3,710 views

Phép Lạ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxN19JaENzNw

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài giảng viết đặc biệt trong năm 2015:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxM191U0ZJMQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Danh từ phép lạ trong Thánh Kinh được dịch từ chữ “מוֹפֵת” (mowpheth) /mô-phết/ H4159 [1] trong tiếng Hê-bơ-rơ và từ chữ “σημεῖον” (sēmeion) /xê-mai-on/ G4592 [2] trong tiếng Hy-lạp. Cả hai đều là danh từ được dùng để chỉ những hiện tượng lạ lùng, siêu nhiên, xảy ra trong thế giới vật chất, là những hiện tượng vượt trên mọi định luật vật lý.

Thí dụ:

  • Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 7:9, Thiên Chúa phán bảo Môi-se như sau: “Khi nào Pha-ra-ôn truyền cho các ngươi: Hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói với A-rôn rằng: Hãy lấy cây gậy của anh, liệng trước mặt Pha-ra-ôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn.” Danh từ “phép lạ” được dùng để nói đến hiện tượng một cây gậy biến hóa thành một con rắn.

  • Giăng 2:11 gọi sự kiện Đức Chúa Jesus Christ hóa nước dùng để rửa chân thành rượu ngon trong một tiệc cưới là “phép lạ” đầu tiên Ngài thi hành: “Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jesus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh quang của mình như vậy; môn đồ tin Ngài.”

Mục đích chính của các phép lạ do Thiên Chúa hoặc các sứ giả của Ngài làm ra, là để loài người nhận biết sự hiện diện của Ngài và nhận biết ai là sứ giả do Ngài sai đến, để bày tỏ thánh ý của Ngài. Mục đích kế tiếp là sự quan phòng, tức là sự chăm sóc, bảo vệ, ban ơn của Thiên Chúa đối với con dân của Ngài. Sau cùng, một số phép lạ được dùng làm dấu hiệu báo trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Sa-tan và các sứ giả của nó cũng có thể làm ra phép lạ:

  • Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11-12 ghi lại sự kiện các thầy bùa Ai-cập cũng có thể khiến cho gậy của họ biến thành rắn: “Còn Pha-ra-ôn truyền gọi các nhà thông thái và thầy phù chú, là những thuật-sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liệng gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ.”

  • Ma-thi-ơ 24:24 ghi lại lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về những ngày cuối cùng: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.”

  • Khải Huyền 13:13-14 chép: “Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại.”

  • Khải Huyền 16:14 chép: “Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm lại về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng.”

Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, càng gần đến ngày tận thế chừng nào thì sự bội Đạo trong Hội Thánh càng gia tăng chừng nấy, và Sa-tan sẽ dấy lên nhiều tiên tri giả, làm ra nhiều phép lạ để lường gạt loài người nhiều chừng nấy. Vì thế, có thể nói rằng, chúng ta đang sống trong thời đại của phép lạ. Và chúng ta cũng có thể yên tâm để nói rằng: Hễ phép lạ từ Ma Quỷ càng gia tăng bao nhiêu, thì phép lạ từ Thiên Chúa làm ra cho con dân Ngài và làm ra qua con dân Ngài cũng gia tăng bấy nhiêu.

Sự kiện chúng ta được biết đến Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa và được cứu chính là phép lạ lớn nhất trong đời sống của chúng ta. Phép lạ đó mở cửa cho chúng ta bước vào một đời sống mới hoàn toàn sống trong phép lạ. Thật vậy, mỗi một khoảnh khắc chúng ta sống động trong thân thể xác thịt này là mỗi một khoảnh khắc chúng ta sống trong phép lạ, bởi vì, chúng ta sống trong sự quan phòng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Ái, Toàn Thiện. Phép lạ thánh hóa vẫn xảy ra liên tục trong đời sống của chúng ta. Phép lạ được thông công và hiểu biết Thiên Chúa vẫn xảy ra liên tục trong đời sống của chúng ta. Và phép lạ khiến cho chúng ta làm được mọi sự qua Đấng Christ vẫn xảy ra liên tục trong đời sống của chúng ta.

Gọi đó là những phép lạ, vì thật sự những điều đó vượt trên mọi định luật vật lý, xảy ra một cách siêu nhiên theo thánh ý và năng lực của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả bao gồm trong một phép lạ lớn nhất: Phép lạ cứu rỗi của Tin Lành!

Chúng ta có thể phân loại những phép lạ Chúa làm ra trong đời sống của chúng ta như sau:

1. Những phép lạ trong sự Thiên Chúa quan phòng chúng ta: Như phép lạ chim quạ mang bánh và thịt cho Tiên Tri Ê-li, phép lạ bột và dầu cứ thêm lên trong nhà một người đàn bà góa, để bà nuôi Ê-li trong suốt ba năm rưỡi. (I Các Vua 17). Như phép lạ Đức Chúa Jesus Christ hai lần khiến cho bánh và cá hóa ra nhiều, đủ cho hơn chín ngàn người ăn (Ma-thi-ơ 14-15). Và tất cả các phép lạ Chúa làm ra để giải cứu con dân Chúa: từ phép lạ dân I-sơ-ra-ên vượt Biển Đỏ, vượt sông Giô-đanh cho đến phép lạ tường thành Giê-ri-cô sụp đổ; phép lạ Chúa giải cứu ba người bạn của Đa-ni-ên khỏi lò lửa có sức nóng gấp bảy lần bình thường (Đa-ni-ên 3) cho đến phép lạ Chúa giải cứu Đa-ni-ên khỏi bầy sư tử đói (Đa-ni-ên 6); và từ phép lạ Chúa giải cứu Sứ Đồ Phi-e-rơ (Công Vụ Các Sứ Đồ 12) cho đến phép lạ Chúa giải cứu Sứ Đồ Phao-lô cùng Si-la (Công Vụ Các Sứ Đồ 16)…

2. Những phép lạ để chứng minh chúng ta là con dân của Thiên Chúa, là sứ giả của Ngài: Như phép lạ Tiên Tri Ê-li làm ra, khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của tế lễ (I Các Vua 18). Như các phép lạ do các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ làm ra trong việc đuổi quỷ, chữa bệnh, gọi người chết sống lại. Như các phép lạ mà hai chứng nhân của Thiên Chúa sẽ làm ra trong Thời Đại Nạn (Khải Huyền 11).

3. Những phép lạ để báo cho loài người biết những việc sẽ xảy đến: Như các chiêm bao và khải tượng Chúa ban cho các con dân của Chúa. Điển hình là phép lạ bàn tay viết trên tường, báo trước sự sụp đổ của Đế Quốc Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 5). Trong thời đại của chúng ta, phép lạ lớn nhất là sự tái lập quốc của quốc gia I-sơ-ra-ên. Một ngày gần đây, sẽ là phép lạ Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian, để mở đầu cho một loạt các phép lạ khác trong thời kỳ Thiên Chúa phán xét toàn thế gian!

4. Những phép lạ để chúng ta được chiêm ngưỡng tình yêu và sự vinh quang của Thiên Chúa cách riêng tư: Đây là loại phép lạ Chúa dành riêng cho những ai có sự thông công mật thiết với Ngài. Có thể là sự Chúa ban cho các khải tượng đặc biệt, như Sứ Đồ Phao-lô được cất lên tầng trời thứ ba (II Cô-rinh-tô 12). Có thể là sự Chúa mang con dân Chúa từ nơi này sang nơi khác cách siêu nhiên như Ngài đã làm ra cho Chấp Sự Phi-líp (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:39). Có thể là Chúa tặng quà cho chúng ta cách siêu nhiên.

Có nhiều phép lạ Chúa làm ra trong lòng của những người khác, để họ làm ra những việc tốt lành cho con dân Chúa. Có thể nhiều người sẽ không công nhận đó là phép lạ, nhưng nếu chúng ta thật sự tin rằng: “…mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định;” (Rô-ma 8:28); thì chúng ta phải tin rằng, chính Chúa đã làm phép lạ trong lòng của những người mà lẽ ra thì họ không làm ơn cho chúng ta.

Phép lạ luôn luôn bắt đầu bằng đức tin: đức tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đức tin vào Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa. Vì thế, đối với những ai có lòng nghi ngờ về sự thực hữu của Thiên Chúa, hoặc nghi ngờ về quyền năng của Thiên Chúa, hoặc nghi ngờ về Lời của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì những người ấy không thể nào kinh nghiệm được phép lạ đến từ Thiên Chúa, cũng không thể nào kinh nghiệm được sự bản thân mình làm ra phép lạ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Là con dân Chúa, chúng ta đã được tái sinh giống như Chúa và được đổ đầy thánh linh của Ngài, để chúng ta tiếp tục sống trong phép lạ và làm ra phép lạ!

Thánh Kinh chép:

Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Lời Đức Chúa Jesus Christ phán:

Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi, người nào tin Ta, cũng sẽ làm những việc Ta làm; lại cũng làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” (Giăng 14:12).

Gần hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jesus Christ đã truyền cho những ai theo Ngài mệnh lệnh này:

Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Cũng chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ban cho các môn đồ thẩm quyền, năng lực để làm phép lạ và giảng Tin Lành:

Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ các tà linh, và chữa các thứ tật bệnh.” (Ma-thi-ơ 10:1).

Này, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.” (Lu-ca 10:19).

Ngày nay, con dân Chúa vẫn tiếp nhận mệnh lệnh, thẩm quyền, và năng lực từ chính Đức Chúa Jesus Christ để sống một đời sống mới thánh khiết, đắc thắng trong Chúa, và để rao giảng Tin Lành một cách đầy kết quả. Bởi vì, Thánh Kinh chép:

Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Vì thế, con dân Chúa có thẩm quyền và năng lực của Chúa để hóa giải và tiêu trừ những phép lạ do ma quỷ và các tiên tri giả làm ra; như xưa kia cây gậy của A-rôn nuốt các cây gậy của các thầy bùa Ai-cập.

Vấn đề là: chúng ta có ý thức rằng, chúng ta đang sống trong phép lạ và chúng ta là những đồ dùng công bình trong bàn tay của Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:13) để làm ra những phép lạ, hay không!

Rất có thể, có nhiều người trong chúng ta đang bị vây khốn bởi các chứng tật bệnh trong thân thể xác thịt này. Chính chúng ta nhiều lần cầu nguyện xin Chúa chữa lành, nhưng vẫn không được chữa lành. Những người như vậy, rất có thể sẽ nãn lòng, cho rằng, Chúa không làm phép lạ cho mình và Chúa không dùng mình để làm phép lạ! Tuy nhiên, chúng ta cần ghi nhớ rằng, chính Sứ Đồ Phao-lô là một người đầy ơn, từng làm ra phép lạ gọi người chết sống lại, đuổi quỷ, chữa lành các thứ tật bệnh cho nhiều người khác, nhưng bản thân ông không thể chữa lành một chứng bệnh nào đó trong xác thịt của ông. Chúa cũng không làm phép lạ chữa lành cho ông, mà chỉ ban thêm ân điển cho ông, để ông cứ đứng vững trong đức tin:

II Cô-rinh-tô 12:1-10 chép:

1 Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra.

2 Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết).

3 Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết)

4 được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không được phép cho người nào nói ra.

5 Về người đó, tôi sẽ khoe mình; nhưng về chính mình tôi, tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi.

6 Dầu tôi muốn khoe mình, thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật; nhưng tôi giữ, không nói, để cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói.

7 Vậy nên, để tôi không lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của những sự tỏ ra ấy, thì đã cho một cái dằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.

8 Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.

9 Nhưng Ngài phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.

10 Cho nên, tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.

Chính sự kiện Phao-lô không được chữa lành mà vẫn hoàn thành công việc Chúa giao phó cho ông, đã là một phép lạ lớn!

Quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Đức Chúa Jesus Christ!

Chúng ta hãy đến gần ngai ơn phước (Hê-bơ-rơ 4:16), xin Chúa mở mắt cho chúng ta thấy được những phép lạ Chúa vẫn làm ra mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, và những phép lạ Chúa vẫn ban ơn cho chúng ta làm ra mỗi ngày cho nhiều người khác.

Mỗi ngày, ý nghĩ tốt của chúng ta về người khác và lời cầu thay của chúng ta cho người khác đem lại phép lạ trong đời sống của nhiều người. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động trong danh Chúa của chúng ta cũng có thể là phép lạ đem lại ơn phước hoặc làm biến đổi người khác. Phép lạ lớn nhất mà chúng ta làm ra cho mọi người chính là rao giảng Tin Lành cho họ và nhờ đó mà họ được cứu khỏi sự hư mất đời đời!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

06/06/2015

Ghi Chú

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H4159

[2] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4592

 

Share This:

Comments are closed.

3,710 views