3,011 views

DVD “Witness the Beauty of Creation”

Xin Giới Thiệu
DVD “Witness the Beauty of Creation”
Một tác phẩm video tuyệt vời nhằm giới thiệu công trình sáng tạo lạ lùng của Thiên Chúa.

Có thể chọn nghe bằng các thứ tiếng: English, Arabic, Farsi, French, Hindi, Mandarin, Punjabi, and Spanish.

Có thể chọn phụ đề bằng các thứ tiếng: English, Chinese (Simplified and Traditional), Danish, Dutch, German, Gujarati, Hebrew, Indonesian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swahili, Tagalog, Thai, Turkish, and Vietnamese.

The minimum order is 10. The price breaks are as follows:
buy 10 for $50 ($5 per disc)
buy 25 for $100 ($4 per disc)
buy 50 for $150 ($3 per disc)
buy 100 for $250 ($2.50 per disc)

Đặt mua trên mạng tại đây: http://www.thebereancall.org/content/god-wonders-disc-mailer

Đây là tài liệu chứng đạo tuyệt vời cho nhiều dân tộc và cũng là tài liệu bồi linh cho con dân Chúa. Hình ảnh, màu sắc, góc ảnh, âm nhạc và lời dẫn giải thật tuyệt vời.

Share This:

Comments are closed.

3,011 views