11,061 views

Giáo Sư Giả và Tà Giáo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://od.lk/s/MV8xMjI3MDI1OThf/11432_GiaoSuGiaVaTaGiao.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI3Mjhf/11432_GiaoSuGiaVaTaGiao.mp3

Hoặc bấm vào đây để nghe và tải xuống từ Soundcloud

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam
01/01/2014

Giáo Sư Giả Dấy Lên Trong Hội Thánh

Trong buổi Phao-lô từ giả Hội Thánh của Chúa tại thành Ê-phê-sô, để đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chịu sự bắt bớ vì danh Chúa, ông đã tha thiết kêu gọi các trưởng lão tại Ê-phê-sô: Hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy chiên của Chúa, mà Đức Thánh Linh đã lập họ làm những người chăm sóc. Phần đầu lời kêu gọi của ông đã được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-30 như sau:

28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa và Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình

29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu;

30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người dấy lên, nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.

Trong câu 29, Phao-lô nói đến sự bách hại dữ dội của Sa-tan từ bên ngoài, như sự bách hại của chính quyền La-mã thời bấy giờ. Sự bách hại của thế gian rất là khủng khiếp, được tóm gọn trong Hê-bơ-rơ 11:36-37 như sau:

“Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc nay đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi…”

Ngày nay, khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Bắc Hàn và các nước Hồi Giáo, sự bách hại con dân Chúa vẫn xảy ra một cách tàn khốc. Trong Thời Đại Nạn sắp đến, sự bách hại đó sẽ gia tăng càng hơn, khi AntiChrist lập ra một tôn giáo toàn cầu, buộc mọi người phải tôn hắn làm Đức Chúa Trời và thờ lạy hắn.

Trong câu 30, Phao-lô nói đến sự kiện, chính trong vòng các trưởng lão sẽ dấy lên những người nói những lời gian tà, để dụ dỗ các môn đồ của Chúa đi theo họ.

Danh từ “những lời gian tà” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là: những lời bóp méo sự thật, làm cho người nghe hiểu sai hay hiểu lầm điều được nói đến. Khi được dùng trong Tân Ước thì có nghĩa là: những lời nói nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa; những lời nói chống nghịch chương trình và mục đích cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời; những lời nói khiến cho người ta đi lạc khỏi đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế, những người nói những lời gian tà để thuyết phục con dân Chúa nghe theo họ, chính là những giáo sư giả. Danh từ “những giáo sư giả” chỉ được Thánh Kinh Tân Ước dùng có một lần trong II Phi-e-rơ 2:1, và cho biết rằng, họ là những người đem tà giáo nguy hại vào trong Hội Thánh:

“Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả, và ngay cả trong anh em cũng sẽ có những giáo sư giả. Họ sẽ truyền những tà giáo nguy hại, chối bỏ Chúa đã chuộc họ, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.”

Chúng ta chú ý đến lời của Phi-e-rơ phân biệt rõ: Trong dân chúng thì có những tiên tri giả, còn trong Hội Thánh thì có những giáo sư giả. Những tiên tri giả trong thế gian thì rao giảng về một Chúa giả, Christ giả; nhưng những giáo sư giả trong Hội Thánh thì rao giảng những lời gian tà, xuyên tạc các lẽ thật của Thánh Kinh. Thật vậy, xưa nay trong lịch sử của Hội Thánh, chính các giáo sư giả trong Hội Thánh đã đem tà giáo vào trong Hội Thánh và phân rẽ Hội Thánh thành các giáo hội, giáo phái, phá vỡ sự hiệp một của thân thể Chúa.

Tà Giáo Nguy Hại

Gọi là “tà giáo nguy hại” vì sự giảng dạy của các giáo sư giả là “những lời gian tà,” phá đổ đức tin của con dân Chúa vào trong lẽ thật của Lời Chúa. Điển hình là tà giáo dạy rằng, con dân Chúa không cần phải giữ điều răn thứ tư, hoặc là giữ điều răn thứ tư nhưng đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy thành ngày Sa-bát Chủ Nhật! Rõ ràng, đây là sự dạy dỗ khiến cho con dân Chúa phạm tội, nghịch lại điều răn của Đức Chúa Trời, bởi vì:

  • Nó nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa. Lời Chúa dạy con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy:

“Hãy nhớ ngày Sa-bát. Hãy thánh hóa nó. Ngươi hãy lao động và làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi; ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, hoặc khách ở trong các cửa của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).

Lời Chúa dạy rằng, luật pháp viết thành chữ của Đức Chúa Trời sẽ không hề qua đi, dù chỉ một chấm hay một nét, cho đến khi mọi sự thuộc về chương trình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại được hoàn tất. Thánh Kinh cho chúng ta biết mọi sự sẽ được trọn sau khi Vương Quốc Ngàn Năm kết thúc với sự kiện Sa-tan bị ném vào hỏa ngục và sự phán xét chung cuộc được mở ra. Khi đó, trời cũ đất cũ sẽ qua đi và con dân của Đức Chúa Trời được vào trong Vương Quốc đời đời của trời mới, đất mới. Lúc đó, luật pháp viết thành chữ trong ngày dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập mới không còn nữa.

“Vì Ta nói thật với các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn” (Ma-thi-ơ 5:18).

  • Nó chống lại chương trình và mục đích cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chương trình và mục đích cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là để cho người được cứu nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh chép vào trong lòng họ sau khi tái sinh họ, chứ không phải để họ hủy bỏ hoặc tự ý thay đổi các điều răn của Ngài:

“Vậy, chúng ta bởi sự thuộc về đức tin mà hủy bỏ luật pháp hay sao? Chẳng phải vậy! Nhưng chúng ta làm cho vững bền luật pháp” (Rô-ma 3:31).

“Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: Này là giao ước Ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp Ta vào lòng chúng nó, và ghi tạc nơi trí khôn” (Hê-bơ-rơ 10:15-16).

  • Nó khiến cho con dân Chúa đi lạc khỏi đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Đường lối công chính của Đức Chúa Trời là con dân Chúa sống nếp sống: làm theo như Đức Chúa Jesus Christ đã làm; là nếp sống “vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ:”

“Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ các điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:3-6).

“Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus” (Khải Huyền 14:12).

Hai Loại Giáo Sư Giả

Chúng ta đã biết, giáo sư giả là người nhân danh Chúa, giảng dạy cho con dân Chúa những điều không đúng với Thánh Kinh. Họ có thể vì thiếu hiểu biết, kém đức tin, mà lại kiêu ngạo, muốn đứng ra giảng dạy Lời Chúa. Phi-e-rơ nói đến trường hợp của những người như vậy, đã giảng sai ý nghĩa các thư tín của Phao-lô cùng các phần khác trong Thánh Kinh:

“Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:15-16).

Họ cũng có thể là những tôi tớ của Sa-tan, mạo làm tôi tớ Chúa, được Sa-tan cài vào trong Hội Thánh:

“Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Cô-rinh-tô 11:13-15).

Có hai loại giáo sư giả.

Loại giáo sư giả thứ nhất dạy cho con dân Chúa phải làm theo luật pháp hoặc dựa vào các việc làm công đức khác để được cứu. Họ buộc con dân Chúa phải chịu phép cắt bì, phải giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước, và phải làm theo các luật truyền khẩu không có trong Thánh Kinh. Các luật truyền khẩu không có trong Thánh Kinh bao gồm việc cầu nguyện với những người chết như: Bà Ma-ri, ông Giô-sép, các thánh đồ; việc đọc các loại kinh; việc lần chuỗi; việc lập bàn thờ, thắp hương đèn; việc dâng hiến; việc siêng năng đi lễ; và ngay cả việc hành xác… Ngày nay, vẫn có các giáo sư giả loại này, dắt đưa hàng tỷ người trên thế giới đi vào con đường hư mất!

Đặc biệt, trong khoảng một trăm năm nay thì có Phong Trào Nói Tiếng Lạ. Phong trào này chia thành nhiều nhánh khác nhau, có nhánh phủ nhận Thiên Chúa Ba Ngôi, có nhánh phủ nhận thân vị của Đức Thánh Linh, có nhánh cho rằng người nào không biết nói tiếng lạ thì chưa được tái sinh, có nhánh dạy rằng phép báp-tem bằng nước khiến cho một người được tái sinh. Trong vài chục năm gần đây thì có Phong Trào Cội Nguồn Hê-bơ-rơ và Phong Trào Tên Thánh. Họ dạy rằng, nếu tín đồ không vâng giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước thì sẽ không được cứu; hoặc, nếu tín đồ không báp-tem trong danh của Thiên Chúa, phát âm theo tiếng Hê-bơ-rơ, không kêu cầu danh Chúa, phát âm theo tiếng Hê-bơ-rơ, thì cũng sẽ không được cứu. Họ làm như họ biết chắc danh của Thiên Chúa được phát âm như thế nào và họ có khả năng phát âm chính xác danh ấy theo tiếng Hê-bơ-rơ. Các nhánh chính của hai phong trào này phủ nhận thân vị của Đức Thánh Linh.

Gần đây còn có giáo phái thờ lạy một “Đức Chúa Trời Mẹ,” lấy tên là: “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới” (World Mission Society Church of God). Chắc chắn là khắp trong Thánh Kinh không hề có danh từ “Đức Chúa Trời Mẹ” và Thánh Kinh cũng không bao giờ hàm ý Đức Chúa Trời là “mẹ” của nhân loại. Giáo phái thờ lạy “Đức Chúa Trời Mẹ” tôn người sáng lập giáo phái này, một người Nam Hàn, tên là An Xang Hồng (Ahn Sahng-hong), làm Đấng Christ tái lâm và cũng là Đức Thánh Linh! Nhưng khi An Xang Hồng qua đời vì bệnh tim năm 1985, được chôn cất trong một nghĩa trang công cộng, thì mộ bia của ông lại ghi là: “Mộ của Tiên Tri Ê-li An Xang Hồng!”

Giáo phái thờ lạy “Đức Chúa Trời Mẹ” là chiêu trò mới nhất của Sa-tan trong những ngày cuối cùng này, với nổ lực làm hoang mang con dân Chúa. Bởi vì bên cạnh các sự giảng dạy tà giáo, thì giáo phái này bênh vực việc con dân Chúa phải giữ Mười Điều Răn, và nhấn mạnh đến việc con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy. Điều này khiến cho người tin Chúa lâu năm đồng hóa những ai vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy với tà giáo, đồng thời, thu hút những người mới tin Chúa, muốn vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời, vào trong một tổ chức tà giáo. Chúng tôi sẽ có một bài biên khảo chi tiết về giáo phái này.

Loại giáo sư giả thứ nhì dạy cho con dân Chúa bỏ hết các điều răn của Đức Chúa Trời. Họ dạy rằng, thân thể xác thịt là ô uế, tội lỗi, và sẽ phải chết đi; thân thể xác thịt không thể nào vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì thế, một người chỉ cần nhận biết mình là tội nhân, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy sẽ được cứu ra khỏi sự hư mất đời đời, mà không cần phải làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Họ khẳng định rằng, không một ai có thể vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời.

Bên cạnh đó, các Giáo Hội Tin Lành, được xem là truyền thống và lớn, đã dạy cho tín đồ trong giáo hội của họ rằng, đồng tính luyến ái không phải là tội lỗi mà chỉ là một chứng bệnh, như bao nhiêu chứng bệnh khác.

Loại giáo sư giả này đã biến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thành ra một thứ giấy cho phép loài người phạm tội mà không bị Đức Chúa Trời phán xét. Họ thường dùng Rô-ma 8:1 để dẫn chứng cho ý nghĩa lời giảng dạy sau đây của họ: “Chỉ cần mở miệng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì một người sẽ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ và người ấy sẽ không còn bị Đức Chúa Trời phán xét về các hành vi tội lỗi.” Tuy nhiên, Lời của Đức Chúa Trời định nghĩa một người ở trong Đức Chúa Jesus Christ phải là một người ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Mà ăn năn tội có nghĩa là từ bỏ sự phạm tội! Chính Đức Chúa Jesus Christ cũng phán rằng: “Hãy đi! Đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11)!

Rô-ma 8:1 chép: “Cho nên, hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những người ở trong Đấng Christ Jesus.” Mà những người ở trong Đấng Christ là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, làm theo như Đấng Christ đã làm (I Giăng 2:3-6), chứ không phải những người sau khi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà vẫn ngang nhiên sống một đời sống vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

Chính Thánh Kinh định nghĩa, một người ở trong Đức Chúa Jesus Christ là một người đã được hoàn toàn dựng nên mới, theo sự công bình và thánh sạch của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì xưa cũ của tội lỗi đều đã qua đi:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

“Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, Vì anh em đã nghe Ngài, và được dạy dỗ bởi Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:20-24).

Như vậy, một người thật sự ở trong Đức Chúa Jesus Christ phải là một người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Đáng buồn là, số người mang danh là con dân Chúa nhưng không hề ở trong Đấng Christ thì rất nhiều, vì họ tin theo những lời gian tà của các giáo sư giả. Vì sống theo sự giảng dạy của các giáo sư giả thì thoải mái, dễ dàng cho mọi ham muốn của xác thịt. Còn số người thật sự là con dân Chúa, thật sự ở trong Đấng Christ, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, thì rất ít. Vì để thật sự ở trong Đấng Christ thì phải trả giá. Đó là phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà đi theo Chúa mỗi ngày. Hai lời phán sau đây của Đức Chúa Jesus Christ là lẽ thật đau lòng, mà chúng ta cần ghi nhớ, để cẩn thận giữ mình, đừng chạy theo đám đông:

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

“Nhưng khi Con Người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng” (Lu-ca 18:8)?

Lời Khuyên của Đức Thánh Linh

Trong những ngày cuối cùng này, tà giáo xâm nhập Hội Thánh càng hơn, sự bội Đạo càng gia tăng, Lời Chúa khuyên dạy những con dân chân thật của Ngài như sau:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, kẻo anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin vinh quang về nơi Ngài, từ nay đến đời đời! A-men” (II Phi-e-rơ 3:17-18).

Mặt khác, con dân Chúa cũng cần phải có thái độ tích cực xa lánh các giáo sư giả:

“Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi” (Tít 3:10).

Chúng ta không nên phí thời gian và công sức để tranh luận với những kẻ theo tà giáo, nhất là các giáo sư giả. Chúng ta chỉ cần ít nhất là hai lần nói lên lẽ thật của Lời Chúa cho họ, như là hai lời chứng, mà nếu họ vẫn không tiếp nhận lẽ thật, thì chúng ta không còn trách nhiệm với họ và chúng ta cũng không nên giao thiệp với họ:

“Bất cứ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo giáo lý của Đấng Christ, thì người ấy không có Thiên Chúa. Còn ai bền lòng trong giáo lý ấy, thì người đó có Cha và Con. Nếu ai đến với các ngươi mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ” (II Giăng 9-11).


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

11,061 views