3,396 views

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa đọc thêm bài viết: Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh theo link sau đây: http://timhieuthanhkinh.net/?p=38

Share This:

Comments are closed.

3,396 views