4,041 views

Thiên Chúa: 12_Thánh Kinh Gọi Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Hội Thánh của Chúa.

Tà giáo phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, tức không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, đã có ngay từ khi Hội Thánh được thành lập. Đó là lý do khiến cho Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Sứ Đồ Giăng viết ra thư I Giăng gửi cho toàn Hội Thánh. Quý con dân Chúa có thể đọc và nghe các bài giảng chú giải I Giăng trên web site www.timhieuthanhkinh.net hoặc nghe loạt bài giảng chú giải I Giăng trên web site soundcloud [1].

Thời gian gần đây, tà giáo này được một người tên là Vương Hữu Hùng với biệt danh “Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực,” trước đây tự là “Preacher Paul Vương,” hiện nay tự là “Phao Lô Vương,” và tự xưng là “Sứ Giả Nước Trời” [2], đang tích cực gieo rắc vào trong Hội Thánh của Chúa giữa lòng dân tộc Việt Nam.

Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực đã nhiều lần thách đố tôi “biện giáo” công khai với anh ta trên diễn đàn Paltalk; nhưng tôi đã khước từ vì những lẽ sau đây:

1. “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực là một người đã bị dứt thông công khỏi Hội Thánh, vì theo tà giáo. Vì thế, tôi không được phép chào hỏi, tiếp đón anh ta mà phải khước từ anh ta, theo lời Chúa dạy:

Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi” (Tít 3:10).

Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người đó có cả Đức Cha lẫn Đức Con. Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy. Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy” (II Giăng câu 9-11).

2. “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực không có kiến thức về ngữ pháp của tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp là hai ngôn ngữ chính của Thánh Kinh, chỉ biết tin theo bản dịch của Giáo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va, tuyên bố Giăng 1:1 dạy rằng: “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Thần;” không biết phân biệt ý nghĩa của một danh từ khi có mạo từ xác định đứng trước và khi không có mạo từ xác định, thì làm sao mà có thể biện giáo?

3. Tất cả những gì tôi tin, tôi giảng về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, thì đã được tôi công bố trên web site www.timhieutinlanh.netwww.timhieuthanhkinh.net [3]. Nếu “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực muốn “biện giáo,” thì cứ dùng Thánh Kinh chỉ ra những gì tôi đã công bố về Đức Chúa Jesus Christ là không đúng Thánh Kinh. Sao lại cứ đòi hỏi phải lên Paltalk “biện giáo?”

Theo tôi nhận xét thì “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực không có đủ trí khôn để hiểu những bài tôi giảng về Thiên Chúa. Lý do là vì anh ta đã chối bỏ Đức Thánh Linh, không nhận Ngài là Thiên Chúa, ngự trong thân thể mỗi con dân Chúa, ban cho con dân Chúa sự khôn ngoan để hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa.

Tôi tổng hợp những câu Thánh Kinh dạy về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, gọi Ngài là Thiên Chúa trong bài này, để quý con dân Chúa thấy rõ tà giáo không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, đã chống nghịch Thánh Kinh đến mức độ nào.

Những câu Thánh Kinh được trích dẫn theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 [4], là bản Thánh Kinh Việt Ngữ theo sát nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp nhất, hiện nay. Công việc hiệu đính vẫn đang tiến hành. Mong rằng, công việc hiệu đính sẽ hoàn tất vào cuối năm 2015 và công việc in thành sách sẽ được thực hiện vào năm 2016, kỷ niệm 90 năm Thánh Kinh Việt Ngữ được phiên dịch toàn bộ, và đánh dấu thời điểm Thánh Kinh Việt Ngữ được hiệu đính sát nguyên ngữ nhất (1926 – 2016).

Thánh Kinh Gọi Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Ê-sai 9:5 “Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An.”

Giăng 1:1 “Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là Thiên Chúa.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 “Các anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa và Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình.”

Rô-ma 8:9 “Nhưng anh em không bởi xác thịt mà bởi tâm thần. Nếu vậy thì thần trí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.”

Rô-ma 9:5 “là dân sinh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sinh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Thiên Chúa đáng tôn vinh đời đời. A-men.”

Phi-líp 2:6 Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.”

Tít 2:13 “đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.”

I Ti-mô-thê 3:16 “Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển.”

I Giăng 5:20 “Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết Đấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Đấng Chân Thật, là ở trong Con Ngài: là Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa Chân Thật và sự sống đời đời.”

Giu-đe 1:4 “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho sự đoán phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối Đấng Thiên Chúa Chủ Tể Duy Nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

So sánh 1:

Ê-sai 43:10-11 “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Các ngươi là kẻ làm chứng Ta, và là đầy tớ Ta đã chọn, để cho các ngươi được biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Chúa! Chẳng có Thiên Chúa nào tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có sau Ta nữa. Ấy chính Ta, chính Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ngoài Ta không có Cứu Chúa nào khác.

Ê-sai 44:6 “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Vua và Đấng Cứu chuộc của I-sơ-ra-ên, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Thiên Chúa nào khác.”

Khải Huyền 1:8 Chúa là ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN, là Đấng Toàn Năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

Khải Huyền 1:17-18 “Vừa thấy Ngài, tôi ngã xuống chân Ngài như chết; nhưng Ngài đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ gì, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.”

Khải Huyền 2:8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Này là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại.”

Khải Huyền 22:12-13 “Này, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.”

So sánh 2:

Giăng 8:58 “Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham: Ta Là!

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 “Thiên Chúa phán rằng: “Ta Là Ta Là.” Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân I-sơ-ra-ên như vầy: Đấng “Ta Là” đã sai ta đến với các ngươi.

Ghi chú: Động từ “là” thời hiện tại được dùng trong câu phán của Thiên Chúa mang ý nghĩa sau đây: “Ta đã có, Ta đang có, Ta sẽ có.” Vì thế, câu “Ta Là Ta Là” có thể dịch diễn ý như sau: “Ta Sẽ Đang Đã Là Đấng: Ta Sẽ Đang Đã Thực Hữu.”

So sánh 3:

Giăng 20:28 “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!

Hê-bơ-rơ 1:8-9 “Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài. Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Ngài lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Ngài trội hơn kẻ đồng loại mình.”

Danh xưng “Đức Chúa Trời” của Thiên Chúa Ngôi Cha, đã được Thiên Chúa Ngôi Cha ban cho Thiên Chúa Ngôi Con:

Giăng 17:11-12 “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, để cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm.”

So sánh 4:

I Ti-mô-thê 6:14-15 “phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là sự mà Đấng Chủ tể duy nhất, được tôn vinh, đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa.

Khải Huyền 19:13-16 “Ngài mặc áo nhúng trong máu, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trên áo khoác và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.”


So sánh 5:

Hê-bơ-rơ 3:4 “Tuy nhiên, chẳng có một ngôi nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Thiên Chúa.”

Hê-bơ-rơ 11:3 “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã được thiết lập bởi Lời Thiên Chúa, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.”

Giăng 1:1-3 “Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã làm nên mà không bởi Ngài.”

Cô-lô-se 1:16-17 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”

So sánh 6:

Giăng 12:41 xác nhận Đấng Tự Hữu Hằng Hữu được nói đến trong Ê-sai 6:1-5 là Đức Chúa Jesus: “Ê-sai nói những điều đó, khi người thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài (Giăng 12:41).

Ê-sai 6:1-5

1 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.

2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.

3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh quang Ngài!

4 Bởi tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói.

5 Bấy giờ tôi nói: Khốn thay cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân!

Thiết tưởng, với chừng đó những câu Thánh Kinh khẳng định Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, được Thiên Chúa Ngôi Cha ban cho danh hiệu Đức Chúa Trời, và Ngài thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa để tể trị muôn loài vạn vật… đã quá rõ ràng; để ngay cả những người không tin nhận Chúa, cũng không thể không công nhận Thánh Kinh gọi Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa.

Tiếc thay, nhiều con dân Chúa đã để cho những kẻ giảng dạy tà giáo dẫn dắt đi sai lạc lẽ thật của Thánh Kinh, để rồi cùng sa vào sự hư mất của những kẻ ấy. Họ không phân biệt được sói đội lốt chiên, vui mừng làm bạn với những con sói đội lốt chiên, để rồi bị cắn nuốt về thuộc thể lẫn thuộc linh:

Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không vững chắc đem giải sai ý nghĩa, cũng như chúng nó giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng cho chúng nó. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, kẻo anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng” (II Phi-e-rơ 3:15-17).

Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai chẳng cùng ngã xuống hố sao” (Lu-ca 6:39)?

Nguyện sự thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho họ cơ hội để ăn năn tội và quay về với lẽ thật và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

21/02/2015

Ghi Chú

[1] https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

[2] http://www.paulvuong.com/2015-02-07/ – Phần cuối trang.

[3] http://www.paulvuong.com/giao-ly-ve-thien-chua/

[4] http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Share This:

Comments are closed.

4,041 views