2,525 views

Thông Báo về bài Giảng Sáng Thế Ký 1:9-19

Kính thưa quý vị và các bạn.

Trong phần âm thanh bài giảng chú giải Sáng Thế Ký 1:9-19 vào phút thứ 3:54 tôi đã nói sai về kích thước của loài sinh vật nguyên thủy, nói rằng chúng nhỏ hơn cả một nguyên tử! Tôi xin nhận lỗi và tôi đã cắt bỏ đoạn nói sai đó.

Tôi cảm tạ Chúa đã cho một con dân Chúa phát hiện ra lỗi và email báo tin cho tôi. Dưới đây là email hồi đáp của tôi:

Chú cám ơn cháu đã chỉ ra lỗi của chú.
Chú đã cắt bỏ đoạn giải thích lầm lẫn đó.
Nguyên nhân là chú không chú ý đến đơn vị đo lường của hai vật:  µm và pm.

Most prokaryotes are between 1 µm and 10 µm. Atoms are between 62 and 520 pm in diameter.
Tuy nhiên, kiến thức thông thường cũng cho chúng ta biết là một sinh vật nhỏ nhất cũng không thể nhỏ hơn một nguyên tử!

Chú cám ơn cháu đã cung cấp cho chú một bảng danh sách các danh từ hóa học tiếng Việt.
Sự góp ý xây dựng của cháu cũng như của tất cả những người đọc, nghe rất là quan trọng và cần thiết cho chú.

Tôi đã đăng lại phần âm thanh đã được hiệu đính của bài giảng chú giải Sáng Thế Ký 1:19. Kính xin quý vị và các bạn vui lòng xóa bỏ bài cũ đã tải xuống và tải bài đã hiệu đính.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.

2,525 views