2,205 views

Chú Giải Phi-líp 2:12-18

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Phi-líp 2:12-18
Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và mục vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.

18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/i8qjqhs51qrdc5b/9050021_Philip_2_12-18.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDcwODcxNThf/9050021_Philip_2_12-18.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9050021-phi-lip-2_12-18

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8


Chúng ta, những con dân Chúa, sống nếp sống mới trong Đấng Christ không chỉ để tự gây dựng chính mình và gây dựng lẫn nhau, mà còn là giúp cho những người chưa tin Chúa có cơ hội nhìn thấy những sự tốt lành của Thiên Chúa qua nếp sống của chúng ta. Nhờ đó, họ sẽ tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa.

Trong thực tế, chúng ta rao giảng Tin Lành bằng lời nói nhưng cũng bằng chính nếp sống của chúng ta. Khi chúng ta rao giảng rằng, Tin Lành biến đổi những ai tin nhận Tin Lành, thì nếp sống của chúng ta phải thể hiện sự biến đổi ấy. Những người chưa tin Chúa phải nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là: tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa qua chúng ta. Những người chưa tin Chúa phải nhìn thấy chúng ta thật sự yêu lẫn nhau và nhìn thấy chúng ta thật sự yêu thương họ. Những người chưa tin Chúa phải nhìn thấy chúng ta có nếp sống thánh khiết, không phạm tội: không vì quyền lợi của mình mà gian lận, dối trá; không khoe khoang, kiêu ngạo, xem thường người khác; không chạy theo những thú vui tội lỗi của thế gian… Những người chưa tin Chúa phải nhìn thấy chúng ta thẳng thắn gọi tội là tội, sẵn sàng bênh vực lẽ phải và những người cô thế.

Phi-líp 2:12-18 là lời Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hết lòng, hết sức sống nếp sống mới trong Đấng Christ, để chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian, và để nên trọn vẹn cho ngày trở lại của Đức Chúa Jesus Christ.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Vì con dân Chúa có bổn phận sống nếp sống mới theo gương của Đấng Christ, cho nên, Phao-lô kêu gọi họ, hãy cứ sống đẹp lòng Chúa với lòng sợ sệt, run rẩy, để làm nên sự cứu chuộc của mình.

Phao-lô gọi con dân Chúa tại Phi-líp là những người yêu dấu của tôi cũng như ông gọi con dân Chúa tại Rô-ma, Cô-rinh-tô, Tê-sa-lô-ni-ca. Cách gọi ấy thể hiện lòng tha thiết yêu thương, quý mến của ông dành cho họ.

Một điểm đáng chú ý của con dân Chúa tại Phi-líp là họ luôn vâng lời Phao-lô cho dù là trong thời gian ông ở bên cạnh giảng dạy Lời Chúa cho họ hay là khi ông không có mặt bên họ. Giờ đây, Phao-lô muốn họ sốt sắng càng hơn, vâng theo những lời trong thư ông gửi cho họ.

Lòng sợ sệt run rẩy được nói đến ở đây không phải là sự run sợ, kinh khủng vì đối diện với tai ương, hoạn nạn, hoặc hình phạt, mà là sự run sợ trước sự oai nghiêm và công chính của Thiên Chúa, như khi dân I-sơ-ra-ên đối diện với sự vinh quang của Thiên Chúa tại núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18).

Động từ “làm nên” trong câu này có nghĩa là hoàn thành một công việc. “Làm nên sự cứu chuộc của mình” là khiến cho sự cứu chuộc của mình được hoàn thành. Điều này không có nghĩa là sự cứu chuộc dựa vào việc làm của chúng ta. Sự cứu chuộc hoàn toàn dựa trên sự chết chuộc tội của Đấng Christ; nhưng về phần chúng ta thì chúng ta phải tiếp nhận sự cứu chuộc bởi lòng ăn năn tội và bởi đức tin. Chúng ta ăn năn tội, tức là đau buồn về sự phạm tội của mình và hết lòng từ bỏ sự phạm tội. Chúng ta tin rằng sự chết của Đấng Christ giúp chúng ta thoát khỏi sự khống chế cùng hình phạt của tội lỗi. Sau khi được cứu thì chúng ta phải tiếp tục ở lại trong sự ăn năn và đức tin, để cho sự cứu chuộc của chúng ta được hoàn thành.

Nếu sau khi được cứu chuộc chúng ta không tiếp tục ở trong sự ăn năn, mà quay về với sự phạm tội, thì sự cứu chuộc của chúng ta sẽ không được hoàn thành, chúng ta sẽ mất sự cứu chuộc:

Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” (Ma-thi-ơ 3:8).

Sau đó, Đức Chúa Jesus tìm gặp người ấy trong đền thờ, và phán với ông: Kìa, ngươi đã được lành! Đừng phạm tội nữa! Kẻo sự xấu sẽ đến với ngươi.” (Giăng 5:14).

Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về thánh linh, đã nếm Lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ nên mới trở lại vào trong sự ăn năn; vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, công khai sỉ nhục Ngài. Một đám đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì được hưởng phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và sẽ bị rủa. Sự cuối cùng của nó là bị đốt.” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai hay ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ đó nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì các anh chị em hãy nghĩ xem, kẻ ấy đáng bị hình phạt nặng hơn biết bao!” (Hê-bơ-rơ 10:26-29).

Nếu sau khi được cứu chuộc chúng ta không tiếp tục có đức tin về sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà lại dựa vào các việc làm công đức của chúng ta hoặc các nghi lễ tôn giáo, để được cứu rỗi, thì sự cứu chuộc của chúng ta sẽ không được hoàn thành, chúng ta sẽ mất sự cứu chuộc:

Hết thảy chúng tôi trở nên ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Hết thảy {chúng tôi} héo như lá, và tội ác của chúng tôi như gió, đem chúng tôi đi xa.” (Ê-sai 64:6).

Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và máu của Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1:7).

Nói một cách chi tiết:

  • Thiên Chúa cứu chuộc loài người bằng cách Thiên Chúa trả giá để cứu loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

  • Giá ấy là sự Thiên Chúa nhập thế làm người để chết thay cho loài người vì sự phạm tội của loài người.

  • Loài người tiếp nhận sự cứu chuộc bởi lòng ăn năn tội và bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Sau khi được cứu chuộc, loài người phải tiếp tục ở trong sự ăn năn tội, tức là không trở lại vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, và tiếp tục tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Con dân Chúa nên run sợ trước sự oai nghiêm và công chính của Thiên Chúa mà sống thánh khiết để hoàn thành sự cứu chuộc của mình.

  • Hiện nay, phần thuộc linh của con dân Chúa đã được cứu chuộc và dựng nên mới, nhưng phần thuộc thể là thân thể xác thịt thì chỉ mới được thánh hóa để trở thành công cụ làm ra những việc công bình, phụng sự Thiên Chúa, chứ chưa được cứu chuộc ra khỏi sự băng hoại (già yếu, tật bệnh) và sự chết.

  • Sự cứu chuộc của con dân Chúa sẽ được hoàn thành trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Trong ngày ấy, thân thể xác thịt của những người đã chết sẽ được phục sinh, thân thể xác thịt của những người đang sống sẽ được biến hóa, thành thân thể xác thịt vinh quang, bất tử, được vào trong thiên đàng đời đời ở bên cạnh Thiên Chúa.

Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì sự hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và sự hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết.” (I Cô-rinh-tô 15:52-53).

Chính vì thế mà con dân Chúa cần có thái độ run rẩy và sợ sệt, giữ mình trong sự cứu chuộc đã được ban cho mình, để hoàn thành sự cứu chuộc ấy trên thân thể xác thịt của mình trong ngày của Đấng Christ. Nhờ run rẩy và sợ sệt mà chúng ta sẽ không dễ dàng rơi vào những sự cám dỗ.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Chúng ta không sống nếp sống mới thánh khiết trong Đấng Christ bằng sức riêng của mình, mà là chính Thiên Chúa tác động trên chúng ta, để mọi ý muốn và việc làm của chúng ta theo đúng ý tốt lành của Ngài đối với cho chúng ta. Lời Chúa trong Giê-rê-mi 29:11 chép:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi, là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy cuối cùng.”

Mọi ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta đều là bình an, nhờ đó mà chúng ta có lòng trông cậy về sự cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời này. Sự trông cậy cuối cùng ấy chính là sự trông cậy thân thể xác thịt này sẽ được biến hóa thành xinh đẹp, vinh quang, và được sống đời đời trong hạnh phúc. Muốn đạt đến sự trông cậy ấy thì chúng ta phải hợp tác với Thiên Chúa để hoàn thành mọi ý muốn tốt lành của Ngài đối với chúng ta. Thiên Chúa đã sắm sẵn mọi sự cho chúng ta để chúng ta có thể đạt đến sự trông cậy của mình. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn tin cậy và vâng phục Thiên Chúa.

Động từ “tác động” có nghĩa là: hành động trên một đối tượng để tạo ảnh hưởng, để tạo năng lực, để mang lại kết quả thay đổi đối tượng ấy. Thí dụ: Điện lực tác động trong bóng đèn để bóng đèn phát ra ánh sáng. Phân bón tác động trong cây lúa để cây lúa trổ nhiều hạt. Tội lỗi tác động trong các chi thể của chúng ta, dẫn đến sự chết (Rô-ma 7:5).

Chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh tác động trong mỗi con dân Chúa để họ có ý muốn và có năng lực làm ra những sự đúng theo mọi thánh ý bình an của Thiên Chúa dành cho họ.

Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này: Không phải Thiên Chúa chiếm lấy thân xác của chúng ta và dùng nó làm ra những điều theo ý muốn của Ngài, như cách các tà linh làm đối với những người bị chúng ám nhập; mà là, Ngài tuôn đổ trên chúng ta sự hiểu biết đầy trọn về những ý muốn tốt lành của Ngài đối với chúng ta, khiến cho chúng ta yêu thích, khao khát những sự tốt lành ấy, và gắng sức làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được, để làm cho hiện thực những ý muốn tốt lành ấy của Thiên Chúa trên chúng ta. Khi ấy, chính Thiên Chúa ban năng lực của Ngài cho chúng ta để chúng ta hoàn thành mọi ý muốn của Ngài.

Ý muốn và năng lực đến từ Thiên Chúa nhưng sự lựa chọn thuộc về mỗi chúng ta. Chúng ta chọn có cùng một ý muốn như ý muốn của Thiên Chúa hay chúng ta chọn sống theo ý riêng của chúng ta. Tất cả những ý muốn nào của chúng ta nghịch lại Thánh Kinh, đều là ý muốn riêng của chúng ta. Tất cả những ý muốn nào của chúng ta hiệp với Thánh Kinh, đều là theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngay cả khi chúng ta hoàn toàn muốn theo các ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần phải hành động bằng chính năng lực của Ngài, chứ không hành động bằng sức riêng của chúng ta; nếu không, chúng ta sẽ thất bại, vì sức riêng của chúng ta có giới hạn, còn sức của Thiên Chúa là vô hạn.

Con dân chân thật của Chúa luôn vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Con dân chân thật của Chúa luôn sống bằng sức toàn năng của Thiên Chúa.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Khi chúng ta đã hiểu biết những ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ sốt sắng làm hết thảy những việc Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta mà không than trách, không lý luận. Vì chúng ta hiểu rõ, mọi sự chúng ta làm là thánh ý của Thiên Chúa, và trước hết là có ích lợi cho chúng ta; mặc dù trong hiện tại của đời này, khi làm như vậy chúng ta thường khi phải hy sinh cho người khác, phải chịu thiệt thòi, nhưng trong đời sau, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn, còn lại đến đời đời.

Động từ “than trách” trong câu này bao gồm các sự: lầm bầm, bất mãn, không đồng ý, rủa sả… Động từ “lý luận” trong câu này có nghĩa: đưa ra các lý do để phản đối. Có nhiều người biết ý muốn tốt lành của Thiên Chúa nhưng khi làm theo thì lại than trách và lý luận. Thí dụ: Họ hiểu rõ ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho họ trong điều răn thứ tư, nhưng khi họ giữ ngày Sa-bát thì lại than phiền nào là khó khăn, nào là bất tiện, nào là thiệt thòi trong việc làm kiếm sống; dẫn đến việc họ đưa ra các lý luận để không phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.

Than trách trong khi làm theo ý muốn của Thiên Chúa khiến cho việc làm của chúng ta chỉ là gỗ, cỏ khô, rơm rạ (I Cô-rinh-tô 3:12). Lý luận để không làm theo ý muốn của Thiên Chúa thì sẽ không được vào Vương Quốc Trời. (Ma-thi-ơ 7:21).

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Nhờ chúng ta làm hết thảy mọi việc theo ý muốn của Thiên Chúa, không than trách, không lý luận, mà chúng ta trở nên trọn vẹn và thanh sạch trước Chúa, trở nên con cái chân thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống giữa thế gian tội lỗi. Sự tội lỗi của thế gian ngày càng gia tăng và gia tăng theo cấp số nhân. Thánh Kinh gọi tất cả những người trong thế gian không thật lòng ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa là thuộc về dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Người ta sống trong sự dối trá và làm ra mọi thủ đoạn lường gạt lẫn nhau. Vì thế, chúng ta phải chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa ra cho những người chưa biết Chúa và chưa tin Chúa, bằng nếp sống mới của chúng ta trong Đấng Christ.

Chính Đức Chúa Jesus Christ gọi những ai tin nhận Ngài là sự sáng của thế gian và kêu gọi họ hãy chiếu sáng cho thế gian bằng những việc lành của họ:

Các ngươi là sự sáng của thế gian…” (Ma-thi-ơ 5:14).

Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).

Ma-thi-ơ 5:3-11 liệt kê những việc lành trong nếp sống mới của con dân Chúa. Ê-phê-sô 2:10 khẳng định đó là những việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để chúng ta sống trong chúng.

Sống nếp sống mới trong Đấng Christ cũng chính là “giữ vững Lời của Sự Sống”. Lời của Sự Sống vừa là chính Đấng Christ vừa là tất cả những gì được ghi chép trong Thánh Kinh:

Si-môn Phi-e-rơ đáp lời Ngài: Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống đời đời.” (Giăng 6:68).

Đấng có từ ban đầu, là Đấng chúng tôi đã nghe, Đấng mắt chúng tôi đã thấy, Đấng chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã chạm đến, thuộc về Ngôi Lời của Sự Sống.” (I Giăng 1:1).

Vì Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Sự giữ vững được nói đến trong câu này có nghĩa là làm cho Lời của Sự Sống được thể hiện rõ ràng qua nếp sống của chúng ta. Những người chưa tin Chúa, qua nếp sống của chúng ta, sẽ biết được Đấng Christ và Thánh Kinh.

Sự con dân Chúa giữ vững Lời của Sự Sống, chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian, cũng chính là kết quả còn lại đời đời của những người được Chúa giao cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Vì thế mà Phao-lô nói rằng, nếu con dân Chúa tại Phi-líp được như vậy, thì sự khó nhọc của ông trong việc rao giảng Lời Chúa cho họ là không vô ích.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và mục vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.

Phao-lô nhấn mạnh sự kiện: Nếu ông phải chết để con dân Chúa tại Phi-líp cứ tiếp tục giữ vững Lời của Sự Sống, thì ông rất vui lòng để chết, và ông cùng chung vui niềm vui sống để phục vụ Chúa của họ.

Động từ “bị đổ ra” hàm ý là bị đổ máu, bị mất đi mạng sống. Nếp sống của con dân Chúa bao gồm những việc lành theo thánh ý của Thiên Chúa được làm ra bởi năng lực của Thiên Chúa, để phụng sự Thiên Chúa, và được dâng lên Thiên Chúa như những của tế lễ trong đức tin. Để có thể hoàn thành những việc lành ấy nhiều khi con dân Chúa phải trả giá bằng chính mạng sống của họ. Sứ Đồ Phao-lô sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của ông, nếu vì thế mà giúp được cho mục vụ của con dân Chúa tại Phi-líp. Mục vụ là tất cả những công việc được làm ra trong Hội Thánh theo thánh ý của Thiên Chúa. Phao-lô vui lòng hy sinh cho mục vụ của Hội Thánh.

18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Phi-líp cũng vui lòng về sự hy sinh của ông và cùng chung niềm vui tận hiến để phục vụ Thiên Chúa của ông. Bởi vì, trong Chúa, ông và họ là một. Sự hy sinh của ông là sự hy sinh của họ, sự vui mừng của ông là sự vui mừng của họ; và ngược lại.

Đó cũng là lý do con dân Chúa không quá đau buồn trước sự qua đời của những người thân yêu trong Chúa. Bởi vì những người qua đời trong Chúa là những người được hưởng phước, được nghỉ ngơi khỏi sự làm việc khó nhọc trong thân thể xác thịt hiện tại (Khải Huyền 14:13). Chính vì thế mà chúng ta không dùng danh từ “tang lễ” hay “đám tang” để gọi sự tiễn đưa thân xác của những người qua đời trong Chúa về lại với bụi đất, cũng không cần mặc tang phục hay để tang cho họ. Vì “tang” có nghĩa là đau đớn, than khóc, nuối tiếc. Chúng ta nên dùng danh từ “lễ an táng”. An táng có nghĩa là chôn cất một cách bình an. Chúng ta buồn vì phải tạm thời chia tay những người thân yêu của mình, nhưng cùng lúc, chúng ta vui vì biết họ được vào trong thiên đàng và chúng ta sẽ gặp lại họ trong ngày của Đấng Christ. Nỗi buồn và niềm vui ấy tương tự như sự cảm xúc khi chúng ta tiễn một người thân yêu đi định cư ở nước ngoài trước chúng ta một thời gian.

Nguyện Thiên Chúa cứ luôn tác động trong mỗi một chúng ta, để chúng ta cứ luôn chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa cho toàn thế gian. Nguyện tình yêu của Đức Cha luôn bao phủ chúng ta, tiếp trợ mọi nhu cầu của chúng ta. Nguyện ân điển của Đức Con luôn thêm sức mới cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nguyện sự thông công của Đức Thánh Linh luôn giúp chúng ta hiểu đúng và làm đúng thánh ý của Thiên Chúa, để chúng ta thật sự giữ vững Lời của Sự Sống trong chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
12/11/2016

 

Share This:

Comments are closed.

2,205 views