Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2018

455 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ này được dùng cho chi phí trong việc thuê mướn các servers, tên miền (domain names), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD để sao chép các bài giảng, cước phí gửi sách, CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD cùng các chi phí liên quan đến công tác truyền giáo.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2018

Tháng 03/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/04/2018 Tồn Quỹ từ 31/03/2018     -95,75 USD
60.472.179 VND
02/04/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA  100,00 USD   32,54 USD
60.472.179 VND
02/04/2018 Phan Văn Thẳng, Kiêng Giang 25,00 USD   57,54 USD
60.472.179 VND
07/04/2018 Internet Service 04/2018   92,77 USD -35,23 USD
60.472.179 VND
12/04/2018 Toeung Manixab, Thụy Sĩ 800,00 USD   764,77 USD
60.472.179 VND
14/04/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND   764,77 USD
60.972.179 VND
14/04/2018 Paltalk (04/2018 – 04/2019)   47,95 USD 716,82 USD
60.972.179 VND
14/04/2018 Dream Host Server Service 03/2018 & 04/2018     518,82 USD
60.972.179 VND
15/04/2018 Huỳnh Thị Thu Thủy, Saigon 500.000 VND   518,82 USD
61.472.179 VND

 

Tháng 03/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/03/2018 Tồn Quỹ từ 28/02/2018     25,31 USD
60.686.179 VND
04/03/2018 Internet Service 03/2018    92,77 USD -67,46 USD
60.686.179 VND
10/03/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 01/2018   105.000 VND -67,46 USD
60.581.179 VND
10/03/2018 Mua 3 thẻ nhớ MicroSD 16GB   309.000 VND -67,46 USD
60.272.179 VND
10/03/2018 Mua một thùng chứa nước làm báp-tem cho Hội Thánh tại Saigon   300.000 VND -67,46 USD
59.972.179 VND
22/03/2018 Phan Văn Thẳng, Kiên Giang 25,00 USD   -42,46 USD
59.972.179 VND
22/03/2018 Thuê Server MediaFire (03/2018 – 03/2019)   53,29 USD -95,75 USD
59.972.179 VND
31/03/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 500.000 VND   -95,75 USD
60.472.179 VND

 

Tháng 02/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/02/2018 Tồn Quỹ từ 31/01/2018     72.88 USD
45,299,479 VND
07/02/2018 Chi phí điện thoại 12/2017 cho Hội Thánh tại Đầm Dơi    111,000 VND 72.88 USD
45,188,479 VND
07/02/2018 Bán máy sang CD/DVD  2,000,000 VND   72.88 USD
47,188,479 VND
11/02/2018 Dream Host Server Service 02/2018   99.00 USD -26.12 USD
47,188,479 VND
11/02/2018 Internet Service 02/2018   92.77 USD -118.89 USD
47,188,479 VND
13/02/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   -18.89 USD
47,188,479 VND
13/02/2018 Chuyển từ Quỹ Văn Phẩm sang 13,497,700   -18.89 USD
60,686,179 VND
14/02/2018 Domain name  

13.95 USD

-32.84 USD
60,686,179 VND
22/02/2018 Domain name  

41.85 USD

-74.69 USD
60,686,179 VND
26/02/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD

 

25.31 USD
60,686,179 VND

 

Tháng 01/2018
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2018 Tồn Quỹ từ 31/12/2017     192.55 USD
45,299,479 VND
08/01/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   292.55 USD
45,299,479 VND
11/01/2018 Internet Service 01/2018   92.77 USD 199.78 USD
45,299,479 VND
11/01/2018 Dream Host Server Service 01/2018   99.00 USD 100.78 USD
45,299,479 VND
11/01/2018 Domain names   27.90 USD 72.88 USD
45,299,479 VND

 

Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2017: http://timhieuthanhkinh.net/quy-dieu-hanh-va-truyen-giao-2017/

 

Share This:

455 views