Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2018

87 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ này được dùng cho chi phí trong việc thuê mướn các servers, tên miền (domain names), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD để sao chép các bài giảng, cước phí gửi sách, CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD cùng các chi phí liên quan đến công tác truyền giáo.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2018

Tháng 01/2018
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2018 Tồn Quỹ từ 31/12/2017     192.55 USD
45,299,479 VND
08/01/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   292.55 USD
45,299,479 VND

 

Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2017: http://timhieuthanhkinh.net/quy-dieu-hanh-va-truyen-giao-2017/

 

Share This:

87 views