1,718 views

Tin Lanh Van Pham Publisher, USA

Kính thưa quý bạn đọc.

“TIN LANH VAN PHAM PUBLISHER” tại Hoa Kỳ là cơ quan phát hành các văn phẩm Tin Lành có đăng bạ với the United States Trademark Office. Tất cả những văn phẩm do Tin Lành Văn Phẩm Publisher phát hành được tặng miễn phí cho những ai có yêu cầu, miễn là chúng tôi có đủ ngân quỹ để chi phí cho việc in và bưu phí. Ngân quỹ phát hành văn phẩm do một số con dân Chúa dâng hiến và rất là giới hạn. Chúng tôi khuyến khích người nhận văn phẩm đóng góp ấn phí và bưu phí, nhưng nếu có ai không có khả năng đóng góp thì chúng tôi vẫn gửi văn phẩm đến người ấy, miễn là chúng tôi có đủ văn phẩm và ngân quỹ cho bưu phí.

Hiện nay chúng tôi có các văn phẩm sau đây:

  • USB các bài giảng của Người Chăn (Pastor) Huỳnh Christian Timothy.
  • Micro Sandisk các bài giảng của Người Chăn (Pastor) Huỳnh Christian Timothy.
  • Sách “Chân Giả Luận.”
  • Sách “Đến Nơi Sáng Láng Lạ Lùng.”
  • Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã.”
  • Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa.”

Các bài giảng dạng mp3 có thể tải xuống tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?p=1625

Các sách có thể tải xuống tại đây:

Địa chỉ gửi thư qua bưu điện:

Timothy Christian Huynh
P O Box 130308
Tyler TX 75713-0308

Địa chỉ email:

 

Share This:

Comments are closed.

1,718 views