3,705 views

Lễ Vượt Qua: Nguồn Gốc, Mục Đích, Ý Nghĩa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Đây là bài giảng ứng khẩu, không có phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý độc giả đọc bài tham khảo các chi tiết lịch sử liên quan đến Lễ Vượt Qua và ngày Chúa Chết tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?p=67

Share This:

Comments are closed.

3,705 views