Giới Thiệu Các Trang Mạng

926 views

 

 

Đọc và nghe tất cả các bài giảng tại đây theo thứ tự từ trên xuống dưới để có hiểu biết căn bản và hệ thống về đức tin và các lẽ thật của Thánh Kinh: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

Xem hướng dẫn tại đây cách dùng paltalk tham dự nhóm trên mạng vào mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (ngày giờ theo Việt Nam): http://tinyurl.com/DungPaltalk

www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.hoithanhphaiannan.net
www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net
www.preachingfromthebible.net

Đọc Thánh Kinh: http://tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy
Facebook: https://www.facebook.com/preachingfromthebible/
Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Youtube Bài Giảng: http://tinyurl.com/PatorTimothy
Youtube Karaoke Thánh Ca:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLT0QI1_LAeEnw1tFcTiTF9YcZvWmsAMH
Youtube Karaoke với Tiếng Hát:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLT0QI1_LAeE5pFkMjQFl-GI2NYaiUE1X
Youtube Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 24/:
24
https://www.youtube.com/channel/UC1G6cKvFPMRDEjvZBR8WI-g

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”: https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf
Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”: https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf
Sách “Chân Giả Luận”: https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf

Nghe Đọc Thánh Kinh Bản Dịch Truyền Thống 1926

01. Sáng Thế Ký: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/nvh-tt01sangtheky

02. Xuất Ê-díp-tô Ký: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/nvh-tt02xuatediptoky

03. Lê-vi Ký: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/nvh-tt03leviky

Tải xuống MP3 Nghe Đọc Thánh Kinh Bản Dịch Truyền Thống 1926

01. Sáng Thế Ký: https://od.lk/f/MV8xNTYzMTMxMjhf

02. Xuất Ê-díp-tô Ký: https://od.lk/f/MV8xNTYzMTMzODdf

03. Lê-vi Ký: https://od.lk/f/MV8xNTY4MTk5Mjdf

Danh sách sẽ được bổ sung khi có bài mới.

Share This:

926 views