5,050 views

Đừng Dùng Tên của Mười Hai Con Giáp

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Đây là lời tâm tình đầu năm, không có phần bài viết

Phần âm thanh chỉ có 9 phút
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

“Ngươi hãy giữ hết mọi lời ta phán với ngươi. Chớ nhắc đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:13).

Chớ bắt chước các thói tục của chúng nó mà phục sự Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:4).

Share This:

Comments are closed.

5,050 views