5,420 views

Hỏi & Đáp: Sự Xăm Mình

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDgyNjY5X29rUkp1

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Dạ con chào chú. Chú ơi, chú cho con hỏi, một số bài giảng về việc Đức Chúa Trời cấm con dân ngài xăm hình lên người ạ. Bản thân con chỉ hiểu đơn giản là không thể vẽ vời bậy bạ lên đền thờ của Ngài, nhưng con muốn tìm hiểu sâu hơn về những luật mà Chúa ban cho loài người về vấn đề này ạ.

Con cám ơn chú.

Đáp:

Từ ngàn xưa cho đến nay, sự xăm vẽ trên người là để đánh dấu rằng người ấy thuộc về một tà thần nào đó, hay là thuộc về một phong trào, tổ chức, băng đảng nào đó. Trong thời đại của chúng ta, còn là để làm đẹp. Con dân của Chúa là thuộc về Chúa, cho nên, Ngài không cho phép con dân Chúa xăm hay vẽ trên da thịt, và cũng không cho phép con dân Chúa cắt da, cắt thịt làm thương tổn thân thể theo các thói tục của dân ngoại.

Lê-vi Ký 19:28 “Chớ vì kẻ chết mà cắt một vết nào trên thịt mình. Chớ xăm một dấu nào trên mình. Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012).

Dịch chữ qua chữ từ tiếng Hê-bơ-rơ:

Lê-vi Ký 19:28 ושׂרטH8296 một sự cắt nào לנפשׁH5315 cho kẻ chết לאH3808 các ngươi sẽ không תתנוH5414 làm בבשׂרכםH1320 trên da thịt các ngươi וכתבתH3793 một vết nào קעקעH7085 một dấu xăm nào לאH3808 cũng không תתנוH5414 làm בכם אניH589 trên ngươi – Ta יהוה׃H3068 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Ngày nay, có một số người xăm vẽ cái gọi là “hình Chúa” hay hình thập tự, hoặc một câu Thánh Kinh trên thân thể họ, và nghĩ rằng như vậy là tỏ lòng tin kính đối với Chúa. Tuy nhiên, chính hành động đó đã tỏ ra chống nghịch lại mạng lệnh của Chúa. Chúng ta phải thờ phượng Chúa theo ý Chúa, không phải theo ý chúng ta:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Đối với phụ nữ, trong khi sự tô son, kẻ chân mày không phạm vào điều Chúa cấm trong Lê-vi Ký 19:28, thì sự xăm chân mày, mí mắt, môi… để làm đẹp là vi phạm mạng lệnh của Chúa về sự Ngài cấm con dân Chúa xăm trên thân thể.

Những ai vì không biết Lời Chúa mà đã lỡ xăm trên thân thể mình thì nên cầu nguyện xưng tội với Chúa, xin Chúa tha thứ, và đừng mặc cảm, vì đó là tội không biết đã được xưng ra và đã được Chúa tha thứ. Những ai đã biết Chúa cấm xăm mà vẫn vì sự ham muốn của xác thịt mà xăm mình, thì người ấy đã ngang nhiên phản nghịch Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.


Huỳnh Christian Timothy
17/11/2014

Share This:

Comments are closed.

5,420 views