4,146 views

“Good News Mission” và Park Ock Soo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

http://www.opendrive.com/files/MV82MDgxODA1Nl9LaEtlYV8xMzZk/11019_TaGiaoGoodNewsMission.mp3

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/110_biengiao

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Share This:

Comments are closed.

4,146 views