1,081 views

Chú Giải Rô-ma 8:1-11

Roma_024 Sống Theo Thần Trí
(Rô-ma 8:1-11)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng {bước} theo thần trí.

2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.

3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi {vào trong thế gian}, rồi {Ngài} vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.

4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, {là} những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng {bước đi} theo thần trí.

5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì {nghĩ đến} những sự thuộc về Đấng Thần Linh.

6 Vì sự suy nghĩ {theo} xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ {theo} thần trí thì sống và bình an.

7 Vì sự suy nghĩ {theo} xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.

8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.

9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà {ở} trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

10 Vậy, nếu Đấng Christ {ở} trong các anh chị em, thì thân thể chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công bình.

11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjU4MTM4MzFf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11624-chugiairoma-8_1-11_songtheothantri
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/95o0vgf7rjdo54r/11624_ChuGiaiRoma_8_1-11_SongTheoThanTri.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Bản năng là khả năng tự nhiên do Thiên Chúa đặt để trong các loài sinh vật, để chúng phản ứng với môi trường sống trong việc sinh tồn và truyền giống. Chúng ta thấy: Hoa hướng dương luôn hướng về phía có ánh sáng; khi mùa đông đến, loài chim thiên di về vùng đất ấm hơn; và cơ bản nhất đối với muôn loài, là khi đói thì tìm thức ăn, khi thấy nguy hiểm thì tìm cách chống đỡ hoặc bỏ trốn.

Riêng loài người, ngoài bản năng còn có tâm trí. Tâm trí bao gồm lý trí và thần trí. Lý trí là sự nhận thức, lý luận, và quyết định dựa trên những cảm xúc của thân thể vật chất là xác thịt. Thần trí là sự nhận thức, lý luận, và quyết định dựa trên những cảm xúc của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Bản năng giúp cho loài người phản ứng với môi trường sống để tự bảo vệ mình và duy trì dòng giống của mình. Lý trí giúp cho loài người phản ứng cách thích hợp nhất. Thần trí giúp cho loài người phản ứng ấy đúng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa.

Thí dụ:

  • Bản năng khiến cho chúng ta đói thì tìm thức ăn để ăn.

  • Lý trí giúp cho chúng ta nghĩ ra những phương cách hữu hiệu nhất để tìm thức ăn, bất kể đúng hay sai đối với luật pháp của Thiên Chúa lẫn luật pháp của loài người. Thậm chí, lý trí còn giúp cho chúng ta tìm cách tránh bị luật pháp lên án.

  • Thần trí giúp cho chúng ta tránh tìm thức ăn bằng những phương cách nghịch lại sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, như: ăn trộm, cướp giựt, lường gạt…

Đối với những người không tin Chúa thì thường là họ sống theo lý trí. Sống theo lý trí còn gọi là sống theo xác thịt hay bước theo xác thịt. Chúng ta cần ghi nhớ, trong Thánh Kinh, thành ngữ “bước theo…” có nghĩa là sống theo…

Rô-ma 8:1-11 nói về sự kiện con dân chân thật của Chúa không còn bị luật pháp của Chúa lên án và hình phạt, vì họ không còn sống theo xác thịt, nhưng sống theo thần trí.

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng {bước} theo thần trí.

Vì con dân Chúa đã thoát khỏi sự cai trị của luật pháp thiện lẫn luật pháp ác như đã giải thích trong Rô-ma đoạn 7, họ không còn sống trong tội lỗi để thỏa mãn những sự tham muốn của xác thịt, cho nên, ngay trong hiện tại của mỗi con dân Chúa, họ không còn bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án họ và hình phạt họ.

Không bước theo xác thịt là không sống theo lý trí của xác thịt. Bước theo thần trí là sống theo sự nhận thức, lý luận, và quyết định dựa trên sự cảm xúc của tâm thần đối với thánh ý của Thiên Chúa.

2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.

Từ ngữ “thần linh” được dùng trong câu này, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có mạo từ xác định đứng trước, vì thế, không thể dịch là thần trí, mà phải dịch là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh Sự Sống tức là Đức Thánh Linh. Ngài được gọi là Đấng Thần Linh Sự Sống vì chính Ngài làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ và của chúng ta được sống lại và sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Đức Chúa Jesus Christ gọi Đấng Thần Linh là “những dòng nước của sự sống”:

Ai tin vào Ta thì những dòng nước của sự sống sẽ chảy ra từ trong lòng của người ấy, như Thánh Kinh đã nói. Ngài phán điều này về Đấng Thần Linh mà những ai tin vào Ngài sẽ nhận lấy…” (Giăng 7:38-39a).

Chúng ta có luật pháp của Thiên Chúa do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được tóm lại trong Mười Điều Răn, và được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21. Luật pháp ấy sẽ được dùng để phán xét toàn thế gian trong Kỳ Tận Thế (Khải Huyền 11:19), và phán xét toàn thể loài người trong cuộc phán xét chung cuộc, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15.

Luật pháp của Thiên Chúa do Đức Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta được gọi là điều răn mới, đó là: Chúng ta phải yêu lẫn nhau như chính Ngài đã yêu chúng ta. Phần điều răn trong luật pháp của Đấng Christ được chép trong Giăng 13:34 và 15:12. Phần thi hành luật pháp của Đấng Christ được chép trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Con dân Chúa chỉ cần thật lòng chăm sóc lẫn nhau thì làm trọn luật pháp của Đấng Christ:

Hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy, các anh chị em làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2).

Luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống ban cho chúng ta chính là toàn bộ luật pháp của Thiên Chúa được ghi chép trong trí và trong lòng của chúng ta:

Chúa phán: Vì này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên. Sau những ngày đó, Ta sẽ để các luật pháp của Ta trong trí của họ và ghi chúng trong lòng của họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân Ta.” (Hê-bơ-rơ 8:10).

Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ để các luật pháp của Ta vào lòng của họ và trong trí của chúng nó Ta sẽ ghi chúng.” (Hê-bơ-rơ 10:16).

Phần trí chỉ về sự nhận thức. Phần lòng chỉ về sự cảm xúc. Chúng ta nhận thức, hiểu biết toàn bộ luật pháp của Thiên Chúa và chúng ta vui mừng, yêu quý, khao khát luật pháp của Thiên Chúa. Toàn bộ luật pháp của Thiên Chúa bao gồm: Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, và điều răn giữ mình thánh khiết, không được phạm những sự ô uế và tà dâm, do Đức Thánh Linh ban truyền (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Chính vì toàn bộ luật pháp của Thiên Chúa được ghi chép trong trí và lòng của chúng ta mà chúng ta biết, hiểu, và tự nhiên vui mừng làm theo mọi ý muốn tốt lành của Thiên Chúa:

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Vì thế mà chúng ta không còn sống trong tội, không còn bị bất cứ luật pháp nào lên án phạt. Dù là luật pháp của tội lỗi là luật buộc loài người phải phạm tội hay luật pháp của Đức Chúa Trời là luật lên án chết những ai phạm tội.

3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi {vào trong thế gian}, rồi {Ngài} vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.

Luật pháp được ban hành để chỉ cho loài người biết thế nào là phạm tội, với mục đích giúp cho loài người không phạm tội. Nhưng vì xác thịt của loài người đã bị nô lệ cho tội lỗi, không có năng lực để vâng giữ luật pháp, mà luật pháp không đạt được mục đích của nó. Khi loài người phạm tội thì luật pháp đòi hỏi xác thịt phạm tội phải bị lên án và bị hình phạt. Nhưng nếu xác thịt loài người bị lên án và bị hình phạt thì loài người sẽ mãi mãi ở trong một thân thể xác thịt bị hư hoại, xấu xí, đau đớn vì hậu quả của tội lỗi, và loài người sẽ đời đời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu loài người, nên Ngài ban cho loài người ân điển được thoát khỏi sự lên án và sự hình phạt của luật pháp về tất cả tội lỗi, mà loài người đã làm ra.

Ân điển ấy là: Thiên Chúa Ngôi Lời đã bằng lòng từ bỏ hình thể của Thiên Chúa để được Đức Chúa Trời sinh ra trong một hình thể của xác thịt tội lỗi, tức là hình thể của loài người, trong lòng trinh nữ Ma-ri. Kế tiếp, Ngài được sinh ra trong thế gian và được đặt tên là Jesus. Tên Jesus có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Ngài là con người xác thịt được sinh ra đầu tiên bởi Đức Chúa Trời, để làm con trưởng của Đức Chúa Trời giữa những người sẽ được Đức Chúa Trời sinh ra, khi họ tin nhận Tin Lành, tức là thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Chúng ta cần ghi nhớ: Ngôi Lời là Thiên Chúa, Ngài hằng có từ ban đầu với Đức Chúa Trời và Ngài hằng có với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không sinh ra Ngôi Lời nên Ngôi Lời không phải là con của Đức Chúa Trời. Chỉ có con người xác thịt Jesus mới là con của Đức Chúa Trời, vì thân thể xác thịt ấy được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Trong con người xác thịt Jesus ấy, vừa có bản tính loài người vừa có bản tính Thiên Chúa của Ngôi Lời. Về phương diện thần tính, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa và là Chúa của chúng ta. Về phương diện nhân tính, Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời và là anh trưởng của chúng ta.

Đức Chúa Trời đã tuyên án tội lỗi của toàn thể nhân loại trong xác thịt của Đức Chúa Jesus và Đức Chúa Jesus đã chịu chết vì sự phạm tội của mọi người. Nhờ đó, bất cứ ai tin nhận Tin Lành thì được thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi, được thoát khỏi sự bị lên án và bị hình phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, mà còn được sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, {là} những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng {bước đi} theo thần trí.

Nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sự Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta, và sự Đức Thánh Linh ban thánh linh cho chúng ta mà chúng ta có thể giữ trọn luật pháp của Thiên Chúa. Sự công chính của luật pháp đòi hỏi loài người phải: Hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu Chúa và yêu người lân cận như chính mình. Hết lòng là trọn vẹn tình cảm. Hết linh hồn là trọn vẹn cái tôi. Hết trí là trọn vẹn sự hiểu biết của tâm trí (bao gồm lý trí và thần trí). Hết sức là trọn vẹn năng lực trong thân thể xác thịt của chúng ta.

Sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta có nghĩa là chúng ta hết lòng vâng giữ luật pháp, vì chúng ta không còn sống theo xác thịt nữa, mà sống theo thần trí.

5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì {nghĩ đến} những sự thuộc về Đấng Thần Linh.

Những sự thuộc về xác thịt không phải sự nào cũng xấu. Chính Thiên Chúa dựng nên thân thể xác thịt của chúng ta và thân thể xác thịt có những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng những kẻ ở theo xác thịt là những kẻ chỉ nghĩ đến những sự gì chiều theo những ham muốn của xác thịt, thay vì nghĩ đến những sự đẹp lòng Thiên Chúa, là những sự thuộc về Đấng Thần Linh. Gọi là những sự thuộc về Đấng Thần Linh vì do chính Ngài giãi bày trong chúng ta và ban cho chúng ta năng lực để làm theo.

6 Vì sự suy nghĩ {theo} xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ {theo} thần trí thì sống và bình an.

7 Vì sự suy nghĩ {theo} xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.

8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.

Sự suy nghĩ theo xác thịt thì đem lại sự chết vì nó chiều theo mọi ham muốn của xác thịt, bất kể là chính đáng hay không chính đáng. Ngay cả những ham muốn chính đáng của xác thịt cũng phải được nghĩ đến theo thần trí, để sự thỏa mãn chúng không nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa.

Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Ăn và uống là những ham muốn chính đáng và là nhu cầu của xác thịt. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo xác thịt thì chúng ta có thể trộm cắp hoặc dối gạt để thỏa mãn sự đói khát của chúng ta. Sự suy nghĩ theo xác thịt luôn nghịch lại Thiên Chúa, vì xác thịt đã bị tiêm nhiễm tội lỗi, chỉ biết ích kỷ, nghĩ ra những phương cách chiều theo mọi sự ham muốn mà không quan tâm đến luật pháp của Đức Chúa Trời; cũng không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời.

Vì thế, hễ ai sống theo xác thịt thì không thể nào được đẹp lòng Thiên Chúa. Sống theo xác thịt là sống trong tội. Sống trong tội thì không thể nào được đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày nào một người còn sống theo xác thịt thì người ấy chưa ăn năn tội. Sự ăn năn tội bao gồm sự công nhận mình phạm tội, hối tiếc vì đã phạm tội, và quyết tâm từ bỏ tội. Nếu không có đủ ba điều như vậy thì không phải là ăn năn tội. Người chưa ăn năn tội thì không thể có sự cứu rỗi.

9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà {ở} trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Chữ “ở trong” trong câu này có nghĩa là “sống theo”. Ở trong xác thịt là sống theo xác thịt, chỉ biết sống làm sao để có thể thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt. Ở trong thần trí là sống theo thần trí, không thỏa mãn những sự ham muốn bất chính của xác thịt; đối với những sự ham muốn chính đáng của xác thịt thì chỉ thỏa mãn chúng theo tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Là con dân chân thật của Chúa, chúng ta không sống theo xác thịt mà sống theo thần trí.

Chúng ta chỉ có thể sống theo thần trí nếu thần trí của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thần trí của Thiên Chúa chính là thần trí của Đấng Christ; vì Đấng Christ chính là Thiên Chúa và vì Đấng Christ là đầu của tất cả những ai tin nhận Tin Lành, mà mỗi người là một chi thể trong thân của Ngài. Thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, vì thế, hễ ai nghịch lại Hội Thánh chính là nghịch lại Đấng Christ và không có thần trí của Đấng Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã ban quyền buộc và mở, quyền cầm giữ tội và tha tội cho Hội Thánh:

Thật! Ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng đã buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng đã mở ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 18:18).

Bất cứ ai các ngươi tha tội cho, thì đối với họ tội được tha. Bất cứ ai các ngươi cầm giữ tội, thì tội bị cầm giữ.” (Giăng 20:23).

Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh cũng truyền cho Hội Thánh phải phân rẽ (dứt thông công) với những kẻ có tội mà không chịu ăn năn:

Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người; nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. Nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15.] Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho Hội Thánh; và nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.” (Ma-thi-ơ 18:15-17).

Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi khuyên các anh chị em coi chừng những kẻ gây ra sự chia rẽ và làm gương xấu, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được. Hãy tránh xa họ!” (Rô-ma 16:17).

Bởi vì có phải tôi cũng phán xét những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em phán xét những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét {họ}. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 5:12-13).

Nếu ai dạy khác đi, không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và giáo lý của sự tin kính, thì người đó kiêu ngạo, không biết gì hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy; bởi đó sinh sự ganh ghét, cạnh tranh, vu khống, nghi ngờ xấu xa, {và} các việc làm vô ích của những kẻ có tâm trí hư nát, thiếu mất lẽ thật, coi sự thu lợi là tin kính. Con hãy tránh xa những kẻ như vậy.” (I Ti-mô-thê 6:3-5).

Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.” (Tít 3:10).

Vì thế, khi một người bị Hội Thánh dứt thông công vì trở lại phạm tội mà không chịu ăn năn tội, thì người ấy đã bị phân rẽ khỏi Đấng Christ. Người ấy trở thành chó và heo thuộc linh, rơi trở lại vào tình trạng bị hư mất đời đời.

Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu {chúng ta là} Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Đối với những kẻ đã bị Hội Thánh dứt thông công thì chúng ta cư xử như thế nào? Chúng tôi xin trích từ bài “Hỏi & Đáp: Sự Dứt Thông Công” [1]:

[Trích:] Người bị Hội Thánh dứt thông công là người không còn thuộc về Chúa. Hội Thánh không được kết bạn với người ấy, tức là không giao tiếp, không ăn uống chung, không cùng nhau thờ phượng Chúa hay cùng nhau làm bất cứ việc gì khác, kể cả việc kết bạn trên facebook hay các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Nhưng nếu người bị dứt thông công là một thành viên trong gia đình của chúng ta, như: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, cô dì chú thím bác cậu, và con cháu thì chúng ta sẽ cư xử với họ như thế nào?

Trước hết, chúng ta đối xử với họ như đối xử với một người không tin Chúa (kẻ ngoại) và là một người không tin Chúa vô cùng xấu xa (kẻ thu thuế). Nghĩa là tránh được đến đâu thì tránh. Tuyệt đối không cùng họ làm chung một việc gì (mang ách chung), nhất là, không nhóm hiệp thờ phượng Chúa với họ, không cùng họ làm các mục vụ.

Kế đến, nếu có thể phân rẽ khỏi họ thì chúng ta phân rẽ theo tinh thần II Cô-rinh-tô 6:14-18; nhưng nếu họ vẫn muốn ở chung với chúng ta và tôn trọng đức tin của chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể ở chung với họ và làm tròn bổn phận của chúng ta trong mối quan hệ gia đình. Nhất là, chúng ta không thể phủi bỏ bổn phận và trách nhiệm làm con, làm cháu đối với ông bà, cha mẹ; hoặc bổn phận và trách nhiệm làm cha, làm mẹ đối với con cái, nếu họ phải sống nhờ vào chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn ban ơn cho người công bình lẫn người gian ác; còn chúng ta vẫn phải yêu kẻ thù nghịch chúng ta, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta, và khi cần thì cho kẻ thù ăn và uống, tức là cứu giúp họ trong nghịch cảnh (Ma-thi-ơ 5:45; Rô-ma 12:20). [Hết trích].

Thật là rõ ràng: Một người phạm tội mà không chịu ăn năn là một người sống theo xác thịt, xem những thú vui của tội lỗi hơn sự an vui thánh khiết trong tình yêu của Chúa, hoặc là xem những người thân yêu của mình hay bản thân mình là tôn trọng hơn Chúa. Họ xem ý muốn của mình cao hơn ý muốn của Chúa, mà không làm theo Lời Chúa.

10 Vậy, nếu Đấng Christ {ở} trong các anh chị em, thì thân thể chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công bình.

Đấng Christ đương nhiên ở trong mỗi một người tin nhận Tin Lành. Không phải chỉ có Đấng Christ mà cả Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh cũng đều ở với người tin nhận Tin Lành. Đấng Christ ở trong tâm thần của chúng ta để chúng ta có cùng một thần trí với Ngài. Đức Thánh Linh ở trong thân thể xác thịt của chúng ta, để thân thể xác thịt của chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa, và có năng lực của Thiên Chúa mà sống và phụng sự Thiên Chúa trong thế giới vật chất. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta cho đến khi chúng ta được vào trong vương quốc của Ngài, đời đời sống bên Ngài. Vì thế mà Đức Thánh Linh đã phán:

{Chỉ có} một Thiên Chúa và Cha của mọi sự; Đấng ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các anh chị em.” (Ê-phê-sô 4:6).

Lời của Đức Chúa Jesus Christ phán, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:20 xác nhận rằng, Ngài ở với chúng ta cho đến khi tận thế. Chúng ta tức là tất cả những ai tin Tin Lành từ khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên cho đến khi Ngài tái lâm trên đất vào cuối của Kỳ Tận Thế. Lời của Đức Chúa Jesus Christ phán, được ghi lại trong Giăng 14:23 xác nhận rằng:

Nếu ai yêu Ta thì vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của chúng ta với người ấy.”

Nếu chúng ta tin, hiểu, và ghi nhớ những lời trên đây thì chúng ta sẽ chẳng hề lo lắng, sợ hãi, hoặc nghi ngờ trong cuộc đời này, mà mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta chỉ có hy vọng và niềm vui được nhìn thấy phép lạ Chúa làm ra cho chúng ta bởi đức tin của chúng ta.

Thân thể chết vì tội lỗi có nghĩa là thân thể xác thịt hiện nay của chúng ta đã mang án chết vì sự phạm tội của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ đức tin của chúng ta vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà một ngày kia, thân thể xác thịt bị chết vì tội lỗi của chúng ta được sống lại, hoặc được biến hóa thành một thân thể vinh quang bất tử.

Tâm thần thì sống bởi sự công bình có nghĩa là ngay trong hiện tại, dù chúng ta vẫn đang sống trong thân thể xác thịt đã bị lên án chết vì tội lỗi, và nó đang chết, nhưng thân thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần thì đã được làm cho sống lại, tức là đã được trở lại tương giao với Thiên Chúa, nhờ đó mà linh hồn nhận được sự sống từ Thiên Chúa.

11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Đấng Thần Linh là Thiên Chúa trong thân vị Thần Linh. Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại là Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, nhập thế làm người, chịu chết thay cho loài người vì sự phạm tội của loài người. Thiên Chúa chỉ có một và thể hiện trong ba thân vị khác nhau nhưng hiệp một. Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý chí của Thiên Chúa. Ngôi Lời tiêu biểu cho hành động của Thiên Chúa được thể hiện qua lời phán. Đấng Thần Linh tiêu biểu cho năng lực của Thiên Chúa, là năng lực hoàn thành mọi lời phán của Thiên Chúa, làm thành ý muốn của Thiên Chúa. Xin đọc và nghe loạt bài giảng về Thiên Chúa trong tiết mục “Những Bài Cần Đọc Trước” trên khu mạng: www.timhieuthanhkinh.net [2].

Thân thể xác thịt của mỗi một người đều sẽ được Chúa gọi sống lại. Tất cả những ai có đức tin nơi Thiên Chúa, từ A-đam cho đến cuối Kỳ Tận Thế đều sẽ được Đức Thánh Linh làm cho sống lại phần thân thể xác thịt. Thánh Kinh gọi đó là sự sống lại thứ nhất. Sự sống lại thứ nhất được xảy ra trong hai thời điểm khác nhau:

  • Thời điểm thứ nhất: Xảy ra cho con dân Chúa trong Hội Thánh; xảy ra trong ngày Đấng Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế.

  • Thời điểm thứ nhì: Xảy ra cho con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế và con dân Chúa trước thời kỳ Hội Thánh; xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm tiêu diệt mọi thế lực thù nghịch Thiên Chúa trên đất, trước khi Ngài thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

Cuối của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, sau cuộc chiến cuối cùng giữa Thiên Chúa và Sa-tan, sau khi trời cũ và đất cũ này qua đi, trước khi trời mới đất mới hiện ra, thân thể xác thịt của tất cả những người không có đức tin nơi Thiên Chúa hoặc từng có đức tin nơi Thiên Chúa nhưng về sau lại lui đi, đều sẽ sống lại, tái hiệp với linh hồn bị giam trong âm phủ, để ra trước tòa phán xét chung cuộc của Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri và được chép lại trong Khải Huyền 20:11-15.

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã yêu thương chúng ta vô cùng, dù chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Ngài, mà ban cho chúng ta cơ hội được cứu rỗi. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã yêu thương chúng ta vô cùng, đến nỗi sẵn sàng từ bỏ thể trạng của Thiên Chúa, mang lấy thể trạng của loài người, gánh thay hình phạt cho chúng ta về mọi sự phạm tội của chúng ta. Cảm tạ Đức Thánh Linh, Đấng hiện ban năng lực cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta, để chúng ta có thể vừa muốn, vừa làm theo mọi ý muốn tốt lành của Thiên Chúa; và một ngày kia, chính Ngài sẽ làm cho thân thể xác thịt của chúng ta được sống lại, hoặc được biến hóa, vinh quang, bất tử như thân thể phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa cứ giúp chúng ta sống thánh khiết, kết nhiều quả lành cho Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, trước ngày Đấng Christ trở lại, để đón Hội Thánh vào trong thiên đàng. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
31/03/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Vì Tôi”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/vi-toi/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] http://www.timhieutinlanh.net/hoi-dap-su-dut-thong-cong/

[2] http://timhieuthanhkinh.net/le-that-cua-thanh-kinh/

Share This:

Comments are closed.

1,081 views