3,676 views

Lượng Đức Tin và Đức Tin Sống Động

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQzNzQ4X21VZ21G

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Đức Tin
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=300

Lượng Đức Tin

Thánh Kinh còn dùng một từ ngữ nữa để nói về mức độ của đức tin, từ ngữ đó được Thánh Kinh Việt Ngữ, Bản Dịch Truyền Thống, dịch là “lượng.” Danh từ “lượng” trong tiếng Việt có nghĩa là “sức chứa được.” Rô-ma 12:3 chép:

Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3).

Tôi suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của câu Thánh Kinh này. Trước hết, Phao-lô nói rõ, những gì ông nói với Hội Thánh tiếp theo đó là ông nói theo ơn Chúa đã ban cho ông. Điều đó có nghĩa là, ông nói theo sự soi sáng của Chúa và nói trong thẩm quyền của Chúa. Nói cách khác, ông sắp sửa truyền đạt cho Hội Thánh một mệnh lệnh đến từ chính Chúa, chứ không phải là ý riêng của ông. Mệnh lệnh đó là: Mỗi con dân Chúa không được suy nghĩ vượt hơn mức độ đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người, tùy theo sức đón nhận của từng người.

Qua câu nói đó của Phao-lô, Đức Thánh Linh đã dạy cho tôi biết, đức tin của tôi cũng chính là sự ban cho từ nơi Chúa. Nghĩ cho cùng, thì toàn bộ con người của tôi đều là sự ban cho của Chúa, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên tôi; mọi sự trong tôi đều thuộc về Chúa cả, chỉ trừ ra những sự lựa chọn sai trái của tôi.

Chúa ban cho tôi sự tri thức cơ bản về Chúa và Ngài ban cho tôi đức tin cơ bản để tôi có thể tin nhận Ngài. Trên nền tảng của sự tri thức và đức tin đó, tôi phải tự mình lựa chọn: chọn đứng về phía Chúa, vâng phục Ngài, tôn thờ Ngài, vui hưởng hạnh phúc trong Ngài hoặc chọn đối nghịch Ngài, phân cách khỏi Ngài, và sống trong bất hạnh. Câu chuyện “đứa con hoang đàng” (Lu-ca 15) là một hình ảnh sống động, tiêu biểu cho quyền tự do lựa chọn mà Chúa đã ban cho tôi.

Đức Thánh Linh cũng dạy cho tôi biết, sức đón nhận đức tin từ nơi Chúa của mỗi người khác nhau, có người chứa được nhiều, có người chứa được ít; nhưng chứa nhiều hay chứa ít thì sự ban cho của Đức Chúa Trời vẫn là dư dật để mỗi người làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho họ làm theo (Ê-phê-sô 2:10). Như chiếc xe tải có thể chứa hàng trăm lít xăng để dùng vào việc vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa đến những nơi xa xôi được đổ đầy xăng thế nào, thì chiếc xe gắn máy chỉ có thể chứa vài lít xăng để đưa tôi đi đó, đi đây trong thành phố, vận chuyển một khối lượng nhỏ hàng hóa, cũng được đổ đầy xăng thế ấy.

Vậy, “lượng,” tức là sức chứa được nhiều hay ít, không phải là vấn đề, mà vấn đề là tôi có đầy trọn đức tin hay không. Có sức chứa lớn nhưng hoàn toàn không có đức tin hoặc chỉ có một ít đức tin thì có ích lợi gì? Chiếc xe tải lớn không có xăng hoặc chỉ có vài lít xăng thì không bao giờ làm tròn công việc giao hàng, nhưng chiếc xe gắn máy nhỏ lúc nào cũng chứa đầy xăng, sẽ dần dần chuyển hết một khối lượng hàng hóa lớn.

Tôi thường nghe một số người nói rằng, tôi sống theo “lượng đức tin” Chúa ban cho tôi. Mới nghe thì thấy thật là hợp với lời dạy của Chúa, nhưng thật ra, họ dùng câu nói đó để bao che cho việc chống nghịch Lời Chúa của họ. Sống theo “lượng đức tin” Chúa ban là hết lòng, hết sức làm theo Lời Chúa trong mọi cảnh ngộ theo năng lực và ơn Chúa đã ban, chứ không phải có nghĩa là “không vâng giữ” các điều răn của Chúa! Khi Chúa phán: “Chớ phạm tội tà dâm!” thì tôi phải hết lòng hết sức không đặt mình vào hoàn cảnh có thể bị cám dỗ, và nhờ cậy Thánh Linh của Chúa cùng Lời của Đức Chúa Trời để chống lại mọi cám dỗ khiến tôi có thể phạm tội tà dâm, chứ không phải tôi cứ miệt mài xem, đọc các loại sách báo, phim ảnh, trang web khiêu dâm… rồi nói rằng, tôi sống theo “lượng đức tin” Chúa ban!

Tương tự như vậy, tôi không thể nào cứ đi làm kiếm sống trong ngày Sa-bát rồi nói rằng, tôi sống theo “lượng đức tin” Chúa ban! Hành động đi làm kiếm sống trong ngày Sa-bát là hành động “không có đức tin” chứ không phải là “sống theo lượng đức tin Chúa ban.” Không một hành động nào vi phạm, chống nghịch lại Mười Điều Răn có thể gọi là “sống theo lượng đức tin Chúa ban.” Thánh Kinh gọi những hành động đó là tội lỗi:

Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (I Giăng 3:4)

Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17).

Rô-ma 14:1-6 cũng thường bị những người sống theo những sự ưa thích của xác thịt, chống nghịch các điều răn của Chúa, lạm dụng để bao che cho tội lỗi. Kẻ kém đức tin là kẻ hết lòng vâng phục những gì họ đã học biết về Chúa, nhưng sự hiểu biết chưa nhiều nên đức tin chưa được mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi được nghe sự giảng dạy từ những tôi tớ chân thật của Chúa thì họ liền vui mừng tiếp nhận lẽ thật của Lời Chúa, và nhờ đó mà đức tin của họ được tăng trưởng. Kẻ kém đức tin vì chưa hiểu biết nhiều về Lời Chúa khác với kẻ chống nghịch lẽ thật của Lời Chúa. Tiếp lấy kẻ kém đức tin trong Hội Thánh khác với cho phép người ta tiếp tục chống nghịch Lời Chúa trong Hội Thánh.

Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi mấy ngày liên tục có cơ hội để suy ngẫm về đức tin. Qua ánh sáng của Lời Chúa, tôi hiểu biết càng hơn về đức tin và đức tin của tôi lại càng thêm vững chắc.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tôi năng lực để những gì tôi biết được qua Lời Chúa, tôi đều tin nhận hoàn toàn và hết lòng cẩn thận làm theo; để tôi sống một đời sống đi theo Chúa bằng tâm thần đầy trọn đức tin nơi Ngài. A-men!

Đức Tin Sống Động

Lời Chúa dạy: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:17). Nhưng Lời Chúa cũng dạy: “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Hai câu Thánh Kinh này nhắc cho tôi nhớ đến ngụ ngôn gieo giống của Đức Chúa Jesus mà Thánh Kinh đã ghi lại trong Ma-thi-ơ 13:1-23; Mác 4:3-20; và Lu-ca 8:4-15. Trong câu chuyện ngụ ngôn đó, Chúa cho biết:

  • Có những người không bao giờ tin nhận Đạo của Chúa, thế nên hạt giống đức tin cơ bản Chúa ban cho họ sẽ bị Ma Quỷ lấy ra khỏi họ.

  • Có những người nghe Đạo thì vui mừng nhận lấy và đức tin nẩy mầm, lớn lên, nhưng vì họ không làm theo Lời Chúa, không từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà đi theo Chúa, cho nên, khi đối diện với thử thách, khó khăn trong cuộc sống thì đức tin của họ chết.

  • Có những người nghe Đạo thì vui mừng nhận lấy và đức tin nẩy mầm, lớn lên, nhưng vì họ không làm theo Lời Chúa, không từ bỏ lòng ham mến của cải, sự giàu sang của đời này hoặc vẫn lo lắng về nhu cầu vật chất thì đức tin của họ cũng sẽ chết đi.

  • Có những người nghe Đạo thì vui mừng nhận lấy và đức tin nẩy mầm, lớn lên. Họ hết lòng sống theo lời Chúa dạy nên đức tin tăng trưởng vững vàng và kết quả.

Như vậy, rõ ràng đức tin không thể hiện bằng hành động vâng phục và làm theo Lời Chúa thì tự mình nó sẽ chết đi. Đức tin chết thì không thể nuôi dưỡng được ai.

Người công bình là người nhờ lòng ăn năn tội và đức tin vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ mà được Đức Chúa Trời xưng là công bình, được Đức Thánh Linh tái sinh thành một người mới trong Đức Chúa Jesus Christ, có bản tính giống như Đức Chúa Trời, có năng lực của Đức Thánh Linh để có thể làm theo mọi lời phán dạy của Thánh Kinh. Thế nhưng, người ấy phải chọn làm theo điều mình đã tin. Một người trưởng thành phải tự chọn ăn uống để nuôi dưỡng phần thân thể xác thịt của mình như thế nào thì một người được dựng nên mới cũng phải tự chọn làm theo Lời Chúa để đức tin được nuôi dưỡng và phát triển như thế ấy.

“Người công bình sẽ sống bởi đức tin” nhưng để tôi có thể sống bởi đức tin thì trước hết tôi phải có một đức tin sống động. Đức tin sống động là đức tin được thể hiện bởi việc làm theo mọi lời phán dạy của Chúa mà người công bình học được qua Thánh Kinh. Chỉ khi tôi hết lòng vâng phục, làm theo Lời Chúa thì “đức tin mới dẫn đến đức tin” (Rô-ma 1:17), thì tôi mới kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa và quyền năng, phép lạ của Ngài làm ra trong đời sống của tôi.

Tôi cảm tạ Chúa, Ngài không để cho tới khi tôi vào trong cõi đời đời với Ngài, rồi Ngài mới ban thưởng cho tôi về đức tin thể hiện thành hành động của tôi, mà Ngài sẽ ban thưởng cho tôi ngay trong đời này lẫn đời sau gấp trăm lần hơn những gì tôi vui lòng từ bỏ để đi theo Ngài: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:29-30). Cảm tạ Chúa! Nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
21 & 26/03/2013


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

3,676 views