546 views

Chú Giải Rô-ma 15:1-7

Roma_040 Gương của Đấng Christ
(Rô-ma 15:1-7)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Vậy, chúng ta {là} những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.

2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.

3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]

4 Vì những sự đã chép trước đây {là} được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.

5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo {gương của} Đấng Christ Jesus,

6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNjkyNzMxMTlf/11640_ChuGiaiRoma_15_1-7GuongCuaDangChrist.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11640_chugiairoma_15_1-7_guongcuadangchrist
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/yd7kbevl2ajbjsl/11640_ChuGiaiRoma_15_1-7GuongCuaDangChrist.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Là con dân của Thiên Chúa, là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta có bổn phận theo gương Đấng Christ. Theo gương Đấng Christ là sống như Đấng Christ đã sống trong thế gian này. Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Giăng, đã khẳng định rằng:

Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.” (I Giăng 2:6).

Bước đi như chính Ngài đã bước đi có nghĩa là sống như Ngài đã sống, là theo gương Ngài. Đấng Christ đã sống như thế nào, đã để lại cho chúng ta tấm gương như thế nào? Khi chúng ta đọc bốn sách Tin Lành thì chúng ta nhận biết Đấng Christ đã sống như thế nào, đã để lại cho chúng ta tấm gương như thế nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải yêu lẫn nhau như Đấng Christ đã yêu chúng ta. Đó cũng là điều răn Ngài truyền cho chúng ta:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Đây là điều răn của Ta: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12).

Kế tiếp là chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ vì Vương Quốc Trời như Đấng Christ đã chịu khổ, làm gương cho chúng ta:

Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21).

Và mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta đối với các anh chị em cùng Cha của chúng ta qua hành động. Chúng ta phải quan tâm đến anh chị em của chúng ta hơn là quan tâm chính mình. Chúng ta phải tiếp nhận lẫn nhau như mình đã được Đấng Christ tiếp nhận. Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phao-lô, dạy chúng ta điều ấy qua Rô-ma 15:1-7.

Khi chúng ta noi gương Đấng Christ thì chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, và sẽ nắm giữ được sự trông cậy mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta.

1 Vậy, chúng ta {là} những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.

Người mạnh được nói đến trong câu này là người mạnh mẽ trong đức tin, vì có sự tương giao mật thiết với Chúa và có sự hiểu biết Lời Chúa cách sâu nhiệm. Một người có sự tương giao mật thiết với Chúa là một người luôn hướng lòng về Chúa, thường xuyên đọc và suy ngẫm Lời Chúa, cẩn thận làm theo Lời Chúa, trò chuyện (cầu nguyện) với Chúa, tâm tình với Chúa, cầu hỏi ý Chúa, và được Chúa trực tiếp phán dạy trong tâm thần. Một người mới tin Chúa chỉ cần thời gian một năm để lớn lên trong đức tin, sẵn sàng cho sự hầu việc Chúa, như chiên con tròn một tuổi, sẵn sàng được dâng lên Thiên Chúa.

Người yếu đuối là người yếu đuối trong đức tin. Đó là sự đương nhiên đối với bất cứ ai mới tin Chúa. Nhưng nếu sau khi tin Chúa đã được một năm mà vẫn còn yếu đuối trong đức tin, thì rõ ràng là người ấy có vấn đề thuộc linh. Chắc chắc, một người sau một năm tin Chúa mà vẫn còn yếu đuối trong đức tin là một người không có sự tương giao mật thiết với Chúa, không hướng lòng về Chúa, không thường xuyên đọc và suy ngẫm Lời Chúa, không cẩn thận làm theo Lời Chúa, không trò chuyện, không tâm tình với Chúa, không cầu hỏi ý Chúa, và vì thế, không được Chúa trực tiếp phán dạy trong tâm thần. Lý do chính là vì người ấy vẫn còn ham thích tội lỗi và những sự thuộc về thế gian, nhất là sự kiêu ngạo, không vâng phục sự dạy dỗ của Hội Thánh.

Trong thực tế, có nhiều người tin Chúa mấy chục năm mà vẫn không mạnh mẽ trong đức tin, nhưng có người tin Chúa sau một năm đã trưởng thành trong đức tin và hầu việc Chúa cách kết quả.

Những người mạnh mẽ trong đức tin phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối trong đức tin, để giúp họ học tập theo mình mà được trưởng thành trong đức tin. Những sự yếu đuối của những người yếu đuối trong đức tin là những sự hoang mang, lo lắng, sợ hãi, chán nản, thiếu hiểu biết, hay vấp phạm…

Gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối trong đức tin có nghĩa là chịu đựng những thiệt hại do sự yếu đuối đức tin của họ gây ra cho Hội Thánh; rồi nhẫn nại, dùng Lời Chúa để giải thích, khuyên bảo, khích lệ, và khi cần thì quở trách họ, giúp cho họ được vững mạnh trong đức tin nhờ sự hiểu biết Lời Chúa:

Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Chứ không phải dùng tâm lý học của thế gian để lấy lòng họ, chiều theo thói hư của họ. Cũng không ngụy biện, viện cớ vì tình yêu thương mà bỏ qua sự kỉ luật khi họ không ăn năn những sự sai trái của họ. Lời Chúa dạy rõ:

Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín.” (Châm Ngôn 27:5).

Chớ có lòng ghét anh em mình; hãy quở trách người lân cận của mình, đừng vì người mà phạm tội!” (Lê-vi Ký 19:17).

Yêu thương giấu kín là sự yêu thương chỉ bằng lời nói không thể hiện bằng hành động theo Lẽ Thật, là Lời Chúa (I Giăng 3:18). Tình yêu chân thật của chúng ta đối với Chúa là luôn tin kính, vâng phục, sốt sắng hầu việc Ngài. Tình yêu chân thật của chúng ta đối với nhau là luôn kịp thời cứu giúp, chia xẻ, an ủi, khích lệ, cáo trách, sửa trị lẫn nhau. Người nào thấy, biết anh chị em cùng Cha của mình phạm lỗi, phạm tội mà không lên tiếng cáo trách thì người ấy có lòng ghét anh chị em của mình. Người ấy bỏ mặc cho anh chị em của mình phạm lỗi, phạm tội thì người ấy cũng cùng mang tội đồng lõa với kẻ phạm lỗi, phạm tội.

2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.

Động từ “làm thỏa lòng” có nghĩa là làm cho vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. Là con dân Chúa chúng ta có bổn phận làm cho những người chung quanh của chúng ta được thỏa lòng, đem lại sự tốt lành và gây dựng cho họ theo Lẽ Thật, chứ không phải làm cho họ được thỏa lòng theo những sự ham muốn bất chính của họ. Trong khi làm cho những người chung quanh được thỏa lòng theo Lẽ Thật, chắc chắn chúng ta phải nhẫn nại, chịu thiệt thòi, hy sinh thời gian, công sức, của cải, mà gánh lấy những sự yếu đuối của họ.

3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]

Phao-lô nhắc lại sự kiện Đấng Christ không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, đến nỗi, Ngài gánh lấy sự hình phạt những lời loài người sỉ nhục, phạm thượng Đức Chúa Trời. Khi đời sống của một người luôn làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thì người ấy cũng đã làm thỏa lòng mọi người chung quanh mình theo Lẽ Thật. Đức Chúa Jesus Christ luôn là tấm gương sáng cho chúng ta trong mọi sự. Muốn được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ thì trước hết chúng ta phải học tập bài học vỡ lòng dành cho tất cả những ai mới đến với Chúa. Đó là cùng làm việc với Đấng Christ và học tập gương nhu mì, khiêm nhường của Đấng Christ, như lời kêu gọi của Ngài đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ 11:29. Chỉ khi chúng ta cùng làm những gì Đấng Christ làm (mang ách chung với Ngài) để phụng sự Đức Chúa Trời, đồng thời trở nên nhu mì và khiêm nhường như Đấng Christ, thì linh hồn của chúng ta mới được yên nghỉ, nghĩa là được đầy trọn sự bình an và thỏa lòng trong Chúa.

4 Vì những sự đã chép trước đây {là} được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.

Vào thời của Phao-lô, những sự được chép trước đây là những sự được chép trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thời nay, đối với chúng ta, những sự được chép trước đây bao gồm Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Mục đích của sự Thánh Kinh được ghi chép là để dạy dỗ chúng ta, như đã nói rõ trong II Ti-mô-thê 3:16-17. Bởi các gương nhẫn nại chúng ta học được từ trong Thánh Kinh và bởi sự an ủi của Lời Chúa mang đến cho chúng ta đang khi chúng ta sống giữa thế gian tội lỗi đầy bất công này, mà chúng ta nhận thức rõ ràng sự trông cậy của chúng ta nơi Chúa và bám chắc nó. Đó là sự chúng ta sẽ được giải cứu toàn vẹn, được mãi mãi sống hạnh phúc trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời.

5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo {gương của} Đấng Christ Jesus,

6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại vì Ngài nhẫn nại chờ đợi chúng ta ăn năn tội, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, chờ đợi chúng ta thật sự dứt khoác nếp sống cũ tội lỗi để sống nếp sống mới thánh khiết Ngài ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời của sự an ủi vì Ngài an ủi những ai chịu khổ để sống theo Lời Chúa, chịu khổ vì bị Sa-tan tấn công và cám dỗ (như ông Gióp). Đức Chúa Trời là Cha của tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, vì Ngài sinh ra họ thành người mới giống như Thiên Chúa (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10), kết hiệp họ làm một trong Đấng Christ, ban cho họ Đức Thánh Linh để dẫn dắt họ cùng một sự suy tưởng, hướng lòng về Chúa, tin kính và vâng phục Chúa như nhau, theo gương của Đức Chúa Jesus Christ.

Suy tưởng là nghĩ một cách sâu rộng. Cùng một suy tưởng hàm ý là mỗi người trong Hội Thánh đều suy nghĩ cách sâu rộng dựa trên Lời Chúa, dựa trên đức tin, dựa trên lòng tin kính Chúa và yêu thương lẫn nhau. Dù việc làm của mỗi người có khi khác nhau, như người thì ăn các loại thịt, người thì không ăn một số loại thịt, người thì chỉ ăn rau nhưng tất cả đều vì Chúa và bởi đức tin dựa trên Lời Chúa, mà không ai chỉ trích ai. Nhờ đó, cả Hội Thánh đều cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

Cùng một tâm trí là cùng có sự hiểu biết Lời Chúa, cùng có đức tin nơi Chúa, và cùng có quyết định sống theo Lời Chúa. Cùng một miệng là cùng một lời xưng nhận và tôn vinh Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì Đức Chúa Trời đã bởi Đức Thánh Linh mà sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus trong lòng trinh nữ Ma-ri. Nhưng Đức Chúa Trời không sinh ra Ngôi Lời, vì Ngôi Lời là Thiên Chúa, cùng có và cùng có mãi với Đức Chúa Trời, như Giăng 1:1-2 đã công bố:

Vào lúc ban đầu hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, Ngài hằng có cùng Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1-2).

Trong thân vị Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng dựng nên muôn loài:

Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.” (Giăng 1:3).

Trong thân vị loài người, thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra bởi Đức Chúa Trời nên Ngài được gọi là “con của Đức Chúa Trời”, như bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì cũng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, được gọi là con trai và con gái của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14; II Cô-rinh-tô 6:18). Đức Chúa Jesus Christ được gọi là “con đầu lòng” vì Ngài là “người” đầu tiên được Đức Chúa Trời sinh ra. Mỗi người trong Hội Thánh được gọi là anh chị em cùng Cha vì được Đức Chúa Trời sinh ra sau Đức Chúa Jesus Christ:

Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.” (Rô-ma 8:29).

Để hiểu rõ hơn về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, xin quý ông bà anh chị em hãy đọc và nghe loạt bài giảng về Thiên Chúa trên khu mạng: www.timhieuthanhkinh.net [1].

7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Chính vì mỗi người trong Hội Thánh đều cùng suy tưởng như nhau, cùng một nhận thức và hiểu biết Lời Chúa, cùng có đức tin nơi Chúa, cùng có quyết định sống theo Lời Chúa, cùng một lời xưng nhận và tôn vinh Thiên Chúa mà chúng ta phải tiếp lấy nhau, cho dù anh chị em của chúng ta có thể yếu đuối trong đức tin, vẫn còn lầm lỡ, vấp phạm. Chúng ta tiếp lấy nhau như Đấng Christ đã tiếp chúng ta.

Đấng Christ đã tiếp chúng ta như thế nào? Đấng Christ đã tiếp chúng ta đang khi chúng ta là người yếu đuối, nhưng chúng ta thật lòng ăn năn tội và có đức tin nơi Ngài. Rồi Ngài mặc cho chúng ta sự vinh quang của Ngài:

Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như Chúng Ta là một.” (Giăng 17:22).

Vì thế, chúng ta tiếp những người yếu đuối trong đức tin vào trong sự mạnh mẽ trong đức tin của chúng ta, khiến họ trở nên mạnh mẽ như chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tiếp nhận bất cứ ai không chịu tin nhận lẽ thật của Lời Chúa, bất cứ ai có tội mà không nhận tội, không ăn năn.

Điểm chính của bài học dành cho chúng ta qua Rô-ma 15:1-7 là: Chúng ta hãy noi gương Đấng Christ, chúng ta hãy yêu nhau như Đấng Christ đã yêu chúng ta, chúng ta hãy tiếp nhận lẫn nhau, để trở nên một trong Đấng Christ, và giúp nhau lớn mạnh trong đức tin.

Nguyện Lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu biết thánh ý của Chúa ngày càng hơn, ban cho chúng ta sự khôn sáng càng hơn, an ủi chúng ta, và thánh hóa chúng ta, khiến cho chúng ta được kết quả càng hơn trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/07/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Đời Tôi Nương bên Chúa”
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/doi-toi-nuong-ben-chua/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] http://timhieuthanhkinh.net/le-that-cua-thanh-kinh/

Share This:

Comments are closed.

546 views