3,058 views

Mục Đích và Điều Kiện Cầu Thay

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 ghi lại lời tuyên xưng rất là tuyệt vời của Sứ Đồ Phi-e-rơ:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Đấng có sự cứu rỗi chính là Đức Giê-hô-va, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Con. Danh duy nhất ban cho loài người để loài người nhờ đó mà được cứu là danh JESUS!

Trong Ma-thi-ơ 1:21 ghi lại lời của thiên sứ truyền cho Giô-sép rằng, khi hài nhi do Đức Thánh Linh thai dựng trong lòng Ma-ri được sinh ra, thì hãy đặt tên cho hài nhi là JESUS; “vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội!” Danh từ JESUS trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi!”

Đức Chúa Jesus chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Cứu Rỗi Nhân Loại!

Sự cứu rỗi trước nhất mà loài người cần là sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi là sự bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời, quyền lực của tội lỗi là cái sức mạnh bên trong mỗi người, buộc mỗi người phạm tội (Rô-ma 7:21-23). Tội lỗi là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lương tâm của loài người.

Cách nay gần 3,500 năm, chính ngón tay của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hai lần ghi chép tiêu chuẩn đạo đức của Ngài trên hai bảng đá, còn được gọi là Mười Điều Răn. Tiêu chuẩn ấy được Môi-se ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 và Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21.

Một khi đã được cứu ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi thì người được cứu có sự tự do lựa chọn: Chọn sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời hoặc chọn quay lại với nếp sống tội lỗi. Những ai chọn sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời thì trở thành con dân của Ngài, được ban cho địa vị và chức vụ thầy tế lễ của Ngài, để thờ phượng Ngài và cầu thay cho dân tộc của mình.

Với tư cách là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cầu xin Ngài điều gì cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam?

Chúng tôi, bởi sự cảm động của Chúa, đã chọn câu Thánh Kinh làm nền tảng cho sự kiêng ăn và cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam, trong ngày kiêng ăn và cầu nguyện năm 2013, là Thi Thiên 20:9:

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu!
Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.”

Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của câu Thánh Kinh này và các câu Thánh Kinh có liên quan, rồi làm theo, để lời cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam của chúng ta được Chúa tiếp nhận.

Đấng mà chúng ta kêu cầu là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! là Đấng Cứu Rỗi duy nhất! là JESUS! Việc mà chúng ta kêu cầu là xin Ngài hãy cứu Hội Thánh Việt Nam ra khỏi sự bội Đạo, ra khỏi nếp sống thù nghịch thập tự giá, để Hội Thánh có thể thật sự là muối của đất và ánh sáng của thế gian, nhất là cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Chúng ta cũng kêu cầu xin Ngài tha thứ cho sự thờ lạy hình tượng và thần tượng của dân tộc Việt Nam, và xin Ngài thương xót, mở mắt thuộc linh của mỗi người Việt Nam, để họ nhận biết lẽ thật về Đức Chúa Trời và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Chúng ta kêu cầu với đức tin, rằng lời kêu cầu của chúng ta sẽ được Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa tiếp nhận, ngay trong ngày chúng ta kêu cầu Ngài. Chính Ngài đã hứa với chúng ta:

“Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi, người nào tin nơi Ta, cũng sẽ làm những việc Ta làm; lại làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha. Và bất cứ điều gì các ngươi xin trong danh Ta, Ta sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển nơi Con. Nếu các ngươi xin bất cứ điều gì trong danh Ta, Ta sẽ làm cho” (Giăng 14:12-14).

Cầu xin trong danh của Chúa, trước hết là cầu xin bởi đức tin nơi Ngài. Đức tin nơi Ngài là gì? Trước hết, tin rằng, Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Cứu Rỗi Nhân Loại. Kế tiếp, tin rằng, sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá đã giải cứu loài người ra khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi. Loài người chỉ cần tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, mà không cần phải làm một điều gì khác, để được thoát khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi.

Nhiều người xưng mình là người tin Chúa, tưởng rằng mình là người tin Chúa, nhưng thật ra, họ không phải. Họ chỉ là những người tin Chúa ngoài môi miệng chứ không thật sự tin Chúa trong tâm thần. Họ không phải là người thật sự tin Chúa vì họ chưa thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Họ vẫn còn làm những điều mà họ biết là không đẹp ý Chúa. Thậm chí, họ là những người mang danh giáo sư thần học, người chăn bầy, trưởng lão, chấp sự, tín đồ lâu năm trong Hội Thánh.

Chứng cớ cho chúng ta nhìn biết một người không phải là người thật sự tin Chúa, là khi chúng ta nghe họ nói một trong những câu tương tự sau đây:

  • Tôi biết các ngày lễ Easter và Christmas có nguồn gốc từ tà giáo, nhưng từ bao lâu nay Hội Thánh đã quen tổ chức như vậy, không dễ gì mà bỏ được.

  • Tôi biết ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy, nhưng Hội Thánh đã quen nghỉ làm việc và nhóm họp vào Chủ Nhật, không dễ gì thay đổi.

  • Tôi biết danh xưng “mục sư” trong tiếng Việt là không đúng với nguyên tác của Thánh Kinh, nhưng Hội Thánh đã dùng quen rồi, không dễ gì thay đổi.

Nói tóm lại, câu nói đã quen trên miệng của họ là: “Tôi biết điều này, điều kia không đúng với Lời Chúa dạy, nhưng đã thành thói quen, khó mà bỏ được!” Những người nói như vậy là những người chưa bao giờ kinh nghiệm năng lực cứu rỗi của Tin Lành. Người thật sự tin Chúa là người kinh nghiệm mỗi ngày trong cuộc sống, ý nghĩa của các câu Thánh Kinh sau đây:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Nếu một người nói rằng mình tin Chúa, mà nếp sống vẫn như cũ, nghĩa là vẫn sống trong tội, dù chỉ là một tội, thì người ấy nói dối (I Giăng 2:4). Tin Lành của Đức Chúa Trời có năng lực để cứu mọi kẻ tin ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Hoặc là được cứu hoặc là chưa được cứu, chứ không thể đã được cứu mà vẫn còn sống trong tội.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Một người thật sự tin Chúa là một người đã cùng chết và cùng sống lại với Chúa (Rô-ma 6:1-14). Bản ngã tội lỗi của người ấy đã bị tiêu diệt. Sự sống của Đấng Christ ở trong người ấy. Người ấy lúc nào cũng “vừa muốn, vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13)! Người sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là người tin nơi Đức Chúa Trời như Đấng Christ tin; mọi sinh hoạt của người ấy đều đặt trên nền tảng của đức tin.

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự” (Phi-líp 4:13).

Thân thể xác thịt mà chúng ta đang có đây, vô cùng yếu đuối, vì nó đang chết! Tuy nhiên, tâm thần đã được tái sinh của chúng ta là mạnh mẽ! Chính Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của chúng ta, ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời; và chính Đức Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta sức toàn năng của Ngài, để chúng ta thắng được mọi tư dục sai trái của xác thịt, để làm được “những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến! Đấng đã gọi anh em là Đấng thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).

Nếp sống của người thật sự tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là một nếp sống thánh khiết, không chỗ trách được, mà chính Đức Chúa Trời là Cha của họ làm cho họ được nên thánh. Vậy thì, tại sao có những người mở miệng tuyên xưng rằng, mình là người tin Chúa, lại cho rằng, có những điều sai trái đã thành thói quen, không thể bỏ được? Chẳng phải đó là những người không thật sự tin nơi Đức Chúa Jesus Christ sao?

Chính vì không thật sự tin nơi Chúa mà lời cầu nguyện của nhiều người, dù tha thiết và thành khẩn đến đâu, cũng không được Ngài tiếp nhận. Lời Chúa khẳng định:

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Dấu hiệu của sự thật lòng tin nơi Chúa là “làm những việc Ngài làm.” Nghĩa là, không làm bất cứ điều gì nghịch lại Thánh Kinh mà chỉ làm những gì đem lại sự tôn vinh danh Chúa. Việc làm đem lại sự tôn vinh danh Chúa không theo định nghĩa của chúng ta, mà phải theo sự định nghĩa của Thánh Kinh, phải là những việc làm bởi tâm thần và lẽ thật. Nghĩa là, những việc mà chúng ta hết lòng làm và là những việc không sai trật các lẽ thật đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

Thí dụ: Một người có thể nói rằng, phát tặng cho các trẻ em những cuốn sách truyện tích về Đức Chúa Jesus bằng tranh, để giúp cho các em hiểu biết về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài, là một việc làm tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, nếu những cuốn sách đó vẽ hình một người đàn ông tóc dài để minh họa Chúa, thì sự minh họa đó không đúng với Thánh Kinh mà còn phạm thượng, vì làm nhục Chúa, và gieo rắc cho các em một ấn tượng sai lầm về Chúa. Thánh Kinh nói rõ:

“Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết, đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao” (I Cô-rinh-tô 11:14)?

Tại sao, có nhiều người biết rất rõ những tấm hình gọi là “hình Chúa” không phải là hình của Chúa, mà họ vẫn tốn kém tiền bạc Chúa ban cho, mua về, treo lên nơi trang trọng trong nhà và tôn kính, gọi đó là hình Chúa? Câu trả lời duy nhất: Tại vì họ không thật sự tin nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Một việc làm tôn vinh Chúa phải là một việc không dính dáng gì đến các huyền thoại, các phong tục tập quán mê tín dị đoan của ngoại giáo, các truyền thống do loài người đặt ra trong các giáo hội, là những điều không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Vì thế, một người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì có bổn phận đọc và suy ngẫm Lời Chúa là Thánh Kinh, để nhận biết ý Chúa là những điều đã được thể hiện qua các điều răn và luật pháp của Ngài. Rồi, cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8).

Chỉ khi nào chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta qua sự “làm những việc Chúa làm” thì mọi lời cầu xin của chúng ta mới được Ngài ban cho. I Giăng 2:6 chép: “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” Làm theo như chính Chúa đã làm tức là sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, thậm chí vâng phục cho đến chết (Phi-líp 2:8). Nói cách khác, là để cho Đấng Christ sống trong chúng ta (Ga-la-ti 2:20)!

Ý nghĩa của sự nhân danh Chúa cầu nguyện hoặc cầu nguyện trong danh Chúa không phải là hình thức nói: “Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!” mà là nội dung của lời cầu nguyện phải thích hợp với danh của Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa, tức là “đúng theo ý Chúa!” Trong danh Chúa tức là trong tiêu chuẩn, trong chương trình và ý định của Ngài, như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

Cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam là bổn phận thầy tế lễ của tất cả con dân Chúa người Việt. Mục đích của sự cầu thay là xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam; xin Chúa cứu Hội Thánh Việt Nam ra khỏi sự bội Đạo; xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam ra khỏi sự cứng lòng, thờ hình tượng và thần tượng, để mỗi người Việt Nam được nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Để có thể làm tròn thiên chức ấy, mỗi chúng ta phải thật sự “tin nơi JESUS,” là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Cứu Rỗi Nhân Loại! Đức tin ấy phải thể hiện thành hành động, tức là, chúng ta cũng “làm theo như Ngài đã làm!” Nếu chúng ta vẫn còn làm theo sự dạy dỗ sai trật Thánh Kinh của các giáo hội thay vì làm theo như Đức Chúa Jesus, thì chúng ta không thể nào cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Nguyện Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, dẫn dắt mỗi chúng ta vào trong lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời! A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Sa-bát 29.6.201

Share This:

Comments are closed.

3,058 views