Hướng Dẫn Cách Dùng Paltalk

2,117 views

 

Xem hướng dẫn tại đây cách dùng paltalk tham dự nhóm trên mạng vào mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (ngày giờ theo Việt Nam): http://tinyurl.com/DungPaltalk

Đọc và nghe tất cả các bài giảng tại đây theo thứ tự từ trên xuống dưới để có hiểu biết căn bản và hệ thống về đức tin và các lẽ thật của Thánh Kinh: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

Share This:

2,117 views