Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2017

827 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ này được dùng cho chi phí trong việc thuê mướn các servers, tên miền (domain names), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD để sao chép các bài giảng, cước phí gửi sách, CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD cùng các chi phí liên quan đến công tác truyền giáo.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2017

Tháng Mười Hai

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/12/2017 Tồn Quỹ từ 30/11/2017     368.02 USD
50,599,479 VND
10/12/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   468.02 USD
50,599,479 VND
11/12/2017 Internet Service 12/2017   92.77 USD 375.25 USD
50,599,479 VND
11/12/2017 Thuê DreamHost Sever 12/2017   99.00 USD 276.25 USD
50,599,479 VND
25/12/2017 Mục Vụ tại Hải Dương   5,000,000 VND 276.25 USD
45,599,479 VND
30/12/2017 Mua Sim điện thoại cho Hội Thánh tại Saigon   195,000 VND 276.25 USD
45,404,479 VND
30/12/2017 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 11/2017   105,000 VND 276.25 USD
45,299,479 VND
30/12/2017 Domain names   83.70 USD 192.55 USD
45,299,479 VND

 

Tháng Mười Một

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/11/2017 Tồn Quỹ từ 30/10/2017     459.79 USD
49,547,979 VND
03/11/2017 Văn Thu Diễm, Cà Mau 300,000 VND   459.79 USD
49,847,979 VND
08/11/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   559.79 USD
49,847,979 VND
13/11/2017 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 09/2017 & 10/2017   248,500 VND 559.79 USD
49,599,479 VND
13/11/2017 Internet Service 11/2017   92.77 USD 467.02 USD
49,599,479 VND
13/11/2017 Thuê DreamHost Sever 11/2017   99.00 USD 368.02 USD
49,599,479 VND
25/11/2017 Huỳnh Thị Thu Thủy, Vĩnh Long 500,000 VND   368.02 USD
50,099,479 VND
25/11/2017 Nguyễn Thị Thu Trang, Saigon 500,000 VND   368.02 USD
50,599,479 VND

 

Tháng Mười

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/10/2017 Tồn Quỹ từ 30/09/2017     601.56 USD
48,170,979 VND
02/10/2017 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 08/2017   105,000 VND 601.56 USD
48,065,979 VND
02/10/2017 Gửi bưu phẩm đi Bình Thuận   18,000 VND 601.56 USD
48,047,979 VND
04/10/2017 Internet Service 10/2017   92.77 USD 508.79 USD
48,047,979 VND
12/10/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   608.79 USD
48,047,979 VND
12/10/2017 Vưu Thu Hà, Washington, USA 50.00 USD   558.79 USD
48,047,979 VND
12/10/2017 Thuê DreamHost Sever 10/2017   99.00 USD 459.79 USD
48,047,979 VND
28/10/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công 500,000 VND   459.79 USD
48,547,979 VND
28/10/2017 Huỳnh Văn Thơ, Đồng Nai 1,000,000 VND   459.79 USD
49,547,979 VND

 

Tháng Chín

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/09/2017 Tồn Quỹ từ 30/08/2017     652.28 USD
47,775,979 VND
06/09/2017 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 07/2017   105,000 VND 652.28 USD
47,670,979 VND
06/09/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   752.28 USD
47,670,979 VND
08/09/2017 Manixab Toeung (Thụy Sĩ) 200.00 USD   952.28 USD
47,670,979 VND
09/09/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam 500,000 VND   952.28 USD
48,170,979 VND
09/11/2017 Thuê DreamHost Sever 09/2017   99.00 USD 853.28 USD
48,170,979 VND
19/09/2017 Thuê server cho thanhkinhvietngu.net (09/2017 – 09/2018)   119.00 USD 743.28 USD
48,170,979 VND
19/09/2017 Internet Service 09/2017   92.77 USD 641.51 USD
48,170,979 VND
21/09/2017 Paltalk (09/2017 – 09/2018)   39.95 USD 601.56 USD
48,170,979 VND

 

Tháng Tám

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/08/2017 Tồn Quỹ từ 31/07/2017     3,208.00 USD
40,394,979 VND
01/08/2017 Mua năm thẻ nhớ SD 16GB   510,000 VND 3,208.00 USD
39,884,979 VND
01/08/2017 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 06/2017   109,000 VND 3,208.00 USD
39,775,979 VND
08/08/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3,308.00 USD
39,775,979 VND
08/08/2017 Vưu Thu Hà, Washington, USA 50.00 USD   3,358.00 USD
39,775,979 VND
08/08/2017 Chuyển sang Quỹ Phát Hành Văn Phẩm   2,500. USD 858.00 USD
39,775,979 VND
11/08/2017 Internet Service 08/2017   92.77 USD 765.23 USD
39,775,979 VND
11/08/2017 Thuê DreamHost Sever 08/2017   99.00 USD 666.23 USD
39,775,979 VND
11/08/2017 Domain names   13.95 USD 652.28 USD
39,775,979 VND
19/08/2017 Nguyễn Trần, Việt Nam 8,000,000 VND   652.28 USD
47,775,979 VND

 

Tháng Bảy

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/07/2017 Tồn Quỹ từ 30/06/2017     3,236.69 USD
30,894,979 VND
11/07/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3,336.69 USD
30,894,979 VND
11/07/2017 Vưu Thu Hà, Washington, USA 50.00 USD   3,386.69 USD
30,894,979 VND
11/07/2017 Internet Service 07/2017   79.69 USD 3,307.00 USD
30,894,979 VND
11/07/2017 Thuê DreamHost Sever 07/2017   99.00 USD 3,208.00 USD
30,894,979 VND
21/07/2017 Manixab Toeung (Thụy Sĩ) 9,000,000 VND   3,208.00 USD
39,894,979 VND
28/07/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam 500,000 VND   3,208.00 USD
40,394,979 VND

 

Tháng Sáu

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/06/2017 Tồn Quỹ từ 31/05/2017     3,279.33 USD
  23,159,979 VND
06/06/2017 Nguyễn Trần, Việt Nam 4,000,000 VND   3,279.33 USD
  27,159,979 VND
08/06/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3,379.33 USD
  27,159,979 VND
12/06/2017 Vưu Thu Hà, Washington, USA 50.00 USD   3,429.33 USD
  27,159,979 VND
13/06/2017 Internet Service 06/2017   79.69 USD 3,349.64 USD
  27,159,979 VND
13/06/2017 Thuê DreamHost Sever 06/2017   99.00 USD 3,250.64 USD
  27,159,979 VND
19/06/2017 Manixab Toeung (Thụy Sĩ)
4,400,000 VND   3,250.64 USD
  31,559,979 VND
19/06/2017 Mua 5 máy nghe mp3 và 5 thẻ nhớ   1,060,000 VND 3,250.64 USD
  30,499,979 VND
24/06/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam 500,000 VND   3,250.64 USD
  30,999,979 VND
25/06/2017 Domain name   13.95 USD

3,236.69 USD
30,999,979 VND

29/06/2017 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 05/2017   105,500 VND

3,236.69 USD
30,894,979 VND

 

Tháng Năm

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/05/2017 Tồn Quỹ từ 30/04/2017     3,329.52 USD
24,250,979 VND
04/05/2017 Internet Service 05/2017   79.69 USD 3,249.83 USD
  24,250,979 VND
09/05/2017 Phạm Kim Phương, California, USA 100.00 USD   3,349.83 USD
  24,250,979 VND
13/05/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3,449.83 USD
  24,250,979 VND
13/05/2017 Huỳnh Thị Anh, Saigon, Việt Nam 1,000,000 VND   3,449.83 USD
  25,250,979 VND
13/05/2017 Thuê DreamHost Sever 05/2017   99.00 USD 3,350.83 USD
  25,250,979 VND
13/05/2017 Mua 5 cuốn Thánh Kinh   815,000 VND 3,350.83 USD
  24,435,979 VND
16/05/2017 Mua một máy nghe mp3   111,000 VND 3,350.83 USD
  24,324,979 VND
16/05/2017 Chi phí điện thoại Hội Thánh tại Đầm Dơi, Cà Mau (04/2017)   105,000 VND 3,350.83 USD
  24,219,979 VND
22/05/2017 Vưu Thu Hà, Washington, USA   50.00 USD 3,400.83 USD
  24,219,979 VND
23/05/2017 Mua 5 máy nghe mp3 và 5 thẻ nhớ   1,060,000 VND 3,400.83 USD
  23,159,979 VND
28/05/2017 Soundcloud Server (05/2017 -05/2018)   121.50 USD 3,279.33 USD
  23,159,979 VND

Tháng Tư

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/04/2017 Tồn Quỹ từ 31/03/2017     3,302.76 USD
17,550,979 VND
01/04/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam 500.00 USD   3,302.76 USD
  18,050,979 VND
01/04/2017 Huỳnh Văn Thơ, Việt Nam
1,000,000 VND   3,302.76 USD
  19,050,979 VND
03/04/2017 Vưu Thu Hà, Washington, USA 100.00 USD   3,402.76 USD
  19,050,979 VND
03/04/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3,502.76 USD
  19,050,979 VND
03/04/2017 Mua SIM điện thoại cho Hội Thánh tại Tam Bình, Vĩnh Long   400,000 VND 3,502.76 USD
  18,650,979 VND
09/04/2017 Huỳnh Văn Hân, Vĩnh Long, Việt Nam

500,000 VND

  3,502.76 USD
  19,150,979 VND
12/04/2017 Nguyễn Trần, Quảng Nam, Việt Nam (5 triệu đồng)     3,502.76 USD
24,150,979 VND
12/04/2017 Thuê DreamHost Sever 04/2017   99.00 USD 3,403.76 USD
24,150,979 VND
12/04/2017 Internet Service 04/2017   74.24 USD 3,329.52 USD
24,150,979 VND
15/04/2017 Nguyễn Văn Hổ, Saigon, Việt Nam 200,000 VND   3,329.52 USD
24,350,979 VND
18/04/2017 Chi phí điện thoại Hội Thánh tại Đầm Dơi, Cà Mau (03/2017)   100,000 VND 3,329.52 USD
24,250,979 VND

 

Tháng Ba

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/03/2017 Tồn Quỹ từ 28/02/2017     3652.75 USD
4,761,979 VND
03/03/2017 Thankful 200.00 USD   3852.75 USD
4,761,979 VND
04/03/2017 Chi phí điện thoại Hội Thánh tại Đầm Dơi, Cà Mau (01 & 02/2017)   214,000 VND 3852.75 USD
4,547,979 VND
08/03/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3952.75 USD
4,547,979 VND
11/03/2017 Thuê DreamHost Sever 03/2017   99.00 USD 3952.75 USD
4,547,979 VND
11/03/2017 Internet Service 03/2017   74.24 USD 3779.51 USD
4,547,979 VND
15/03/2017 Phát thưởng cho thiếu nhi   670,000 VND 3952.75 USD
3,877,979 VND
17/03/2017 Thuê MediaFire Server (03/2017-03/2018)   49.99 USD 3902.76 USD
3,877,979 VND
20/03/2017 Chuyển $600 USD sang 13.673.000 VND     3,302.76 USD
17,550,979 VND

Tháng Hai

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/02/2017 Tồn Quỹ từ 31/01/2017     3735.90 USD
4,531,979 VND
03/02/2017 Huỳnh Thị Anh, Việt Nam
1,000,000 VND   3735.90 USD
5,531,979 VND
03/02/2017 Phan Văn Tấn và Đặng Thị Lệ, Việt Nam 500,000 VND   3735.90 USD
6,031,979 VND
07/02/2017 Nguyễn Thị Thu Trang, Việt Nam 500,000 VND   3735.90 USD
6,531,979 VND
07/02/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   3835.90 USD
6,531,979 VND
11/02/2017 Thuê DreamHost Sever 02/2017   99.00 USD 3736.90 USD
6,531,979 VND
11/02/2017 Domain names   41.85 USD 3695.05 USD
6,531,979 VND
11/02/2017 Internet Service   74.24 USD 3620.81 USD
6,531,979 VND
11/02/2017 Nhu Liệu Làm Video   54.11 USD 3566.70 USD
6,531,979 VND
15/02/2017 Domain name   13.95 USD 3552.75 USD
6,531,979 VND
18/02/2017 Huỳnh Văn Thơ, Việt Nam 500,000 VND   3552.75 USD
7,031,979 VND
23/02/2017 Phạm Kim Phượng, California, USA 100.00 USD   3652.75 USD
7,031,979 VND
24/12/2017 Mua quà thưởng cho thiếu nhi   2,270,000 VND 3652.75 USD
4,761,979 VND

.

.

Tháng Một

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2017 Tồn Quỹ từ 31/12/2017     4,002.79 USD
5,014,979 VND
09/01/2017 Domain names   13.95 USD 3988.84 USD
5,014,979 VND
11/01/2017 Internet Service 01/2017   74.24 USD 3914.60 USD
5,014,979 VND
11/01/2017 Thuê DreamHost Sever 01/2017   99.00 USD 3815.609 USD
5,014,979 VND
11/01/2017 Domain names
  69.75 USD 3745.85 USD
5,014,979 VND
11/01/2017 Mua một cuốn Thánh Kinh   163,000 VND 3745.85 USD
4,851,979 VND
15/01/2017 Mua hai máy nghe MP3   320,000 VND 3745.85 USD
4,531,979 VND
25/01/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 50.00 USD   3795.85 USD
4,531,979 VND
30/01/2017 Paltalk 01/2017 – 01/2018   59.95 USD 3735.90 USD
4,531,979 VND

.

.

Xem báo cáo năm 2016 và các năm trước: http://timhieuthanhkinh.net/quy-dieu-hanh-truyen-giao-2016/

Share This:

827 views