3,781 views

Thế Nào Là Phó Thác Đời Sống Lên Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Các bải Giảng Khác
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.

3,781 views