Dâng Hiến

14,460 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quý con dân Chúa có thể dự phần vào các mục vụ sau đây, qua sự cầu thay và dâng hiến:

1. Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo

Chi phí cho việc thuê mướn các máy chủ (servers), tên miền (domain names), kết nối mạng (Internet), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua thẻ nhớ để sao chép các bài giảng, máy nghe mp3 bài giảng tặng cho những anh chị em mới tin Chúa, in sách, cùng các chi phí liên quan đến công tác thăm viếng, chăm sóc, và truyền giáo tại Việt Nam.

2. Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn

Chúng tôi không đi làm kiếm sống mà dành thời gian để hầu việc Chúa. Mọi nhu cầu trong cuộc sống của gia đình chúng tôi là do Chúa tiếp trợ qua sự dâng hiến của con dân Chúa vào Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn. Xin xem chi tiết tại đây: https://timhieutinlanh.com/chung-toi-la-ai/

Cách Thức Gửi Tiền Dâng Hiến

Ngoài Việt Nam:

1. Xin gửi qua Paypal đến email: timhuynh@timhieuthanhkinh.net

2. Hoặc gửi check hay money order về:

Timothy Christian Huynh
P O Box 130308
Tyler TX 75713-0308

3. Hoặc chuyển ngân qua Western Union (www.westernunion.com) hay Money Gram (www.moneygram.com).

Xin ghi tên người nhận là Timothy Christian Huynh. Sau đó, xin email Money Transfer Control Number hoặc MoneyGram Reference Number và mục vụ muốn dâng hiến đến địa chỉ email dưới đây. Quý con dân Chúa có thể tra tìm trên Internet trang web của Western Union và Money Gram tại quốc gia của mình. Thí dụ: “Western Union in Australia.” Rồi từ trang chủ đó tìm địa chỉ văn phòng địa phương nơi thành phố mình cư trú.

Tại Việt Nam:

Xin chuyển vào tài khoản sau đây:

Tên chủ tài khoản: Trần Thị Thu Hương
Số tài khoản: 0421000430451
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Vietconbank
Email: huongtran110291@gmail.com

Khi gửi tiền dâng hiến xin quý con dân Chúa nhớ ghi trong thư hoặc email cho biết là dâng hiến vào mục vụ nào. Mọi sự dâng hiến của quý ông bà anh chị em đều là sự đồng công với mục vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự cầu thay và tiếp trợ tài chánh của quý ông bà anh chị em. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Share This:

14,460 views