Những Bài Cần Đọc Trước

14,230 views

Bấm vào các tựa bài dưới đây để đọc và nghe:

Các Bài Liên Quan Đến Các Tín Lý Không Đúng Thánh Kinh của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm:
(xin bấm vào tựa bài và đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới)

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 các bài giảng của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào nối mạng dưới đây để nghe, xem  và tải xuống video Youtube các bài giảng của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy:
http://www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào nối mạng dưới đây để nghe, xem  và tải xuống video Youtube Chân Giả Luận:
http://www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào nối mạng dưới đây để nghe, xem  và tải xuống video Youtube Karaoke Thánh Ca:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ

Share This:

14,230 views