3,157 views

Hỏi & Đáp: Thú Nhồi Bông

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDgyNjY5X29rUkp1

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Thưa chú, cháu có một số con thú bông lớn, nhỏ khác nhau mô phỏng theo con gấu, lợn… cháu băn khoăn không biết đó có được coi là hình tượng không ạ? Cháu sử dụng các con thú bông này để trang trí, làm dụng cụ để điện thoại…

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất.

5 Ngươi chớ thờ lạy chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét Ta;

6 và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.

Theo đoạn Kinh Thánh cháu trích dẫn ở trên thì cháu thấy việc làm tượng theo hình bất kỳ vật gì trên trời cao (sao, trăng…), nơi đất thấp (súc vật, con người, cây cối…) hay dưới nước (tôm, cá..) thì đều không được cả; tuy nhiên các con thú bông lại không phải là tượng “đúc” hay tượng “chạm” nên cháu băn khoăn lắm!

Tuy theo đúng ngôn từ mà nói thì thú bông không phải là đúc hay chạm mà do khâu vá.. mà nên, nhưng đôi khi trong Kinh Thánh không phải cứ chỉ hiểu theo từ mà đủ, bởi vì nếu người ta cứ theo từ ngữ thì sẽ nói là “không làm tượng” và cũng “đừng thờ lạy chúng” – nghĩa là đừng thờ lạy những tượng đó thôi, còn thờ lạy những vật không phải là tượng thì cũng được (như vậy thì lại không đúng).

Do vậy, chú giúp cháu giải đáp điều trên với ạ!

Cháu cảm ơn chú nhiều!

Đáp:

1. Trong Thánh Kinh có đề cập đến sự vẽ, sự dệt, sự may, và sự thêu nhưng Chúa không nhắc đến sự cấm vẽ, dệt, may, thêu các loại hình mà chỉ cấm chạm và đúc hầu hết các loại hình.

2. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6 được giải thích trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18:

15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không có thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp;

16 mà các ngươi làm bại hoại cho mình, và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ,

17 hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời,

18 hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất;

Và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15 thì nói rõ hai cách thức làm tượng bị cấm:

Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: A-men!”

3. Chúa cấm quỳ lạy các vì tinh tú trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19:

Và hãy giữ, kẻo ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quỳ xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú này mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng.”

Nhưng Chúa không cấm chạm và đúc hình các vì tinh tú.

4. Hình tượng là các hình thể được đúc chạm. Thần tượng là bất cứ hình thể nào được thờ phượng, kể cả hình vẽ hay hình in gọi là tượng Chúa, hình Chúa. Ngoài ra, tham lam, tức là ham muốn một điều gì hơn Chúa, như ma túy, tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, quyền thế… chẳng hạn, thì cũng là biến điều ấy thành “thần” và phạm tội thờ lạy thần tượng. Chúa cấm thờ lạy hình tượng và Chúa cấm thờ lạy thần tượng.

Trong Sáng Thế Ký 1:26-28 Chúa giao cho loài người quyền quản trị đất và muôn vật trên đất, chứ không phải để thờ lạy chúng. Cho nên, nếu loài người thờ lạy bất cứ ai hay bất cứ vật gì ngoài Chúa, là phạm tội.

26 Thiên Chúa phán rằng: Chúng Ta hãy làm ra loài người như hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta, để cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài bò sát bò trên mặt đất.

27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.

28 Thiên Chúa ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng những vật sống hành động trên mặt đất.

Nếu có ai không muốn giữ các con thú nhồi bông vì nghĩ rằng chúng là hình tượng thì tùy ý; nhưng không thể nói rằng những người chơi thú nhồi bông là phạm điều răn của Chúa. Nếu cháu muốn giữ các con thú nhồi bông thì cháu phải tin chắc là làm như vậy không phạm vào điều răn của Chúa. Vì nếu chúng ta làm việc gì mà không bởi đức tin, thì đó là phạm tội:

Bất cứ làm điều gì không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.


Huỳnh Christian Timothy
17/11/2014

Share This:

Comments are closed.

3,157 views