bình bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/389ciumyyl1ve6r/9050010_Philip_1_1-11.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDYyOTQyMDlf/9050010_Philip_1_1-11.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9050010-phi-lip-1_1-11

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8


Thư Phi-líp được Sứ Đồ Phao-lô viết gửi cho con dân Chúa tại thành Phi-líp trong khoảng thời gian ông bị tù tại thành Rô-ma (năm 61-62). Phi-líp là một thành phố lớn trong tỉnh Ma-xê-đoan, thuộc đế quốc La-mã xưa. Ngày nay, Phi-líp là thành phố Filippoi thuộc Hy-lạp; dân số vào khoảng 11,000 người. Năm 2016 Filippoi được Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học, và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), công nhận là một khu vực thuộc về Di Sản của Thế Giới (World Heritage Site).

Hội Thánh tại Phi-líp được thành lập trong chuyến truyền giáo lần thứ nhì của Phao-lô (năm 44-46), trong đó, có gia đình của bà Ly-đi và gia đình của viên cai ngục thành phố (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:14-34).

Nội dung chính của thư Phi-líp là lời cám ơn của Phao-lô về sự Hội Thánh tại Phi-líp đã nhiều lần tích cực tiếp trợ ông (Phi-líp 4:15-16), và lời Phao-lô kêu gọi con dân Chúa sống một nếp sống vui mừng trong Chúa luôn luôn. Qua thư Phi-líp, Phao-lô:

  • Khích lệ con dân Chúa sống nếp sống mới trong Đấng Christ.

  • Đưa ra các gương mẫu về nếp sống mới trong Đấng Christ.

  • Đề cao nếp sống mới trong Đấng Christ.

  • Liệt kê các yếu tố của nếp sống mới trong Đấng Christ.

Nếp sống mới trong Đấng Christ phải bắt đầu bằng sự con dân Chúa được thông công với Đấng Christ, tức là được kết hiệp vào trong Hội Thánh. Muốn được thông công với Đấng Christ thì trước hết, một người phải được thông công với Tin Lành.

Tin Lành là tin tức tốt lành về sự Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và ban cho thế gian phương tiện cùng cơ hội được cứu rỗi ra khỏi án phạt của tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ điều gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Án phạt của tội lỗi là đời đời bị hư mất trong hỏa ngục, xa cách Thiên Chúa. Bị hư mất là thực hữu trong đau khổ vì không còn giữ được phẩm chất cao quý do Thiên Chúa ban cho, và không còn cơ hội được Đức Chúa Trời phục hồi. Phương tiện của sự cứu rỗi là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Cơ hội được cứu rỗi là thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đang khi còn sống trong cuộc đời này.

Thông công là hiệp làm một với nhau và chia xẻ với nhau trong mọi sự, như các chi thể trong thân thể thông công với nhau qua các hệ thống thần kinh và mạch máu. Thông công với Tin Lành có nghĩa là tin nhận Tin Lành và hiệp một với những ai tin nhận Tin Lành.

Có những người hoàn toàn tin nhận Tin Lành nhưng lại không hiệp một với những người cùng tin nhận Tin Lành, tức là không hiệp một với Hội Thánh. Họ không có sự thông công với Tin Lành nên họ cũng không được thông công với Đấng Christ, vì Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là từng chi thể trong thân thể của Ngài.

Không có sự thông công với Tin Lành, không được thông công với Đấng Christ, thì không thể sống một đời sống mới trong Đấng Christ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đức tin của những người tin nhận Tin Lành nhưng không chịu thông công với Hội Thánh sẽ bị chết. Đức tin chết dẫn đến sự quay về sống trong tội, và họ sẽ không được ở trong sự cứu rỗi.

Sự thông công với Tin Lành phải thể hiện bằng hành động tích cực:

  • Ăn năn từ bỏ tội, tức là vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

  • Yêu thương, hiệp một với các anh chị em cùng đức tin.

  • Đồng công (cùng nhau làm việc) với các anh chị em cùng đức tin trong các mục vụ của Hội Thánh.

Và đó chính là nếp sống mới trong Đấng Christ. Thư Phi-líp sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về các phương diện của nếp sống mới trong Đấng Christ.

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi đến hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus, ở thành Phi-líp, chung với các giám mục và các chấp sự.

Thư Phi-líp cũng như các thư Ê-phê-sô, Cô-lô-se, Phi-lê-môn, và có thể là thư Hê-bơ-rơ được Phao-lô viết trong khoảng thời gian ông bị cầm tù tại thành Rô-ma, từ năm 61 đến 62. Sự ở tù của Phao-lô là bị giam giữ trong nhà riêng, có một người lính La-mã canh giữ. Mọi nhu cầu trong cuộc sống, tù nhân phải tự túc, và được tự do tiếp khách. Thực tế là khi ấy Phao-lô ở trong tình trạng bị tạm giam, để chờ ngày ra tòa trước hoàng đế La-mã. Ông bị kiện cáo nhưng tội danh chưa thành lập, vì chưa thông qua tiến trình xét xử. Chi tiết về sự bị tù này của Phao-lô được ghi lại trong tám đoạn cuối cùng của sách Công Vụ Các Sứ Đồ, từ đoạn 21 đến đoạn 28. Trong khi Phao-lô bị tù có nhiều con dân Chúa đến thăm ông và ở lại với ông trong một thời gian. Vào lúc thư Phi-líp được viết thì có Ti-mô-thê ở bên cạnh ông. Ông nhắc đến Ti-mô-thê vì Ti-mô-thê là người có mặt trong chuyến truyền giáo gây dựng Hội Thánh tại Phi-líp. Ti-mô-thê được Hội Thánh tại Phi-líp biết rõ và Ti-mô-thê cũng rất quan tâm đến Hội Thánh tại Phi-líp.

Phao-lô không cần xưng mình là sứ đồ vì Hội Thánh tại Phi-líp biết rõ ông là sứ đồ và công nhận chức sứ đồ của ông; không như khi ông viết thư cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, ông phải dành nhiều lời để bênh vực chức vụ sứ đồ của ông. Chính Hội Thánh tại Phi-líp là Hội Thánh duy nhất thời bấy giờ nhiều lần tiếp trợ nhu cầu vật chất cho Phao-lô. Phao-lô xưng nhận ông và Ti-mô-thê là các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, để nhấn mạnh đến sự kiện những gì ông và Ti-mô-thê làm cho Hội Thánh tại Phi-líp và những gì ông viết cho Hội Thánh tại Phi-líp là những điều được thực hiện theo ý muốn của Đấng Christ, mà ông và Ti-mô-thê chỉ là tôi tớ thực hiện ý muốn của chủ. Danh từ “các tôi tớ” dùng trong câu này nghĩa đen là “các nô lệ”.

Phao-lô gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp là “các thánh đồ”. Chữ “thánh” được dùng ở đây, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thánh đồ là người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để nhận lãnh tình yêu, ân điển của Ngài, được thông công với Ngài, và được phụng sự Ngài. Chỉ những người thật lòng tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời mới được gọi là thánh đồ. Trong thời Tân Ước thì họ được gọi là các thánh đồ trong Đấng Christ, nhấn mạnh đến sự kiện nhờ các việc làm của Đức Chúa Jesus mà họ được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

Trong các thánh đồ ở một địa phương thì có người là giám mục, có người là chấp sự. Giám mục là người đứng đầu các trưởng lão trong Hội Thánh. Các trưởng lão chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa qua công tác giảng dạy Lời Chúa, khuyên bảo, khích lệ, và kỷ luật con dân Chúa trong Hội Thánh. Các chấp sự là những người lo các mục vụ về thuộc thể trong Hội Thánh, bao gồm việc quản lý tài sản của Hội Thánh; cứu giúp, tiếp trợ các nhu cầu vật chất cho những con dân Chúa cần được cứu giúp; thăm hỏi, chăm sóc những người bị đau ốm, bệnh tật, bị tù…

Phao-lô gửi thư cho con dân Chúa tại thành Phi-líp nhưng đặc biệt nêu lên các giám mục và các chấp sự, hàm ý ông muốn họ giảng dạy, chăm sóc con dân Chúa theo nội dung được viết trong thư, tức là: hướng dẫn con dân Chúa sống trọn vẹn nếp sống mới trong Đấng Christ.

2 Nguyện ân điển {ở cùng} các anh chị em và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Ân điển là ơn phước được Thiên Chúa ban cho. Có nhận được ân điển của Thiên Chúa thì mới có được sự bình an. Ân điển và bình an có thể đến từ Đức Chúa Trời là Thiên Chúa trong thân vị Đức Cha, có thể đến từ Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa trong thân vị Đức Con, mang lấy hình thể xác thịt của loài người, mà cũng có thể đến từ Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh, với biệt danh là “Bảy Đấng Thần Linh” (Khải Huyền 1:4) [1].

Ân điển đến từ Đức Cha là ơn ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi thì chúng ta được tha tội và được bình an, vì không còn lo sợ về sự bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục nhưng vui mừng mong chờ sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Ân điển đến từ Đức Chúa Jesus Christ là ơn ban cho chúng ta sức toàn năng của Ngài, để chúng ta làm được mọi sự theo thánh ý của Thiên Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận sức toàn năng của Đấng Christ thì chúng ta được bình an, vì biết rằng mình sẽ luôn đắc thắng trước mọi cảnh ngộ trong đời sống.

Ân điển đến từ Đức Thánh Linh là ơn ban cho chúng ta các ân tứ (khả năng, sự hiểu biết) để sống đẹp lòng Thiên Chúa và phụng sự Thiên Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận các ân tứ của Đức Thánh Linh thì chúng ta được bình an, biết rằng nếp sống của mình trọn vẹn và kết quả trong Chúa.

3 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến các anh chị em.

4 Trong mỗi sự khẩn xin của tôi cho các anh chị em, tôi hằng khẩn xin cho hết thảy các anh chị em cách hớn hở.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi khi ông nhớ đến con dân Chúa tại thành Phi-líp là vì nhớ đến họ là nhớ đến nếp sống thể hiện sự thông công của họ với Tin Lành, khiến cho ông được vui mừng và khích lệ, được vơi đi những mệt nhọc, đau đớn trong mục vụ.

Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời của tôi” (Rô-ma 1:8; I Cô-rinh-tô 14:18; Phi-líp 4:19; Phi-lê-môn câu 4) để thể hiện sự thông công mật thiết của ông với Đức Chúa Cha. Đức Chúa Jesus Christ, Thiên Chúa trong thân vị loài người, cũng gọi Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời của Ta và Đức Chúa Trời của các ngươi” (Giăng 20:17). Khi con dân Chúa có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời thì sẽ tự nhiên gọi Ngài là “Đức Chúa Trời của tôi!” Sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời có được là qua sự cầu nguyện, tâm sự với Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Động từ “khẩn xin” có nghĩa là hết lòng cầu xin một điều gì. Có khi chúng ta đau lòng khẩn xin sự thương xót của Chúa tuôn đổ trên những anh chị em phạm tội mà cứng lòng không chịu ăn năn. Nhưng trong mọi sự khẩn xin của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp thì ông luôn vui mừng. Bởi vì nếp sống của họ vững vàng trong Lời Chúa; khi nghĩ đến họ và cầu thay cho họ ông không phải vừa nói vừa khóc vì đau lòng, như khi ông nghĩ đến và cầu thay cho một số con dân Chúa ở những nơi khác, là những người có nếp sống như những kẻ thù nghịch thập tự giá (Phi-líp 3:18).

5 Vì sự thông công của các anh chị em với Tin Lành từ ngày đầu cho đến nay,

6 {tôi} tin chắc về việc này rằng, Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong các anh chị em thì sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

Sở dĩ con dân Chúa tại Phi-líp được như vậy là vì họ có sự thông công mật thiết với Tin Lành ngay từ ngày đầu tiên họ được biết đến Tin Lành. Họ vui mừng tiếp nhận Tin Lành, sống theo Tin Lành, và hiệp một với những ai cùng tin nhận Tin Lành. Sự thông công ấy cứ liên tục trong suốt hàng chục năm, khiến cho đức tin của con dân Chúa tại Phi-líp trở nên vững chắc; và khiến cho Phao-lô tin chắc là công việc của Đấng Christ trong vòng con dân Chúa tại Phi-líp sẽ được hoàn thành.

Khi một người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì Ngài lập tức làm việc lành trong người ấy; bắt đầu bằng sự tha tội, sự tái sinh, tiếp theo là sự thánh hóa người ấy mỗi ngày bởi Lời Hằng Sống của Ngài (Giăng 17:17). Sự thánh hóa cứ tiếp tục cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho những ai tin nhận Đấng Christ là khiến cho họ trở nên giống như Đấng Christ:

Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh Con Ngài, để cho Con ấy được làm Con Cả ở giữa nhiều anh chị em cùng Cha.” (Rô-ma 8:29).

Trở nên giống như Đấng Christ là trở nên trọn vẹn không chỗ trách được. Chính Đức Chúa Trời thành tín sẽ làm thành việc ấy, miễn là con dân Chúa chịu tiếp nhận sự thánh hóa của Ngài:

Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.” (Ê-phê-sô 1:4).

Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Trong ngày của Đấng Christ, tức là trong ngày Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, mỗi con dân chân thật của Chúa sẽ mặc lấy một thân thể xác thịt vinh quang như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ; sẵn sàng để kết hiệp làm một với Đấng Christ trong Lễ Cưới của Chiên Con. Thánh Kinh dùng hình ảnh hôn nhân để mô tả sự kết hiệp giữa Đấng Christ và Hội Thánh, cho thấy mối tương giao giữa Đấng Christ và Hội Thánh rất là sâu nhiệm, rất là mật thiết. Chính vì thế mà mỗi con dân Chúa phải trở nên trọn vẹn không chỗ trách được.

Trọn vẹn không chỗ trách được không có nghĩa là sẽ không còn bao giờ phạm tội; mà có nghĩa là chán ghét tội, không muốn phạm tội, nhưng nếu lỡ phạm tội vì vô ý, vì thiếu hiểu biết, vì yếu đuối nhất thời thì biết lập tức ăn năn tội và xưng tội với Chúa, để được tha tội (I Giăng 1:9).

Đức Chúa Trời là Đấng khởi làm việc lành trong những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, để họ được trở nên trọn vẹn, không chỗ trách được, mà kết hiệp với Đấng Christ; nhưng mỗi người phải vui lòng tiếp nhận sự làm việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Đức Chúa Trời là toàn năng, không việc gì Ngài không thể làm thành, nhưng ngài cũng là công chính, không bắt ép ai phải tiếp nhận tình yêu và ân điển của Ngài. Vì thế, việc lành mà Đức Chúa Trời đã khởi làm trong người tin nhận Tin Lành chỉ có thể hoàn thành khi người ấy tiếp tục trung tín trong đức tin, tức là tiếp tục xa lánh tội, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là phải lắm, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Phao-lô yêu quý con dân Chúa tại thành Phi-líp cách đặc biệt vì họ có mối thông công mật thiết với Tin Lành; qua đó, họ có mối thông công mật thiết với ông. Chính vì vậy mà ông luôn nghĩ đến họ và cầu thay cho họ. Câu nói: “Các anh chị em ở trong lòng tôi,” có nghĩa là ông luôn ở trong sự thông công với họ, luôn nhớ đến họ. Sự nhớ đến con dân Chúa tại thành Phi-líp chắc chắn đã an ủi Phao-lô rất nhiều, vì họ là bông trái chín vàng trong mục vụ của ông.

Ngoài sự nhớ đến và cầu thay cho Phao-lô, con dân Chúa tại thành Phi-líp còn tích cực dự phần trong mục vụ của Phao-lô. Trong số tất cả các Hội Thánh do Phao-lô gây dựng trong các chuyến truyền giáo của ông, chỉ có Hội Thánh tại Phi-líp là tích cực tiếp trợ cho Phao-lô về nhu cầu vật chất (Phi-líp 4:15-16), thậm chí còn gửi Ép-ba-phô-đích đến thành Rô-ma để chăm sóc, giúp đỡ ông, khi ông bị tù (Phi-líp 2:25).

Phao-lô bị xiềng xích là bị tù vì rao giảng Tin Lành. Hội Thánh tại Phi-líp gửi Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc và giúp đỡ ông đang khi ông bị tù, tức là Hội Thánh cùng dự phần trong sự thương khó của ông.

Phao-lô bênh vực Tin Lành, chống lại các tà giáo. Phao-lô rao giảng Tin Lành, thiết lập các Hội Thánh địa phương trong các hành trình truyền giáo. Hội Thánh tại Phi-líp tích cực tiếp trợ nhu cầu vật chất của Phao-lô, tức là Hội Thánh cùng dự phần trong mục vụ bênh vực Tin Lành và vững lập Tin Lành của ông.

Phao-lô gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp là những người đồng công, tức là cùng hầu việc Chúa với ông, trong ơn Chúa ban cho ông, là ơn chịu khổ vì danh Chúa để rao giảng Tin Lành cho muôn dân (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:15-16; Ga-la-ti 2:9). Trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung, để mang Hội Thánh ra khỏi thế gian và trả công cho Hội Thánh, con dân Chúa tại thành Phi-líp dự phần trong mục vụ của Phao-lô cũng sẽ được nhận lãnh tiền công phục vụ Chúa như Phao-lô. Tiền công phục vụ Chúa tức là phần thưởng Chúa ban cho những ai hết lòng hầu việc Chúa. Danh từ “tiền công” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là công giá trả cho người làm việc, vừa có nghĩa là phần thưởng, là kết quả vui mừng của sự lao động khó nhọc.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô thật sự yêu quý con dân Chúa tại thành Phi-líp và luôn nhớ đến họ chứ không phải chỉ nói hay viết để lấy lòng họ. Ông mong ngóng họ có nghĩa là ông mong được nghe tin tức về họ và mong sớm có cơ hội gặp lại họ. Tình cảm ấy ở trong lòng ông nên chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho ông, vì Đức Chúa Trời là Đấng xem xét ở trong lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Phao-lô thương nhớ họ trong tình yêu tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ. Danh từ “tình tha thiết” trong câu này, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là “bụng dạ” và nghĩa bóng là “tình yêu tha thiết”, tình yêu luôn mong nhớ và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Mệnh lệnh của Chúa đã truyền cho con dân Chúa là:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:14).

Đây là điều răn của Ta, là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12).

Nhưng sự yêu thương có mức độ khác nhau, tùy theo mức độ của sự thông công. Chính Đức Chúa Jesus Christ cũng yêu các sứ đồ của Ngài ở mức độ khác nhau. Sứ Đồ Giăng được gọi là: “Người Đức Chúa Jesus Yêu!” (Giăng 13:23). Phao-lô yêu con dân Chúa tại thành Phi-líp tha thiết là vì họ có sự thông công mật thiết với Tin Lành, với bản thân của ông. Họ đồng cảm sự thương khó của ông và đồng công với ông trong mục vụ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Sự thông công của con dân Chúa tại Phi-líp với nhau và với Phao-lô chính là sự thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời trong họ. Tình yêu trong Chúa không phải là tình yêu mù quáng, mà là tình yêu trong tri thức, tức sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, và trong sự biết phân biệt phải trái, đúng sai, biện giải rõ ràng. Có tri thức thì mới biết phân biệt, biện giải. Không có tri thức thì chỉ biết ngụy biện và nói ngang. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời cứ ban ơn cho con dân Chúa tại Phi-líp được tấn tới càng hơn trong tình yêu thật đến từ Thiên Chúa.

Tình yêu trong Chúa không bao giờ đi ngược lại sự thánh khiết và công chính của Thiên Chúa. Tình yêu trong Chúa giúp cho con dân Chúa càng thêm khôn sáng.

Ngày nay, nhiều người nhân danh tình yêu trong Chúa để bao che tội lỗi trong Hội Thánh. Trong khi mệnh lệnh của Chúa truyền cho Hội Thánh phải dứt thông công những kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn, thì những người ấy nhân danh tình yêu để tiếp tục chứa chấp những kẻ cứng lòng trong Hội Thánh, làm gương xấu trong Hội Thánh, và khiến danh Chúa bị người ngoại chê cười.

Sự tri thức là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài, là Thánh Kinh, và qua sự thần cảm của Đức Thánh Linh trong lòng những ai tin cậy, kính sợ, và vâng phục Thiên Chúa. Trong khi đó, sự trí thức là sự hiểu biết qua học tập và kinh nghiệm. Trí thức có thể sai nếu không dựa trên lẽ thật của Lời Chúa và lòng tin kính Chúa. Biết bao nhiêu người đầy dẫy trí thức thần học nhưng không hiểu rõ lẽ thật của Lời Chúa. Họ có thể đào tạo các tiến sĩ thần học nhưng bản thân họ thì không hiểu rằng, con dân Chúa phải vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21) Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 13:34), và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28-29).

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,

11 được đầy những trái của sự công bình bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Động từ “vượt trội” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: vượt quá mức độ có thể đếm hay đo lường. Khi tri thức và khả năng phân biệt được thêm nhiều đến mức không thể đếm hoặc đo lường thì đương nhiên con dân Chúa sẽ chứng nghiệm được những sự tốt lành lạ lùng chưa từng biết. Động từ “chứng nghiệm” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: xem xét, thử nghiệm, và công nhận giá trị của một vật, một việc, hay một người. Theo văn mạch thì còn là chứng nghiệm chính Thiên Chúa và các việc làm của Ngài, ý muốn của Ngài.

Chính nhờ có tình yêu vượt trội trong tri thức và mọi sự phân biện mà con dân Chúa được tinh sạch, thoát khỏi mọi cạm bẫy của ma quỷ, tránh xa mọi thứ ô uế và tội lỗi, trở nên không chỗ trách được, và được kết quả công bình trong khi chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra, để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Nếp sống thánh sạch và kết quả công bình ấy là nhờ sự ban thêm sức của Đấng Christ (Phi-líp 4:13), làm vinh hiển Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nguyện lẽ thật của Lời Chúa thánh hóa chúng ta mỗi ngày, ban cho chúng ta sự tri thức ngày càng hơn, biết phân biện mọi sự, khiến chúng ta ở trong sự thông công mật thiết với Tin Lành, tức là: tin nhận Tin Lành, sống theo Tin Lành, và hiệp một với những người cùng tin nhận Tin Lành. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
15/10/2016

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=114

 

Share This:

Comments are closed.

8,079 views