Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2018

208 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài. Ngài đã dùng quý con dân Chúa tiếp trợ cho cuộc sống vật chất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cảm động và biết ơn quý con dân Chúa đã yêu thương, chia xẻ sự sống vật chất với chúng tôi qua sự dâng hiến vào Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn. Chính nhờ đó mà chúng tôi có nhiều thời gian và được chuyên tâm trong việc truyền rao Tin Lành, giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa. Tấm lòng và sự hy sinh của quý ông bà anh chị em chắc chắc là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa; và mỗi người đều dự phần trong sự hầu việc Chúa với chúng tôi. Nguyện ân điển và bình an từ Thiên Chúa bao phủ tất cả chúng ta, giữ gìn chúng ta không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem chúng ta vào trong thiên đàng cùng với mọi thành quả sự hầu việc Chúa của chúng ta. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Năm 2018

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

 

Tháng 01/2018
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/01/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
08/01/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
09/01/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
09/01/2018 Hội Thánh tại Saigon (600 ngàn đồng) 26.40 USD
13/01/2018 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.00 USD
Tổng Cộng 424.40 USD

 

Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2017: http://timhieuthanhkinh.net/quy-tiep-tro-gia-dinh-nguoi-chan-2017/

Share This:

208 views