4,331 views

Đọc và Suy Ngẫm Lời Chúa Như Thế Nào?

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi,
hãy suy ngẫm ngày và đêm,
để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong;
vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình,
và mới được phước.”

Giô-suê 1:8

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính thưa quý con dân Chúa.

Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý con dân Chúa cách đọc và suy ngẫm Lời Chúa của chúng tôi như sau:

1. Tìm hiểu ý nghĩa của các chữ trong câu.

2. Tìm hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng của một câu.

3. Tìm các câu Thánh Kinh khác có ý nghĩa tương tự hoặc có các từ ngữ tương tự. Dùng chức năng “Tìm Kiếm/Search” tại đây:

http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible hoặc tại đây: http://bible.v3k.net.

4. Tìm xem trong câu Thánh Kinh ấy có nói lên thần tính nào của Thiên Chúa? Có khẳng định một giáo lý nào của Thánh Kinh? Có chỉ ra một tội lỗi nào? Có một lời cảnh cáo nào? Có một lời an ủi nào? Có một lời hứa nào? Có một mệnh lệnh nào? Có một lời khuyên nào?

5. Áp dụng nguyên tắc 5W+H:

  • Who/Ai,

  • What/Điều gì,

  • Which/Người nào hay vật nào,

  • When/Khi nào,

  • Where/Ở đâu,

  • How/Thế nào;

nghĩa là trả lời các câu hỏi:

  • Câu này do ai nói, nói với ai? Việc này do ai làm, làm cho ai?

  • Điều gì được nói đến, việc gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra?

  • Phân loại người hay việc được nói đến. Thí dụ: những kẻ giả hình và những con dân chân thật của Chúa. Trái của Đức Thánh Linh và trái của xác thịt.

  • Việc đã hay sẽ xảy ra khi nào?

  • Việc đã hay sẽ xảy ra tại đâu?

  • Việc đã hay sẽ xảy ra như thế nào, bằng cách nào, với mức độ nào?

6. Bài học nào dành cho tôi? Có tội lỗi nào cần xưng nhận? Có điều gì cần cảm tạ Chúa? Có điều gì tôi nên cầu xin? Có điều gì tôi cần chia sẻ với Hội Thánh?

7. Tôi đã biết gì hơn so với trước khi đọc và suy ngẫm Thánh Kinh ngày hôm nay?

Điều vô cùng quan trọng là: Sau khi đọc, suy ngẫm, hiểu được những điều Chúa phán dạy, thì phải cẩn thận làm theo. Không phải chỉ làm theo, mà là: cẩn thận làm theo; nghĩa là, phải biết chắc chắn mình làm đúng và đủ theo Lời Chúa dạy, một cách hết lòng. Nếu không, thì sự hiểu Lời Chúa sẽ trở thành vô ích, mà một ngày kia, còn phải chịu sự phán xét của Chúa. Vì đã hiểu biết ý Chúa mà không hết lòng làm theo, hay có làm theo nhưng không cẩn thận, nên có sai lầm hoặc thiếu sót, thì còn nặng tội hơn là người không tin Chúa.

Kính chúc quý ông bà anh chị em luôn tìm thấy sự ngọt ngào, thỏa lòng trong tình yêu kỳ diệu và đời đời của Thiên Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện mọi thứ phước từ Thiên Chúa tuôn đổ ngập tràn trong đời sống của những ai hết lòng làm theo Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

19/01/2015

Share This:

Comments are closed.

4,331 views