769 views

Chú Giải Rô-ma 11:11-24

Roma_031 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
(Rô-ma 11:11-24)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu {đã đến với} các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.

12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ {là} sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ {là} sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng {khiến cho sự giàu có ấy} thêm lên biết bao?

13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,

14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua {của những người bà con theo phần} xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.

15 Vì nếu sự dứt bỏ họ {là} sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận {họ trở lại} chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?

16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa {là} thánh thì cả đống bột cũng {thánh}; và nếu rễ {là} thánh thì các nhánh cũng {thánh}.

17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong {chỗ} của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,

18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh {đó}. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì {hãy biết rằng}, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ {chịu đựng} ngươi.

19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi {là} để tôi được tháp vào.

20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.

21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.

22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.

23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.

24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những {nhánh} nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjc1MDY4MjNf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11631-chugiairoma_11_11-24_gocolivethanhdanisoraenvacacdanngoai
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/so9rzr9kaozx7ju/11631_ChuGiaiRoma_11_11-24GocOliveThanhDanIsoraenVaCacDanNgoai.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Trong nhiều nền văn hóa, chim bồ câu và nhành lá ô-li-ve được dùng làm biểu tượng cho sự hòa bình và thịnh vượng. Có lẽ ý tưởng ấy bắt nguồn từ một sự kiện được ghi lại trong Thánh Kinh. Đó là sau cơn Lụt Lớn, Nô-ê thả một chim bồ câu ra khỏi tàu, và khi bồ câu trở về, tha theo một lá ô-li-ve mới được bứt ra khỏi cây, giúp cho Nô-ê hiểu rằng, nước lụt đã rút khỏi mặt đất (Sáng Thế Ký 8:11).

Riêng về cây ô-li-ve thì được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho một người thuộc về Thiên Chúa, ở trong sự chăm sóc của Ngài, hoặc dùng làm biểu tượng cho dân I-sơ-ra-ên, một dân tộc được Thiên Chúa chọn làm dân riêng của Ngài:

Nhưng tôi như cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà của Thiên Chúa. Tôi trông cậy nơi sự thương xót của Thiên Chúa cho đến đời đời.” (Thi Thiên 52:8).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từng gọi tên ngươi {là} cây ô-li-ve xanh, tươi tốt, trái đáng ưa! Nay, với tiếng ồn lớn dồn dập, Ngài đốt lửa nơi nó, và những nhánh của nó bị gãy.” (Giê-rê-mi 11:6).

Tuy nhiên, ý nghĩa của cây ô-li-ve được dùng trong Rô-ma 11 là một ẩn số với các lời giải thích khác nhau từ các nhà giải kinh. Dưới đây là hai lời giải thích thường gặp:

  • Cây ô-li-ve là Hội Thánh. Hội Thánh bắt đầu từ thời Cựu Ước với dân I-sơ-ra-ên. Khi đến thời Tân Ước thì dân I-sơ-ra-ên bị loại bỏ vì sự phạm tội của họ và các dân ngoại được mang vào Hội Thánh. Từ đó, Hội Thánh trở thành dân I-sơ-ra-ên thuộc linh và thay thế cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể.

Lời giải thích này dẫn đến sự phát sinh ra Thần Học Thay Thế mà chúng tôi đã nhắc đến trong bài trước. Lời giải thích này sai từ cơ bản về thời điểm Hội Thánh được thành lập. Theo lời của Đức Chúa Jesus Christ phán, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 16:18, thì trước khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết và phục sinh, Hội Thánh chưa được thành lập: “Nhưng Ta phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ. Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta trên đá này. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.” Lời phán của Chúa nói rõ là Ngài SẼ lập Hội Thánh, có nghĩa là vào thời điểm Ngài phán lời ấy thì Hội Thánh chưa được thành lập.

  • Cây ô-li-ve là dân I-sơ-ra-ên. Những người dân ngoại tin nhận Đấng Christ được tháp vào dân I-sơ-ra-ên, trở thành những người I-sơ-ra-ên.

Lời giải thích này sai lầm nghiêm trọng về lý luận. Nếu sự tin nhận Đấng Christ là điều kiện để những người dân ngoại được tháp vào dân I-sơ-ra-ên thì trước hết, chính dân I-sơ-ra-ên phải là một dân tộc tin nhận Đấng Christ. Trái lại, thực tế cho thấy, dân I-sơ-ra-ên với tính cách là một dân tộc đã chối bỏ Đấng Christ và giao nộp Ngài cho dân La-mã xử chết.

Để có thể hiểu đúng ý nghĩa của Rô-ma 11:11-24 thì chúng ta phải dựa vào Lời Chúa để xác định gốc ô-li-ve được nói đến trong phân đoạn này tiêu biểu cho ai hoặc cho điều gì; nếu gốc ô-li-ve không phải là Hội Thánh cũng không phải là dân I-sơ-ra-ên.

Ê-sai 11 ghi lại lời tiên tri về sự Đấng Christ sẽ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, với câu mở đầu như sau:

Có một chồi sẽ trổ lên từ gốc I-sai, một nhành sẽ ra từ những rễ của nó.” (Ê-sai 1:1).

I-sai là cha của Vua Đa-vít, là dòng dõi mà qua đó Đấng Christ sẽ được sinh ra. Vào thời Đấng Christ được sinh ra thì gia tộc ra từ I-sai đã suy sụp nhiều, như một cây cổ thụ đã bị đốn tận gốc. Giô-sép, cha nuôi của Đấng Christ là một người thợ mộc. Ma-ri, mẹ ruột của Đấng Christ là một thôn nữ nghèo. Dù cả hai đều thuộc dòng dõi hoàng gia, vì là con cháu của Vua Đa-vít.

Gia đình của I-sai là một gia đình tin kính Chúa, nên có thể ví gia tộc của ông như một cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà của Thiên Chúa (Thi Thiên 52:8), vươn mình thành cổ thụ trong 40 năm Vua Đa-vít cầm quyền cai trị dân I-sơ-ra-ên. Tiếc thay, cây ô-li-ve đó đã bị đốn bỏ vì sự phạm tội của Sa-lô-môn, con trai của Vua Đa-vít, sau khi Sa-lô-môn nối ngôi vua của Đa-vít. Nhưng bởi tình yêu và sự thương xót của Thiên Chúa đối với Vua Đa-vít, Ngài kết giao ước với Đa-vít và hứa sẽ phục hồi dòng dõi của ông.

Đấng Christ đã được sinh ra từ gia tộc của I-sai, như một chồi non trổ lên từ cây ô-li-ve đã bị đốn tận gốc. Chồi non đó sẽ trở thành một nhành tiếp thu tất cả những chất bổ dưỡng từ bộ rễ, và lớn lên thành thân cây ô-li-ve mới. Bộ rễ tiêu biểu cho Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, Giu-đa với những ơn phước từ Thiên Chúa. Vì thế, cây ô-li-ve trong Rô-ma 11 chính là Đấng Christ.

Trong Đấng Christ có cả I-sơ-ra-ên thuộc thể là con cháu theo phần xác của Áp-ra-ham và có cả I-sơ-ra-ên thuộc linh là những người thuộc bất cứ dân tộc nào có cùng một đức tin nơi Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham.

Đấng Christ được hứa ban cho toàn dân I-sơ-ra-ên. Cho nên, khi Đấng Christ đến thì toàn dân I-sơ-ra-ên đương nhiên được ở trong Đấng Christ, nhưng nếu ai chối bỏ Ngài, thì họ sẽ bị Đức Chúa Trời cắt bỏ. Nếu sau khi bị cắt bỏ, người I-sơ-ra-ên nào chịu tin nhận Đấng Christ thì sẽ được tháp trở lại vào trong Đấng Christ. Các dân ngoại vốn không có phần trong các lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham về các phước hạnh thuộc thể, nhưng nếu ai tin nhận Đấng Christ, thì được trở thành con cháu đức tin của Áp-ra-ham, tức là trở thành một người I-sơ-ra-ên thuộc linh. Và như vậy, người ấy được tháp vào trong Đấng Christ, được nhận lãnh những ơn phước thuộc linh đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.

Dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, tức là Hội Thánh, bao gồm những người tin nhận Đấng Christ từ trong dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác.

Thánh Kinh dùng hình ảnh thân thể của một người để tiêu biểu cho sự hiệp một của mỗi người trong Hội Thánh với nhau và với Đấng Christ, không phân biệt họ thuộc dân tộc nào; và nói đến sự Hội Thánh chung (bao gồm tất cả các Hội Thánh ở mỗi địa phương) ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ:

Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; con đầu lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.” (Cô-lô-se 1:18).

Thánh Kinh cũng dùng hình ảnh gốc nho và các nhánh nho để nói đến sự người tin Chúa được sinh ra trong Đấng Christ, như những nhánh nho được sinh ra từ gốc nho, không phân biệt họ thuộc dân tộc nào; nhấn mạnh đến sự họ ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong họ:

Ta là gốc nho, các ngươi {là} những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm gì được.” (Giăng 15:5).

Đầu của thân thể và gốc nho không tiêu biểu cho Hội Thánh mà tiêu biểu cho Đấng Christ. Tương tự như vậy, cây ô-li-ve trong Rô-ma 11 không tiêu biểu cho Hội Thánh, mà tiêu biểu cho Đấng Christ. Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã chọn dùng hình ảnh của cây ô-li-ve làm tiêu biểu cho Đấng Christ trong Rô-ma 11, là để nhấn mạnh đến sự kiện: Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời hứa của Ngài về sự ban Đấng Cứu Rỗi, tức Đấng Christ cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng phần lớn dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ Đấng Christ nên họ đã bị cắt bỏ khỏi Đấng Christ. Đồng thời, ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng được ban cho muôn dân. Bất cứ ai tin nhận Đấng Christ thì sẽ được tháp vào Đấng Christ.

11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu {đã đến với} các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.

Dân I-sơ-ra-ên bị vấp phạm bởi Đấng Christ vì họ không tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Sự vấp phạm đó chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người trong dân I-sơ-ra-ên bị hư mất đời đời trong sự kiêu ngạo, giả hình, và cứng lòng của họ, như những người Pha-ra-si được Đức Chúa Jesus Christ nói đến trong Ma-thi-ơ 23. Tuy nhiên, nó không khiến cho dân tộc I-sơ-ra-ên bị ngã xuống với ý nghĩa trật phần trong ân điển của Đức Chúa Trời. Động từ “trật phần” được dùng trong câu 11, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là ngã xuống và có nghĩa bóng là trật phần tham dự. Sự vấp phạm của dân I-sơ-ra-ên vì Đấng Christ không khiến cho họ, với tính cách là một dân tộc, trật phần tham dự trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho các dân tộc, hoặc trật phần trong sự Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham.

Đức Chúa Trời đã dùng sự vấp phạm của dân I-sơ-ra-ên để ban cho các dân ngoại cơ hội tin nhận ân điển cứu rỗi của Ngài trong suốt thời gian gần hai ngàn năm qua. Sự kiện các dân ngoại tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được Ngài ban phước cách đặc biệt, và dùng họ để cứu giúp dân I-sơ-ra-ên, như trường hợp nước Mỹ ủng hộ, cứu giúp, và bảo vệ I-sơ-ra-ên ngay từ ngày đầu dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc cho đến nay, giúp cho dân I-sơ-ra-ên có lòng tranh đua. Lòng tranh đấu được nói đến ở đây không phải là sự ganh tỵ dẫn đến các hành động tiêu cực, mà là tinh thần phấn đấu để được những sự tốt lành như người khác.

12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ {là} sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ {là} sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng {khiến cho sự giàu có ấy} thêm lên biết bao?

Sự giàu có được nói đến trong câu 12 là “sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ” như đã được nói đến trong Ê-phê-sô 3:8, là sự trong Đấng Christ những ai tin nhận Ngài được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời từ thuộc linh đến thuộc thể. Phao-lô đang lý luận rằng, nếu sự dân I-sơ-ra-ên vấp phạm, chối bỏ Đấng Christ, đã đem lại sự giàu có cho những người tin nhận Đấng Christ trong các dân ngoại, thì sự dân I-sơ-ra-ên thức tỉnh, tin nhận Đấng Christ, trở nên trọn vẹn trước Đức Chúa Trời, sẽ khiến cho những người tin Chúa trong các dân ngoại càng được phước nhiều thêm biết bao.

13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,

14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua {của những người bà con theo phần} xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.

Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại thành Rô-ma, là những người mà ông đang viết cho họ, rằng họ là những người không thuộc dân I-sơ-ra-ên, nhưng đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Ông khẳng định rằng, ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được ban cho các dân ngoại, vì ông đã được giao cho chức vụ làm sứ đồ của Đấng Christ cho các dân ngoại, và ông luôn hết lòng làm tròn chức vụ của mình. Tôn trọng chức vụ có nghĩa là luôn hết lòng làm tròn nhiệm vụ được giao phó trong mọi nơi, mọi lúc; làm cho chức vụ của mình được chiếu sáng, được người khác nhận biết và tôn trọng.

Câu 14, nếu được dịch sát theo nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì sẽ là: “trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.” Nhóm chữ “xác thịt của tôi” được dùng với ý nghĩa: Những người cùng dân tộc với tôi.

Cách mà Phao-lô giục lòng tranh đấu của những người dân I-sơ-ra-ên, bà con theo phần xác thịt của ông, là hết sức làm tròn chức vụ sứ đồ giữa các dân ngoại của ông, để ân điển của Đức Chúa Trời được chiếu sáng trong các Hội Thánh giữa dân ngoại. Ông mong rằng, nhờ đó, ít ra cũng có một số người I-sơ-ra-ên được cứu, khi họ theo gương con dân Chúa trong Hội Thánh giữa dân ngoại mà tin nhận Tin Lành.

Dân I-sơ-ra-ên thời ấy cũng như thời nay thờ phượng Đức Chúa Trời theo sự giảng dạy của Do-thái Giáo, là sự giảng dạy khiến cho Đức Chúa Trời đã phán về họ:

Chúng nó thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người.” (Ma-thi-ơ 15:9).

Cho nên dân I-sơ-ra-ên không nhận biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa họ và cũng không có được sự thông công với Đức Chúa Trời. Trong khi các dân ngoại tin nhận Đấng Christ cũng thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời được nói đến trong Thánh Kinh, chính là Thánh Kinh của dân I-sơ-ra-ên, không cần phải làm theo các điều luật về nghi thức trong thời Cựu Ước, nhưng họ đầy dẫy sự vui mừng, bình an, và nếp sống của họ thật sự đổi mới, thánh khiết theo Thánh Kinh. Đó chính là điểm quan trọng khiến cho những người I-sơ-ra-ên có tấm lòng tìm kiếm Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa phải suy nghĩ và tìm đến với Đấng Christ.

Các tổ chức giáo hội mang danh Chúa ngày nay cũng giống như Do-thái Giáo. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời cách vô ích vì họ bác bỏ các điều răn của Đức Chúa Trời để giảng dạy các điều răn do loài người đặt ra, hoàn toàn không có trong Thánh Kinh.

Rõ ràng, trong Thánh Kinh không hề có chỗ nào dạy rằng Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời đã bị bỏ đi; không hề có chỗ nào dạy rằng Chủ Nhật đã được thay thế cho ngày Sa-bát Thứ Bảy; không hề có chỗ nào dạy rằng Hội Thánh được phép lập ra các giáo hội, giáo phái; không hề có chỗ nào dạy rằng người đã mở miệng cầu nguyện tin nhận Đấng Christ thì không bao giờ bị mất sự cứu rỗi, cho dù vẫn cứ sống trong tội…

15 Vì nếu sự dứt bỏ họ {là} sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận {họ trở lại} chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?

Sự kiện Đức Chúa Trời tạm thời dứt bỏ dân I-sơ-ra-ên hơn 1.900 năm, kể từ khi họ chối bỏ Đấng Christ cho đến khi Ngài tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên (từ 09/04/27 đến 14/05/1948) [1], đã mang lại cho toàn thế gian cơ hội được ăn năn tội và phục hòa với Đức Chúa Trời, bằng cách tin nhận Tin Lành.

Sự kiện Đức Chúa Trời tiếp nhận dân I-sơ-ra-ên trở lại, bắt đầu với hành động tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên, là thời điểm báo hiệu:

  • Sự trở lại của Đấng Christ để ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Tất cả những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại (I Cô-rinh-tô 15:52).

  • Sự dân I-sơ-ra-ên sắp được sống lại phần thuộc linh, tức là hết lòng tin kính Thiên Chúa và nhận biết Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tin nhận Đấng Christ, như đã tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 37.

Chúng ta thật có phước lớn khi được sinh ra và tin nhận Chúa trong thời đại này, khi chúng ta có thể được Đấng Christ mang vào thiên đàng mà không phải trải qua sự chết của thân thể xác thịt. Ngày ấy đã quá gần, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.

16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa {là} thánh thì cả đống bột cũng {thánh}; và nếu rễ {là} thánh thì các nhánh cũng {thánh}.

Dân Số Ký 15:18-21 nói đến mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền cho dân I-sơ-ra-ên, sau khi họ vào Đất Hứa thì phải mỗi năm dâng lên Ngài bánh làm bằng bột ra từ những hạt lúa đầu mùa. Vì chiếc bánh được dâng lên cho Chúa là thánh thì đống bột được dùng làm ra chiếc bánh ấy cũng thánh. Tương tự như vậy, nếu rễ của một cây là thánh thì các nhánh cây cũng thánh. Chữ thánh được dùng ở đây với ý nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để Ngài dùng theo ý định của Ngài.

Các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên: Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được Ngài làm nên thánh, tức là biệt riêng ra để dùng họ theo ý định của Ngài, thì đương nhiên, toàn thể con cháu của họ, tức dân I-sơ-ra-ên, cũng đều là thánh, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời sử dụng. Vì thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên đương nhiên ở trong Đấng Christ cho tới khi họ chối bỏ Ngài. Đó cũng là đặc quyền mà các dân ngoại không có được.

17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong {chỗ} của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,

18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh {đó}. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì {hãy biết rằng}, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ {chịu đựng} ngươi.

Từ câu 17 đến câu 24, Phao-lô giả sử ông đang đối thoại với một người dân ngoại tin nhận Đấng Christ. Ông lên tiếng cảnh báo người ấy đừng vì cớ được Đức Chúa Trời tiếp nhận và cho phép người ấy thay thế chỗ của những người I-sơ-ra-ên đã bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ, mà khoe mình, cho rằng mình tốt hơn những người I-sơ-ra-ên đã bị cắt bỏ.

Trong thực tế, một người nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là do sự thương xót của Ngài, do sự hy sinh của Đấng Christ, và do năng lực của Đức Thánh Linh. Người ấy không làm gì để được cứu rỗi ngoài sự thật lòng tin nhận những gì mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra cho mình. Vì thế, người ấy không có gì để khoe mình, trừ ra, khoe về tình yêu, ân điển và năng lực của Thiên Chúa.

Ngay cả sau khi tin nhận ơn cứu rỗi, người ấy vẫn phải ở trong Đấng Christ để có thể liên tục tiếp nhận các ân điển thuộc linh Đức Chúa Trời đã hứa ban cho các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, như nhánh ô-li-ve hoang tháp vào thân cây ô-li-ve được chăm sóc trong vườn, liên tục tiếp nhận nhựa sống từ bộ rễ của cây mà mình được tháp vào. Những người thuộc các dân ngoại nhờ dân I-sơ-ra-ên mà được phước (Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 28:14; Công Vụ Các Sứ Đồ 3:25); chứ không phải dân I-sơ-ra-ên nhờ các dân ngoại mà được phước. Chính Đức Chúa Jesus Christ xác nhận: Sự cứu rỗi đến từ dân Do-thái (Giăng 4:22). Nếu các dân ngoại nhờ dân I-sơ-ra-ên mà được phước, được hưởng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì các dân ngoại không thể khoe mình nghịch lại dân I-sơ-ra-ên, cho dù là khoe mình nghịch lại những người I-sơ-ra-ên đã bị cắt bỏ vì lòng vô tín của họ. Trái lại, hãy có lòng thương xót và cầu thay cho họ.

19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi {là} để tôi được tháp vào.

20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.

Câu 19 là lời mà Phao-lô giả sử rằng, có một người dân ngoại tin Chúa lý luận rằng, lý do những người I-sơ-ra-ên bị cắt bỏ là để cho người ấy được tháp vào. Suy ra, người ấy có điều gì đó tốt hơn những người I-sơ-ra-ên đã bị cắt bỏ.

Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Sự thật là những người I-sơ-ra-ên bị cắt bỏ vì họ không tin nhận Đấng Christ, còn những người dân ngoại được tháp vào là vì họ tin nhận Đấng Christ. Sự bị cắt bỏ hay được tháp vào không liên quan gì đến phẩm chất của người bị cắt bỏ hay người được tháp vào, mà liên quan đến người ấy có đức tin hay không có đức tin nơi Đấng Christ. Chính vì thế mà những người dân ngoại nhờ có đức tin nơi Đấng Christ, được tháp vào Đấng Christ, phải có lòng kính sợ sự nghiêm khắc công chính của Đức Chúa Trời mà đừng lên mình kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng, nhờ mình tốt hơn những người I-sơ-ra-ên mà mình được Đức Chúa Trời tiếp nhận.

21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.

22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.

Chúng ta đã biết, bản tính của Đức Chúa Trời là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể chấp nhận bất cứ một tội lỗi nào. Tội lỗi là bất cứ điều gì nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh và được tóm gọn trong Mười Điều Răn. Sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi Ngài phải tiêu diệt tội lỗi và hình phạt những kẻ phạm tội. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời khiến cho Ngài đồng cảm, thương xót, và đối xử từ ái với loài người. Vì thế mà Ngài ban ơn cứu rỗi cho loài người.

Nếu một người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời rồi mà trở lại sống trong tội, tức là trở lại vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chặt họ ra khỏi Đấng Cứu Rỗi là Đấng Christ. Người đã bị chặt bỏ, nếu kịp thời ăn năn thì sẽ được tháp lại vào trong Đấng Christ.

Những người I-sơ-ra-ên vốn ở trong Đấng Christ, bị chặt bỏ vì lòng vô tín, nếu kịp thời ăn năn, thì cũng sẽ được tháp trở lại vào trong Đấng Christ.

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời luôn tuyệt đối, không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Sự công chính của Đức Chúa Trời luôn nghiêm khắc, không bao giờ kể những kẻ có tội là vô tội. Và tình yêu của Đức Chúa Trời luôn đầy dẫy sự thương xót, luôn ban cho loài người cơ hội ăn năn để được cứu rỗi.

Sự lựa chọn được cứu rỗi hay bị hư mất hoàn toàn thuộc về mỗi một người. Đó là quyền tự do lựa chọn mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người.

23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.

24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những {nhánh} nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!

Dù câu 23 là một câu giả định, mở đầu bằng chữ “nếu”. Nhưng Thánh Kinh đã tiên tri rằng, vào Kỳ Tận Thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên còn sót lại đều sẽ được cứu. Đó là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong bài tới.

Ngày nay, trên toàn thế giới có khoảng 1.800.000 người I-sơ-ra-ên xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Chúng ta không có cách nào để biết trong số đó có bao nhiêu người là thật lòng tin kính Chúa, sống đúng theo Lời Chúa. Tuy nhiên, tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời luôn thể hiện trong chương trình của Ngài đối với mỗi người và đối với mọi dân tộc. Vì thế, chắc chắn Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Đó là, trong những ngày cuối cùng sẽ có một phần còn lại của dân I-sơ-ra-ên được cứu. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho dân I-sơ-ra-ên với tính cách là một dân tộc, được sống lại phần thuộc linh.

Nguyện Lời của Chúa giúp cho chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng về tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa, hiểu biết về chương trình của Ngài, để chúng ta không bị những tư tưởng thần học không đúng Thánh Kinh, những giáo lý tà giáo khiến cho chúng ta bị sai lạc. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
19/05/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Đời Con Mãi Là Tiếng Ca”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/doi-con-mai-la-tieng-ca/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh-phien-ban-moi/

Share This:

Comments are closed.

769 views