3,521 views

Lễ Vượt Qua: Nguồn Gốc, Mục Đích, Ý Nghĩa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Đây là bài giảng ứng khẩu, không có phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý độc giả đọc bài tham khảo các chi tiết lịch sử liên quan đến Lễ Vượt Qua và ngày Chúa Chết tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?p=67

Share This:

4,939 views

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Lời Kêu Gọi Thứ Nhì: Hãy Đến Với Ta

Lời kêu gọi thứ nhì của Chúa, là: “Hãy đến với Ta!”

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Mục đích lời kêu gọi của Chúa, là Ngài ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Mặc dầu khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì lập tức chúng ta được Ngài tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, gánh nặng về các nhu cầu trong đời sống vẫn còn đó. Gánh nặng về các nhu cầu trong đời sống là một phần của hậu quả tội lỗi. Liền ngay sau khi loài người phạm tội, Thiên Chúa đã phán truyền như sau: → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

6,591 views

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (1)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Tội lỗi là sự không vâng phục, không thờ phượng Thiên Chúa. Khi được sinh ra làm người, chúng ta đã bị nô lệ cho tội lỗi, nghĩa là chúng ta có khuynh hướng phạm tội. Chúng ta biết điều mình sẽ làm là tội, nhưng chúng ta không thể không phạm tội.

Loài người bị bán cho tội lỗi khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va đã tự ý không vâng lời Thiên Chúa. Kể từ đó, bản chất tội lỗi di truyền cho cả dòng dõi loài người. Thánh Kinh đã nói rất rõ sự loài người nô lệ cho tội lỗi như sau, Rô-ma 7:14-23: → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,273 views

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa đọc thêm bài viết: Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh theo link sau đây: http://timhieuthanhkinh.net/?p=38

Share This:

2,922 views

DVD “Witness the Beauty of Creation”

Xin Giới Thiệu
DVD “Witness the Beauty of Creation”
Một tác phẩm video tuyệt vời nhằm giới thiệu công trình sáng tạo lạ lùng của Thiên Chúa.

Có thể chọn nghe bằng các thứ tiếng: English, Arabic, Farsi, French, Hindi, Mandarin, Punjabi, and Spanish.

Có thể chọn phụ đề bằng các thứ tiếng: English, Chinese (Simplified and Traditional), Danish, Dutch, German, Gujarati, Hebrew, Indonesian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swahili, Tagalog, Thai, Turkish, and Vietnamese.

The minimum order is 10. The price breaks are as follows:
buy 10 for $50 ($5 per disc)
buy 25 for $100 ($4 per disc)
buy 50 for $150 ($3 per disc)
buy 100 for $250 ($2.50 per disc)

Đặt mua trên mạng tại đây: http://www.thebereancall.org/content/god-wonders-disc-mailer

Đây là tài liệu chứng đạo tuyệt vời cho nhiều dân tộc và cũng là tài liệu bồi linh cho con dân Chúa. Hình ảnh, màu sắc, góc ảnh, âm nhạc và lời dẫn giải thật tuyệt vời.

Share This:

10,306 views

Lễ Vượt Qua và Lễ Vượt Qua của Dân Do-thái

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Trong dịp Lễ Vượt Qua của năm 2014 sắp đến, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số điều thú vị trong Thánh Kinh, liên quan đến Lễ Vượt Qua và lịch. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được sự lạ lùng trong Lời Chúa và trong chương trình của Ngài dành cho nhân loại.

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại 19 câu đầu tiên của Sáng Thế Ký 1, phân đoạn Thánh Kinh mở đầu của Thánh Kinh, nói về công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,635 views

Điều Kiện Để Nhận Sự Sống Đời Đời

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF


Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

“Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn (Ma-thi-ơ 19:16-17).

Đoạn âm thanh 14 phút 27 giây này là một lời giải kinh và làm chứng kinh nghiệm cá nhân sẽ ảnh hưởng quan trọng đến sự hiểu biết và quyết định của bạn về sự sống đời đời.

Đây là phần trích ra từ bài giảng giải kinh “Kỳ Tận Thế: Chú Giải Sách Khải Huyền 2:12-17 – Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo,” http://kytanthe.net/?p=129.

Kính mong quý bạn đọc giới thiệu và phổ biến thật sâu rộng giữa lòng dân tộc Việt Nam.

 

Share This:

4,191 views

Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Theo từ điển Hán Việt, “địa” là nơi chốn; “vị” là thứ bậc; danh từ “địa vị” được dùng để chỉ “chỗ đứng” tức là thứ bậc hoặc trình độ hoặc cảnh ngộ hoặc bổn phận của một người trong xã hội.

Về thứ bậc, chúng ta có địa vị làm vua, địa vị làm dân; địa vị làm cha, địa vị làm con; địa vị làm chủ, địa vị làm tôi tớ; địa vị làm thầy, địa vị làm môn đệ… Về trình độ chúng ta có địa vị kỹ sư, địa vị công nhân; địa vị chuyên gia, địa vị cán sự… Về cảnh ngộ chúng ta có địa vị tự do, địa vị nô lệ; địa vị giàu sang, địa vị nghèo hèn… Mỗi thứ bậc, trình độ hoặc cảnh ngộ đều kèm theo bổn phận của một người đối với xã hội

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

5,815 views

Ý Chúa và Sự Lựa Chọn của Chúng Ta

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Nếu Đức Chúa Trời đã có một chương trình và mục đích cho mỗi một con dân Chúa, vậy thì, tại sao chúng ta không yên lặng chờ đợi ý Chúa sẽ tỏ ra cho chúng ta và chờ đợi Ngài làm cho hoàn thành ý muốn đó trên đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải cầu nguyện để biết Chúa muốn gì cho chúng ta?

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,075 views

Chú Giải: Mác 16:14-20

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDAxMTg1Ml93UkFndA

Không có phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

Mác 16:14-20

14 Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.

15 Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.

16 Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt.

17 Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới;

18 bắt rắn trong tay; nếu uống chất độc gì, cũng chẳng bị hại; đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

19 Đức Chúa Jesus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

20 Về phần các môn đồ, thì đi rao giảng khắp mọi nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các phép lạ kèm theo mà làm cho Lời được vững lập. A-men!

Share This:

3,217 views

Chú Giải: Mác 9:38-41

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDAxMTg1Ml93UkFndA

Không có phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

“Giăng thưa với Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Jesus phán rằng: Đừng cấm làm gì; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh Ta làm phép lạ, vừa nói xấu Ta được. Bất cứ ai không nghịch lại Ta là thuộc về Ta. Còn ai nhân danh Ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu” (Mác 9:38-41).

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:13-23).

Share This:

4,893 views

Đừng Dùng Tên của Mười Hai Con Giáp

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Đây là lời tâm tình đầu năm, không có phần bài viết

Phần âm thanh chỉ có 9 phút
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

“Ngươi hãy giữ hết mọi lời ta phán với ngươi. Chớ nhắc đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:13).

Chớ bắt chước các thói tục của chúng nó mà phục sự Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:4).

Share This:

5,803 views

Những Sự Nhân Từ và Những Sự Thương Cảm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Ấy là nhờ những sự nhân từ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà chúng ta chưa bị diệt.
Vì những sự thương cảm của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng.
Sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
(Ca Thương 3:22-23)

Dẫn nhập

Đối với con dân Chúa người Việt, Ca Thương 3:23 thường bị trích dẫn cách sai lạc ý nghĩa, vì cách dịch của Bản Truyền Thống. Bản Dịch Truyền Thống dịch là:

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm.”

Khiến cho người đọc hiểu: Mỗi buổi sáng là một sự tươi mới. Mỗi ngày là một sự bắt đầu mới. Nhưng thật ra, trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, thì câu 23 phải đi liền với câu 22. Và không phải mỗi buổi sáng tươi mới, mà là, những sự thương xót của Thiên Chúa luôn tươi mới vào mỗi buổi sáng. Bản Hiệu Đính 2012 đã dịch lại Ca Thương 3:22-23 như sau (www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible):

Ấy là nhờ những sự nhân từ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà chúng ta chưa bị diệt. Vì những sự thương cảm của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng. Sự thành tín Ngài là lớn lắm.”

Trong những ngày đầu xuân mới 2014 này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về những sự nhân từ, những sự thương xót, và sự thành tín của Chúa.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

5,592 views

Điều Răn, Luật Pháp, Giao Ước, Ân Điển

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/s/MV8zOTExNjM2OF8/DieuRanLuatPhapGiaoUocAnDien.pdf

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tải mp3 bài giảng này tại đây: https://od.lk/d/MV8xMTUxNzU3MjVf/10300_DieuRanLuatPhapGiaoUocAnDien.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tải mp3 bài giảng này tại đây: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10300-dieuranluatphapgiaouocandien?in=huynh-christian-timothy/sets/103_giaouocdieuranluatphap

Huỳnh Christian Timothy

Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta biết: Điều răn, luật pháp, giao ước, và ân điển của Thiên Chúa do các tiên tri và các sứ đồ của Thiên Chúa giải bày trong Thánh Kinh, là nền tảng cho sự sống của chúng ta:

“Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, cùng trong một thần trí. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người chung vương quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời; đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em được xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong tâm thần.” (Ê-phê-sô 2:18-22).

Điều răn của Thiên Chúa là ý muốn của Ngài đối với chúng ta. Điều răn bao gồm tất cả những gì Thiên Chúa muốn chúng ta tin và làm theo, để chúng ta trở nên trọn vẹn như Ngài (Ma-thi-ơ 5:48) và được vui hưởng trọn vẹn tình yêu của Ngài (Rô-ma 8:31-39). Có nhiều điều răn khác nhau, nhưng tất cả được tóm gọn trong Mười Điều Răn chính, như được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17. Nghĩa là, tất cả các điều răn của Thiên Chúa đều ra từ Mười Điều Răn chính đó.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,094 views

Thiên Chúa: 05_Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Huỳnh Christian Timothy

Các danh xưng: Chúa, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Chân Thần, Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, v.v., đều là các danh hiệu của Thiên Chúa hoặc các danh hiệu của các thân vị của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa có một tên riêng, do chính Thiên Chúa tự xưng. Tên riêng ấy nói lên thần tính của Thiên Chúa. Tên riêng của Thiên Chúa chỉ có một và được dùng chung cho cả ba thân vị của Thiên Chúa:

Vậy, hãy đi, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).

Chữ “danh” được dùng dưới hình thức số ít, tức là chỉ có một tên, dùng chung cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong chương này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa tên riêng của Thiên Chúa qua sự giải bày của Thánh Kinh.

Ta Sẽ Đang Đã Là Đấng “Ta Sẽ Đang Đã Thực Hữu”

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,540 views

Thiên Chúa: 04_Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

 

Huỳnh Christian Timothy

Ba Thân Vị của Một Thiên Chúa

Có một số người nhận rằng mình là con dân Chúa nhưng họ phủ nhận giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi.” Bởi vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa thực thể và thân vị. Họ không hiểu rằng, một thực thể có thể chỉ có một thân vị, như các thực thể thiên sứ, nhưng một thực thể cũng có thể có nhiều thân vị, như thực thể Thiên Chúa và thực thể loài người.

Giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” dạy rằng, chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh!

Những người chống đối giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” đưa ra một số câu Thánh Kinh để bảo vệ cho ý tưởng Thiên Chúa chỉ có một thân vị. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc kỷ các câu Thánh Kinh ấy, thì thấy rằng, Lời Chúa dạy chỉ có một thực thể Thiên Chúa nhưng Lời Chúa không hề dạy rằng, Thiên Chúa chỉ có một thân vị! Trái lại, Thánh Kinh qua nhiều câu, đã khẳng định rằng: Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,244 views

Thiên Chúa: 03_Ê-lô-him

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Không Cần Chứng Minh về Sự Thực Hữu của Thiên Chúa

Giả sử, chúng ta đang đi dạo trong một công viên, nhìn thấy một họa sĩ đang vẽ tranh. Chúng ta dừng lại, ngắm nhìn những nét vẽ sống động của họa sĩ. Giả sử, họa sĩ ngõ ý trao tặng bức tranh cho chúng ta. Chúng ta vui mừng tiếp nhận bức tranh, cám ơn họa sĩ và xin được làm quen để học vẽ từ họa sĩ. Như vậy, chúng ta có đòi hỏi họa sĩ hay ai khác phải chứng minh rằng, họa sĩ có thật và là tác giả của bức tranh mà chúng ta đang cầm trên tay hay không? Tương tự như vậy, Thiên Chúa cũng không cần phải chứng minh với loài người sự thực hữu của Ngài.

Thánh Kinh mở đầu bằng câu:

“Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất” (Sáng Thế Ký 1:1).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,282 views

Thiên Chúa: 02_Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Trước khi luận tiếp về Thiên Chúa, chúng ta cần tìm hiểu một số điểm căn bản về Thánh Kinh. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất giải bày về Thiên Chúa, về chương trình và ý định của Ngài dành cho nhân loại. Thánh Kinh ghi lại mọi lời phán của Thiên Chúa được Ngài phán truyền trực tiếp hoặc thần cảm qua các tiên tri và các sứ đồ của Ngài, hoặc do chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Con phán trực tiếp với loài người, khi Ngài nhập thế làm người.

Từ ngữ “Thánh Kinh,” thường được gọi là “Kinh Thánh,” là một từ Hán Việt. Thánh là một tính từ, có nghĩa là thiêng liêng; kinh là một danh từ, có nghĩa là sách. Theo văn phạm của Hán Việt thì tính từ được đặt trước danh từ. Không hiểu vì lý do gì, khi Thánh Kinh được dịch sang tiếng Việt thì được các dịch giả và các giáo hội gọi là “Kinh Thánh” thay vì gọi là “Thánh Kinh.” Phải chăng, điều đó nằm trong thánh ý của Đức Chúa Trời, hàm ý rằng, bản dịch Thánh Kinh Việt Ngữ cần phải được hiệu đính hoặc dịch lại, khi Hội Thánh của Chúa giữa lòng dân tộc Việt được phát triển theo thời gian, có những con dân Chúa người Việt hết lòng yêu mến lẽ thật của Thánh Kinh, hết lòng vâng theo lẽ thật của Thánh Kinh, được Ngài ban ơn cho để làm công tác phiên dịch Thánh Kinh?

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,090 views

Thiên Chúa: 01_Khái Niệm và Đức Tin

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Khái Niệm về Thiên Chúa

Khái niệm là kết quả của sự cảm nhận và suy nghĩ về một điều gì. Loài người có những khái niệm khác nhau về Thiên Chúa. Khái niệm đúng về Thiên Chúa là khái niệm cho rằng: Thiên Chúa là một thực thể cao siêu tuyệt đối, có các thân vị, tự có và có đến mãi mãi; là Đấng Tạo Hóa sáng tạo, bảo tồn, và cai trị muôn loài vạn vật, mà loài người là tạo vật cao cấp hơn hết, có khả năng nhận thức và tương giao với Thiên Chúa. Khái niệm này được chính Thiên Chúa khai triển qua Lời của Ngài và được ghi chép trong Thánh Kinh. Từ đó, các giáo lý về Thiên Chúa được hình thành.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,152 views

Thiên Chúa: 00_Lời Nói Đầu

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Kính thưa quý bạn đọc,

Có thể nói, trong sâu kín mỗi một người đều có tín ngưỡng về một Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, là Đấng tạo ra và cai trị muôn loài vạn vật, định sẵn số phận cho muôn loài vạn vật, và là Đấng duy nhất có quyền ban ơn hoặc giáng họa. Tín ngưỡng ấy không phải ngẫu nhiên mà loài người có được. Tín ngưỡng ấy chính là đức tin mà Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối đã ban cho loài người, khi Ngài dựng nên loài người.

Vì sự không vâng phục của loài người đối với Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối mà mối tương giao giữa loài người với Ngài bị cắt đứt; từ đó, sự nhận thức của loài người về Ngài bị mai một. Cho đến một lúc, loài người vì bất lực và khiếp sợ trước thiên nhiên, trước sự quấy phá của các tà thần mà nảy sinh lòng sùng bái các tà thần và các tạo vật khác. Từ đó, xã hội loài người phát sinh sự thờ lạy các tà thần, những hình tượng của các tà thần, các ý tưởng triết học, các sở thích của xác thịt, các loại côn trùng, điểu, thú… hoặc thờ lạy lẫn nhau; và cũng từ đó, đủ loại tôn giáo phát sinh!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,152 views