Dâng Hiến

14,062 views

 

Kính thưa quý con dân Chúa.

Chúng tôi, Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla, rao giảng Lời Chúa qua các phương tiện truyền thông Internet, hiệu đính và phiên dịch Thánh Kinh thật sát với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp (http://www.thanhkinhvietngu.net/). Chúng tôi cũng biên soạn các sách giải kinh, chú giải từng câu Thánh Kinh cho mỗi sách trong Thánh Kinh, để giúp con dân Chúa người Việt hiểu đúng Lời Chúa theo văn mạch của Thánh Kinh. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt biên soạn cuốn sách: KTận Thế(http://www.kytanthe.net/) trình bày tiến trình tận thế Theo Thánh Kinh, để giúp người Việt Nam, nhất là những người sống trong Thời Đại Nạn, ý thức được Thời Kỳ Tận Thế theo sự trình bày của Thánh Kinh, và biết được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

2014_timpris_500

Mỗi Thứ Bảy (ngày giờ theo Việt Nam), buổi sáng từ 8:00 đến 10:00 giờ, chúng tôi giảng Lời Chúa, giải đáp các thắc mắc về Thánh Kinh và thần học, về nếp sống Đạo qua Paltalk Chat Room, phòng “Giang Thanh Kinh.” Xin xem chi tiết về cách thức tham dự tại đây: http://tinyurl.com/DungPaltalk

Mỗi ngày 24/24 chúng tôi mở Paltalk Chat Room, phòng “Phat Thanh Tim Hieu Tin Lanh” và Youtube Live để phát thanh liên tục các bài giảng. Xin xem phần giới thiệu các trang mạng mục vụ và sách điện tử (e-book) miễn phí  tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/gioi-thieu-cac-trang-mang/

Nhu cầu đời sống vật chất của gia đình chúng tôi và chi phí cho các mục vụ đều nhờ cậy nơi sự quan phòng của Đức Chúa Trời qua sự dâng hiến của các con dân Chúa.

Quý con dân Chúa có thể dự phần vào các mục vụ sau đây, qua sự cầu thay và dâng hiến:

1. Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo
Chi phí cho việc thuê mướn các server, tên miền (domain names), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua CD, DVD để sao chép các bài giảng, cước phí gửi CD, DVD, cùng các chi phí liên quan đến công tác truyền giáo tại Việt Nam.

Bấm vào nối mạng để xem chi tiết: http://timhieuthanhkinh.net/quy-dieu-hanh-va-truyen-giao-2018/

2. Quỹ Phát Hành Văn Phẩm
Chi phí cho việc phát hành sách “Chân Giả Luận,” sách “Kỳ Tận Thế,” “Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012,” “Thánh Kinh Bản Dịch Ngôi Lời,” và các sách giải kinh, bồi linh.

Bấm vào nối mạng để xem chi tiết: http://timhieuthanhkinh.net/quy-phat-hanh-van-pham-2018/

3. Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn

Bấm vào nối mạng để xem chi tiết: http://timhieuthanhkinh.net/quy-tiep-tro-gia-dinh-nguoi-chan-2018/

Cách Thức Gửi Tiền Dâng Hiến

  • Tại Hoa Kỳ: Xin viết check hoặc money order và gửi về:
    Timothy Christian Huynh
    P O Box 130308
    Tyler TX 75713-0308
  • Tại Việt Nam: Xin chuyển vào tài khoản sau đây:

  • Các Quốc Gia Khác: Xin chuyển ngân qua Western Union (www.westernunion.com) hoặc Money Gram (www.moneygram.com), xin ghi tên người nhận là Timothy Christian Huynh. Sau đó, xin email Money Transfer Control Number hoặc MoneyGram Reference Number và mục vụ muốn dâng hiến đến địa chỉ email dưới đây. Xin đừng gửi check hoặc money order. Quý con dân Chúa có thể tra tìm trên Internet trang web của Western Union và Money Gram tại quốc gia của mình. Thí dụ: “Western Union in Australia.” Rồi từ trang chủ đó tìm địa chỉ văn phòng địa phương nơi thành phố mình cư trú.
  • Quý con dân Chúa cũng có thể dâng hiến bằng chuyển ngân qua Paypal và chuyển cho một trong hai địa chỉ email dưới đây.

Khi gửi tiền dâng hiến xin quý con dân Chúa nhớ cho biết là dâng vào mục vụ nào. Mọi sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em là sự đồng công với mục vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự cầu thay và tiếp trợ tài chánh của quý vị. Nguyện sự bình an và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ quý vị.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

 

Share This:

14,062 views