3,744 views

Thiên Chúa: 14_Sự Dẫn Dắt và Giảng Dạy của Đức Thánh Linh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

 

Giăng 16:13-15

13 Lúc nào Đấng sẽ đến, là Thần Lẽ Thật, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trọn lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình nghe, và giãi bày cho các ngươi những sự sẽ đến.

14 Đấng ấy sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà giãi bày cho các ngươi.

15 Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng: Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà giãi bày cho các ngươi vậy.

 


Sự thông công của Đức Thánh Linh bao gồm bảy mục vụ sau đây [1]:

1. Dẫn dắt: Giăng 16:13a; Rô-ma 8:14.

2. Giảng dạy: Giăng 14:26; 16:13-15.

3. Cáo trách về tội lỗi: Giăng 16:8.

4. Làm chứng: Rô-ma 8:16; Ê-phê-sô 1:13, 4:30; I Giăng 5:9.

5. An ủi: Giăng 14:16.

6. Cầu thay: Rô-ma 8:26-27.

7. Ban ân tứ: I Cô-rinh-tô 12:1-11.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự dẫn dắt và giảng dạy của Đức Thánh Linh trong đời sống của con dân Chúa.

Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đối với con dân Chúa là sự Ngài dẫn chúng ta vào trọn lẽ thật, tức là vào trong mọi điều được Lời Chúa phán dạy và đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh. Lời Chúa là lẽ thật!

Sự tổng cộng của Lời Ngài là chân thật. Mỗi sự phán xét công bình của Ngài còn đời đời.” (Thi Thiên 119:160).

Xin thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài. Lời Ngài là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Nói cách khác, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta bước đi trong lẽ thật, sống một nếp sống đúng theo Lời Chúa dạy. Kế tiếp, Đức Thánh Linh truyền lại cho chúng ta những lời phán của Đức Cha và Đức Con, đồng thời giãi bày cho chúng ta hiểu những sự sẽ xảy đến. Động từ “nghe” trong Giăng 16:13, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng với thời bất định (không phân biệt quá khứ, hiện tại, hay tương lai) và trạng thái liên tục, nên những điều mà Đức Thánh Linh nghe và truyền lại cho chúng ta là những điều được Đức Cha và Đức Con phán truyền từ trong quá khứ, ngay ở hiện tại, và sẽ đến trong tương lai.

Những điều ấy có thể liên quan đến cá nhân chúng ta hay là một ai đó, hoặc là liên quan đến Hội Thánh và toàn thế gian. Những gì liên quan đến Hội Thánh và toàn thế gian thì đã được Đức Thánh Linh thần cảm các tôi tớ của Chúa ghi chép lại trong Thánh Kinh. Những điều liên quan đến cá nhân thì có thể không được ghi chép trong Thánh Kinh, nhưng không hề nghịch lại các điều răn và luật pháp trong Thánh Kinh. Nghĩa là Đức Thánh Linh có thể truyền cho một người sự phán dạy riêng của Đức Cha hay Đức Con về một điều gì đó thực tế trong cuộc sống của người ấy. Chính vì thế, con dân Chúa cần học tập gương của Vua Đa-vít, dâng lời cầu nguyện khôn ngoan như sau:

Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi; vì Ngài là Thiên Chúa của sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.” (Thi Thiên 25:5).

Để có thể cùng Vua Đa-vít cất lời tôn vinh Thiên Chúa như sau:

Vì sự nhân từ của Ngài ở trước mắt tôi. Tôi đã bước đi trong lẽ thật của Ngài.” (Thi Thiên 26:3).

Có khi chúng ta chưa hiểu thấu đáo Lời Chúa, nhưng nếu chúng ta tin cậy và làm theo Lời Chúa, thì Lời Chúa sẽ thánh hóa chúng ta. Lời Chúa thánh hóa chúng ta có nghĩa là Lời Chúa giữ cho chúng ta không làm ra những gì sai nghịch các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, nhưng dạy chúng ta làm ra những điều đẹp lòng Thiên Chúa. Một bệnh nhân chỉ cần tin cậy bác sĩ, tiếp nhận phương thuốc bác sĩ trao cho, thì sẽ được lành bệnh, cho dù có hiểu hay không hiểu dược tính và công thức bào chế thuốc. Khi đã hết bệnh rồi thì bệnh nhân có cơ hội để học biết về phương thuốc đã cứu chữa mình.

Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào trọn lẽ thật có nghĩa là Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta làm theo mọi lời phán dạy của Đức Cha và Đức Con một cách trọn vẹn. Danh từ “lẽ thật” được dùng với hình thức số ít, kèm theo tính từ “trọn” để nói lên sự dẫn dắt trọn vẹn của Đức Thánh Linh, khiến cho con dân Chúa có thể sống trọn vẹn theo Lời Chúa.

Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta bằng cách nhắc cho chúng ta nhớ lại những câu Thánh Kinh để áp dụng trong từng hoàn cảnh mà chúng ta đối diện. Cũng có khi Đức Thánh Linh dùng một người nào đó để nhắc nhở chúng ta một nguyên tắc của Thánh Kinh để chúng ta đưa ra một sự phán xét hay quyết định đẹp ý Thiên Chúa. Đức Thánh Linh cũng có thể dẫn dắt chúng ta bằng cách đem đến cho chúng ta một bài viết, một bài giảng đúng theo Thánh Kinh một cách đúng lúc, từ một con dân chân thật của Chúa. Nhiều lúc Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta bằng lời phán trực tiếp của Ngài trong tâm thần của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chớ lẫn lộn tiếng phán trực tiếp của Đức Thánh Linh với tiếng phán trực tiếp của Đức Cha hay Đức Con.

Giăng 16:14 dạy cho chúng ta biết Đức Thánh Linh giảng dạy về Đức Chúa Jesus Christ và tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ. Trong các phong trào Ân Tứ, Ngũ Tuần – nói tiếng lạ, đặt tay té ngã – thường dạy bộ môn thần học, gọi là “Thánh Linh Học.” Họ dạy rằng Đức Thánh Linh giãi bày cho con dân Chúa những điều kỳ diệu về Đức Thánh Linh và các việc làm lạ lùng của Ngài trong những ngày cuối cùng. Họ khuyên con dân Chúa tôn vinh Đức Thánh Linh và học biết thật nhiều về Đức Thánh Linh. Có những buổi thờ phượng của họ chỉ dành để tôn vinh và thờ phượng Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Jesus Christ phán cách rõ ràng: “Đấng ấy sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà giãi bày cho các ngươi.” Đức Chúa Jesus Christ không hề phán rằng Đức Thánh Linh tự giãi bày về Đức Thánh Linh. Đức Chúa Jesus Christ cũng không hề kêu gọi con dân Chúa thờ phượng chính Ngài hay thờ phượng Đức Thánh Linh, mà Ngài dạy rằng con dân Chúa phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật.

Mặc dầu Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh đều là Thiên Chúa nhưng sự thờ phượng Thiên Chúa phải được hướng về Đức Chúa Trời; và thờ phượng bằng tâm thần trong sự dẫn dắt và năng lực của Đức Thánh Linh, theo đúng lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Jesus Christ rao truyền và được Đức Thánh Linh nhắc lại.

Đức Thánh Linh cũng không giãi bày gì thêm về Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Jesus Christ cho chúng ta, ngoài những điều đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Bởi vì, tất cả những gì được ghi chép trong Thánh Kinh về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ đã đủ cho chúng ta trong cuộc đời này. Điều quan trọng là chúng ta cần ôn lại và hiểu sâu nhiệm những sự đã được Đức Cha giao phó vào trong tay của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì, một ngày kia chúng ta sẽ đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Thánh Linh giãi bày cho chúng ta những điều sâu nhiệm trong Thánh Kinh để chúng ta hiểu những sự thuộc về Thiên Chúa. Đồng thời, tương lai của loài người nói chung và tương lai của Hội Thánh nói riêng, cũng đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Chúng ta không cần một lời tiên tri nào ngoài Thánh Kinh để biết được những việc sắp đến. Tất cả những ai xưng mình là tiên tri của Chúa nhưng công bố những điều mới lạ không hề được ghi chép trong Thánh Kinh, thì chúng ta có thể mạnh dạn để gọi họ là những tiên tri giả và giáo sư giả.

Chính Đức Chúa Jesus Christ, sau khi phục sinh, đã chỉ dùng Thánh Kinh Cựu Ước để giảng dạy về Ngài cho hai môn đồ của Ngài, trên đường cùng họ đi về làng Em-ma-út; Ngài không hề dùng một điều gì ngoài Thánh Kinh. Cũng chính Ngài đã ban cho Sứ Đồ Giăng khải tượng về thế giới trong tương lai, để chép sách Khải Huyền. Vì thế, chúng ta thật sự không cần bất cứ một điều gì khác ngoài Thánh Kinh để học biết về Thiên Chúa và thế giới trong tương lai. Vì thế, bất cứ một giáo lý nào không có trong Thánh Kinh thì chúng ta phải bác bỏ ngay lập tức. Đừng tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc mà tranh biện về chúng.

Vì chúng ta là con dân của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta, giảng dạy chúng ta, nên chúng ta được Đức Thánh Linh thần cảm chúng ta trong từng khoảnh khắc của đời sống. Mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của một người thật sự ở trong Chúa, sống cho Chúa đều có sự thần cảm của Đức Thánh Linh.

Thần = Thiên Chúa. Cảm = cảm động, thôi thúc. Chúng ta được thần cảm là chúng ta được Thiên Chúa cảm động, thôi thúc chúng ta vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13).

Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật vì Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa có thật và luôn chân thật. Ngài luôn bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Khi chúng ta đã có Thần Lẽ Thật ở trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta vào trọn lẽ thật, thì chúng ta phải biết lẽ thật. Và khi chúng ta được biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha chúng ta.

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32).

Từ ngữ “buông tha” có thể được dịch là “giải phóng!” Sự giải phóng này là giải phóng khỏi tất cả những gì đang ràng buộc chúng ta. Lời của Chúa có năng lực giải phóng chúng ta ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và sự chết. Lời của Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi mọi thành kiến. Lời của Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi sự níu kéo của con người cũ, bản ngã cũ của chúng ta. Lời của Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi những sự giảng dạy tà giáo…

Cảm tạ Chúa! Vì Ngài yêu thương chúng ta và chăm sóc chúng ta một cách rất là lạ lùng. Ngài hiện diện ngay trong chúng ta để dẫn dắt chúng ta và dạy dỗ chúng ta. Chúng ta hãy hạ mình, khiêm nhường, lắng nghe, và vâng theo từng lời phán dạy của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy đóng đinh con người cũ của mình lên thập tự giá, để có thể hoàn toàn sống một con người mới mà Chúa đã dựng nên trong chúng ta. Sự lựa chọn bao giờ cũng thuộc về mỗi một chúng ta.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
13/06/2015

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=114

 

Share This:

Comments are closed.

3,744 views