2,750 views

Chú Giải Giu-đe 00_Giới Thiệu Thư Giu-đe

Huỳnh Christian Timothy

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzEyNzAzOV9NT2ZWNw
hoặc:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/9065_chu-giai-thu-giu-de

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzEyNzA3MF9jTWVEag

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Thư Giu-đe là một thư tín ngắn như các thư Phi-lê-môn, II Giăng, và III Giăng. Thư Giu-đe chỉ có 25 câu nên không được chia thành đoạn.

Người Viết

Người viết thư xưng tên là Giu-đe anh em với Gia-cơ (câu 1). Giu-đe là một hình thức phiên âm khác của tên Giu-đa. Thánh Kinh Tân Ước nói đến ba người tên Giu-đa hoặc Giu-đe:

1. Giu-đa ích-ca-ri-ốt, một trong 12 môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 10:4).

2. Giu-đa con của Gia-cơ (Lu-ca 6:16; Công Vụ Các Sứ Đồ 1:13) còn gọi là Lép-bê có họ là Tha-đê, một trong 12 môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 10:3; Mác 3:18).

3. Giu-đe em của Gia-cơ và cả hai là em của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 13:55-56; Mác 6:3).

Chúng ta có thể tin rằng, Giu-đe em của Gia-cơ và cũng là em của Đức Chúa Jesus, là tác giả của thư Giu-đe. Trong câu 17 tác giả nhắc đến các sứ đồ của Chúa nhưng không hàm ý ông là một trong số họ.

Ma-thi-ơ 13:55-56 và Mác 6:3 liệt kê tên các em trai của Đức Chúa Jesus và cho biết, Ngài còn có các em gái, mà Giu-đe là em của Gia-cơ (theo thứ tự liệt kê):

Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và các em trai người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, Giu-đe chăng? Các em gái người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy” (Ma-thi-ơ 13:55-56)?

Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đa và Si-môn chăng? Các em gái người chẳng phải ở giữa chúng ta đây sao? Chúng vấp phạm vì cớ Ngài” (Mác 6:3).

Gia-cơ cũng không phải là sứ đồ của Chúa, nhưng về sau là giám mục của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem (Ga-la-ti 1:19), và là tác giả thư tín Gia-cơ.

Thời Gian Viết

Căn cứ vào câu 17 mà chúng ta biết rằng, độc giả đầu tiên của thư Giu-đe phải là những người đồng thời với các sứ đồ. Nội dung của thư Gia-cơ có một số điểm tương đồng với nội dung của II Phi-e-rơ về việc những kẻ giả hình và là những giáo sư giả trong Hội Thánh, khiến cho chúng ta có thể phỏng đoán thư Giu-đe được viết trong khoảng thời gian từ năm 65 đến năm 80. Theo sử liệu của Hội Thánh, thì năm 65 là năm sau khi thư II Phi-e-rơ được viết và năm 80 là năm Giu-đe qua đời.

Người Nhận

Tất cả con dân của Chúa: “những người đã được thánh hóa bởi Thiên Phụ và được giữ gìn trong Đức Chúa Jesus Christ, được kêu gọi” (câu 1).

Chủ Đề

Con dân Chúa hãy tỉnh thức, nhận diện những kẻ giả hình trong Hội Thánh, tránh xa họ; giữ vững đức tin của mình và cứu giúp những anh chị em còn yếu đuối trong đức tin.

Mục Đích

Cảnh báo Hội Thánh về tình trạng nhiều kẻ giả hình và là giáo sư giả đang tràn lan trong Hội Thánh thời bấy giờ. Công bố nếp sống thù nghịch thập tự giá, giảng dạy tà giáo và gây nên bè đảng trong Hội Thánh, trục lợi từ Hội Thánh của những kẻ giả hình. Kêu gọi con dân Chúa cùng nhau giữ vững đức tin.

Câu Gốc

Nhưng, hỡi anh chị em yêu dấu, hãy tự lập trên đức tin rất thánh của mình, cầu nguyện trong Thánh Linh, Hãy giữ chính mình anh chị em trong tình yêu của Thiên Chúa, trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Câu 20-21).

Nội Dung

Cảnh báo Hội Thánh về sự xuất hiện những kẻ giả hình rao giảng tà giáo, sống nếp sống thù nghịch thập tự giá, trong Hội Thánh. Nhắc cho Hội Thánh nhớ là lúc nào cũng có kẻ xấu trà trộn trong Hội Thánh, nêu rõ nếp sống tội lỗi của họ và hình phạt của Chúa dành cho họ. Kêu gọi Hội Thánh trung tín hãy đứng vững trong đức tin và cứu giúp những người còn yếu đuối trong đức tin, nhưng phân rẽ khỏi những kẻ cứng lòng, không ăn năn.

Bố Cục

I. Lời chào thăm (câu 1-2).

II. Nan đề trong Hội Thánh (câu 3-23)

A. Những kẻ giả hình (câu 3-4)

B. Bài học lịch sử về sự phán xét của Thiên Chúa trên những kẻ có tội (câu 5-7).

C. Tội lỗi và sự hư mất của những kẻ giả hình (câu 8-16).

D. Lời khuyên các thánh đồ (câu 17-23).

III. Lời tôn vinh (câu 24-25)

Huỳnh Christian Timothy
01/11/2014

Share This:

Comments are closed.

2,750 views